Igaks järgnevaks aastaks võetakse näitusetaotlusi vastu sellele eelneva aasta 31. maini.

Võimalus on taotleda kolme näitusepinda:
*Esimese korruse väike galerii (57 m²) http://kunstimaja.ee/galerii/vaike-saal
*Monumentaalgalerii (57 m²) http://kunstimaja.ee/galerii/monumentaalgalerii
*Teise korruse galerii (172m²)  http://kunstimaja.ee/galerii/suur-saal
*Suuremate projektide jaoks on võimalik taotleda ka kahte või kõiki kolme galeriid korraga.

Galeriid on rendivabad.

NÄITUSETAOTLUS PEAB SISALDAMA JÄRGMISI ANDMEID:
* Taotleja andmed:
Ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku puhul kontaktisik)
Sünniaasta
Kontakttelefon
E-post
www.
* Näituse plaanitav aeg (ühe näituseperioodi pikkus on neli nädalat koos montaažiga)
* Näituse pinnaks taodeldav(-ad) ruum(-id) (suur saal, väike saal, monumentaalgalerii)
* Näituse kuraator / kujundaja (kui on), grupinäituse puhul osalevate autorite nimed ja nende sünniaastad
* Pealkiri eesti ja inglise keeles
* Näituse sisuline kirjeldus (võib esitada lisana)
* Võimalusel esitada lisana illustreerivaid materjale planeeritava näituse kohta või näiteid autori(-te) varasemast loomingust ning osalevate kunstnike cv-d.

Taotlus saata e-posti aadressile taotlus@kunstimaja.ee märksõnaga TAOTLUS.

PS! Näituste komisjoni arutluskäike ei kommenteerita, protokollitakse ainult komisjoni otsused.

Lisainfo:
Tanel Asmer
Tartu Kunstnike Liidu produtsent
+372 5562 1192
produtsent@kunstimaja.ee
www.kunstimaja.ee