Tiina Sarapu ja Julija Pociūtė „Tolm“ / Suur saal / 02.09.–02.10.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 2. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Julija Pociūtė ja Tiina Sarapu ühisnäitus „Tolm“. Näituse kuraator on Karin Paulus.

Näitusel uuritakse unustust – unustatud ruumilisi praktikaid ning sööti jäänud kohti; hajusate mälupiltidena säilinud toiminguid või ka iseenda jaoks lõpetatud ja kasti ära pakitud tegemisi, unistusi.

Näituse kuraator Karin Paulus selgitab: „Tolm – unustamise sümbol – avab argipäeva, hetkede ja tähtsusetuks peetud paikade banaalsuse varjatud mõõtmed. Tolm saadab klaasikunstnikke töötamise ajal, olles nende töö jäänuk, aga varjates ka klaasi läbikumavust.“

Tolm viitab ka millegi kulumisele ja unustusse jäämisele, markeerides hästi reaalsuse paratamatust ning meid ümbritseva maailma pidevat muutumist ajas.

Oma installatsioonidega mõtestavad kunstnikud aina uuesti ümber materiaalset reaalsust ja otsivad inimese ja keskkonna vaheliste suhete tähendusi. Julia Pociūtė avab tolmu vastuolulisust, luues lummavaid kapsleid, kuhu talletab lugusid ja esemeid. Tiina Sarapu mõtiskleb inimese tee ja töö üle – kuhu viib teekond, mis on tulnud ürgloodusest, läbinud kultuuristatud heinamaid ja ilmselt möödub ka päikeseparkidest?

Julija Pociūtė (s 1981) on Leedust pärit interdistsiplinaarne kunstnik. Ta omandas magistrikraadi Vilniuse Kunstiakadeemias 2007. aastal. Sellest ajast alates on ta aktiivselt võtnud osa grupinäitustest, osalenud kunstifestivalidel ning korraldanud üle kümne isikunäituse Leedus ja välismaal. Tema teoseid on Taani, Hispaania ja Leedu muuseumikogudes.

Tiina Sarapu (s 1971) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala ja töötanud sealsamas ka dotsendina (2003–2017). Ta on osalenud paljudel näitustel nii kodu- kui ka välismaal, pälvinud tunnustust rahvusvahelistel klaasikunsti konkurssidel. Tema teoseid on mitmete muuseumide ja erakogujate kollektsioonides. 2019. aastal toimus Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Sarapu isikunäitus „Case Study 2“.

Väljapanek on pühendatud tänavusele rahvusvahelisele klaasiaastale.

Graafiline disain: Meelis Mikker
Tänud: Klaasissepa OÜ, ECCOM OÜ, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Näitust on sündinud Eesti Kultuurkapitali, Leedu Kultuurinõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel. Koostöös Meno Parkas galeriiga.

Näitus on avatud 2. oktoobrini.

Publikuprogramm näitusel:
2. septembril kell 17.00 toimub kohtumine kunstnikega
7. septembril kell 17.30 toimub kuraatorituur


Meediakajastus

Karin Paulus. Kunstnik Tiina Sarapu: tahan, et põlvest põlve edasi antud oskused alles jääksid. Maaleht, 18. septembril 2022.

Raimu Hanson. Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid. Tartu Postimees, 2. septembril 2022.


On Friday, 2 September at 6 p.m. Tiina Sarapu and Julija Pociūtė will open their joint exhibition “Dust” in the large gallery of Tartu Art House.

The exhibition explores forgetfulness: the forgotten spatial practices and forgotten places; actions preserved as scattered memory images, or actions, dreams, completed for yourself and packed away in a box.

“Dust, the symbol of forgetting, reveals hidden dimensions of the banality of everyday, moments and places considered insignificant. Dust accompanies glass artists while working, being a remnant of their work, but also hiding the transparency of the glass,” the curator Karin Paulus explains.

Dust also refers to something being worn out and forgotten, marking the inevitability of reality and the constant changing of the world around us.

With their installations, the artists always reconsider the material reality and search for the meanings of the relationship between man and the environment. Julia Pociūtė shows the contradiction of dust by creating enchanting capsules where she stores stories and objects. Tiina Sarapu reflects on the path and work of a person: where does a journey that has come from primeval nature, passed through cultivated meadows, and probably passes by solar parks takes us?

Julija Pociūtė (b 1981) is a Lithuanian interdisciplinary artist. She obtained her master’s degree at the Vilnius Academy of Arts in 2007. Since then, she has actively participated in art field: participated in group exhibitions, in art festivals, organised more than ten solo exhibitions in Lithuania and abroad. Her works are in the collections of several museums of Denmark, Spain and Lithuania.

Tiina Sarapu (b 1971) graduated the Estonian Academy of Arts, specialising in glass art, and worked there as an associate professor (2003–2017). She has participated in many exhibitions both at home and abroad receiving recognition at international glass art competitions. Her works are in several museum and private collections. In 2019, Sarapu’s solo exhibition “Case Study 2” was held in the monumental gallery of Tartu Art House.

The exhibition is dedicated to this year’s International Year of Glass.

Graphic design: Meelis Mikker
Thanks: Klaasissepa OÜ, ECCOM OÜ, Department of Interior Architecture of the Estonian Academy of Arts

The exhibition was created with the support of the Cultural Endowment of Estonia, Lithuanian Council for Culture and Nordic Council of Ministers. In a collaboration with Gallery Meno parkas.

The exhibition is open until 2 October.

Audience program at the exhibition:
There will be a meeting with the artists on 2 September at 5:00 p.m.
There will be a curator tour on 7 September at 5:30 p.m.

Rubriigid: Määratlemata | Tiina Sarapu ja Julija Pociūtė „Tolm“ / Suur saal / 02.09.–02.10.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Pilvi Tammoja ja Erinn M. Cox „Too tüdruk“ / Väike saal / 02.09.–02.10.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 2. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Pilvi Tammoja ja Erinn M. Cox’i ühisnäitus „Too tüdruk“.

Kunstnikud esitlevad näitusel kaasaegseid ehteid, mis kujutavad, eitavad, defineerivad ja moonutavad kujutluspilte, mida me endast naistena kanname. Ehted on inspireeritud haavatavusest, tugevustest, hirmudest ja soovidest – on tõelised või kujutletud. Need räägivad sellest tüdrukust, keda sa võid tunda, kes sa võid olla.

Autorid lisavad: „Pimedas on see kõik trikk. Ja keegi ei tea. Oleme hetkes, hetkedes. Meie silmad heidavad pilgu, ajame teid naerma, oleme provokatiivsed, tantsime, joome. Teeskleme, et meil on lõbus. Murrame omaenda südameid. Ja me teeme seda ikka ja jälle.“

Pilvi Tammoja (s 1991) on omandanud moedisaini bakalaureusekraadi ja ehtekunsti magistrikraadi, mis annab talle ainulaadse arusaama vormidest ja kehast. Selle tulemuseks on mitmekesised tööd, mis on valmistatud pidevalt muutuvatest materjalidest alates siidniidist kuni malmini. Ta on eksponeerinud oma töid grupinäitustel ja moeetendustel ning on töötanud ka akende, fotokomplektide ning rekvisiitide disaini ja valmistamise kallal.

Erinn M. Cox (s 1976) on Ameerika Ühendriikidest pärit ehtekunstnik, kes elab Eestis. Tal on BFA ja MFA kraad skulptuuris ning magistrikraad ehtekunstis. Ta pälvis Galerie Marzee Graduate Prize’i ja Wallpaper* Magazine nimetas ta tulevaseks disainitäheks. Samuti on Cox USA kaunite kunstide ja kunstiajaloo dotsent ning Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud. Ta on avaldanud artikleid kaasaegse kunsti, disaini, ehete ja filosoofia teemadel ning on veebiajakirja Louise & Maurice (www.louiseandmaurice.com) asutaja ja autor.

Eriline tänu: Tartu Kunstimaja, Plattform Schmunkkunst
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus on avatud 2. oktoobrini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid. Tartu Postimees, 2. septembril 2022.


On Friday, 2 September at 6 p.m. Pilvi Tammoja and Erinn M. Cox will open their joint exhibition “That Girl” in the small gallery of Tartu Art House.

The artists present contemporary jewellery pieces that depict, deny, define, and distort the images we hold of ourselves as women. The works are inspired by our vulnerabilities, our strengths, our fears, and our desires — whether they are real or imagined. They are thinking about that girl: who you may know, who you might also be.

The authors add: “In the dark, it’s all a trick. And nobody knows. We are in the moment, in the moments. Our eyes throw a glance, we make you laugh, we are provocative, we dance, we drink. We pretend to have fun. We break our own hearts. And we do it again and again.”

Pilvi Tammoja (b 1991) has a bachelor’s degree in fashion design and a master’s degree in jewellery which provides her a unique understanding of forms and the body, resulting in diverse works made with an ever-changing range of materials from silk thread to cast iron. She has exhibited her work in group exhibitions and fashion shows; and has also worked on window displays, photo set designs, prop design and fabrication.

Erinn M. Cox (b 1976) is a jewellery artist from the United States based in Tallinn, Estonia. She holds BFA and MFA degrees in sculpture and a MA degree in jewellery. She was awarded the Galerie Marzee Graduate Prize and named an upcoming design star by Wallpaper* Magazine. Cox is also an adjunct professor of Fine Arts and Art History in the US and a guest lecturer at the Estonian Academy of Arts. She is a published author on topics related to contemporary art, design, jewellery, and philosophy and is the founder and writer for the online journal Louise & Maurice (www.louiseandmaurice.com)

Special thanks to: Tartu Art House, Plattform Schmunkkunst
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition is open until 2 October.

Rubriigid: Määratlemata | Pilvi Tammoja ja Erinn M. Cox „Too tüdruk“ / Väike saal / 02.09.–02.10.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Riin Maide ja Nele Tiidelepp „Etüüdid kujuteldavate etendajatega“ / Monumentaalgalerii / 02.09.–02.10.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 2. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Riin Maide ja Nele Tiidelepa ühisnäitus „Etüüdid kujuteldavate etendajatega“.

Näituse keskne idee on puudumise tähenduslikkus. Kunstnikud on vaatluse alla võtnud tegevuse jäljed ruumis. Muljeid esitavad meediumid ja materjalid.

Riin Maide ja Nele Tiidelepp on näituseks inspiratsiooni saanud näitlejaks õppijate ühest esimesest harjutusest – etüüd kujutletava esemega. Stseeni, mille temaatika on tavaliselt pärit igapäevaelust, harjutatakse võimalikult täpselt ja korduvalt, et eelnenud tegelikkusele vastavus säiliks ka siis, kui esemed on eemaldatud. Oma näitusel on nad etüüdist välja jätnud etendajad. Kõnelema jäävad ruum ja esemed (mis võimalikult täpselt püüavad jäljendada etendajate kohalolu).

Kunstnikud lisavad: „Meie praktikais on kesksel kohal igapäevased kogemused ja nende tõlkimine erinevatesse väljendusvahenditesse. Tegevuse jäljed või nende puudumise tähenduslikkus on vaheldumisi loetavad nii helilises, vormilises kui tekstilises ruumis. Soundtrack reede öösel vana bemmiga Riia mäest alla sõitmisele; reisikirjad kõige kaugemast kohast, kuhu on võimalik minna Euroopast lahkumata ja üks makett majast, millest enda teadmata on välja kasvatud – kehastavad kirkaid hetki läbi oma spetsiifika.“

Tunnistada millegi kadumist, on ikkagi väita, et see võiks olla olemas.

Riin Maide (s 1997) on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas graafika erialal ning täiendanud end Prahas DAMUs Alternatiiv- ja nukuteatri osakonnas, stsenograafia erialal. Aastal 2020 pälvis ta EKA Noore Kunstniku preemia ning Edmund Valtmani nimelise stipendiumi. Tema loomingus on olulised kohaspetsiifilisus, efemeersus ja graafiline kujutis. Läbi mänguliste installatsioonide ja lavastuslike keskkondade käsitleb ta mälu ja kohalolu.

Nele Tiidelepp (s 1998) on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna lõpetanud kunstnik ja kirjanik, kelle praktika on ajendatud spontaansetest reaktsioonidest keskkonnale ja materjalidele. Tiidelepp on võitnud Noore Tartu konkursi, EKA Noore Kunstniku preemia, SIIL Prize’i ja Millenium Prize’i, avaldanud tekste ajakirjas „Värske Rõhk“, ajalehtedes „Müürileht“ ja „Sirp“ ning osalenud näitustel ja kunstisündmustel Eestis, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Šveitsis, Portugalis ja Soomes.

Kunstnikud tänavad: Saara Liis Jõerand, Cristo Madissoo, Tom Brennecke, Martin Tiidelepp

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus on avatud 2. oktoobrini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid. Tartu Postimees, 2. septembril 2022.


On Friday, 2 September at 6 p.m. Riin Maide and Nele Tiidelepp will open their joint exhibition “Etudes with imaginary performers” in the monumental gallery of Tartu Art House.

The central idea of the exhibition is the meaningfulness of absence. The artists have observed the traces of activity in the space. Impressions are presented by media and materials.

Riin Maide and Nele Tiidelepp have been inspired by one of the first exercises of those learning to become actors: an etude with an imaginary object. The scene, the subject of which is usually taken from everyday life, is rehearsed as accurately and repeatedly as possible, so that correspondence to the previous reality is preserved even when the objects are removed. In their exhibition, they have left out the performers from the etude. The space and the objects (which try to imitate the presence of the performers as accurately as possible) are left to speak.

The artists add: “Our practice is focused on everyday experiences and their translation into various means of expression. Traces of activity or the meaningfulness of their absence can be alternately read in the sonic, formal and textual space. The soundtrack to driving down the Riga hill in an old BMW on a Friday night; travelogues from the farthest place you can go without leaving Europe and a model of the house you have grown out of without knowing it. These embody bright moments through their specific qualities.”

To acknowledge the disappearance of something is still to say that it could exist.

Riin Maide (b 1997) has acquired a bachelor’s degree in the Faculty of Fine Arts of the Estonian Academy of Arts, majoring in graphics, and furthered her education in the Department of Alternative and Puppet Theater at DAMU in Prague, majoring in scenography. In 2020, she received the EKA’s Young Artist Award and the Edmund Valtman Scholarship. Site specificity, ephemerality and graphic imagery are important in her work. Through playful installations and theatrical environments, she deals with memory and presence.

Nele Tiidelepp (b 1998) is an artist and writer who graduated the installation and sculpture department of the Estonian Academy of Arts. Her practice is motivated by spontaneous reactions to the environment and materials. Tiidelepp has won the Noor Tartu competition, EKA’s Young Artist Award, SIIL Prize and Millenium Prize, published texts in the journal “Värske Rõhk”, the newspapers “Müürileht” and “Sirp” and participated in exhibitions and art events in Estonia, Belgium, Germany, Italy, Switzerland, Portugal and Finland.

Thanks: Saara Liis Jõerand, Cristo Madissoo, Tom Brennecke, Martin Tiidelepp

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition is open until 2 October.

Rubriigid: Määratlemata | Riin Maide ja Nele Tiidelepp „Etüüdid kujuteldavate etendajatega“ / Monumentaalgalerii / 02.09.–02.10.2022 kommenteerimine on välja lülitatud