Avalik ülesvõte: Reimo Võsa-Tangsoo / 28.05.2017 17:00

Pühapäeval, 28. mail kell 17.00 toimub vestlussarja “Avalik ülesvõte” kolmas üritus. Oma isikunäituse „Vahetu vaevatasu” raames tuleb külla Reimo Võsa-Tangsoo, keda intervjueerib Indrek Grigor. Vestlusel valmivat videot saab hiljem näha Tartu Kunstimaja Youtube’i kanalil.

Näitusel „Vahetu vaevatasu” eksponeerib Reimo Võsa-Tangsoo ekfraasidena mehaanilise täpsusega kirjeldatud fotosid viimase aasta meediapildist, lootes meie ühisele kogemusele, mis võimaldab ühtemoodi aru saada mitte ainult kirjeldusest „päikeseloojang mererannal“, vaid ka märksa keerulisematest päevakajalistest kujutistest.

Reimo Võsa-Tangsoo (snd 1976) kaitses 2013. aastal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas ning töötab samas 2003. aastast saati. Tal on olnud rida isiknäituseid Tallinnas Hobusepea ja Draakoni galeriis. Tartus eksponeeriti Võsa-Tangsoo magistritööde sarja „Tahtsime kõige paremat“ 2011. aastal Y-galeriis ja 2015. aastal kaasas kuraator Anneli Porri ta tööga „… Tabada tuuma ja põrgusse tagajärjed” Tartu Kunstimuuseumi näitusele „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991–2015”.

Rubriigid: Määratlemata | Avalik ülesvõte: Reimo Võsa-Tangsoo / 28.05.2017 17:00 kommenteerimine on välja lülitatud

Reimo Võsa-Tangsoo / “Vahetu vaevatasu” / 03.05.–28.05.2017 / Monumentaalgalerii

(Scroll down for English)

Me oleme harjunud rääkima ületootmise kurnavast mõjust looduskeskkonnale, kuid märksa vähem on saanud tähelepanu viisid, kuidas me oma enese inimkeskkonda saastame.

Pilt kõnelevat rohkem kui tuhat sõna. Digitaalse pildipöörde järgses maailmas tähendab see, et toimub kasvava kiirusega tähenduse juurde tootmine, mis oma ulatuselt tõenäoliselt juba ületab n-ö reaalsete asjade tööstuse. Nii on sõna, mis ütleb märksa vähem kui pilt, muutunud tänapäeval üheks võimalikuks pildiökonoomia ja ökoloogia vahendiks.

Reimo Võsa-Tangsoo eksponeerib oma näitusel „Vahetu vaevatasu“ ekfraasidena mehaanilise täpsusega kirjeldatud fotosid viimase aasta meediapildist, lootes meie ühisele kogemusele, mis võimaldab ühtemoodi aru saada mitte ainult kirjeldusest „päikeseloojang mererannal“, vaid ka märksa keerulisematest päevakajalistest kujutistest.

Reimo Võsa-Tangsoo (snd 1976) kaitses 2013. aastal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas ning töötab samas 2003. aastast saati. Tal on olnud rida isiknäituseid Tallinnas Hobusepea ja Draakoni galeriis. Tartus eksponeeriti Võsa-Tangsoo magistritööde sarja „Tahtsime kõige paremat“ 2011. aastal Y-galeriis ja 2015. aastal kaasas kuraator Anneli Porri ta tööga „… Tabada tuuma ja põrgusse tagajärjed” Tartu Kunstimuuseumi näitusele „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991–2015”.

Tänud: Abikaasa, Anneli Porri, Sulo Kallas, EKA Fotoosakond, (Indrek Grigor ja) Tartu Kunstimaja, Eesti Kunstnike Liit, Tõnu Karjatse, Maris Karjatse, Mari Armei, Andre Joosep Arming (juhuslikus järjekorras)


We are used to talking about the exhausting effect that overproduction has on the natural environment, but we don’t pay as much attention on how we pollute our own human environment.

It is said that an image is worth a thousand words. In the world after the digital visual turn this means that we are producing meaning at an increasing rate, probably already exceeding the production of “real things”. Therefore words, that in and of themselves are less explanatory than images, can facilitate visual economy or visual ecology.

In “Immediate Gratification”, Reimo Võsa-Tangsoo exhibits ekphrastic and mechanically accurate descriptions of photos from the news media of the previous year. He counts on our shared experiences for an identical understanding of not merely the description “sunset on the seashore” but also of somewhat more complex everyday images.

Reimo Võsa-Tangsoo (b 1976) received his master’s degree from the Photography Department of the Estonian Academy of Arts in 2013 and has worked in the Academy already since 2003. He has had a number of personal exhibitions in the galleries Hobusepea and Draakoni in Tallinn. In 2011, Võsa-Tangsoo exhibited his master’s series “We Wanted the Best” in Y-gallery in Tartu and in 2015 curator Anneli Porri included his work “… As Close to the Bone as I Could Get, and to Hell with the Consequences” in her exhibition “From Explosion to Expanse. Estonian Contemporary Photography 1991–2015” at the Tartu Art Museum.

Thanks: My wife, Anneli Porri, Sulo Kallas, Photography Department of the Estonian Academy of Art, (Indrek Grigor and) Tartu Art House, Estonian Artists’ Association, Tõnu Karjatse, Maris Karjatse, Mari Armei and Andre Joosep Arming (in no particular order).

Rubriigid: Määratlemata | Reimo Võsa-Tangsoo / “Vahetu vaevatasu” / 03.05.–28.05.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud

Stanislav Netšvolodov / “Naiste portree” / 04.05.–28.05.2017 / Väike saal

Netšvolodovi näitus on pühendatud erinevatest riikidest pärit naistele, kelle portreid on esitatud nii maalis kui skulptuuris. Teosed jagunevad nelja aastakümne vahel ja nii võib väljapanekut lugeda kunstniku temaatiliseks retrospektiiviks.

Kunstiajaloolane Krista Piirimäe on varasemalt kirjutanud: „Ukraina koloriitne rahvakunst ja pompoossed barokkstiilis kirikud on mõjutanud ühe tartlase loomingut määrani, kus selle dünaamilisus, ekspressiivsus ja värvikus erineb kui öö ja päev eestlaste omast.” Netšvolodovi maalide pikaks venitatud figuuride rohmakas stilisatsioon ning läbikumav lopsakus annab võimaluse sügavaks ja hingeliseks kujutatava tabamiseks samas kui ta teoste tonaalsuses leidub alati midagi müstilist ja muinasjutulikku.

Stanislav Netšvolodov (snd 1935) on pärit Ukrainast ning omandas 1959. aastal Kiievis arhitekti kutse. 1971. aastast elab Netšvolodov Eestis. Tema töid on lisaks Eestile eksponeeritud ka Venemaal, Poolas, Ungaris, Leedus jm ning need kuuluvad mitmete maailma suurmuuseumide kogudesse. 2002. aastal pälvis Netšvolodov Anton Starkopfi preemia. Käesolev on kunstniku viies isikunäitus Tartu Kunstimajas.


Nechvolodov’s exhibition is dedicated to women from different countries who have been depicted both in painting and in sculpture. Since the works are from four different decades, it can be said that the current selection represents a thematic retrospective.

Art historian Krista Piirimäe has written: “The colours of the Ukrainian folk art and magnificent baroque churches have influenced an artist living in Tartu to such an extent that his dynamism, expressiveness and flamboyant use of colour are like day and night compared to works by Estonians.” The rough stylisation of the elongate figures in Nechvolodov’s paintings and their voluptuous shimmer enable a deep and soulful approach to his models while the palette of his works always contains mystic and fairy tale qualities.

Stanislav Nechvolodov (1935) is an artist from Ukraine who obtained a degree in architecture from Kiev in 1959. Since 1971, he is living in Estonia. His works have also been exhibited in Russia, Poland, Ukraine, Lithuania and elsewhere and they belong to the collections of various significant museums worldwide. In 2002, Nechvolodov was awarded the Anton Starkopf sculpture prize. This is his fifth personal exhibition at the Tartu Art House.

 

Rubriigid: Määratlemata | Stanislav Netšvolodov / “Naiste portree” / 04.05.–28.05.2017 / Väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Saksa pressifoto näitus “Ajahüpe/Zeitsprung” / 04.05.–28.05.2017 / Suur saal

Barbara Klemm „Müüri langemine. 10.11.1989. Berliin” / “Fall of the Wall. 10.11.1989. Berlin”

Saksa Välissidemete Instituudi (ifa) koostatud saksa fotoajakirjandusele pühendatud näitus toob Tartusse fotoajaloo tippautorid Erich Salomoni ja Barbara Klemmi. Pildiajakirjanduslik fotograafia peegeldab paremini kui ükski teine meedium ajaloolise situatsiooni eripära.

Ehkki Salomoni ja Klemmi elutöid lahutab viiskümmend aastat, järgivad nad siiski samu eesmärke. Mõlemad dokumenteerivad omal moel seda, mis köitis nende tähelepanu. Nad näitavad maailma olemust ja jäävad avatuks ümbritsevale reaalsusele. Kumbki neist ei võta ise sündmustest osa ja ei tegele ka millegi paljastamisega, vaid peavad alasti meeles kujutatava väärikust.

Saksa Välissidemete Instituudi näitused põhinevad arusaamal, et igasuguse kultuuride vahelise dialoogi aluseks on vastastikune läbikäimine. Näituste eesmärgiks on riikidevahelise kunstivahetuse edendamine ning seekaudu Saksamaast võimalikult realistliku ja mitmekülgse pildi loomine. Pildiajakirjanduslik fotograafia peegeldab paremini kui ükski teine meedium ajalooliste situatsioonide eripärasid.

Näituse „Ajahüpe / Zeitsprung” avamisel neljapäeval, 4. mail kell 18 osalevad ifa peasekretär Ronald Grätz, Michael Biedowicz ajakirjast ZEITmagazin ja Saksa suursaadiku asetäitja Reinhard Wiemer.

Erich Salomon (1886–1944) oli saksa fotograaf, kes alustas pildistamisega alles 41 aasta vanusena. Ta töötas peamiselt ajalehele Berliner Illustrirte Zeitung ning oli tuntud oma varjatult tehtud poliitikute ja seltskonnategelaste fotode läbi. Muuhulgas pildistas ta salaja ka Kellogg-Briandi pakti allkirjastamist, ent tema fotode hulgas on ka üksikuid ühiskondlike reportaaže. Teise maailmasõja ajal keeldus Salomon ajakirja Life kutsest kolida Ameerikasse ning suri 7. juulil 1944 Auschwitzi koonduslaagris.

Barbara Klemm (snd 1939) töötas 45 aastat ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tema tehtud fotod Saksa poliitikutest on nüüdseks saanud osaks sakslaste ühisest visuaalsest mälust. Ajakirjanikuna ei olnud ta kunagi pealetükkiv ning seetõttu on ta pääsenud ligi paljudele isikutele ja sündmustele nende tavalist igapäevaelu segamata. Valides pildistamiseks hetke enne või pärast sündmuse kulminatsiooni suudab Klemm vältida poliitika lavastuslikust.

Korraldajad: Tartu Saksa Kultuuri Instituut, Saksa Välissidemete Instituut (ifa)Exhibition is organized by the German Institute for Foreign Cultural Relations (ifa) and is dedicated to photo journalism and German photographers Erich Salomon and Barbara Klemm. Photography that is used in illustrated magazines reflects the specifics of a historic situation better than any other medium.

Even though the works by Salomon and Klemm are separated by fifty years, they both follow the same aims. In their own characteristic ways they both document everything that catches their attention. They show the nature of the world and always remain open to their surrounding reality. Neither takes part in the events themselves and their aim is not to expose: they always remember how to mediate the dignity of their subject matter.

Exhibitions by the German Institute for Foreign Cultural Relations are based on the understanding that the dialogue between different cultures is founded on the principle of mutual comprehension. All their exhibitions want to promote cultural exchange between countries and offer a diverse image of Germany that is as real as possible.

Secreatary General of ifa Ronald Grätz, Michael Biedowicz from ZEITmagazin and deputy ambassador Reinhard Wiemer will participate at the opening of “Leap in Time/Zeitsprung” on Thursday, May 4 at 18.00.

Erich Salomon (1886–1944) was a German photographer who started taking pictures only when he was 41. He mainly worked for the newspaper Berliner Illustrirte Zeitung and was most famous for his covert photos of politicians and public figures. For example, he managed to secretly take photos of the signing of the Kellogg-Briand Pact. His oeuvre also contains some examples of social reporting. During the Second World War Solomon refused Life magazine’s invitation to move to the USA and perished in Auschwitz on July 7 1944.

Barbara Klemm (b 1939) worked for 45 years at the Frankfurter Allgemeine Zeitung. Her photos of German politicians have by now become part of the shared German visual memory. As a journalist she was never intrusive and therefore got access to different persons and events without disturbing their normal routines. By selecting the moments before or after the culmination of an event, Klemm manages to circumvent political stagemanagement.

Organizers: German Culture Institute, German Institute for Foreign Cultural Relations (ifa)     

 

Rubriigid: Määratlemata | Saksa pressifoto näitus “Ajahüpe/Zeitsprung” / 04.05.–28.05.2017 / Suur saal kommenteerimine on välja lülitatud