Konrad Mägi ateljee / 06.04.–30.04.2017 / Suur ja väike saal / Avamine 6. aprillil kl 18!

Margus Meinart. Lemps. Lembit Saartsi portree. 2016. Õli, lõuend. 30×40

Murrangulisel 1988. aastal asutatud Konrad Mägi ateljee on loodud kuulsate Pariisi vaba-ateljeede eeskujul, kust on haridust saanud nii mõnigi eesti kunsti klassikasse kuuluv suurkuju. Vormiliselt üldisest haridussüsteemist eraldiseisvasse ateljeesse oli Indrek Hirvel võimalik juhendajateks kutsuda kaks Pallase traditsioone kandnud kunstnikku, kelle loomingu peamine osa oli olnud avalikkuse eest varjatud: esmalt Kaja Kärner (1920–1998) ja aasta hiljem Heldru Viires (snd 1927). Peaaegu iga aasta on toimunud ateljee õppetööd kajastav näitus ning praeguseks on lõpetajaid enam kui sada, kelledest paljud on ka edasise elu sidunud kunstiga.

Ateljee peamisteks tõekspidamisteks võib lugeda „värvikooli, värvikultuuri, koloiriiti kui isikupära vahetut väljendajat” ning deviisiks: „Selle asemel, et olla orjalikult moodne, eelistame olla väljakutsuvalt vanamoodsad!” Viires lisab: „Ateljeesse ei tulda mitte kunsti tegema, vaid tegemist õppima. Treenitakse nägemis-aparatuuri, saadakse nägijaks. Õieti tahaksime oma ateljeed nimetada nii: Õpetatud Maalimise Selts.”

Kuigi nii Kärner kui ka Viires olid suhteliselt karmikäelised õpetajad, nägid nad endas oma õpilaste kolleege, mistõttu on ka kõigi mälestused neist ülivõrdelised. Praegunegi näitus on endiste õpilaste hommage 90. juubelit tähistavale Viiresele ning on samas esimene ateljee näitus, mille on tema asemel koostanud ja kujundanud varasemad lõpetajad. Kokku osaleb ligi poolsada kunstniku, muuhulgas Alo Aarsalu, Evi Gailit, Peeter Krosmann, Artur Kuus, Margus Meinart, Katrin Moora, Martti Ruus, Andres Rõhu, Andres Sütevaka, Külli Trummal, Maris Tuuling, jpt.


Konrad Mägi Studio, established in the dramatic year of 1988, follows in the foosteps of the famous free-studio schools of Paris where many of the classical figures of Estonian art received their education. Since the Studio formally existed outside the general educational system, the first manager Indrek Hirv managed to invite two artists who shared the traditions of Pallas art school and who had mainly worked outside the establishment during the Soviet era to lead the school: first Kaja Kärner (1920–1998) and a year later Heldur Viires (b 1927). Almost every year an exhibition showcasing the students’ works has taken place and over a hundred people have graduated of whom many have associated their lives with art.

The main beliefs of the Studio are “school of colour, culture of colour and colouring as the most immediate exponent of personality”. Their moto states: “Instead of being slavishly modern, we prefer to be defiantly old-fashioned!” Heldur Viires adds: “People do not come to the Studio to make art, but to learn how to make art. We train the apparature of seeing, we make people seers. Truthfully, we would like to call our Studio the Society of Learned Painting.”

Although both Kärner and Viires were relatively strict teachers, they always saw themselves as colleagues of their students. Therefore it is understandable why all the memories are full of superlatives. The present exhibition is an hommage of the former students to Viires who is celebrating his 90th anniversary. It is also the first exhibition of the Studio that has been compiled and designed by the graduates instead of the master himself. Among the more than fifty participants are Alo Aarsalu, Evi Gailit, Peeter Krosmann, Artur Kuus, Margus Meinart, Katrin Moora, Martti Ruus, Andres Rõhu, Andres Sütevaka, Külli Trummal and Maris Tuuling.

Rubriigid: Määratlemata | Konrad Mägi ateljee / 06.04.–30.04.2017 / Suur ja väike saal / Avamine 6. aprillil kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud

Aarne Mesikäpp / “Kuradi karm kunstinäitus” / 06.04.–30.04.2017 / Monumentaalgalerii / Avamine 6. aprillil kl 17!

Tunnustatud kujundusgraafik Aarne Mesikäpp on kujundanud autorile eneselegi teadmata hulga raamatuid ja plakateid ning on võrdväärselt legendaarne ka Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI, nüüd kunstiakadeemia) graafikaõppejõuna. Kuigi Mesikäpp tegutseb Eesti kunstiväljal juba 1960ndate teisest poolest, on „Kuradi karm kunstinäitus“ tehniliselt võttes kunstniku esimene galeriiväljapanekuks loodud sari.

Näitusel on väljas paari viimase aasta teosed, mida autor ise nimetab karikatuurideks. Küll huumorivõtmes, käsitleb ta korduvatest kujunditest moodustatud graafilistes lehtedes tõsiseid ja üliaktuaalseid teemasid, pelgamata sealjuures klišeedena mõjuvaid vastandusi ja kõrvutusi. Kunstnik on enda tarvis avastanud kunstiakadeemia graafikaosakonna rikkalikus arhiivis peitunud 1920. aastate Riigi Kunsttööstuskooli ja Günther Reindorffi ajast pärinevad trükitüübid ja tüpograafilised äärised, mistõtu on kõik “Kuradi karmi kunstinäituse” tööd tüpograafika tehnikas.

Aarne Mesikäpp (snd 1939) kasvas üles Raplamaal Adila külas. Õppis aastatel 1955–1960 Tartu Kunstikoolis teatridekoraatoriks ning 1960–1966 ERKI graafikakateedris. Töötas alates 1967. aastast viimases õppejõuna ning on 2005. aastast EKA graafikaosakonna kõrgtrükimeister. Kujundanud ja illustreerinud suurel hulgal raamatuid, plakateid ja tarbegraafikat ning osalenud arvukatel näitustel.


Celebrated graphic artist Aarne Mesikäpp has designed so many books and posters that even he himself doesn’t know their number. He is equally legendary as the graphics teacher of the Estonian State Art Institute (present day Estonian Academy of Arts, EAA). Although he has participated in Estonian art life from the second half of the 1960s, “Damn Tough Art Exhibition” is technically the first series that Mesikäpp has made for display in the gallery space.

The exhibition contains works from the last years that the author himself calls caricatures. They are made with humorous intentions, but repetitive graphical elements are used to talk about serious and topical themes and the artist does not shy away from contrasts and juxtapositions that might seem cliché-like. Mesikäpp has discovered the typefaces and typographical frames from the 1920s State Industrial Art School and from the time of Günther Reindorff that have been stored in the rich archives of EAA. Therefore all the works at the “Damn Tough Art Exhibition” are made with typographical techniques.

Aarne Mesikäpp (b 1939) was raised in the village of Adila in Raplamaa County. In 1955–1960, he studied theatre decoration at Tartu Art School and in 1960–1966 at the graphic arts department of the Estonian State Art Institute. From 1967, he worked at the same department as a teacher and from 2005 as a master printer of EAA. He has designed and illustrated countless books, posters and graphical materials and has participated in numerous exhibitions.

Rubriigid: Määratlemata | Aarne Mesikäpp / “Kuradi karm kunstinäitus” / 06.04.–30.04.2017 / Monumentaalgalerii / Avamine 6. aprillil kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud