Läti kaasaegne kunst “Jumalanna ex machina” / Avamine 17.11 kl 19.00!

(Scroll down for English and Latvian)

JUMALANNA EX MACHINA
Läti kaasaegse kunsti grupinäitus

Kontseptsioon ja kuraator: Jana Kukaine
Projekti idee autor ja kaaskuraator: Šelda Puķīte
Osalejad: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne ja Eva Vēvere
Graafiline kujundus: Ingrīda Pičukāne

Näituse avamine 19.00

Grupinäitus „Jumalanna ex machina” uurib kaasaegses ühiskonnas sageli kahe äärmuse vahel võnkuvat kujutluspilti naisest. Ühel pool on sageli esoteerilise alatooniga, populaarnee „enda eest hoolitsemise” ja „naiseliku õnne” praktika, milles naist võrreldakse jumalannaga, kes elab kuninglikku elu, veedab aega ilusalongides ja kannab siidist hommikumantleid. Teises äärmuses vaadeldakse naist realistlikust igapäevasest vaatepunktist, kus naise õlule langeb lõputu töö ja kohustuste koorem, ta näib olevat muudetud masinaks, mille väärtust määratakse läbi produktsiivsusnäitajate.

Rasa Jansone võimsa 500st isevalmistatud hoidisest koosneva installatsiooni keskmes on köök kui ebatavaline platvorm naise iseseisvuse väljenduse ja tõe kehastusena. Inga Meldere tõlgendab kunstiajaloost tuntud kanoonilisi naise kujutisi samal ajal kui Eva Vēvere jutustused hargnevad läbi 1980ndate postkaartide kollektsiooni ja paksude Eestimaa laante. Anda Magone fotodest moodustub keha päevik, mis räägib aja möödumisest, sõprusest ja täiskasvanuks saamisest. Ingrīda Pičukāne tegeleb äärmuslikemate kehaliste väljendustega ning kutsub külastaja eneseavastamise rännakule. Tehes tänuliku kummarduse Descartes’ile ja ratsionalistlikule filosoofiale, külastades Lääne-Euroopa kunstipärandit ning flirtides popkultuuri kujutistega, pakub näitus kriitilist feministlikku kommentaari ning uurib võimalusi uuteks vaatenurkadeks.

Näituse avamisel alustab Ingrīda Pičukāne teose „Sensuaalne aas” maalimist, mis jätkub terve väljapaneku vältel. Avamis-performance’i ajal mängib muusikat Vija Moore.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, Temnikova & Kasela galerii, MoKSi residentuur, MagnumNT, Lux Express, Valmiermuiža.


GODDESS EX MACHINA
Group exhibition of Latvian contemporary art

17 November – 10 December 2017
Large Gallery of the Tartu Art House

Author of the concept and curator: Jana Kukaine
Idea for the project and assistant curator: Šelda Puķīte
Participants: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne and Eva Vēvere
Graphic identity: Ingrīda Pičukāne

Exhibition opening at 19.00

Group exhibition Goddess Ex Machina is devoted to the investigation of images of women in contemporary society, which often oscillate between two extremes. On the one hand, conforming to the popular practices of ‘treating yourself’ and ‘feminine happiness’ which often acquire esoteric qualities, the woman is compared to a goddess who leads a royal life, spending time in beauty salons and silk morning gowns. On the other hand, looking from a realistic, everyday perspective where the weight of endless work and responsibilities lies on the woman’s shoulders, the woman appears to have turned into a machine whose value is determined by her productivity indicators.

The kitchen as a curious platform for a woman’s independence and a manifestation of truth will be the subject of Rasa Jansone’s impressive installation with almost 500 self-made conserves. Inga Meldere will interpret the canonical images of women from art history while Eva Vēvere’s narratives will weave through a 1980s postcard collection and the thick Estonian forests. Anda Magone’s photographs will become a diary of the body, telling about passage of time, friendship and maturity, while Ingrīda Pičukāne will turn to more extreme bodily expressions, inviting the visitor on a journey of self-discovery. With a kind bow to Descartes and rationalist philosophy, revisiting the heritage of Western European art and flirting with images from popular culture, the exhibition will offer a feminist-critical commentary and trace the possibilities of new perspectives.

At the exhibition’s opening, Ingrīda Pičukāne will begin work on the painting Sensual Meadow, which will continue for the duration of the exhibition. Musician Vija Moore will perform during the opening performance.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, Temnikova & Kasela Gallery, MoKS Residency, MagnumNT, Lux Express, Valmiermuiža.


DIEVIETE EX MACHINA
Latvijas laikmetīgās mākslas grupas izstāde
Tartu Mākslas mājas Lielā zāle

Koncepta autore un kuratore: Jana Kukaine
Projekta idejas autore un asistējošā kuratore: Šelda Puķīte
Dalībnieces: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne un Eva Vēvere
Izstādes grafiskā identitāte: Ingrīda Pičukāne

Izstādes atklāšana plkst. 19.00

Grupas izstāde Dieviete Ex Machina veltīta sievietes tēlu izzināšanai mūsdienu sabiedrībā, kas bieži vien svārstās starp divām galējībām. No vienas puses, izdabājot populārajām „sevis lutināšanas” un „sievišķīgas laimes” praksēm, kurām nereti pievienojas ezotēriskas kvalitātes, sieviete tiek pielīdzināta dievietei, kas dzīvo karalisku dzīvi, pavada laiku skaistumkopšanas salonos un zīda rītakleitās. No otras puses, raugoties reālistiskā, ikdienas pieredzē balstītā perspektīvā, kur uz sievietes pleciem gulstas teju nebeidzams darbu un pienākumu slogs, sieviete šķiet pārtapusi mašīnā, kuras vērtība ir viņas produktivitātes rādītāji.

Virtuvei kā savdabīgai sievietes neatkarības platformai un patiesības manifestācijai savā iespaidīgajā instalācijā ar teju 500 pašgatavotiem konserviem pievērsīsies Rasa Jansone. Hrestomātiskos mākslas vēstures sieviešu tēlus interpretēs Inga Meldere, savukārt Evas Vēveres naratīvi vīsies cauri 80. gadu pastkaršu kolekcijai un Igaunijas mežu biežņai. Andas Magones fotogrāfijas kļūs par ķermeņa dienasgrāmatu, kas vēsta par laika ritējumu, draudzību un briedumu, savukārt ekstrēmākām ķermeniskām izpausmēm pievērsīsies Ingrīda Pičukāne, aicinot skatītāju pašatklāsmes ceļojumā. Laipni paklanoties Dekartam un racionālisma filozofijai, vēlreiz caurskatot Rietumeiropas mākslas mantojumu, kā arī flirtējot ar populārās kultūras tēliem, izstāde sniegs feministiski kritisku komentāru un iezīmēs jaunu skatījumu iespējamības.

Līdz ar izstādes atklāšanu darbu pie „Jutīgā pļava” gleznojuma uzsāks Ingrīda Pičukāne, un tas taps visas izstādes norises garumā. Atklāšanas performancē uzstāsies mūziķe Vija Moore.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, Temnikova & Kasela galerija, MoKS rezidence, MangnumNT, Lux Express, „Valmiermuiža”.

Rubriigid: Määratlemata | Läti kaasaegne kunst “Jumalanna ex machina” / Avamine 17.11 kl 19.00! kommenteerimine on välja lülitatud

Margrieta Griestiņa “Daggy viimne selfie” / Avamine 17.11 kl 18.30!

 

 

 

 

 

(Scroll down for English and Latvian)

DAGGY VIIMNE SELFIE
isikunäitus

17. november –10. detsember 2017
Tartu Kunstimaja väike galerii
Näituse kuraator: Šelda Puķīte

Näituse avamine 18.30
TV Maskava (Normunds Griestiņš) performance 20.00

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) isikunäituse „Daggy viimne selfie” materjal loodi režissöör Normunds Griesiņši (TV Maskava) mängufilmi „Kärbes” (2017) võtete ajal, mis leidsid aset PlayStationi mängu „GTA V” keskkonnas üheteistpäevase maratoni kujul. Filmivõtte ajal loodi ka näituse peategelane Daggy: maapiirkonnas elav pime mustanahaline keskealine meessoost gängster. Selle asemel, et alluda mängu reeglitele, mis eeldavad mängumaailma arendamist ning teiste filmitegelaste vägivaldset tapmist, otsustas Daggy dokumenteerida selfie’de kujul oma emotsionaalseid läbielamisi ning tundeid nii sõprade kui ka ümbritseva linna ja looduse vastu. Sageli saab Daggy enne pildistamist surma, mistõttu pole tal muud võimalust kui sõbrad maha jätta ning minna üksinda romantilistele eksirännakutele. Näitusel on eksponeeritud Daggy fotod, mis materialiseerudes väljaspool virtuaalset maailma muutuvad meta-selfie’deks, samal ajal täidab näitusesaali Daggy maailma helimaastik.

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) on maalija, teatri-installatsiooni- ja performance’i-kunstnik. Ta lõpetas Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonna ning osaleb näitustel alates 2011. aastast. Griestiņat huvitavad liminaalsed situatsioonid, kus kohtuvad kõrgkultuur ja massikultuur, marginaliseeritud maailm ja glamuuri rafineeritud maailm, mis tema teostes omandab mitte-kunsti või kitši vormi. Kasutades vastandlike kultuuride ja esteetikate segamist, loob ta oma personaalse kommentaari ümbritsevale reaalsusele, mille väljendamiseks kasutab massikultuuri ja popkultuuri kamuflaaži.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


DAGGY’S LAST SELFIE
Margieta Griestiņa’s personal exhibition

17 November – 10 December 2017
Small Gallery of Tartu Art House
Exhibition curator: Šelda Puķīte

Exhibition opening at 18.30
Performance of TV Maskava (Normunds Griestiņš) at 20.00

The material for artist Margrieta Griestiņa’s (Dreiblate) personal exhibition Daggy’s Last Selfie was made during the shooting of director Normunds Griesiņš’ (TV Maskava) feature film Fly (2017). The film was shot in the environment of GTA V PlayStation game in an 11-day gamer camp setup, which also saw the creation of the exhibition’s main character Daggy – a blind, black middle-aged man with the identity of a rural gangster. Instead of submitting to the rules of the game, which involve the building of the gameworld and violence in killing the other characters of the game, Daggy decides to document his emotional experiences and feelings towards his friends as well as the virtual city and nature by making selfies. Often Daggy is killed before he manages to photograph himself, therefore he has no choice but to leave his friends and go on romantic rambles on his own. The exhibition will include Daggy’s photographs, which turn into meta-selfies upon materialisation outside the virtual world, while the installed audio equipment will create the soundscape of Daggy’s world.

Margrieta Griestiņa is a painter, stage designer, installation and performance artist. She graduated from the Department of Visual Communication at the Art Academy of Latvia and takes part in exhibitions since 2011. Griestiņa is interested in border situations where encounters between high culture and mass culture, between the marginalised world and the world of refined glamour take place, acquiring the form of non-art or kitsch in her works. Using the mix of these various cultures and aesthetics she creates her personal version and commentary on reality, which is told using the camouflages of mass culture and pop culture.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


DAGIJA PĒDĒJAIS SELFIJS
Margietas Griestiņas personālizstāde
Tartu Mākslas mājas Mazā zāle

Izstādes kuratore: Šelda Puķīte

Izstādes atklāšana plkst. 18.30
TV Maskava (Normunds Griestiņš) performance plkst. 20.00

Mākslinieces Margrietas Griestiņas (Dreiblates) personālizstādes „Dagija pēdējais selfijs” materiāls ir tapis režisora Normunda Griestiņa (TV Maskava) pilnmetrāžas spēlfilmas „Muša” (2017) uzņemšanas laukumā. Filma tika uzņemta GTA V PlayStation spēles vidē 11 dienu geimeru nometnes uzstādījumā, kuras laikā tapa arī izstādes galvenais varonis Dagijs – akls, melnādains pusmūža vīrietis ar lauku gangstera identitāti. Tā vietā, lai pakļautos spēles noteikumiem, kuri ietver spēles pasaules būvēšanu un vardarbību, nogalinot citus spēles varoņus, Dagijs izvēlas dokumentēt savus emocionālos pārdzīvojumus un jūtas pret saviem draugiem, kā arī virtuālo pilsētu un dabu, veidojot selfijus. Nereti, pirms Dagijs pagūst sevi nofotografēt, viņš jau ir nogalināts, tāpēc viņam neatliek nekas cits kā pamest draugus un doties romantiskos klejojumos vienam. Izstādē tiks eksponētas Dagija radītās fotogrāfijas, kas, materializējoties viņpus virtuālās vides, kļūst par metaselfijiem, kamēr instalētās skaņas iekārtas veidos Dagija pasaules skanisko fonu.

Margrieta Griestiņa ir gleznotāja, scenogrāfe, instalāciju un performanču māksliniece. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas apakšnozari un izstādēs piedalās kopš 2011. gada. Griestiņu interesē robežsituācijas, kur saskaras augstā kultūra un masu kultūra, marginalizētā un smalkā glamūra pasaule, kas viņas darbos ieņem ne-mākslas vai kiča formu. Izmantojot šo dažādu kultūru un estētiku sajaukumu, viņa veido savu personīgo versiju un komentāru par realitāti, kas tiek izstāstīta, izmantojot masu kultūras un popkultūras kamoflāžas.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, GolfClayderman, OWGU „Valmiermuiža”.

Rubriigid: Määratlemata | Margrieta Griestiņa “Daggy viimne selfie” / Avamine 17.11 kl 18.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Mētra Saberova “Pimpin’ Yo Mama Crib” / Avamine 17.11 kl 18.00!

(Scroll down for English and Latvian)

PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētra Saberova isikunäitus

17. november –10. detsember 2017
Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii
Näituse kuraator: Šelda Puķīte

Näituse avamine 18.00

Riias ja Londonis elava Mētra Saberova isikunäitus „Pimpin’ Yo Mama Crib” arutleb naise keha kultuurilise, poliitilise ja sotsiaalse rolli üle 21. sajandi argireaalsuses. Kunstnik kasutab ennast ja oma keha instrumendina, mille abil mängida läbi meditsiiniturismi stsenaariume: performatiivselt orkestreeritud operatsioonid, peegeldavad läbielatud isiklikke ja füüsilisi kogemusi mängulises ja lõbusas formaadis. Esmalt koomilisena näiv esitab süüvimisel küsimusi naise identiteedi ning tema õiguste kohta teha enda kehaga seotud otsuseid.

Saberova selgitab: „Operatsioonide kogemus – Tais tehtud steriliseerimine (munajuhade sulgemine), Poolas tehtud hümenoplastia (neitsinaha kirurgiline taastamine) ning Bulgaarias läbi viidud kehavälise viljastamise (in vitro) konsultatsioonid – on ühendatud igapäevaelu triviaalsusega, tõsistele teemadele lähenetakse rõõmsalt. Arutelu fookuses on teemad nagu emaduse normatiivsus, lastetute inimeste stigmatiseerimine, naise keha objektiviseerimine ning neitsilikuse diskrimineeriv iseloom nii lääne kui ida naiste jaoks. Lisaks pööran tähelepanu institutsionaalselt kinnistunud kunsti ja aktivisimi lahususele.”

Kommenteerimaks tarbimiskultuuri, millega on seotud ka ema ja lapse suhete mõttelised konstruktsioonid, esitab Saberova avamisel seksika lastekäru pesemise performance’i, mis on inspireeritud klišeemaigulistest filmi stseenidest, muusikavideodest ja reklaamidest, kus noored näitsikud seebivahuga autosid pesevad.

Mētra Saberova on kunstnik, feminist ning toetab LGBT+ õiguseid. Ta on lõpetanud Läti Kunstiakadeemia maaliosakonna ning Londoni Central Saint Martins College’i. Osalenud näitustel alates 2012. aastast. Saberova loob meditsiinilistest operatsioonidest performatiivse narratiivi, mis kutsub üles arutama naiste sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise konstrueerimise üle.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, Valmiermuiža.


PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētra Saberova’s personal exhibition

17 November – 10 December 2017
Monumental gallery of the Tartu Art House
Exhibition curator: Šelda Puķīte

Exhibition opening at 18.00

Riga- and London-based artist Mētra Saberova’s personal exhibition Pimpin’ Yo Mama Crib deals with the discussion about the cultural, political and social significance of woman’s body within the reality of the 21st century. The artist uses herself and her body as an instrument to play out scenarios of medical tourism – performatively orchestrated operations, reflecting on this personal and physical experience in a playful, amusing format. What at first appears to be comical, on deeper insight poses questions on woman’s identity and her right to make decisions about her own body.

As the artist explains: “The experience with the medical operations, namely, the completed sterilisation (tubal ligation) in Thailand, hymenoplasty (hymen reconstruction surgery) in Poland and initial consultations about IVF (in vitro fertilization) in Bulgaria, is combined with the triviality of everyday, approaching serious issues in a cheerful manner. The attention and discussion will be centred on subjects such as the normativity of motherhood, stigmatisation of childfree people, objectification of the woman’s body and the discriminatory linkage of virginity to Western and Eastern women as well the institutional nature of upholding the separation between art and activism.”

Mētra Saberova is an artist, feminist and supporter of LGBT + rights. Graduated from the Department of Painting at the Art Academy of Latvia and Central Saint Martin College in London. Participates in exhibitions since 2012. Saberova builds a performative narrative of medical operations in order to encourage discussion about the social, cultural and political construction of women.

During the opening of the exhibition, drawing inspiration from clichéd scenes from films, music and commercial videos where young babes wash soaped up cars, Saberova will organise the sexy pram washing performance. The performance will be made as a commentary on consumer culture, to which the constructs of mother-child relationships are also subordinated.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, Valmiermuiža.


PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētras Saberovas personālizstāde
Tartu Mākslas mājas Monumentālā galerija

Izstādes kuratore: Šelda Puķīte
Izstādes atklāšana plkst. 18.00

Paralēli Rīgā un Londonā rezidējošās mākslinieces Mētras Saberovas personālizstāde Pimpin’ Yo Mama Crib ir veltīta diskusijai par sievietes ķermeņa kulturālo, politisko un sociālo nozīmi 21. gadsimta realitātē. Autore izmanto sevi un savu ķermeni kā instrumentu, lai nodotos medicīniskā tūrisma izspēlēm – performatīvi orķestrētām operācijām, šo ļoti personisko un fizisko pieredzi pēcāk pārstāstot rotaļīgā, uzjautrinošā formātā. Tas, kas pirmajā mirklī šķiet komisks, iedziļinoties rosina iztaujāt sievietes identitāti un tiesības lemt pār pašas ķermeni.
Kā skaidro pati māksliniece: „Pieredze ar medicīniskajām operācijām, proti, veikto sterilizāciju (olvadu nosiešanu) Taizemē, himenoplastiju (jaunavības plēves atjaunošanu) Polijā un sākuma konsultācijas IVF (in vitro fertilization) Bulgārijā, tiek apvienoti ar jautru ikdienišķības devu, ļaujot pieskarties nopietnām tēmām ar atvieglinātu pieeju. Tādā veidā tiek plānots aktualizēt un diskusijai piedāvāt tādas tēmas kā mātišķības normativitāte un brīvprātīgas bezbērnotības stigmatizācija, sievietes ķermeņa priekšmetiskošana un jaunavības diskriminējošā saistība ar Rietumu un Austrumu sievietēm, kā arī mākslas un aktīvisma nošķirtības uzturēšanas institucionālā daba.”
Mētra Saberova ir māksliniece, feministe un sieviešu un LGBT tiesību aizstāve. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozari un Centrālo Sentmārtina koledžu Londonā. Izstādēs piedalās kopš 2012. gada. Saberova veido performatīvu medicīnisku operāciju naratīvu, lai apspēlētu mātišķības un sievietes sociālo, kulturālo un politisko konstrukciju.

Izstādes atklāšanas laikā Saberova, iedvesmojoties no klišejiskām filmu, mūzikas un reklāmas video epizodēm, kurās jaunas beibes mazgā saziepētas mašīnas, rīkos seksīgo bērnu ratiņu mazgāšanas performanci. Šī perfomance tiks veidota kā komentārs par patērētāj kultūru, kurai pakļauti arī bērnu un māšu attiecību konstrukti.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, „Valmiermuiža”.

Rubriigid: Määratlemata | Mētra Saberova “Pimpin’ Yo Mama Crib” / Avamine 17.11 kl 18.00! kommenteerimine on välja lülitatud