Liikmeks astumine

1. TKL juhatusele esitada:

1) vabavormiline sooviavaldus
2) CV (hariduskäik, näitused, preemiad, publikatsioonid)
3) 2 soovituskirja TKL liikmetelt
4) portfoolio

Juhatusel on õigus Teie avaldust Üldkoosolekule mitte edastada.

2. Materjalid palume saata e-posti aadressile sekretar@kunstimaja.ee või tuua Tartu Kunstnike Liidu kantseleisse. (Vanemuise 26 II korrus)

3. Liikmeks vastuvõtmise üle otsustab Üldkoosolek.

4. Tartu Kunstnike Liidu liikmemaks on 20 eurot aastas, pensionäridel 10 eurot aastas.

2024. aasta üldkoosolek toimub teisipäeval, 07. mail kell 17.00!
Avalduste vastuvõtt lõpeb kaks nädalat enne koosoleku toimumist!

NB! Liikmekandidaadil ei tohi olla võlgnevusi Tartu Kunstnike Liidu ees.