Mati Karmini juubelinäitus „Mati Karmin LX” / Avamine N 14.02. kl 17!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures Mati Karmini juubelinäitus „Mati Karmin LX”.

Tartu Kunstimaja näituseprogrammis on oma koht eesti kunstnike juubelinäitustel. Alates 1987. aastast näitusetegevuses aktiivse kunstnikuna on Karmin üks eesti skulptuuri suurkujusid, keda on tunnustatud 1986. aastal Kunstnike Liidu noorte aastapreemiaga ja 1992. aastal Kristjan Raua nimelise aastapreemiaga.

„Mati Karmin LX“ toob näitusekülastaja ette muuhulgas varasemaid teoseid Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kogudest, mis lisaks mütoloogilis-religioossetele karakteritele kujutavad kunstniku kaasaegseid kultuuritegelasi ja kunstnikke. Need toovad esile tema eksperimentaalsed vormimängud ning sügavalt tunnetusliku, põhjamaiselt monumentaalse stiili, mis on tihti vürtsitatud terava huumoriga. Lisaks muuseumide ja erakogude tippteostele on Karmin toonud näitusele keskse kontseptuaalse teose, mis on osaliselt välja kasvanud tema populaarsest näitusest „Minu Isa“ (1994) Galeriis Sammas ning ühtlasi edasiarendus ta viimasest näituseprojektist „Uskusid“ (2018) Vabaduse galeriis.

Vankriratastest installatsioon keskmises saalis kutsub meid kogema kadunud Eesti maarahva noorust ja ilu. Nende rataste pöiad on kündnud lugematuid kilomeetreid teid, mida mööda nüüd kõnnivad vähesed. Teekonnal saadavad Karminit sõbrad ja lähedased, kes kestvates materjalides on saanud endale tema käe ja tunnetuse kaudu ajatu jäädvustuse.

Kujuri loomingus on mänginud olulist rolli monumentaalteosed, mis on konkursside korras rikastanud Tartu, Tallinna, Pärnu jpt asulate linnaruumi Eestis ja välismaal. Sel korral on lisaks näitusele kaasnevale, Tartu üheteistkümmet avalikku monumentaalteost tutvustavale trükisele võimalik tutvuda ka konkurssidele esitatud kavanditega teostest, mida me tänapäeval teame eksponeeritud lõpptulemuste kaudu, kuid mille algne idee võib vahel olla üllatavalt erinev.

Täname Tartu Kunstimaja ja Tartu Kunstnike Liitu võimaluse eest näitus publiku ette tuua ning Eesti ja Tartumaa Kultuurkapitali, ja Tartu Kunstimuuseumi toetuse eest.

Kuraator: Heiti Kulmar

Graafiline kujundaja: Tnxalatte disainikollektiiv

Näituse töögrupp: Richard Adang, Tanel Asmer, Indrek Grigor, Dagmar Miil, Anti Saar, Peeter Talvistu, Markus Toompere

Kunstnik tänab: abikaasa Lemmi Karmin, kuraator Heiti Kulmar, sõber Tõnis Tooming, puidumeistrid Avo Tragel ja Rein Erdel, metallimeister Kalvi Tenno


Meediakajastus

Raimu Hanson. Mati Karmini näitus ulatub tänavatele, Tartu Postimees, 15.02.2019.


On Thursday, 14 February at 5 p.m. Mati Karmin’s anniversary exhibition “Mati Karmin LX” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

The programme of the Tartu Art House has always included anniversary exhibitions of Estonian artists. Mati Karmin (b 1959), who first started participating in exhibitions in 1987, is one of the great names in the history of Estonian sculpture. In 1986, he was awarded the annual Youth Prize and in 1992 the Kristjan Raud art award.

“Mati Karmin LX” will include Karmin’s earlier works from the collections of the Tartu Art Museum and the Art Museum of Estonia. In addition to mythological and religious characters, they also represent cultural figures and artists who are contemporaries of the author. They highlight his experimental and playful use of form and a deeply cognitive Nordic style, which are often spiced up by sharp wit. Besides the masterpieces from museum and private collections, Karmin has made a central conceptual work for the exhibition that partially grew out of his popular exhibition “My Father” in the Gallery Sammas (1994) and expands his last exhibition project, “Believed”, in the Vabaduse Gallery (2018).

The central gallery invites us to experience the beauty and youth of the people of the Estonian countryside. It focuses on an installation of horse cart wheels whose rims have run over innumerable kilometres of roads that are now travelled only by a handful of people. This journey is accompanied by Karmin’s friends and relatives who have received a timeless treatment through the artist’s hands and sensibility in permanent materials.

Monumental works have an important place in the oeuvre of the sculptor. He has managed to enrich the urban space of Tartu, Tallinn, Pärnu and many other towns in Estonia and abroad. This time, in addition to the booklet accompanying the exhibition and introducing eleven public monumental works in Tartu, people can also see the designs sent to competitions: today we know the outcomes, but the original ideas can sometimes be surprisingly different.

We thank the Tartu Art House and Tartu Artists’ Union for the opportunity to bring this exhibition to the public, and the Cultural Endowments of Estonian and Tartu and the Tartu Art Museum for their support.

Curator: Heiti Kulmar

Graphic design: Tnxalatte design collective

Exhibition team: Richard Adang, Tanel Asmer, Indrek Grigor, Dagmar Miil, Anti Saar, Peeter Talvistu and Markus Toompere

The artist thanks: his wife, Lemmi Karmin, the curator Heiti Kulmar, his friend Tõnis Tooming, the woodworkers Avo Tragel and Rein Erdel, and the metalworker Kalvi Tenno.

Rubriigid: Määratlemata | Mati Karmini juubelinäitus „Mati Karmin LX” / Avamine N 14.02. kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Albert Gulgi juubelinäitus „Suurte liblikate öö” / Avamine N 14.02. kl 17.30!

Liblikad – talvekuulutajad. Esmaspäev, 30.10.2017. Ateljee.
Butterflies – Harbingers of Winter. Monday 30.10.2017. Studio

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Albert Gulgi 50. juubelit tähistav isikunäitus „Suurte liblikate öö”.

Gulgi enamasti must-valge joonistuskeel on üks äratuntavamaid eesti kunstis. Tema pilte täidavad nii veidrad teiste planeetide elanikud, inimeste sarnaselt käituvad loomad kui juhukohtumised kunstniku igapäevaelust. Samas on kujutatud situatsioonid ja keskkonnad kõike muud kui tavalised ning kummastavaid sündmuseid vürtsitab mõnusalt muhe huumor.

Gulk ise on öelnud, et tema otseseks inspiratsiooniks pole unenäod, sest need on liiga absurdsed ja sünged. Seetõttu proovib ta kujutada elurõõmu ja helgust ning teostes sisalduva sürrealismi aluseks on tegelikult teravalt ärkvel teadlikkus.

Näituse ajal ilmub ka Gulgi loomingut kokkuvõttev taskutrükis.

Albert Gulk (sündinud 17. veebruaril 1969) on lõpetanud 1996. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna. On üks Kursi koolkonna asutajaid ning osaleb näitustel alates 1988. aastast. 2009. aasta Ado Vabbe preemia laureaat. Käesolev väljapanek on tema esimene isikunäitus Tartu Kunstimajas.


On Thursday, 14 February at 5.30 p.m. Albert Gulk’s 50th anniversary exhibition “The Night of the Large Butterflies” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The language of Gulk’s mostly black and white drawings is one of the most recognisable in Estonian art. His pictures are full of bizarre beings from other planets, animals acting like people and chance encounters from the artist’s everyday life. At the same time, the depicted situations and environments are never ordinary and the strange events are spiced up with good-natured humour.

Gulk himself has said that his direct inspiration does not come from dreams because they are too absurd and gloomy. Therefore he tries to depict optimism and cheerfulness and the surrealism in his works is actually based on a sharply wakeful consciousness.

During the exhibition a pocket book of Gulk’s oeuvre will be published.

Albert Gulk (born 17 February 1969) graduated in 1996 from the Painting Department of the University of Tartu. He is one of the founding members of the artist group Kursi School and has participated in exhibitions since 1988. In 2009, he was named the winner of the Ado Vabbe art award. The present overview is his first personal exhibition in the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata | Albert Gulgi juubelinäitus „Suurte liblikate öö” / Avamine N 14.02. kl 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Ulla Juske ja Reet Varblane „Jahimehe tütar” / Avamine N 14.02. kl 18!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Ulla Juske ja Reet Varblase ühisnäitus „Jahimehe tütar”.

Ruumiinstallatsiooni „Jahimehe tütar” peategelane on autorite Ulla Juske ja Reet Varblase vanaisa ja isa, jahimees ja fotograaf, aga ka Teises maailmasõjas kodu ja vanemad kaotanud mees. Tema rikkaliku jahifotode arhiivi – varasemad on 1950ndate lõpust ja viimased 1980ndate keskpaigast – kaudu ja abil käsitletakse fotograafile, aga ka laiemalt tema põlvkonnale osaks saanud traumat ja sellega elamiseks vajalikke mälu kaitsemehhanisme ja asendustegevust.

Tegemist on amatöörfotodega, kuid nende representatsiooniviisis peegeldub tollane elulaad, selle ideoloogia ja ka kunstiajaloost tuttav figuraalkompositsioonide, eelkõige esindusportreede ülesehitus ja sellest tulenev kujutatute tähendus (staatus, positsioon). Jahil käimise kui meheliku eluala jäädvustamisviis tuletab meelde teise, väga mehelikuks peetud valdkonna – sõja kujutamist. Fotode kõrval on vaatajate ette toodud ka peategelase kodu, tema omaruumi võtmeelemendid (püss ja rapiir, põdrasarved, raamaturiiul, tugitool).

Jahimehe tütar ja tütretütar on konstrueerinud tõeste faktide, meenutuste, rahvapärimuse, kunstiteadusliku analüüsi, helide, fotode ning esemete põhjal mitmekihilise narratiivi, kus nad ise on ambivalentses positsioonis: nad on osalised ja kõrvaltvaatajad, tõeselgitajad ja hämajad, eelkõige aga lahenduseotsijad, just nii, nagu indiaani legendides kujutatakse jahimehe tütart.

Ulla Juske on peamiselt Dublinis elav ja töötav installatsiooni- ja videokunstnik. Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni- ja skulptuuriosakonnas bakalaureusekraadi ja Iiri Kunstiakadeemias uusmeedia alal magistrikraadi. Esimesed kunstiprojektid tegi EKA õpingute ajal koos rühitusega SUHE, kellega koostöö jätkub siiamaani. Viimasel kolmel aastal on ta töötanud koos rootsi kunstniku Ella Bertilssoniga. Nad on olnud residentuuris Islandil, Norras ja Iirimaal. 2018. aastal oli neil projekt „11,9 kilomeetrit kesklinnast loodes” Tallinnas Hobusepeas, „Mälukandja” („Carrier of Memories”) Dublinis Draiocht Gallery’s ja „Teisel pool liivast ääremaad” („Beyond the Sandy Suburbs”) Dublinis Pallas Projects and Studios’is. Alates novembrist on ta olnud Dublini Royal Hibernian Academy stuudioresidentuuris ja märtsis alustab digitaalse meedia residentuuri Dublini Fire Station Artists’ Studios.

Reet Varblane töötab kultuurilehes Sirp kunstitoimetaja ja Tallinnas Vabaduse galeriis galeristina. Ta on kureerinud mitmeid rahvusvahelisi näitusi: „Homo grandis natu” (2005–2006, Tallinna Kunstihoone ja Moskva Humanitaarülikool); hiina kunstnike näitus „Linnailmed” (2006, Tallinna Kunstihoone); „Kehaturg” (2007, Tallinna Kunstihoone); eesti kunstnike näitus „Piiririik” (2008, Guangzhou kunstiakadeemia muuseum); Orlani näitus (2008, Tallinna Kunstihoone, koos Eugenio Violaga); Andrei Monastõrski näitus (2008, Tallinna Kunstihoone); „Obscurum per obscurius” (2008, Tallinna Kunsthoone, koos Ilja Sundelevitšiga) ; Iisraeli ja Palestiina naiskunstnike näitus „Naised muudavad maailma” (2009, Tallinna Kunstihoone); „Poliitiline on isiklik” (2010, Tallinna Kunstihoone); „Kunst macht frei” (2012, Pecsi kunstimuuseum koos Gabriella; Rovaniemi kunstnike näitus „Ma elan põhjapöörijoonel” (2012, Tallinn ja Riia); „Nahaalused lood” (2014–2015 Tallinn, Võru, Kuressaare, Valga, Narva ja Stockholm koos Marje Taskaga) jpt.


On Thursday, 14 February at 6 p.m. Ulla Juske and Reet Varblane will open their joint exhibition “Daughter of the Huntsman” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The protagonist of the spatial installation “Daughter of the Huntsman” is Ulla Juske’s grandfather and Reet Varblane’s father, a huntsman and a photographer who lost his home and parents in the Second World War. His rich archive of hunting photos – the earliest are from the end of the 1950s and the latest from the middle of the 1980s – is used to look at the trauma that befell the photographer but also his generation in general and the defensive mechanisms and alternative activities that were used to overcome it.

The exhibition consists of amateur photos but their representation mirrors the way of life of that era, its ideology but also figural compositions that we know from art history: mainly the construction of official portraits and the significance of the represented people that they creates (their status and position). Depictions of hunting as a very manly activity remind us of another very manly part of life: the depiction of war. In addition to photos, visitors can also see the protagonist’s home and the key elements of his personal space (gun and rapier, moose antlers, bookcase, armchair).

The daughter and granddaughter of the huntsman have created a multi-layered narrative based on actual facts, memories, folklore, art historical analysis, sounds, photos and objects. In it, they take an ambivalent position: they are both participants and bystanders, seekers of the truth and its muddlers. First and foremost, however, they are searching for a solution, like the daughters of the huntsmen do in Native American legends.

Ulla Juske is an installation and video artist mainly living and working in Dublin. She has a bachelor’s degree from the Installation and Sculpture Department of the Estonian Academy of Arts and a master’s degree in new media from the National College of Art and Design (Ireland). She made her first art projects during her studies in the EAA with the artist group SUHE with whom they still collaborate. Over the last years, she has collaborated with the Swedish artist Ella Bertilsson. They have undertaken residencies in Iceland, Norway and Ireland. In 2018, they had the project “11.9 km Northwest of City Centre” in Hobusepea Gallery, Tallinn, “Carrier of Memories” in Draiocht Gallery, Dublin, and “Beyond the Sandy Suburbs” in Pallas Projects and Studio, Dublin. Since November, Juske has been in a studio residency at the Dublin Royal Hibernian Academy and in March she will begin her residency at the Dublin Fire Station Artists’ Studios.

Reet Varblane works at the cultural newspaper Sirp as the editor of visual arts and as gallerist in the Vabaduse Gallery in Tallinn. She has curated various international exhibitions: “Homo grandis natu” (2005–2006, Tallinn Art Hall and Moscow University for the Humanities), an exhibition of Chinese artists “Linnailmed” (2005, Tallinn Art Hall), “Kehaturg” (2007, Tallinn Art Hall), an exhibition of Estonian artists “Piiririik” (2008, Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts), Orlan’s personal exhibition (2008, Tallinn Art Hall with Eugenio Viola), Andrei Monastyrski’s personal exhibition (2008, Tallinn Art Hall), “Obscurum per obscuris” (2008, Tallinn Art Hall with Ilja Sundelevitsh); exhibition of Israeli and Palestinian female artists “Naised muudavad maailma” (2009, Tallinn Art Hall), „Poliitiline on isiklik” (2010, Tallinn Art Hall), „Kunst macht frei” (2012, Modern Hungarian Gallery, Pécs with Gabriella Uhl), exhibition of Rovaniemi artists “Ma elan põhjapöörijoonel” (2012, Tallinn and Riga), “Nahaalused lood” (2014–2015, Tallinn, Võru, Kuressaare, Valga, Narva and Stockholm with Marje Taska), etc.

Rubriigid: Määratlemata | Ulla Juske ja Reet Varblane „Jahimehe tütar” / Avamine N 14.02. kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud