Marco Laimre “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” / Suur saal / Avamine N 14.11. kl 17!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. novembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Marco Laimre isikunäitus „A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow”.

„A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” on installatsioone, maale ja fotosid sisaldav Marco Laimre isikunäitus, mille aineseks on postapokalüptilised FPS-RPG tüüpi arvutimängud. „A.S.T.A. 1.0 / Black Flag” on reaalne episood võimalikust arvutimängust, mis avaldub erinevate kaasaegses kunstis viljelevate võtete abil. Ekraanitõmmised, video-loop, absurdistatistika ning robokass Asta katkine prototüüp on elemendid, mida Tartu Kunstimaja suures saalis näha saab. Näitust on võimalik vaadata kolmes raskusastmes: kerges, raskes või õuduse võtmes.

Marco Laimre õpib hetkel Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis kunsti ja disaini õppekaval, tema doktoritöö teemaks on „FPS-RPG tüüpi postapokalüptilised arvutimängud ja kaasaegne kunst”. Uurides võimalusi düstoopiamängudest lähtumiseks kaasaegse kunsti kontekstis, on antud näitus tema doktoritöö praktilise poole esimene osa kolmest ning ühtlasi 24. isikunäitus.

Laimre lisab: „See on üks võrdlemisi kummaline koht, kus kohtuvad David Vseviov, Asta Nielsen, Marta Vaarik ja kass Edward…”

Marco Laimre (snd 1968) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja oli pikka aega samas õppeasutuse fotograafia osakonna professor. Ta on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutaja ja juhatuse liige. Laimre on muuhulgas esindanud Eestit Veneetsia Biennaalil (2001, koos Ene-Liis Semperiga) ning mullu toimus tal suurnäitus Tallinna Kunstihoones. Tema eelmine isikunäitus Tartus toimus 2007. aastal Tartu Kunstimuuseumis.

Kunstnik tänab: David Vseviov, Marta Vaarik, Reimo Võsa-Tangsoo, Maigi Magnus, Rene Reinumäe, Indrek Köster, Jaak Tomberg, Maris Karjatse, Anna Kaarma, EKA Fotoosakond.

Näituse produktsiooni on rahastanud Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja Rakenduskunsti sihtkapital.

Näitus on avatud 15. detsembrini.


Meediakajastus

Indrek Grigor. Laimre vertikaal ehk Musta lipu valguses. Sirp, 6. detsember 2019.


On Thursday, 14 November at 5 p.m. Marco Laimre’s personal exhibition “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Marco Laimre’s exhibition “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” uses installations, paintings and photos to explore post-apocalyptic FPS-RPG (first-person-shooter/role-playing-game) computer games. “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag” is an actual episode from a potential computer game that is manifested via the methods of contemporary art. Screenshots, video loop, absurd statistics and a broken prototype of the robot cat Asta are the elements that are found in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition can be viewed in three levels of difficult: easy, hard or nightmare.

Marco Laimre is currently studying in the PhD programme of art and design at the Doctoral School of the Estonian Academy of Arts. The topic of his doctoral research is “FPS-RPG Type Post-apocalyptic Computer Games and Contemporary Art”. The present exhibition serves as the first of three practical parts of Laimre’s doctoral research and it searches for the possibilities of using dystopian computer games in the context of contemporary art. It is also Laimre’s 24th personal exhibition.

Laimre adds: “This is quite a strange place where David Vseviov, Asta Nielsen, Marta Vaarik and Edward the cat meet…”.

Marco Laimre (b 1968) has graduated from the Estonian Academy of Arts and was for a long time professor at the Department of Photography in the same institution. He is one of the founders of the Contemporary Art Museum of Estonia and serves on its board. Laimre has represented Estonian at the Venice Biennale (2001, with Ene-Liis Semper) and last year had a large personal exhibition in the Tallinn Art Hall. His previous personal exhibition in Tartu was in 2007 at the Tartu Art Museum.

Thanks: David Vseviov, Marta Vaarik, Reimo Võsa-Tangsoo, Maigi Magnus, Rene Reinumäe, Indrek Köster, Jaak Tomberg, Maris Karjatse, Anna Kaarma, Department of Photography of the Estonian Academy of Arts.

Production of the exhibition has been supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition will remain open until 15 December.

Rubriigid: Määratlemata | Marco Laimre “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” / Suur saal / Avamine N 14.11. kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Kairo “Suvi linnas” / Väike saal / Avamine N 14.11. kl 17.30!

Punane Julie. 2012. Akrüül lõuendil. 60×50. Erakogu.
Red Julie. 2012. Acrylic on canvas. 60×50. Private collection

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. novembril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Kairo isikunäitus „Suvi linnas”.

Näitus toob vaatajate ette Kairo kümne loominguaasta jooksul valminud akrüülmaalide paremiku. Pesuehtsa naivisti loomingust voogab katkematu gauguiniliku lainena läbi andumus taimemotiividele, kirjudele mustritele, napilt riietatud naisterahvastele ja sõõrjatele ninasõõrmetele. Algusaastate Pöial-Liisi mõõtu lõuendid sirutavad end ajaga julgemalt välja ja moodustavad kokku kireva mosaiigi nähtud ilusast ja heast, vaevast ja viletsusestki.

Kunstnik lisab: „Maalides seedin enese mõtteid, kompan kust poolt tuuled puhuvad. Kujutan ette väge täis inimest, kes tahaksin olla. Torgin sõrmega kaduvikku ja kipun melanhoolseks, kuigi tahan korda saata head. Ka siis, kui käitun kui vandaal. Kutsun end muretult pühapäevamaalijaks, kuigi erinevalt mõnest teisest pole ma igapäevaolme ja -ulme tõttu veel saanud elada nii, et nädalas oleks pühapäevi seitse. Ei jõua ära oodata!”

Näituse jooksul maalib kunstnik galeriis valmis suuremõõtmelise teose.

Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Kairo (Kairi Kliimand, snd 1986) on iseõppinud Tartu tänavakunstnik. Tema teosed on peamiselt tuttavad Supilinna elektrikappidelt ja majaseintelt, kuid ta on pidevalt maalinud ka lõuendile. Tegemist on tema esimese galeriinäitusega Tartus.

Kunstnik tänab toetuse eest: Eike Kliimand ja Joel Dsilna, Liina Roots ja Erich Soomere, Riina ja Meelis Kliimand, Jelena Bogdanova, Raul Oreškin ja Kaili Kask, Kudrun Vungi ja Kärt Rebane.

Näitus on avatud 15. detsembrini.


Meediakajastus

Ave Taavet. Emajõe indiaanlane. Sirp, 6. detsember 2019.

Raimu Hanson. Tänavakunstnik maalib avalikult perepilti. Tartu Postimees, 18. november 2019.

Raul Oreškin. Sügisel on Tartus suvi! Edasi.org, 17. november 2019.


On Thursday, 14 November at 5.30 p.m. Kairo’s personal exhibition “Summer in the City” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition offers an overview of the best acrylic paintings Kairo has made over a period of ten years. As befits the oeuvre of a true practitioner of Naïve art, her works contain a Gauguin-like devotion to plant motifs, multicoloured patterns, skimpily attired ladies and round nostrils. The Thumbelina-sized canvases of the earlier years start to grow audaciously larger to form a bright mosaic of all the beautiful and good but also of all the toil and hardships that Kairo has seen.

The artist adds: “Painting helps me to digest my own thoughts and to find out the direction of the winds. I imagine the person full of power who I would like to be. I touch the non-existent and feed my melancholy although I desire to accomplish only good. Even when I act like a vandal. I call myself comfortably a Sunday painter despite the fact that unlike some others the everyday craziness has not allowed me to have seven Sundays in a week. I can’t wait for this to happen!”

Throughout the exhibition, the artist will be painting a large-scale art work in the gallery.

The exhibition is curated by Peeter Talvistu.

Kairo (Kairi Kliimand, b 1986) is a self-taught street artist from Tartu. Her works mainly adorn the power boxes and walls of the Supilinn suburb but she has also constantly painted on canvas. This is her first gallery exhibition in Tartu.

The artist thanks the following for their support: Eike Kliimand and Joel Dsilna, Liina Roots and Erich Soomere, Riina and Meelis Kliimand, Jelena Bogdanova, Raul Oreškin and Kaili Kask, Kudrun Vungi and Kärt Rebane.

The exhibition is open until 15 December.

Rubriigid: Määratlemata | Kairo “Suvi linnas” / Väike saal / Avamine N 14.11. kl 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Taavi Suisalu “Oodates valgust” / Monumentaalgalerii / Avamine N 14.11. kl 18!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. novembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Taavi Suisalu isikunäitus „Oodates valgust”.

Teos “Oodates valgust” keskendub valgusele, mis hargneb juuksekarva paksuste kiirte võrgustikena ookeanide põhjades, mägedes, mullas. Tehnoloogiaga läbipõimunud ühiskondadele on valgus, milles voogab põhiline osa tänapäevasest infovoost, sama eksistentsiaalne kui päike taimedele. See valgus on muutunud geoloogiliseks, pressides end millisekundite ajel läbi mägedest, kommunikatsiooni ajel ookeanide hämarusest, tardudes lõppeks sinaka helgina meie nägudel.

Kunstnik lisab: „Näitusel olevad Wardi kastid on kui miniatuursed suletud ökosüsteemid ja ühtlasi ka saared asjade vahelises võrgustikus – internetis. Asjad selles võrgustikus, olles avatud suhtlusele, toimivad ühtlasi ka söödana automatiseeritud protsessidele – bottidele – millede motiivid on läbipaistmatud ja seega teadmata. Iga siinne taim on seega huviobjektiks neile üleilmsetele robotitele, millede kommunikatsiooniaktid ilmnevad taime kasvuvalguse sähvatustena, omistades robotitele vastutuse, millest nad pole teadlikud.”

Taavi Suisalu (snd 1982) on õppinud meediat Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja uusi meediaid Eesti Kunstiakadeemias. Viimastel aastatel on tema loominguga saanud lisaks Eestile tutvuda ka Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Saksamaal, Belgias, Hollandis, Prantsusmaal ja Islandil. Antud teost on Eestis varem näidatud Tallinna Linnagaleriis ning Tartu Valgusfestivali raames Jaani kiriku tornis.

Kunstnik tänab: WRO Art Center, EMAP/EMARE, KOOR wood, Mihkel Säre, Tartu Valgus, Outset Estonia.

Näitus on avatud 15. detsembrini.


On Thursday, 14 November at 6 p.m. Taavi Suisalu’s personal exhibition “Waiting for the Light” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The work “Waiting for the Light” focuses on light that extends as a network of fine strands in the bottom of the oceans, on mountaintops and in the soil. For societies that are interlaced with technology, this light, that carries most of the contemporary flow of information, is as essential as Sun is for plants. The light has become geologic: compelled by milliseconds, it pushes through the mountains, forced by communication, it penetrates the gloom of the oceans, and ultimately it freezes in a blue shine on our faces.

The artist adds: “The Wardian cases in the exhibition function as miniature closed ecosystems and also as islands in the network between things – the Internet. Any device connected to this network becomes a target for automated processes – bots – whose motives are mostly non-transparent and therefore unknown. Each plant becomes an object of interest to these robots whose communicative acts, streams of light, once passed the floors of oceans, are lit back into our environment as bursts of growth light, giving them an agenda they are unaware of.”

Taavi Suisalu (b 1982) has studied media in the Tartu Art College and new media in the Estonian Academy of Arts. In last years, his works have also been shown in Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Germany, Belgium, the Netherlands, France and Iceland. The present work has previously been displayed in Estonia in the Tallinn City Gallery and in the bell tower of the St John’s church during last year’s Tartu in Light festival.

Thanks: WRO Art Center, EMAP/EMARE, KOOR wood, Mihkel Säre, Tartu in Light, Outset Estonia.

The exhibition will remain open until 15 December.

Rubriigid: Määratlemata | Taavi Suisalu “Oodates valgust” / Monumentaalgalerii / Avamine N 14.11. kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud

Teoste esitamine Tartu kunstnike aastalõpunäitusele 2019 on alanud!

Näitusel osaleda soovivatel kunstnikel palume tutvuda näitusele kandideerimise tingimustega ning täita blankett, mille saad alla laadida SIIT. Vajalikud materjalid saata  e-posti aadressile taotlus@kunstimaja.ee märksõnaga ALN2019 hiljemalt 02. detsembriks 2019.

NÄITUSELE KANDIDEERIMISE TINGIMUSED:

  • Näitusele esitatav teos (maal, graafika, skulptuur, installatsioon, foto/digitaalprint, video, …) peab olema valminud 2019. aastal
  • Üks autor võib näitusele esitada maksimaalselt 3 teost
  • Teoste esitamine ja valimine näitusele toimub elektrooniliselt

……………………………………………………………………………………………….

KUJUNDAJA VISIOON AASTANÄITUSEST 2019

  • Aastanäitusele esitavad kunstnikud käesoleval aastal loodud loomingu parimad teosed.
  • Näitusekomplekti väljavalimine toimub koostöös žüriiga.
  • Näituse kujundusprintsiip:

Soovin luua arhitektuurselt ja kompositsiooniliselt tervikliku ning esindusliku näitusemiljöö. Võimaldamaks kunstil särada oma enda ilus, annan ette soovituslikud formaadid.

Teose üks külg võiks “soovitavalt” olla 1,0 meeter. Näiteks 0,4 x 1,0 m või 2,0 x 1,0 m.

Antud lähenemisviis võimaldab eripalgelistest taiestest koostada terviklikult nauditava väljapaneku.

Soovitav raamida neutraalselt.

Vahelduseks tahaks teha kujundust, kus ühtegi saali pole pandud täiendavaid seinu. Aknad läheksid ekspositsioonipindade alla, kuna aasta lõpus loomuliku valgusega arvestada ei saa.

 

Lugupidamisega

Aastalõpunäituse kujundaja

Martti Ruus

 

 

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Teoste esitamine Tartu kunstnike aastalõpunäitusele 2019 on alanud! kommenteerimine on välja lülitatud