Liikmeks astumine

1. TKL juhatusele esitada:

1) vabavormiline sooviavaldus
2) CV (hariduskäik, näitused, preemiad, publikatsioonid)
3) 2 soovituskirja TKL liikmetelt
4) portfoolio

Juhatusel on õigus Teie avaldust Üldkoosolekule mitte edastada.

2. Materjalid palume tuua Tartu Kunstnike Liidu kantseleisse. (Vanemuise 26 II korrus).

3. Liikmeks vastuvõtmise üle otsustab Üldkoosolek, mis toimub maikuus.

4. Tartu Kunstnike Liidu liikmemaks on 10 eurot aastas, pensionäridel 5 eurot aastas.

2018. aasta üldkoosolek toimub teisipäeval, (? 24. aprillil) kell 17.00!
Avaldusi võetakse vastu 17. aprillini 2018