Indrek Aaviku, Edgar Juhkovi ja Kaspar Tamsalu maalinäitus “Olemise äär” / Avamine 05. juulil kell 17!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 5. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimajas Indrek Aaviku, Edgar Juhkovi ja Kaspar Tamsalu maalinäitus „Olemise äär“. Näituse kuraator on Joanna Hoffmann.

Aavik, Juhkov ja Tamsalu on kolm kursusekaaslast, kes on lõpetanud ühised maalikunstiõpingud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide magistratuuris. Neid ühendab veel ka asjaolu, et enne EKA küllaltki kontseptuaalse õppekava läbimist omandasid nad tugeva tehnilise baasiga bakalaureusekraadi – Aavik ja Juhkov Tartu Ülikooli maaliosakonnas, Tamsalu Repini nimelises Peterburi Riiklikus Maali-, Skulptuuri- ja Arhitektuuriinstituudis. EKA tehnilistest oskustest pigem kaugenev õpe on võimaldanud kõigil kolmel kunstnikul välja töötada isikupärase professionaalse käekirja, mis ainult akadeemilises õppes kaduma kipub. Selline sümbioos lubab kunstnikel traditsiooniliste vahenditega ümber käia oskuslikult, ent vägagi kaasaegselt.

Näitusel „Olemise äär“ kujutavad kolm autorit meid ümbritsevat kaasaegset maailma läbi kunstniku tajuprisma. Aavik keskendub postapokalüptilistele inimtühjadele linnamaastikele, kus mahajäetud tänavad ja hüljatud autovrakid annavad vihje, et siin on millalgi tegutsenud inimene. Juhkov pöörab pilgu Tartu Hiinalinna aiamaadele, kus inimese kohalolu on enamasti vaid miljöö kaudu aimatav. Tamsalu loomingu keskmeks on kunstnikku inspireerinud inimesed – nende positsioon, olek ja ootamatult ruumi sisenenud publikult pööratud pilk. Kolm kunstnikku moodustavad mitmeplaanilise vaate inimtekkelisele keskkonnale 21. sajandil: kauge ja lähedane, möödunud ja kestev, aimatav ja otsene.


On Thursday, 5 July at 5 p.m. Indrek Aavik, Edgar Juhkov and Kaspar Tamsalu will open a joint painting exhibition „The Edge of Being” in the Tartu Art House. The exhibition is curated by Joanna Hoffmann.

Aavik, Juhkov and Tamsalu have studied together in the master’s programme of the Faculty of Fine Arts in the Estonian Academy of Arts. They are also united by the fact that before taking the conceptual curriculum of the EAA, they had graduated from bachelor’s programmes that have a strong technical basis: Aavik and Juhkov from the Painting Department of the University of Tartu and Tamsalu from Repin State Academy Institute of Painting, Sculpture and Architecture in Saint Petersburg. The EAA’s method, that has moved away from technical skills, has enabled all three artists to develop an individual professional style that can often get lost in purely academic environments. Such symbiosis allows the artists to skilfully use traditional methods in a contemporary manner.

At the exhibition “The Edge of Being” the three authors depict our surrounding contemporary world through the perceptive approach of the artist. Aavik focuses on post-apocalyptic and deserted urban landscapes where desolate streets and abandoned car wrecks hint at the past activities of people. Juhkov turns towards the garden plots of the Tartu Chinatown where the presence of people is usually only perceptible through the atmosphere. Tamsalu has been inspired by people: their position, attitude and the gaze that has been turned away from those who have entered their space. The three artists form a multi-layered approach to the anthropogenic environment of the 21st century: distant and intimate, bygone and continuous, perceptible and explicit.

Rubriigid: Määratlemata | Indrek Aaviku, Edgar Juhkovi ja Kaspar Tamsalu maalinäitus “Olemise äär” / Avamine 05. juulil kell 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Alar Tuul „Arvutatud vastus: Out of Memory” / Avamine 05. juulil kl 17.30!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 5. juulil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Alar Tuule „Arvutatud vastus: Out of Memory”.

Tuul on üks äratuntavaima käekirjaga noori Eesti maalikunstnikke, kelle konarlik ja kärts stiil jätab mulje musta huumoriga vürtsitatud ühiskondlikust kommentaarist ilma ümbritsevat elu pea kordagi otseselt puudutamata. Antud seerias on tema rõngassilmsed figuurid säilitanud varasema üldistuse, kuid üha peenemaks, abstraktsemaks ja läbimaalitumaks muutunud pintslikeel on leidnud oma naturaalse väljenduse tehniliste skeemide ja juhtmeräga kujutamises. Samas tekib tänapäeva ühiskonnas kahtlus, kus indiviid üleüldse lõppeb ja algab algoritm.

Kunstnik seletab: „Analüüs kui informatsiooni töötlemise meetod seisneb mõistuse jälgede osadeks jagamises ehk elementideks muundamises. Kui kõik need osad ja tükid omavahel sobivalt kokku pakkida, nimetatakse seda tervikuks. Mõttekordused, analüüsitud analüüsid, andmeanalüüsid, kokkuvõtted, failid, koopiad, profiilid, pildid, numbrid, koodid … Otsatu metamorfoos. Kuni ühel hetkel saab kõik läbi. Kõike on liiga palju. Out of Memory. Mälu on otsas.”

Alar Tuul (snd 1982) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maali ja maalingute osakonna ning on praegu Tartu Ülikooli maaliosakonna magistriõppe hingekirjas. 2013. aastal oli tal sarja „Muuseumi valik” raames näitus Tartu Kunstimuuseumis ning samal aastal ka näitus „Aruanne” Tartu Kunstimajas. 2016. aastal kasutati tema maale Henrik Kaljujärve lavastuse „Overexposure” lavakujunduses.


On Thursday, 5 July at 5.30 p.m. Alar Tuul’s personal exhibition „Computed Answer: Out of Memory” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Tuul is one of the most recognisable young Estonian painters whose rough and bright style gives an impression of humorous social commentary without ever actually touching upon the surrounding life. In the present series, his goggly-eyed figures have preserved their earlier generalisation but his brushwork has become ever finer, abstract and elaborate and has found a natural output in the depiction of technical schematics and entangled wiring. The contemporary society makes everybody wonder where the individual ends and the algorithm begins.

The artist explains: “Analysis as a means of processing information is based on partitioning the traces of the intellectual or turning them into elements. When all of these parts are packed together in a suitable manner, the outcome is complete. Repeated thoughts, analysed analyses, analysis of data, conclusions, files, copies, profiles, images, numbers, codes … Indefinite metamorphosis. Until at one point, everything is finished. There is too much of everything. Out of Memory.”

Alar Tuul (b 1982) has graduated from the Painting Department of the Tartu Art College and is currently earning his master’s degree at the Painting Department of the University of Tartu. In 2013, he had an exhibition at the Tartu Art Museum as part of the series “Museum Selection” and the same year his personal exhibition took place in the Tartu Art House. In 2016, his works were used in the stage design of Henrik Kaljujärv’s “Overexposure”.

Rubriigid: Määratlemata | Alar Tuul „Arvutatud vastus: Out of Memory” / Avamine 05. juulil kl 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Maret Olveti graafika / väike saal / 03.07.–29.07.2018

(Scroll down for English)

Teisipäeval, 3. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Maret Olveti graafikaseeriast „Eesti asi” koosnev isikunäitus.

Eesti vabariigi sajandale juubelile pühendatud kõrgtrükis sari „Eesti asi” opereerib rahvuslipu värvide ja lihtsate geomeetriliste kujunditega. Alates sajandi vahetust on Olvet liikunud üle abstraktsionismi. Kaldumata kordagi puhtasse kontseptualismi või absurdi, sisaldub praeguses seerias aga selgelt tunnetatav mängulisus, mis muudab tähtpäeva rõõmupeoks.

Olvet on varasemalt lisanud: „Mind huvitavad ühiskonna võnked ja pulsseerimine. Näen praeguses ühiskonnas teatud tasakaalutust. Samas soovin anda sõnumi, et abstraktne kunst pole aegunud, vaid võtab aina uusi vorme.”

Maret Olvet (snd 1930) on lõpetanud 1955. aastal ERKI graafika erialal. Töötanud nii vabagraafiku kujunduskunstnikuna. Alates 1957. aastast osalenud näitustel Eestist, endises Nõukogude Liidus ja välismaal. Viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2002. aastal.


Maret Olvet’s personal exhibition at the Tartu Art House

On Tuesday, 3 July at 5 p.m. Maret Olvet’s personal exhibition based on her series of prints “Estonian Theme” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The series is dedicated to the one-hundredth anniversary of the Republic of Estonia using the colours of the national flag and simple geometric shapes. Since the beginning of the century, Olvet has been using abstract language in her works. Without gravitating to pure conceptualism or absurd, the present series contains a clearly perceptible sense of playfulness that turns the anniversary into a jubilation.

Olvet has previously stated: “I am interested in the vibe and pulsation of the society. I see a lot that is unbalanced in the contemporary society. At the same time, I try to convey the message that abstract art is not outdate but is taking on constantly new forms.”

Maret Olvet (b 1930) has graduated as a printmaker from the ESSR State Art Institute. She has worked as a freelance artists and as a designer. Since 1957, she has participated in exhibition in Estonia, the former Soviet Union and abroad. Her last personal exhibition at the Tartu Art House took place in 2002.

Rubriigid: Määratlemata | Maret Olveti graafika / väike saal / 03.07.–29.07.2018 kommenteerimine on välja lülitatud