Teadaanded

VÄLJA ÜÜRIDA ATELJEEPIND TARTU KUNSTIMAJAS (Vanemuise 26)

ATELJEE VÄLJAÜÜRIMISE STATUUT:

1) Ateljee taotleja peab olema Tartu Kunstnike Liidu liige
2) Ateljee taotlejal ei tohi olla võlgnevusi TKLi ees
3) Ateljee taotlejal ei tohi olla kehtivat ateljee üürilepingut Tartu
Kunstnike Liiduga (1 liidu liige saab korraga üürida ainult ühte Kunstnike Liidu ateljeed)
4) Ateljee taotleja esitab TKL juhatusele sooviavalduse koos lühikese
ülevaatega oma viimase kahe aasta tegemistest kunstnikuna ning lühikirjelduse järgmise kolme aasta plaanidest.
5) Üürileping on tähtajaline ja sõlmitakse 3 aastaks
6) Esitatud taotluste hulgast valib üürniku TKL juhatus. Juhatuse
arutluskäike ei kommenteerita, protokollitakse ainult juhatuse otsused.

Vanemuise 26 III korrus
Üldpind 32m²
Üür 61,12 eurot + käibemaks
Kommunaalkulud kuus (aasta keskmiselt) ca 25€ + elekter vastavalt arvesti näidule

Taotlusi võetakse vastu 02. oktoobrini 2019 e-posti aadressile sekretar@kunstimaja.ee.