Autovabaduse heategevuslik kunstioksjon 8. augustil kell 14!

Tartu Kunstnike Liit koostöös Tartu linnaga on teist suve kutsumas Autovabaduse puiesteele täiesti elusaid ja täiesti päris äärmiselt andekaid kunstnikke. Tehakse seda taas viisil, et huviline publik saab reaalajas uue kunsti sünni tunnistajaks olla.

Autovabaduse puiestee teisel suvel on kesklinna pargis tööhoos Tartu kunstielu neli absoluutset tippu. Järjestikustel nädalatel alates 12. juulist loovad otse teie silmade all minigaleriialal oma uued teosed Kairo, Enn Tegova, Regina-Mareta Soonsein ja Alar Tuul.

Valminud unikaalsete tööde müügiks korraldatakse Autovabaduse puiestee lõpupäeval, 8. augustil kell 14 heategevuslik kunstioksjon. Oksjoni juhib Tanel Jonas (Ugala Teater) ja kõigi teoste alghinnaks on 100 eurot. Registreerimine oksjon@kunstimaja.ee (kohapeal, telefoniga või eelpakkumine) ja oksjonipäeval kohapeal.

Kogu tulu annetatakse MTÜ-le Vaprusehelmed, mis on loodud krooniliste haigustega laste ravi toetamiseks, nende abistamiseks valulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Helmeste abil saavad lapsed ja pered rääkida oma lugu, mida nad on saavutanud, läbi elanud ja kui vaprad nad on olnud. Eestis on programmiga liitunud TÜ Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogia osakonnad. Rohkem teavet: www.vaprusehelmed.ee

NB! Autovabaduse puiesteel toimub kolmel korral ka helmeste valmistamise töötubasid (18. juulil kell 11–13, 21. juulil kell 17–19 ja 8. augustil kell 13–15).

Tulge kesklinna parki vaatama, kuidas kunst sünnib, toetage lapsi väga rasketel hetkedel ja olge kindlasti kohal ka oksjonil 8. augustil. Võib-olla ehib tulevikus just teie kodu tõeliselt unikaalne, tavapäratu sünnilooga teos.


Kunstnikud

KAIRO rõõmsavärvilisi maasikaid täis pilte võib kohata erinevatel Tartu tänavatel ja eelkõige Supilinnas. Tema omanäolised maalid on täis lõunamaist lopsakust ja tsipa kummalisi elunautivaid tüüpe, kes piltidel peamiselt lihtsalt olelevad. Kairo viimased suuremad näitused on toimunud Tartu Kunstimajas ja Kondase Keskuses Viljandis, kuid tänavatel alustanud kunstnikuna on ta harjunud, et ta seljataga seisab pidevalt küsimusi esitav publik.

ENN TEGOVA ei vaja kunstihuvilisele tartlasele tutvustamist juba aastakümneid. Alustanud 1960-ndatel legendaarses rühmituses Visarid ning ühe rühmituse Para 89 peamise liikmena on tema sürrealismihõnguline stiil võnkunud hüperrealismist poolabstraktsete vormimängudeni. Alati on neis töödes peidus ka vigurdavaid viited kunstiajaloole. Väga paljudele on Enn aga tuttav ka kui veerand sajandit Tartu Lastekunstikooli juhtinud direktor Tegova.

REGINA-MARETA SOONSEIN on väga lühikese ajaga jõudnud Eesti graafikamaailma tippu. Tema looklevate joontega kompositsioonid, mille voogetest on võimalik välja lugeda inimfiguure, on alati äärmiselt pilkupüüdvad. Üheks põhjuseks on kahtlemata nende suurus, sest tema senini vägevaim linoolist trükiplaat oli tervelt kümne ruutmeetrine. Kuigi ta kasutab oma plaate ka piltide trükkimiseks, on need praeguseks muutunud täiesti iseseisvateks kunstiteosteks. Üht sellist lõikab ta välja Autovabaduse puiesteel ning ka see teos jõuab 8. augusti kunstioksjonile.

ALAR TUULE maalid on täis kummalist värvide sigrimigri ning viiteid tehnoloogiale ja sellega seotud probleemidele. Kuigi ta on läinud ajalooraamatutesse kui viimane Tartu Ülikooli maaliosakonna lõpetaja, on tema stiil olnud juba täiesti karjääri algusest koheselt ära tuntav ja tuulelik. Temast kirjutatud tekstides kohtab küll järjepanu sõnapaari „bad painting“ ehk „halb maal“, kuid see ei tähenda sugugi, et Tuul maalida ei oskaks, vaid viitab hoopis sellele, et stiililt soovib ta minna maalimise vabastavate juurte juurde.


Oksjoni reeglid

OKSJONILE REGISTREERUMINE

Oksjonile saab kuni 7. augustini registreeruda aadressil oksjon@kunstimaja.ee Lisaks kontaktandmetele tuleb ära märkida, kas soovitakse osaleda kohapeal, kirjaliku eelpakkumisega või telefonitsi. Oksjoni päeval on võimalik registreeruda ka kohapeal.

OKSJONI LÄBI VIIMINE

Oksjonit viib läbi oksjonipidaja Tanel Jonas (Ugala Teater), keda abistavad pakkumiste registreerimisel oksjoniteenindajad. Enampakkumine algab oksjonitöö esitlemisega. Kõigi teoste alghind on 100 eurot. Hinnasammuks vahemikus 100-1000 € on 10 € ning alates hinnast 1000 € on sammuks 50 €. Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt oksjoninumbri tõstmisega ning vajadusel lisaks ka muul selgelt pakkumisena tõlgendataval moel. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga, nimetades oksjoni võitja oksjoninumbri. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjoni teenindaja(te) tähelepanekutega.

KIRJALIK EELPAKKUMINE

Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist. Kui ostja kirjalik pakkumine võidab, siis fikseeritakse teose müük ja ostjale teatatakse sellest e-posti teel hiljemalt oksjonijärgse päeva jooksul.

​TELEFONI TEEL OSALEMINE

Oksjoni ajal helistab oksjoni teenindaja osalejale, kui järjekord jõuab teoseni, mille oksjonist pakkuja soovib osa võtta. Oksjonipidaja haamrilöökidest annab teenindaja osalejale teada vastavalt öeldes „üks” esimese haamrilöögi juures, „kaks” teise haamrilöögi juures ning „müüdud” kolmanda haamrilöögi juures. Telefoni teel osaleja peab hinna nimetamisel selgelt märku andma, kas ta soovib pakkumist teha öeldes „pakun”, mispeale teenindaja tõstab osaleja eest numbri. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.

OSTUDE EEST TASUMINE JA TEOSTE KÄTTE SAAMINE

Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas kui ka ülekandega kohe peale oksjonit kohapeal. Arve alusel on võimalik tasuda ka ülekandega 7 päeva jooksul peale oksjoni toimumist, kuid sel juhul tuleb teostele peale arve tasumist järgi tulla.

Kui maksmine toimub ülekandega, saab ostja teose kätte pärast makse sooritamist Tartu Kunstimajast Vanemuise 26. Vajadusel korraldame ka teoste transpordi, mille eest tasub ostja. Teosed tuleb ära viia kümne päeva jooksul.

Oksjoni müükide täissumma antakse üle MTÜle Vaprusehelmed.

Rubriigid: Määratlemata | Autovabaduse heategevuslik kunstioksjon 8. augustil kell 14! kommenteerimine on välja lülitatud

Triin Kerge ja Aksel Haagensen “Kuhu me lähme?” / Suur saal / Avamine R 30.07 kl 17!

(Scroll down for English)

Reedel, 30. juulil kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Triin Kerge ja Aksel Haagenseni ühisnäitus „Kuhu me lähme?“.

Näitus põhineb 1944. aastal Eestist lapsena põgenenute ja 1949. aastal lapsena Siberisse küüditatute lugudel. Kunstnikud panevad need Eesti ajaloo kaks narratiivi omavahel dialoogi ning seavad küsimuse alla kultuurilisi arusaamu, mis on tekkinud küüditamise ja suure põgenemise kohta.

Triin Kerge toob vaataja ette kuus naist, keda küüditati lastena 1949. aastal Siberisse, ning pöörab tähelepanu kollektiivse mälu isiklikule küljele. Aksel Haagensen esitab kõrvuti enda ning oma vanaema väliseestlust ning sidemeid Austraalia keskkonnaga.

Toonaste laste põlvkond on viimane, kellel on vahetu kogemus ajaloosündmustest, mis on jätnud jälje ka järgnenud põlvkondadele. Isiklike lugude ja mälestuste kaudu mõtestavad kunstnikud üle 70 aasta taguste sündmuste mitmekihilisust ning tagajärgi tänapäeval.

Triin Kerge praktika läbivaks teemaks on kodu, selle tähendus ja koduigatsus. Viimaste aastate jooksul on ta töötanud Siberisse küüditatud laste lugude ja mälestustega. Valdavalt kasutab ta oma praktikas fotograafiat, videot ja installatsiooni. Ta on õppinud dokumentaalfotograafiat (BA) University of Wales, Newport’is ja kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.

Aksel Haagensen kasutab oma kunstis peamiselt installatsiooni ja videot ning on huvitatud dokumentaalsusest kaasaegses kunstis. Ta on uurinud paguluse teemat oma vanavanemate lugude põhjal, kasutades seda filtrina lähenemaks tänapäeva olukordadele. Ta on õppinud installatsiooni ja skulptuuri (BA) ning kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.


Näitus on avatud 29. augustini.

On Friday, 30 July at 5 p.m. Triin Kerge and Aksel Haagensen will open their exhibition “Off We Go!” in the large gallery of Tartu Art House.

The exhibition is based on the stories of people who fled as children from Estonia in 1944 or were deported as children to Siberia in 1949. The artists place these two narratives from Estonian history into a dialogue and question the cultural understandings that exist around the deportations and the exodus of refugees.

Triin Kerge presents to the viewer six women who were deported as children to Siberia in 1949, focusing on the personal aspects of collective memory. Aksel Haagensen juxtaposes his experiences of being an exiled Estonian with those of his grandmother alongside their respective relationships with the Australian environment.

This generation of children is the last to have an immediate experience of historic events that have also shaped following generations. The artists use personal stories and memories to contemplate the multilayered aspects of events from seventy years ago and their consequences today.

Triin Kerge works mainly with photography, video and installation. In her practice she focuses on the home, its meaning and homesickness. Over the last years, she has worked with the stories and memories of children who were deported to Siberia. Kerge studied documentary photography (BA) at the University of Wales, Newport and contemporary art (MA) at the Estonian Academy of Arts.

Aksel Haagensen mainly works with installation and video and is interested in the documentary aspects of contemporary art. He has investigated the subject of refugees based on the stories of his grandmother, using this as a filter to approach contemporary situations. Haagensen studied installation and sculpture (BA) and contemporary art (MA) at the Estonian Academy of Arts.

The exhibition is open until 29 August.

Rubriigid: Määratlemata | Triin Kerge ja Aksel Haagensen “Kuhu me lähme?” / Suur saal / Avamine R 30.07 kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Peeter Krosmann “Üks silmapilk ilusast elust” / Väike saal / Avamine R 30.07 kl 17!

(Scroll down for English)

Reedel, 30. juulil kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Peeter Krosmanni isikunäitus „Üks silmapilk ilusast elust“.

“Õpi süüa tegema, see on kiireim ja lihtsaim viis oma elukvaliteeti tõsta“, ütles isa, kui olin seitseteist. Isal oli õigus. Toidu maalimine on söögi tegemise viimane, kokkuvõttev etapp. Toidu valmistamine, toidu vaatlemine, toidu maalimine. Mitmekordne tasakaalustamine, mis viib ilusa eluni.

Aastatega on ehk palju muutunud, aga see, mida ma maalin, on jäänud samaks. Ikka on valgus, vari või värvilaik või veel täpsemalt tasakaal. Ehk ongi tasakaalu leidmise valu ja võlu ainus põhjus, miks ma maalin.

Võtame kasvõi oliivid. Oliivid on vabad. Hoolimata aastate pikkusest aretamisest ikkagi määratlematud, isepäised ja metsikud. See teeb nad põnevaks. Seda ajas tekkivat mustrit olen joonistanud kogu elu. Lihtsalt enne Samose saarele minekut ei teadnud, et joonistan oliive. Nüüd siis tean ja maalin kah.

Peeter Krosmann (snd 1971) on õppinud maali Konrad Mägi Ateljees ja Tartu Ülikooli maaliosakonnas. Ta on õpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja õpetab senini Tartu Kunstikoolis. 2015. aastal sai ta Ado Vabbe preemia. Tema viimane näitus Tartu Kunstimajas toimus 2016. aastal, kuid 2019. aastal kureeris ta siin näituse „LeeduMaal”. Krosmann elab ja töötab Kaunases.

Näitus jääb avatuks 29. augustini.


On Friday, 30 July at 5 p.m. Peeter Krosmann will open his solo exhibition “A Glimpse of the Good Life” in the small gallery of Tartu Art House.

“Learn how to cook, it is the fastest and easiest way how to raise the quality of your life,” my father told me when I was seventeen. He was right. Painting food is the final stage of preparing food, it summarises everything. Preparing the food, looking at the food, painting the food. Repeated balancing that leads to a good life.

A lot has changed over the years, but the things I paint have remained the same. There is still light and shadow or a patch of colour or, more precisely, a balance. Maybe the anguish and charm of finding that balance is the only reason why I paint.

Let’s take olives, for example. Olives are free. Despite years of cultivation, they are still indefinable, stubborn and wild. This makes them interesting. I have drawn this temporal pattern all my life. But only when I went to the island of Samos did I understand that I was making olives. Now I know and paint them with relish.

Peeter Krosmann (b 1971) has studied painting in the Konrad Mägi Studio and the Painting Department of the University of Tartu. He has taught in the Tartu Art College and is still teaching in the Tartu Art School. In 2015, he received the Ado Vabbe award. His last exhibition at the Tartu Art House was in 2016, but in 2019 he curated the exhibition “Lithuanian Painting”. Krosmann lives and works in Kaunas, Lithuania.

The exhibition is open until 29 August.

Rubriigid: Määratlemata | Peeter Krosmann “Üks silmapilk ilusast elust” / Väike saal / Avamine R 30.07 kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Mari Männa “Varemed” / Monumentaalgalerii / Avamine R 30.07. kl 17!

(Scroll down for English)

Reedel, 30. juulil kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Mari Männa isikunäitus „Varemed“.

Installatsioon kujutab deformeerunud sambaid, millel asetsevad reljeefid. Galeriiruumist on saanud justkui arheoloogiline väli, kus külastajad võivad avastada varemeid ja selle detaile erinevatest perspektiividest. Liikudes teose avadest sisse-välja, aktiveerib vaataja installatsiooni oma kohaloluga.

Kunstnik on üles noppinud antiikkunstist pärandunud igikestvuse sümbolid ja soovib nendega praeguse äreva aja kontekstis uuesti tutvust teha. Teda huvitab visuaalsete motiivide toimimine meie kultuuri kollektiivses mälus ning nende tähendust nihestades uute võimalike assotsiatsioonide loomine. Teos on inspireeritud Männa residentuurist Lissabonis, kus ta töötas kevadise karantiini ajal.

Mari Männa (snd 1991) on noor kunstnik, kes tegeleb skulptuuri ja installatsiooniga. 2020 lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemias kaasaegse kunsti magistrantuuri. Oma õpingute ajal täiendas ta end Gerrit Rietveldi akadeemias Amsterdamis ning Aalto Ülikoolis Helsingis. Männa praktikat iseloomustab autoritaarse skulptuuri ümbermõtestamine, tema lähenemine skulptuuri meediumile paneb vaatajat sageli kulme kergitama.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital. Eriline tänu: Iaroslav Iakubivskyi, Saara-Nette Tõugjas, Siim Meerits ja Tartu Kunstimaja.

Näitus jääb avatuks 29. augustini.


On Friday, 30 July at 5 p.m. Mari Männa will open her solo exhibition “Remnants” in the monumental gallery of Tartu Art House.

Männa’s installation invites viewers to discover ruins: remnants of ancient columns and reliefs. The gallery has become almost like an archaeological site where visitors can explore the installation from different perspectives. As viewers move through the gallery space, they activate the work with their presence.

Embracing the symbols of eternity inherited from ancient art, the artist attempts to engage them in her work in the context of the current turbulent times. She is interested in the function of visual motifs in our cultural memory and creating new potential associations by shifting their meaning. The work is inspired by Männa’s residency in Lisbon where the artist worked during spring quarantine.

Mari Männa (b 1991) is a young artist who works with sculpture and installation. In 2020, she completed her master’s studies in contemporary art at the Estonian Academy of Arts. During that time, she also studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and the Aalto University in Helsinki. Männa’s artistic practices are characterised by redefining the authoritarian sculpture; her techniques and approach to sculpture often raise eyebrows.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia. Special thanks to Iaroslav Iakubivskyi, Saara-Nette Tõugjas, Siim Meerits and Tartu Art House.

The exhibition is open until 29 August.

Rubriigid: Määratlemata | Mari Männa “Varemed” / Monumentaalgalerii / Avamine R 30.07. kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud