Liikmeks astumine

1. TKL juhatusele esitada:

1) vabavormiline sooviavaldus
2) CV (hariduskäik, näitused, preemiad, publikatsioonid)
3) 2 soovituskirja TKL liikmetelt
4) portfoolio

Juhatusel on õigus Teie avaldust Üldkoosolekule mitte edastada.

2. Materjalid palume tuua Tartu Kunstnike Liidu kantseleisse. (Vanemuise 26 II korrus) või saata sekretar@kunstimaja.ee

3. Liikmeks vastuvõtmise üle otsustab Üldkoosolek, mis toimub maikuus.

4. Tartu Kunstnike Liidu liikmemaks on 10 eurot aastas, pensionäridel 5 eurot aastas.

2018. aasta üldkoosolek toimub teisipäeval,  24. aprillil kell 17.00!
Avaldusi võetakse vastu 17. aprillini 2018