Liikmeks astumine

1. TKL juhatusele esitada:

1) vabavormiline sooviavaldus
2) CV (hariduskäik, näitused, preemiad, publikatsioonid)
3) 2 soovituskirja TKL liikmetelt
4) portfoolio

Juhatusel on õigus Teie avaldust Üldkoosolekule mitte edastada.

2. Materjalid palume saata e-posti aadressile sekretar@kunstimaja.ee või tuua Tartu Kunstnike Liidu kantseleisse. (Vanemuise 26 II korrus)

3. Liikmeks vastuvõtmise üle otsustab Üldkoosolek.

4. Tartu Kunstnike Liidu liikmemaks on 10 eurot aastas, pensionäridel 5 eurot aastas.

2023. aasta üldkoosolek toimub esmaspäeval, 15. mail kell 17.00!
Avalduste vastuvõtt lõpeb kaks nädalat enne koosoleku toimumist!

NB! Liikmekandidaadil ei tohi olla võlgnevusi Tartu Kunstnike Liidu ees.