Kuraatorituurid Elmar Kitse ja Evi Tihemetsa näitustel

Kuraatorituurikuraatori-ekskursioon-naituseld Elmar Kitse ja Evi Tihemetsa näitustel

Järgneval kolmel laupäeval, 26. novembril, 03. ja 10. detsembril kell 13.00 toimuvad Tartu Kunstimajas Elmar Kitse ja Evi Tihemetsa näitustel tasuta kuraatorituurid. Jalutuskäike juhivad Peeter Talvistu ja Tiiu Talvistu.

Evi Tihemetsa näitus “Kohtumine 57 aastat hiljem” tutvustab 1959. aastal Karjala ja Koola poolsaare matkal tehtud töid. Kunstiinstituudi vastse lõpetanu kaaslasteks sellel reisil olid kolm tunnustatud maalikunstnikku: Priidu Aavik, Viktor Karrus ja Elmar Kits. Nüüd kohtuvad Kits ja Tihemets Tartu Kunstimajas taaskord. Lisaks Karjalale ja Koola poolsaarele vahendab näitus ka Tihemetsa elamusi Islandilt.

Kunstimaja suures saalis on “taaslavastatud” Elmar Kitse legendaarne 1966. aasta isikunäitus, millel olnud 105st teosest enamik valmis sama aasta jooksul. Kuna teosed on reaalsuse kujutamisest eemaldunud, võib näitust pidada üheks esimeseks abstraktse kunsti võidukäiguks Eestis. Ülivõrded on väljapanekut saatnud selle poole sajandi tagusest avamisest saadik ning nüüd on kõigil võimalik ise veenduda, kas need ka tõele vastavad.

Jalutuskäigud algavad igal laupäeval kell 13.00 ning neid juhatavad näituste kuraatorid Peeter Talvistu ja Tiiu Talvistu. Osalemine on prii!

 

Rubriigid: Määratlemata | Kuraatorituurid Elmar Kitse ja Evi Tihemetsa näitustel kommenteerimine on välja lülitatud

Elmar Kits. 1966 / 17.11.–11.12.2016 / suur saal

kitse_plakat(For English, please scroll down)

Elmar Kits. 1966
17.11.–11.12.2016

Tartu Kunstimaja suures saalis avatakse Elmar Kitse legendaarse 1966. aasta isikunäituse taastatud versioon. Poole sajandi järel saab iga vaataja ise veenduda, kas Eesti kunstiloos näitust ümbritsev ülivõrdeline aura ka reaalselt tõele vastab. Näitus jääb avatuks 11. detsembrini.

Elmar Kitse (1913–1972) loetakse üheks Eesti kunstiajaloo väljapaistvamaks ja viljakamaks loojaks. Tema 1966. aasta isikunäitus, mille 105 teosest enamik valmis sama aasta jooksul, on esimeseks tõeliseks abstraktse kunsti võidukäiguks Eestis ning üheks tähtsaimaks 1960ndate lõpu kunstiuuenduse verstapostiks. 1994. aasta Kitse kataloog kirjutab näituse kohta: „Seda väljapanekut võib nimetada moodsa kunsti manifestatsiooniks ning tippsündmuseks 1960ndatel aastatel.”

Vaadates Kitse toonaseid teoseid, on enam kui selge, et nendeni on viinud aastakümneid kestnud arengutee, mille juured peituvad pallaslikus maalikoolis. Nagu autor isegi on öelnud, peab looja esmalt jõudma teatud kogemuste ja oskusteni, et oma ideid soovitud moel väljendada. Aastaks 1966 oli Kits kahtlemata saavutanud sellise taseme.

Praeguse näituse on teinud võimalikuks kunstiloolase Peeter Talvistu mitme aasta pikkune uurimistöö, mille tulemusena on koostöös Eesti kunstiavalikkusega leitud nii mõnigi aastaid kadunuks peetud teos. Aastal 1966 pildistati tolle aja kohta erakordselt ohtralt saalivaateid ning koostati korralik väljapaneku nimekiri, mis muudab praeguse „taaslavastuse” üleüldse võimalikuks.

Avamaks näituse ja Kitse loomingu tausta, on võimalik vaadata spetsiaalselt valminud pooletunnist intervjuu-filmi, kus erinevad kunstnikud ja kunstiajaloolased vaatlevad nii toonast ajastut, Kitse loomingut kui ka näitust ennast. Üle neljakümne aasta saab taaskord kuulda Elmar Kitse häält.

Näituse kuraatorid: Voldemar Erm, Peeter Talvistu
Näituse kujundajad: Elmar Kits, Peeter Krosmann
Restauraatorid: Nele Ambos, Ago Teedemaa (Tartu Kunstimuuseum); Maris Klaas, Allan Talu (Eesti Kunstimuuseum)
Meeskond: Indrek Aavik, Indrek Grigor, Arvi Kuld
Laenutajad: Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Enn Kunila kollektsioon, erakogud
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital

Täpsem info:
Peeter Talvistu
näituse kuraator
5650 7782
talvistu@gmail.com

Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K-E kl 12-18.
Näitused on tasuta. Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus, EestiKultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium

—————————————————-

Legendary exhibition of Elmar Kits re-created in Tartu Art House

Next Thursday, 17 November at 18.00, a restored version of Elmar Kits’s legendary 1966 personal exhibition will be opened in Tartu Art House. After half a century, every visitor can see for themselves whether the exceedingly laudatory aura that surrounds this exhibition in Estonian art history is befitting or not. The exhibition will remain open until 11 December.

Elmar Kitse (1913–1972) is considered one of the most prominent and prolific artists of Estonia. His 1966 personal exhibition, where most of the 105 works were completed during the previous year, is the first triumph of abstract art in Estonia and one of the most important landmarks of the art innovation of the end of the 1960ies. The 1994 catalogue of Elmar Kits states: “This exhibition can be named the manifestation of modern art and one of the pinnacles of the art of the 1960ies.”

Looking at Kits’s works from 1966, it is abundantly clear that they are the outcome of years of development that started already in the convictions he learned during his studies at Pallas art school. He has said himself that an artist must first achieve the necessary experience and abilities to carry out his ideas to the best possible extent. Without a doubt, by 1966 Kits had attained all the required qualifications.

The present exhibition is based on art historian Peeter Talvistu’s research from the past two years. Appeals for assistance have resulted in the discovery of various works that have been considered lost for a long time. Compared to other exhibitions of that era, abundant photographic views and a proper list of displayed works, are the features that make the present re-creation possible.

To unveil the background of the exhibition and the oeuvre of Elmar Kits, a special interview-film is shown where various artists and art historians share their views on that bygone era, Kits as an artist and the original exhibition itself. After forty years, Elmar Kits’s own voice can also be heard.

Curators: Voldemar Erm, Peeter Talvistu
Designers: Elmar Kits, Peeter Krosmann
Restorers: Nele Ambos, Ago Teedemaa (Tartu Art Museum); Maris Klaas, Allan Talu (Art Museum of Estonia)
Team: Indrek Aavik, Indrek Grigor, Arvi Kuld
Lenders: Art Museum of Estonia, Tartu Art Museum, Estonian National Archives, Estonian National Museum, Enn Kunila collection, private collections
Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Cultural Endowment of Tartu

Additional information:
Peeter Talvistu
Exhibition curator
00 372 5650 7782
talvistu@gmail.com

Tartu Art House
Vanemuise 26, Tartu, Estonia
Wed–Mon 12–18

Rubriigid: Määratlemata | Elmar Kits. 1966 / 17.11.–11.12.2016 / suur saal kommenteerimine on välja lülitatud

Evi Tihemets “Kohtumine 57 aastat hiljem / Encounter 57 Years Later” / 17.11.–11.12.2016 / väike saal

evi-tihemets-plakat

 

Evi Tihemets “Kohtumine 57 aastat hiljem”
17.11.–11.12.2016

 

Näitusel “Kohtumine 57 aastat hiljem” heidab graafik Evi Tihemets pilgu möödanikku ja näitab oma 1959. aastal Karjala ja Koola poolsaare matkal valminud töid. Vaid aasta tagasi kunstiinstituudi lõpetanud Tihemetsa reisikaaslasteks sel matkal olid kolm tunnustatud maalikunstnikku Priidu Aavik, Viktor Karrus ja Elmar Kits. See reis nõudis füüsilist ja vaimset pingutust, pakkus samas imelelisi looduselamusi ja viis ta kokku elusa geeniusega nagu Tihemets on Elmar Kitse nimetanud. Nüüd kohtuvad kaks toonast reisikaaslaset Tihemets ja Kits taas Tartu Kunstimajas.

Loomingulised komandeeringud nagu neid siis kutsuti viisid kunstnikke meie toonase kodumaa mõõtmatutele avarustele. Töötamine erinevates geograafilistes paikades, õpetas neid nägema värvi ja märkama looduse mitmekesisust. Tihemetsa otse looduses valminud tööd on spontaansed, jäädvustatud on kargeid loodusvaateid Hibiinide, Pegrema, Sortavala ja Valamo kandis, samuti kohalikke inimtüüpe. Need vaated on  enamasti sügisese tinahalli taeva ja inimtegevusest puutumatu loodusega. Samas näeb ka kohustuslikku tööstusmaastikku Murmanski ja Arhangelski lähistelt. Toona valminud realiteedi truu loominguga astuvad dialoogi aastakümneid hiljem 2007 aatal Islandilt saadud matkamuljed, mis Tihemtsal on vormunud suure üldistusega kivide portreedeks. Neis näeb tema kui graafiku suurepärast tehnikate kasutuse oskust, kus kuivnõelas ja söövituses valminud lehed võluvad oma maaliliste toonidevaheldusega. Need monumentaalsed kivide portreed on kui ülemlaul saare vulkaanilisele loodusele. Näitus on rännak ajas, kus inspiratsiooni andjaks loodus ja selle eripära. Oma  pika loomingu jooksul on Tihemets, neid elamusi jäädvustanud erinevate vahenditega, kuid tema töödes  on alati tunda kunstniku siirast imetlust kujutatu vastu.

Esimene reis nagu Tihemets on öelnud tegi temast kunstniku, sellele aitas kaasa nii toonane kohtumine Elmar Kitsega kui ka reisil kogetud erakordsed looduseelamused. Tihemetsa näitus on samas ka kui rännak ajas – kunstnikuks kujunemise aastatest küpseks meistriks kasvamiseni.

Näitust toetas Eesti Kultuurkapital.
Näituse kujundus: Evi Tihemets
Pressitekst: Tiiu Talvistu

Täpsem info:
Evi Tihemets
mob: 520 4899

Tartu Kunstimaja
Vanemuise 26, Tartu

Rubriigid: Määratlemata | Evi Tihemets “Kohtumine 57 aastat hiljem / Encounter 57 Years Later” / 17.11.–11.12.2016 / väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Margit Lõhmus “Armastusetuba + – Studies of Sexuality” / 17.11.-11.12. 2016 monumentaalgalerii

margit-lohmus-plakatMargit Lõhmus
“Armastusetuba + – Studies of Sexuality”
17.11.-11.12. 2016

 

 

 

 

 

 

From Berlin from margit lohmus on Vimeo.

Rubriigid: Määratlemata | Margit Lõhmus “Armastusetuba + – Studies of Sexuality” / 17.11.-11.12. 2016 monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud

TARTU KUNSTNIKE AASTALÕPUNÄITUS – näitusele kandideerimise tingimused ja teoste esitamise kord.

Fassaad kodulehele

 

 

 

 

 

NÄITUSELE KANDIDEERIMISE TINGIMUSED:

* Erialane kõrgharidus ja/või kuulumine erialaliitu
* Näitusele esitatav teos (maal, graafika, skulptuur, istallatsioon, foto/digitaalprint, video) peab olema valminud 2016. aastal
* Üks autor võib näitusele esitada maksimaalselt kaks teost
* Teoste esitamine ja valimine näitusele toimub virtuasalselt

Esineda soovivatel kunstnikel palume saata hiljemalt 27. novembriks 2016 e-posti aadressile taotlus@kunstimaja.ee märksõnaga AASTANÄITUS 2016 järgmised andmed:

1. EESNIMI, PEREKONNANIMI:
2. SÜNNIAASTA:
3. HARIDUS / LOOMELIIDU NIMI:

4. TEOSE ANDMED:
* pealkiri
* tehnika
* mõõdud

5. REPRO NÄITUSELE ESITATAVAST TEOSEST

Näituse kujundab Jevgeni Zolotko

Näituse avamine reedel, 16. detsembril 2016 kl 17.00!

Lisainfo: Indrek Grigor / TKL galerist; 5559 1425 (helistada E-R kl 10-16; muudel aegadel kõnedele ei vastata); galerist@kunstimaja.ee

Rubriigid: Määratlemata | TARTU KUNSTNIKE AASTALÕPUNÄITUS – näitusele kandideerimise tingimused ja teoste esitamise kord. kommenteerimine on välja lülitatud