Peeter Lauritsa kuraatornäitus “Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele” / Avamine N 15.03. kl 18!

Toomas Kalve, Meelis Kihulane, Epp Margna

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 15. märtsil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Peeter Lauritsa kuraatornäitus „Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele”.

Näitus kõnetab kahekümne kahe kunstniku kaasabil orkestreerituna meile kõigile aktuaalset surma teemat põlislooduse kontekstis. Valitud kunstnikud moodustavad võrgustiku, risoomse välja, kus kõik osalised on väga erinevad – nad töötavad eri väljendusvahenditega, on eri vanuses ja vastandlike elukogemustega. Kõik tegelevad metsa maagiliste aspektidega, kuid teevad seda igaüks omal moel. Peaaegu kõik tööd on valminud spetsiaalselt selleks näituseks.

Laurits lisab: „On terve rida asju, mis käivad üksikule inimesele üle jõu või üle mõistuse. On asju, mis ei mahu inimese vaatevälja – neile lähenemiseks tuleb väga kaugele taganeda või hoopis pugeda küülikuurgu ja tekitada lisadimensioon. Risoomne resonants on taolise lisadimensiooni korraldamiseks täiesti kohane võte. 22 kunstnikku on astunud enesest mööda, välja ja kõrvale – vaadanud otsa metsale ja surmale – ning tulemuseks on polürütmiline näitus.”

Näitusel osalevad kunstnikud Jaanika Arum ja Herkki E Merila, Toomas Kalve, Madis Katz, Meelis Kihulane, Laurentsius, Peeter Laurits, Edward von Lõngus, Arne Maasik, Epp Margna, Kadri Mälk, Maris Männik ja Martin Rästa, Valdur Ohakas, Norman Orro, Darja Popolitova, Ruudu Rahumaru, Kristel Saan, Uku Sepsivart, Maria-Kristiina Ulas, Taavi Varm, Riina Varol.

Graafiline kujundaja Norman Orro.

Peeter Laurits (snd 1962) on fotokunstnik, kes seekord valib kuraatori rolli. Antud näitus haakub tema Tartu Ülikooli vabade kunstide külalisprofessuuri loengusarjaga “Metsik esteetika ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele”. Näituse esmaesitlus toimus Vaal galeriis 2017. aasta oktoobris, Tartu versioonis on lisandunud kaks kunstnikku ja mitmed kunstnikud esinevad uute töödega.


 

On Thursday, 15 March at 6 p.m. Peeter Laurits’ curatorial exhibition “Dead Man’s Skis or How To Describe the Forest to Digital Rabbits” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Orchestrated with the help of twenty two artists, the exhibition addresses a theme that applies to everyone these days: how to describe the forest to digital rabbits. The selected artists form a network, a rhizome, in which all parts differ substantially: they use various means of expression, are of diverse ages, and possess a multitude of life experiences. Each of them is involved in the forest’s magical aspects, but does so in his or her own way. Nearly all the works have been made specially for this exhibition.

Laurits adds: „There exists a whole range of things that go far beyond a single person’s capability or comprehension. There are things that cannot fit into a person’s field of vision: one must back up very far to approach them. Or duck into a rabbit hole and create an extra dimension. Must throw the three-dimensional space like a curveball through the drifts of time. Must untie the mind’s knots. Must step past, outside and beside oneself. Rhizomic resonance is an instrument that is well suited for launching such an extra dimension. The result is a multimodal exhibition that stimulates synesthesia.”

Participating artists: Jaanika Arum and Herkki E Merila, Toomas Kalve, Madis Katz, Meelis Kihulane, Laurentsius, Peeter Laurits, Edward von Lõngus, Arne Maasik, Epp Margna, Kadri Mälk, Maris Männik and Martin Rästa, Valdur Ohakas, Norman Orro, Darja Popolitova, Ruudu Rahumaru, Kristel Saan, Uku Sepsivart, Maria-Kristiina Ulas, Taavi Varm, Riina Varol.

Graphic design Norman Orro.

Peeter Laurits (b 1962) is a photographic artist who has taken on the role of the curator. The present exhibition is thematically connected to his lecture series “Wild Aesthetics or How to Describe the Forest to Digital Rabbits” at the University of Tartu where he is currently a visiting professor of liberal arts. The first version of the exhibition took place in October 2017 in the Vaal Gallery in Tallinn. The version in Tartu introduces two additional artists and many others present new works.

Rubriigid: Määratlemata | Peeter Lauritsa kuraatornäitus “Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele” / Avamine N 15.03. kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud

Kadri Toom “Pealispind” / Väike saal / Avamine N 15.03. kl 17.30!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 15. märtsil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Kadri Toomi isikunäitus „Pealispind”.

Näitusel keskendub Toom pindmisele, näilisele ning pidevalt muutuvale ruumile. Teosed on inspireeritud ekraanide intensiivsetest värvidest, kõrge resolutsiooniga maastikke kujutavatest taustapiltidest, peegeldustest, valguse lainetusest ning pinnapealsetest ja pinnaalustest struktuuridest.

Kunstnik seletab: „Kohalolu ekraanireaalsuses on saamas olulisemaks ja usutavamaks kui kohalolu füüsilises ruumis. Näilisus ümbritseb reaalsust pidevalt muutuvate ja informatsioonist tulvil fragmentidena. Kujundite vahendatus, filtreeritus ja killustatus annab võimaluse lugude risoomseks hargnemiseks. Olevik vilksatab mööda pikslite vuhisedes. Pinnastruktuurid on peatatud ning kõlama jääb kummastus ja puuduolek. Ebasümmeetrilises mustris kulgemine meenutab unenägu, kus pildid vahelduvad juhuslikus rütmis ning kõik on võimalik.”

Kadri Toom (snd 1984) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna ning Eesti Kunstiakadeemia graafika magistrantuuri. 2008. aastast on ta õpetanud erinevaid kursuseid Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Kuigi Toomi esimesed isikunäitused toimusid Tartus, esines ta personaalse projektiga siin viimati 2013. aastal Y galeriis. Antud näituse esimene versioon toimus eelmise aasta lõpus Hobusepea galeriis.

Tänud: Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.


On Thursday, 15 March at 5.30 p.m. Kadri Toom’s personal exhibition “Screen Dream” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Toom focuses on the surface and its deceptive and ever-changing space. The present works are inspired by the screens: their intense colours, high resolution wallpapers depicting landscapes, reflections, undulating lights and the structures that appear above and underneath their surfaces.

Toom explains: “Presence of the screen reality is becoming more important and believable than the presence of the physical space. Reality is surrounded by semblance in the form of ever-changing fragments full of information. The mediated, filtered and fragmentary images lead to rhizome-like narratives. Our present flashes by in a haze of pixels. Surface structures have been suspended and are replaced with astonishment and absence. Floating through this asymmetric pattern is reminiscent of a dream where images transform in a random rhythm and everything is possible.”

Kadri Toom (b 1984) has graduated from the Painting Department of the Tartu Art College and has a master’s degree in printmaking from the Estonian Academy of Arts. Since 2008, she has been teaching various subjects at her former alma mater in Tartu. Although Toom’s first personal exhibitions took place in Tartu, her last individual project was five years ago in Y Gallery. The first version of the present exhibition took place in Hobusepea Gallery in Tallinn in the end of 2017.

Thanks: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Artists’ Association.

Rubriigid: Määratlemata | Kadri Toom “Pealispind” / Väike saal / Avamine N 15.03. kl 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Kaisa Maasik “Su armastus teeb haiget” / Monumentaalgalerii / Avamine N 15.03 kl 17!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 15.märtsil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Kaisa Maasiku isikunäitus „Su armastus teeb haiget”.

Näitus käsitleb pere- ja lähisuhtevägivalla temaatikat läbi Eesti inimeste lugude. Galeriist saab ühine installatiivne kogemisruum, kus on võimalik mõtiskleda isiklike mälestuste üle.

Kunstnik lisab: „On raske tunnistada, et keegi, keda sa armastad ja kes ka sind armastab, on teinud või teeb sulle haiget. Isegi tahtmatult. Näitusel jagavad anonüümseks jäävad pereliikmed enda läbielamisi ning ka vaataja võib üles kirjutada oma loo. Suur osa meenutustest pärineb just lapsepõlvest: laps ei tea, mis on õige, kuid tunnetab, et miski on väär. Ta sekkub, ta tunnistab.”

Kaisa Maasik (snd 1994) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Fotoosakonna bakalaureuseõppe ning õpib hetkel sealsamas magistrantuuris. Maasiku esimene isikunäitus toimus 2015. aastal ning ta on osalenud rühmanäitustel Eestis, Soomes ja Saksamaal. 2017. aastal teostas Maasik esimesed kuraatoriprojektid: Umbrella Grupi „Tegelt on teisiti” ARSi projektiruumis ja Keiu Maasiku isikunäitus „Kadunud sõbrad” EKA galeriis.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Põhjala Teetalu, Sadolin, Salibar OÜ, Zelluloosi Paberipood, Tartu Linnavalitsus.

Tänud: Joosep Kivastik, Karel Koplimets, Tõnis Peeter Kull, Heiki Maasik, Anni Nöps, Antti Parve, Hanna Samoson, Reimo Võsa-Tangsoo.


On Thursday, 15 March at 5 p.m. Kaisa Maasik’s personal exhibition “Your Love Hurts” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

“Your Love Hurts” uses stories from Estonian people to talk about domestic and intimate partner violence. The gallery will become a shared installative space where the audience can reflect upon their own experiences.

The artist adds: “It is difficult to admit that somebody whom you love and who loves you in turn has hurt you in the past or is doing it currently. Even if they don’t mean to. At the present exhibition anonymous family members talk about their experiences and viewers can record their own stories. Many of these come from the childhood: children don’t know what is right but they feel when something is wrong. They intervene and admit what’s going on.”

Kaisa Maasik (b 1994) has a bachelor’s degree from the Photography Department of the Estonian Academy of Arts and is currently continuing her master studies at the same department. Her first personal exhibition took place in 2015 and she has participated in group exhibitions in Estonia, Finland and Germany. In 2017, Maasik had her first curatorial projects: Umbrella Group’s “Not Really” in the ARS project space and Keiu Maasik’s personal exhibition “Lost Friends” at the Estonian Academy of Arts Gallery.

Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Põhjala Teetalu, Sadolin, Salibar OÜ, Zelluloos Paper Shop, Tartu Town Government.

Thanks: Joosep Kivastik, Karel Koplimets, Tõnis Peeter Kull, Heiki Maasik, Anni Nöps, Antti Parve, Hanna Samoson, Reimo Võsa-Tangsoo.

Rubriigid: Määratlemata | Kaisa Maasik “Su armastus teeb haiget” / Monumentaalgalerii / Avamine N 15.03 kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud