Sven Saag / Deep Layers / Avamine N 17.05. kl 18!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Sven Saagi isikunäitus „Sügavad kihid”.

Saag on valinud oma teoste valmistamiseks isemoodi meetodi: samm-sammu järel üles ehitamise asemel koorib tema üksteisele maalitud kihtidest välja soovitud lõppresultaati. Tegemist on meditatiivse protsessiga, mille tulemusena mõjuvad ka tema teosed ning nendele ajuti ilmuvad tegelased justkui aegruumi välistena.

Kunstnik seletab: „Nagu restauraator, kes eemaldab värvikihte ning leiab nende alt üha uusi figuure, vaateid ja nägusid, võib ka kunstnik oma maalidele läheneda sügavuti – kraapida neid ning leida värvikihtide alt järjest nii uusi kui vanu pilte. Avastades end nõnda ühtäkki väga heast ja tuttavast, või ka täiesti tundmatust ja ootamatust kohast.”

Sven Saag (snd 1968) lõpetas 1994. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna teise lennu. Isikupärase kihilise ja värviküllase stiilini jõudis ta suhteliselt varakult. Kuigi viimasel ajal on tema isikunäituste hoog veidi raugenud, on tal neid aja jooksul siiski kogunenud kümneid. Viimati astus ta samades ruumides isikunäitusega üles aastal 2000.


On Thursday, 17 May at 6 p.m. Sven Saag’s personal exhibition “Deep Layers” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Saag has chosen a peculiar method for making his paintings: instead of building them up step by step, he partially peels away the layers painted on top of each other until he reaches the desired result. This is a meditative process whereby the completed works and the characters that sometimes appear in them seem to exists outside our shared continuum.

The artist explains: “As a restorer who removes layers of paint and discovers new figures, vistas and faces, the artist can also approach his painting by delving into their depths: by scratching them and constantly finding new and old images. It is possible to discover oneself in some good old place or somewhere unknown and unexpected.”

Sven Saag (b 1968) graduated in 1994 from the University of Tartu Painting Department. He found his distinct layered and colourful style already in his earliest works. Although over the last years the number of his personal exhibitions has dwindled, the total stands at a couple of dozen. His last personal exhibition in the same galleries took place in 2000.

Rubriigid: Määratlemata | Sven Saag / Deep Layers / Avamine N 17.05. kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud

Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik / Avamine N 17.05 kl 18.00!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Šelda Puķīte kureeritud Riia Fotobiennaali näitus „Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik”.

Näitusel osalevad Reinis Hofmanis (LV), Floris Schönfeld (US/NL) ja Margus Tamm (EE). Graafiline kujundus: Darja Meļņikova.

Tegemist on kahe Riias toimunud projekti Tartu versiooniga, mis juhib tähelepanu fantaasia, fiktsiooni ja absurdi mõjule erinevatele ühiskonnagruppidele 21. sajandi alguse igapäevas. Näitus keskendub „maagilisele identiteedile”, mis eksisteerib jätkuvalt teatud sorti mütoloogilise mõtlemisena ratsionaalsusel põhineva Lääne tsivilisatsiooni teadvuses, kus maagilised identiteedid, mis on loodud kirjanduse, kino, kunsti, ajaloo või popkultuuri toel, peegeldavad juba iseenesest ühiskonna väärtuseid ja fantaasiaid.

Läti fotograafi Reinis Hofmanise ning Eesti kunstniku, disaineri ja kriitiku Margus Tamme koostööprojekt „I Want You! / Proovi midagi uut” Tartu Kunstimaja fassaadil, jälgib kommertsreklaami ja propagandapostrite traditsioone kutsudes kõiki ühinema Baltikumi „maagilise armeega”. Kujuteldav ja reaalne sulanduvad ühtseks võitmatuks masinavärgiks. Fiktsionaalsete kangelaste asetamisega reklaambännerile järgivad projekti autorid rollimängu juhtide eeskuju ja muudavad mängureegleid.

Riia Fotobiennaal on rahvusvaheline kaasaegse kunsti festival, mis keskendub visuaalkultuuri ja kunstilise kujutamise analüüsile. Vaadeldes fotograafiat kõikehõlmava mõistena, kuuluvad selle alla erinevad 21. sajandi kunsti leksikoni kujutise tootmise praktikad.


On Thursday, 17 May at 6 p.m. Riga Photography Biennial 2018 exhibition „Today I’m a Mermaid. Tomorrow I’ll Be a Unicorn” curated by Šelda Puķīte will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Participating artists: Reinis Hofmanis (LV), Floris Schönfeld (US/NL) and Margus Tamm (EE). Graphic design: Darja Meļņikova.

Exhibition’s Tartu edition represents updated version of two shows that took place in Riga this April. Itdraws attention to the influence of fantasy, fiction and the absurd on various social groups within the 21st century reality. There is a particular focus on “magical identity”, which continues to exist as a form of mythological thinking within the consciousness and habits of the rationality-based Western civilisation. Often such magical identities are created with the help of literature, cinema, art, history and pop culture, which in and of themselves are vivid mirrors of society’s values and fantasies.

“I Want You!” is a collaborative project between Latvian photographer Reinis Hofmanis and Estonian artist, designer and critic Margus Tamm. Following the finest traditions of commercial advertising and propaganda posters, the banner on the wall of the Tartu Art House calls on everyone to join the Baltic “magical army,” in which the imagined and the real merge into a single invincible machine. By putting the fictional heroes onto advertising banners, the project’s authors are following the example of gamemasters in changing the rules of the game.

The Riga Photography Biennial is an international contemporary art event, focusing on the analysis of visual culture and artistic representation. The term ‘photography’ in the title of the biennial is used as an all-embracing concept encompassing a mixed range of artistic image-making practices that have continued to transform the lexicon of contemporary art in the 21st century.

Rubriigid: Määratlemata | Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik / Avamine N 17.05 kl 18.00! kommenteerimine on välja lülitatud

Mirjam Hinn / Tardunud helid / Avamine N 17.05 kl 18!

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Tartu Ülikooli maaliosakonna viimase lõpetaja Mirjam Hinni isikunäitus „Tardunud helid”.

Hinn on varasemalt lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna ning taotleb käesoleva näitusega ülikooli maaliosakonna viimast magistridiplomit. „Tardunud helid” tugineb sünesteesia ehk mitmiktaju fenomenile ning, nagu pealkirigi ütleb, proovib visualiseerida helisid. Üksikud elemendid on asendatud pintslitõmmetega ja helide kooskõla kujutavad puhastes tooniüleminekutes geomeetrilised kujundid.

Hinni magistritöö näol on tegemist erakordselt sümboolse lõpukomplektiga: kui maaliosakonna algusaastatel oli seos Tartu pallaslike juurtega ilmne, siis praeguseks on sellest vundamendist lahti lastud ning opereeritakse vabalt rahvusvahelise kaasaegse kunsti trendidega, kus just pintslilöök on viimastel aastatel muutunud keskseks kujundiks.

Kunstnik täiendab: „Näitus koosneb visuaalse kuju saanud mittelooduslikest helidest. Need on inimese poolt tekitatud ja igapäeva elu kontekstist välja tõstetud. Igale helile näitusesaalis on maalitud vaste läbi autori isikliku tõlgenduse. Heli ja visuaal täiendavad teineteist ja moodustavad terviku. Olemuselt liikuv ja pidevas muutumises heli on saanud tardunud materiaalse vormi.”

Mirjam Hinni magistritöö kaitsmine leiab aset 6. juunil.

Näitus on avatud 22. juunini ning sellega lõppeb üks Tartu Kunstimaja pikimaid traditsioone.


On Thursday, 17 May at 6 p.m. the last graduate of the University of Tartu, Mirjam Hinn will open her personal exhibition “Solidified Sounds” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Hinn has previously graduated from the Tartu Art College and the present exhibition is her master’s project at the University of Tartu. “Solidified Sounds” is based on the phenomenon of synaesthesia that she uses to visualise sounds. Aural elements are replaced with brush strokes and layers of sound are depicted through geometric shapes filled with colour gradients.

Hinn’s works form a symbolic final graduate project: during the first years of the Painting Department the connection with Tartu’s historic roots and the output of the former art school Pallas were clear, but over the last years this foundation has been left behind in order to embrace the trends of the contemporary art world where the brush stroke is currently one of the central and defining elements.

The artist adds: “This exhibition consists of visual depictions of unnatural sounds. They have been created by people and have been lifted from their everyday context. Every sound has then gone through the artist’s personal interpretation process to become a painting. The sounds and the visuals complement each-other and become one. Although the nature of sound is to be in constant motion and transformation, they have now solidified into a material form.”

Defence of Mirjam Hinn’s master’s project will take place on 6 June.

The exhibition will remain open until 22 June and with its closing one the longest traditions of the Tartu Art House will end.

Rubriigid: Määratlemata | Mirjam Hinn / Tardunud helid / Avamine N 17.05 kl 18! kommenteerimine on välja lülitatud