Liit

24. mai 2016 peale TKL üldkoosolekut. Foto autor: Malev ToomMTÜ Tartu Kunstnike Liit on mittetulunduslik ühing, mis koondab professionaalseid kunstnikke ja kunstiteadlasi. Liidu eesmärgiks on edendada kunsti, luua võimalusi enesetäiendamiseks, vahendada informatsiooni nii Eestis toimuvate, kui ka rahvusvaheliste sündmuste ja näituste kohta. Sealhulgas oma liikmetele esinemisvõimaluste loomine, informatsiooni vahetamine ja kogumine, erialaste kontaktide loomine, koostöö arendamine erinevate organisatsioonide ja kunstnike vahel nii kodu-, kui ka välismaal.

Tartu Kunstnike Liit lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.