Ehalill Halliste ja Helle Videvik “Veest võetud, tulest tulnud” / Avamine 22. aug kell 17.00!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 22. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Ehalill Halliste ja Helle Videviku näitus „Veest võetud, tulest tulnud”.

Ühine näitus moodustab justkui maailma ajaloo: Halliste kujutab miljonite aastate jooksul merede põhja ladestunud paepindu ja Videvik seda, mis samal ajal toimus maismaal. Halliste kannab Eesti rahvuskiviks nimetatud paekivi struktuurid ja mustrid oma gobeläänidesse. Tegemist on meeleoluka dokumentatsiooniga, mis annab edasi selle kivimi üllatavalt mitmekesist koostist ja koloriiti.

Videvik on saanud inspiratsiooni loodusvormidest ja -nähtustest ning kajastab viimasel ajal üha enam kliimaprobleeme. Ta ei kopeeri loodust, vaid loob erinevate vormide, faktuuride ja glasuuride abil emotsioonidel põhineva kulgemise ja kogemuse. Kive, vett ja liiva kujutavad teosed mõjuvad põhjamaiselt selgete ja monumentaalsetena.

Näituse kujundaja on Madis Liplap.

Ehalill Halliste (snd 1948) õppis aastatel 1971–1976 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis tekstiilikunsti. Peale pikki aastaid töötamist nii ARSis kui õpetajana on ta alates 2002. aastast vabakutseline. Hallistet on ohtralt pärjatud erinevate tunnustustega, muuhulgas on ta Valgetähe teenetemärgi kavaler. Tartus tal varem isikunäituseid toimunud pole.

Helle Videvik (snd 1945) õppis aastatel 1965–1969 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis keraamikat. Töötanud ARSi keraamika ateljees ning alates 1996. aastast vabakutseline. Osalenud näitustel Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Rootsis, Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Tšehhis. Tartus tal varem isikunäituseid toimunud pole.

Näitus on avatud 15. septembrini.


Ehalill Halliste and Helle Videvik “Arrived from the Sea, Born from the Fire”

On Thursday, 22 August at 5 p.m. Ehalill Halliste and Helle Videvik will open their exhibition “Arrived from the Sea, Born from the Fire” in the large gallery of the Tartu Art House.

The joint exhibition is like a history of the world: Halliste depicts the surfaces of limestone sediments that have formed at the bottom of the sea over millions of years while Videvik shows us what took place on dry land. Halliste translates the structures and patterns of limestone that is called our national stone into her tapestries. It is a heartfelt documentation that conveys the surprisingly diverse composition and colouring of this rock.

Videvik’s inspiration comes from natural forms and phenomena. Over the last years she has been also expressing her views on climate problems. She does not copy nature, but creates a meditation and an experience based on emotions using various forms, textures and glazes. The works depicting stones, water and sand have a clear and monumental effect.

The exhibition has been designed by Madis Liplap.

Ehalill Halliste (b 1948) studied textile in 1971–1976 in the Estonian State Art Institute. After many years of working both in the ARS factories and as a teacher, she became a freelance artists in 2002. Various accolades have been bestowed upon Halliste including the Order of the White Star of the Republic of Estonian. She has not had any personal exhibitions in Tartu.

Helle Videvik (b 1945) studied ceramics in 1965–1969 in the Estonian State Art Institue. She worked in the ARS ceramics studio but since 1996 is a freelance artist. She has participated in exhibitions in Estonia, Russia, Latvia, Lithuania, Finland, Denmark, Sweden, Germany, Italy, France and the Czech Republic. She has not had any personal exhibitions in Tartu.

The exhibition is open until 15 Sepetember.

Rubriigid: Määratlemata | Ehalill Halliste ja Helle Videvik “Veest võetud, tulest tulnud” / Avamine 22. aug kell 17.00! kommenteerimine on välja lülitatud

Me sobime kokku. Mäng / Avamine 22. aug kl 17.30!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 22. augustil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Aleksandra Pavlenkova, Kristiina Oppi ja Andra Jõgise ühisnäitus näitus „Me sobime kokku. Mäng”.

Klaasidisainerid Pavlenkova, Oppi ja Jõgis moodustavad rühmitusse „Me sobime kokku” (MSK). Nende koostöö algas 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas, kus ühiselt valmistati Stockholmi mööblimessil osalemiseks kannu ja joogiklaaside komplekt. Koostööna valmivad ka erinevad unikaaldisaini tarbenõud: joogiklaasid, kannud, karahvinid, vaasid, pokaalid ja kausid. Eesmärgiks on mängida erinevate kokkusobimise ja -sobitamise printsiipidega, mida kasutatakse tööprotsessis mänguliselt ning lähtudes nii vormide funktsionaalsetest kui ka emotsionaalsetest eesmärkidest. Rõõmsameelset lähenemist rõhutab veelgi objektide kirgas värvivalik.

Kõik tarbenõud on Eestis käsitsipuhutud ja -töödeldud, mistõttu on igaüks neist unikaalne.

Lisaks tarbenõudele on näitusel väljas ka videod, mis tutvustavad toodete valmistamise protsessi, ning puit- ja kipsvormid, mida kasutatakse klaasipuhumise käigus.

Me sobime kokku” rühmituse töid on varem eksponeeritud Stockholmi mööblimessil, Peterburi klaasimuuseumis, Tallinas HOP ja Okapi galeriis ning Pärnu Linnagaleriis.

Tänud: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond, Kai Kiudsoo-Värv, Jay Siltavuo, Tanel Oppi, Rait Lõhmus.

Näitus on avatud 15. septembrini.


On Thursday, 22 August at 5.30 p.m. Aleksandra Pavlenkova, Kristiina Oppi and Andra Jõgis will open their joint exhibition “We Fit Together. Play” in the small gallery of the Tartu Art House.

Together, the glass designers Pavlenkova, Oppi and Jõgis form the artist group “We Fit Together”. Their collaboration began in 2014 in the Department of Glass Art of the Estonian Academy of Arts where they were making a set of a pitcher and drinking glasses to participate in the Stockholm Furniture and Light Fair. Other dishes based on unique designs are also the result of collaboration: drinking glasses, pitchers, decanters, vases, goblets and bowls. The aim is to play with different principles of fitting or interconnecting. The process is playfully based on the functionality of the form and the emotional qualities of the end result. The joyful approach is emphasised by the bright selection of colours.

All the dishes have been hand blown and processed in Estonia which makes every object unique. In addition to the dishes, the exhibition contains videos explaining the production process and the wood and plaster moulds used for glass blowing.

Works by the We Fit Together group have been previously exhibited in the Stockholm Furniture and Light Fair, the St Petersburg Museum of Glass Art, Hop Gallery and Okapi Gallery in Tallinn and Pärnu City Gallery.

Thanks: Cultural Endowment of Estonia, Department of Glass Art of the Estonian Academy of Arts, Kai Kiudsoo-Värv, Jay Siltavuo, Tanel Oppi, Rait Lõhmus.

The exhibition is open until 15 September.

Rubriigid: Määratlemata | Me sobime kokku. Mäng / Avamine 22. aug kl 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Katrin Koskaru isikunäitus “Mine varju! Mine varju!” / Avamine 22.aug kell 18.00!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 22. augustil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Katrin Koskaru isikunäitus „Mine varju! Mine varju!”.

„Sõda liikus meis kõigis teostumise poole.”
Doris Lessing, „Kuldne märkmeraamat”

Koskaru suuremõõtmeline maaliinstallatsioon tegeleb sõja ja sõjamaastikuga. Vanad varemed ja uued varjud, trellide vahed ja müüride vuugid. Ka inimesed ja kaotused, vaikused ja röntgenkiired. Aatompomm. Näituse pealkirigi pärineb Teise maailmasõjaaegsest treeningvideost. Väljapanek on justkui mööda seinu jooksev jutustus, mis mõtiskleb kaasaegse sõjarelvastuse üle ning otsib inimlikust ja elulisust järjest suureneva ja võimsama sõjatööstuse juures.

Kunstnik lisab: „Mul on oma märkmeraamatud, millesse kirjutan mõtteid ja tekstilõike unenägudeni välja. Need ei moodusta ritta panduna mingi loogilist juttu ega väljenda üht suurt ideed. Kuid selles korduvad mingid sõnad, mis on mind kummitama jäänud ja mille kallal ma edasi töötan. Need sõnad on näiteks: nähtamatu, jälg, haav, maastik, kõrvulukustav müra, kõrvulukustav vaikus, radioaktiivsus, sudu, lind, vari, päikesekiirgus, infrapunakiirgus, valge, peegeldus.”

Katrin Koskaru (snd 1977) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis tekstiili ning Eesti Kunstiakadeemias ja Londoni Kuninglikus Kunstikolledžis maali. Tema abstraktne looming sisaldab elemente mõlemast erialast. Koskaru isikunäitused on toimunud peamiselt väljaspool Eestit, kuid sünnimaal on tema teoseid näidatud muuhulgas korduvalt nii Kumu Kunstimuuseumis kui Tallinna Kunstihoones. Tegemist on tema esimese ülesastumisega Tartus.

Näitus on avatud 15. septembrini.


Katrin Koskaru “Take Cover! Take Cover!”

On Thursday 22 August at 6 p.m. Katrin Koskaru’s personal exhibition “Take Cover! Take Cover!” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

“War was moving towards materialisation in all of us.”
Doris Lessing, “The Golden Notebook”

Koskaru’s large-scale painting installation focuses on war and the landscapes of war. Old ruins and new shadows, the spaces between the bars and the joints of a wall. People and losses, silences and roentgen rays. The nuclear bomb. Even the title of the exhibition comes from a training video made during the Second World War. The exhibition is like a narrative flowing across the walls that contemplates the contemporary weaponry and searches for humanity and reality in the increasingly expansive and powerful industrial complex producing military equipment.

The artist adds: “I have a notebook where I record my thoughts, passages of text and even dreams. They don’t form a cohesive story or express a grand idea. But some words are repeated that keep haunting me and that I want to use in my works. These words include: invisible, trace, wound, landscape, deafening noise, deafening silence, radioactivity, smog, bird, shadow, radiation from the sun, infrared radiation, white, reflection.”

Katrin Koskaru (b 1977) has studied textile in the Tartu Art College and painting in the Estonian Academy of Arts and the Royal College of Art, London. Her abstract oeuvre contains elements from both of these media. Koskaru’s personal exhibitions have mostly taken place outside Estonia, but her works have repeatedly been shown in the Kumu Art Museum and the Tallinn Art Hall. This is her first exhibition in Tartu.

The exhibition is open until 15 September.

Rubriigid: Määratlemata | Katrin Koskaru isikunäitus “Mine varju! Mine varju!” / Avamine 22.aug kell 18.00! kommenteerimine on välja lülitatud