Madara Lazdiņa „Kaja” / Suur saal / Avamine 28.juunil kell 17.00!

Reedel, 28. juunil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Läti maalikunstniku Madara Lazdiņa isikunäitus „Kaja”.

Kunstnik kasutab heli ja selle füüsikalisi omadusi kirjeldamaks meie suhet keskkonda, ühiskonda ja meie endi sisemisse maailma. Abstraktne maalilaad on kombineeritud detailsete joonistustega, monokroomsus vastandub eredate värvidega. Kõige meid ümbritseva kaja on kohal meie arusaamades ja maailmavaates ning see võimaldab meil näha asju erinevate vaatenurkade alt.

Lazdiņa lisab: “Meil on võimatu ennast isoleerida: kõik kajab, isegi kui proovime seda ignoreerida või eitada. Nendes maalides proovin visualiseerida oma reaalsusega seotud unistusi ja ootuseid ning nende üle mõtiskleda. Füüsiline reaalsus on sõlmitud kokku seesmisega, mis pole küll kuidagi käega katsutav, kuid on siiski kõigi poolt kogetud.”

Madara Lazdiņa (snd 1990) on saanud Läti Kunstiakadeemia maaliosakonnast magistri kraadi. Ta on alates 2010. aastast osalenud grupinäitustel Lätis, Suurbritannias, Poolas, Tšehhis ja Eestis ning tal olnud kodumaal mitmeid isikunäituseid. 2016. aastal sai ta SEB panga maalistipendiumi konkursil publiku preemia ning lühifilmide festivali Starmetis peapreemia.

Näitus on avatud 21. juulini.

facebook.com/kunstimaja
Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K–E 12–18. Näitused on tasuta.
Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

***********************************

On Friday, 28 June at 5 p.m. Madara Lazdiņa’s personal exhibition „Echo” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

The artist is using sound and its physical attributes to describe our relationship with the environment, society and inner selves. Abstract paintings are combined with detailed line drawings, monochrome versus fluorescent brightness. The idea of echo helps to reveal how everything reverberates in our perception and world view, it helps us to see things from a different angle.

Lazdiņa explains: “It is impossible isolate ourselves: everything echoes even if we try to ignore or deny it. In these paintings I visualize my dreams and hopes for reality and meditate about them. Physical reality is woven together with the inner reality that is not tangible but has been experienced by everybody.”

Madara Lazdiņa (b 1990, Riga, Latvia) has a master’s degree from the Painting Department of the Art Academy of Latvia. Since 2010, she has participated in group exhibitions in Latvia, the United Kingdom, Poland, the Czech Republic and Estonia and has had several personal exhibitions in Latvia. She has received the audience award at the 2016 SEB scholarship in painting and the Grand Prix at the short film festival “Starmetis” in Riga.

The exhibition will be open until 21 July.

 

facebook.com/kunstimaja
Tartu Art House (Vanemuise 26, Tartu, Estonia) is open Wed–Mon 12–18. Exhibitions are free of charge.

The exhibitions of the Tartu Art House are supported by the Tartu Town Government and the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Madara Lazdiņa „Kaja” / Suur saal / Avamine 28.juunil kell 17.00! kommenteerimine on välja lülitatud

Jaan ja Johannes Luik „Dialoog” / Monumentaalgalerii / Avamine 28.juunil kell 17.30!

Reedel, 28. juunil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Jaan ja Johannes Luige ühisnäitus „Dialoog”.

Näitus uurib isa-poja suhteid ja mõjutusi, mis teineteisele antakse. Poja poolt vaadates on selleks lapsepõlv, mis on teda mudinud inimeseks kes ta praegu on. Igapäevaselt segunevad pildid ja mälestused lapsepõlvest, mis liiguvad tajude eest läbi. Isa poolt vaadates on selleks suur muutus, mis nihutas fookust elus. Laste näol tekkis ellu juurde uus muutuja, mis mõjutab otsuseid.

Jaan tegeleb materjaliga, et väljendada sümboolset või sõnastatavat. Johannes tegeleb ideega, et väljendada füüsilist. Materiaalse ja immatriaalse võrdse väljenduspotentsiaali kehastab ringsuunaline liikumine näitusesaalis füüsilisest ja ruumilisest kujutisest tekstilisse ja tagasi.

Johannes ütleb: „Sõnast dialoog võib välja lugeda, et suhtlejaid on kaks. Lisaks viitab see tugevalt millelegi keelelisele. Kui inimesed on samas pikalt koos, toimub suhtlemine ka teistel tasanditel. Antakse edasi informatsiooni, mis ei ole koheselt hoomatav. Juba koos olemine on mingit sorti dialoog. Läbi selle mõjutatakse teineteist.”

Jaan Luik sündis 1953. aastal ja lõpetas 1975. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi skulptuuri eriala. Aastal 1988 sündis talle poeg, kellele pandi vanaisa järgi nimeks Johannes. 2019. aastal lõpetas Johannes Eesti Kunstiakadeemia Installatsiooni- ja skulptuuri eriala. Alates 1988. aastast on nende vahel toimunud pidev suhtlemine.

Näituse graafilise disaini autor on Kristjan Hinno.
Näitus on avatud 21. juulini.

www.kunstimaja.ee
facebook.com/kunstimaja
Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K–E 12–18. Näitused on tasuta.
Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

***********************************

On Friday, 28 June at 5.30 p.m. father and son Jaan and Johannes Luik will open a joint exhibition “Dialogue” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The exhibition explores the father son relationship and the influence they have had on each other. For the son, the most important period was his childhood that shaped him into the person he is: all the images and memories from that time pass through his mind every day. For the father, it was the big change that shifted the focus of his life: children introduced a new variable that influenced his decisions.

Jaan works with material to express the symbolic. Johannes works with the idea to express the physical. The comparable expressive potential of the material and immaterial is represented in the gallery by the circular motion from a physical and spatial to textual and back.

Johannes says: “The word ‘dialogue’ tells us that the communication takes place between two parties. It also references something that is strongly linguistic. But when people are together for a long time, the communication also takes place on other levels. Information is relayed in a manner that is not easily comprehensible. Even being together is a kind of dialogue. People use it to influence each other.”

Jaan Luik was born in 1953 and graduated the Sculpture Department of the Estonian State Art Institute in 1975. In 1988, his son was born and was named Johannes after his grandfather. In 2019, Johannes graduated from the Installation and Sculpture Department of the Estonian Art Academy. Since 1988, the two have been in constant communication.

The graphic designer of the exhibition is Kristjan Hinno.
The exhibition will be open until 21 July.

www.kunstimaja.ee
facebook.com/kunstimaja
Tartu Art House (Vanemuise 26, Tartu, Estonia) is open Wed–Mon 12–18.
Exhibitions are free of charge.

The exhibitions of the Tartu Art House are supported by the Tartu Town Government and the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Jaan ja Johannes Luik „Dialoog” / Monumentaalgalerii / Avamine 28.juunil kell 17.30! kommenteerimine on välja lülitatud

Jane ja Jaanus Remm „t” / Väike saal / Avamine 28.juunil kell 18.00!

Reedel, 28. juunil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Jane ja Jaanus Remmi ühisnäitus „t”.

Maanteed mõjutavad oluliselt inimeste ja loomade käitumist ning keskkonda. Iga uus tee toob sõitjaid juurde. Teedel on suur roll selles, kuidas me tajume maastikku ja maad, kuna enamus inimesi elab tänapäeval linnades ja aktiivne kogemus erinevate maastikega toimub teel liikudes vaataja positsioonilt. Jane Remmi maalid kujutavad vaateid maanteelt, Jaanus Remmi fotod vaatlevad teed ja liikumist metslooma perspektiivist, nii nagu ökoloog seda mõistab. Kohtuvad maalikunsti ja loodusteaduse, inimese ja metslooma teed.

Jane Remm selgitab: „Maanteel sõitja jaoks muutub maastik liikuvaks pildiks, vaatemänguks. Kuid see vaatemäng, mida me teel sõites näeme, on kellegi kunagiste otsuste ja tegevuse tagajärg, mõjutatud ohutusest, looduskaitse kaalutlustest, riigikaitsest, maaparandusest”. Jaanus Remm lisab: „Uurin loomade liikumisteid ning seda, kuidas ehitada ohutuid maanteid nõnda, et metsloomade rajad ei katkeks. Tuleb mõista ning kokku sobitada inimese elu-olu ja rutt, looduse kulgemine ja perspektiiv ning kaasaegse tehnoloogia võimalused. Isegi kogenud zooloogile on paras pähkel näha maailma ning maanteid ja nendega kaasnevat erinevate loomaliikide pilgu läbi.”

Avamisel esineb Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd ja oodatakse külastajaid oma teelugusid jagama. Tule ja mõtleme koos teedest ja teel olemisest!

Jane Remm (snd 1978) on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna ning Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magistrantuuri. Alates 2004. aastast on ta töötanud Tallinnas Sally Stuudios, alates 2019 töötab Tallinna Ülikoolis. Jane Remmi looming käsitleb metsa ja muid maastikke, nende muutumist ning esitlus- ja tõlgendusvõimalusi. Viimati esines ta Tartu Kunstimajas ühisnäitusel „Puud” (2016, koos Eda Lõhmuse ning Hando ja Kristina Tammega).

Jaanus Remm (snd 1979) on saanud Tartu Ülikoolist loomaökoloogia doktorikraadi ning on töötanud alates 2008. aastast TÜ zooloogia teadurina, 2013 asutas loodusuuringute ettevõtte Rewild. Jaanus Remmi köidavad küsimused loomade levikust, ruumikasutusest ja populatsiooni struktuurist. Käesolev on Jaanuse debüütnäitus.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital ning see on avatud 21. juulini.

facebook.com/kunstimaja
Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K–E 12–18. Näitused on tasuta.
Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

***********************************

On Friday, 28 June at 6 p.m. Jane and Jaanus Remm’s joint exhibition “t” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Jane and Jaanus Remm’s exhibition “t” explores the effect of highways on people and animals.

Highways greatly influence the behaviour and environment of people and animals. Every new road increases the number of drivers. Roads have an important role in how we perceive the landscape and land itself since most people currently live in the cities and an active experience with various landscapes takes place while travelling on the roads from the position of a viewer. Jane Remm’s paintings depict the views from the highway and Jaanus Remm’s photos observe the road and the motion from the perspective of a wild animal as an ecologist understands this. The ways of painting and natural sciences and the roads of people and animals intersect.

Jane Remm explains: “For a driver on the highway, the landscape turns into a moving picture, entertainment. But the entertainment that we see from the road is the result of earlier decisions, it is influenced by safety, preservation of nature, national defence and land improvement.” Jaanus Remm adds: “I investigate the trajectories of animals and how to build safe highways in a manner that the paths of the wild animals would not be interrupted. We must understand and combine the everyday fast-paced life of people, the progression and perspective of nature and today’s technological possibilities. Even for experienced zoologists it is hard to see the world, the highways and everything associated with them through the eyes of different animal species.”

The band Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd will perform at the opening and guests are invited to share there own stories about being on the road. Come and join the conversation about roads and journeys!

Jane Remm (b 1978) has graduated from the Painting Department of the University of Tartu and from the master’s programme of the Interdisciplinary Arts Department of the Estonian Academy of Arts. Since 2004, she has worked in Tallinn at the Sally Studio and since 2019, she is working at the Tallinn University. Jane Remm’s oeuvre looks at forests and other landscapes, their transformations and means of presenting and interpreting them. Her previous exhibition in the Tartu Art House was “Trees” (2016, with Eda Lõhmus, Hando Tamm and Kristina Tamm).

Jaanus Remm (b 1979) has a PhD in animal ecology from the University of Tartu. Since 2008, he has been working at the university as a researcher of zoology and in 2013 he founded the nature studies company Rewild. Jaanus Remm is interested in questions about the distribution of animals, their use of space and the structure of populations. This is the exhibition debut of Jaanus.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and the Cultural Endowment of Tartu and it is open until 21 July.

 

facebook.com/kunstimaja
Tartu Art House (Vanemuise 26, Tartu, Estonia) is open Wed–Mon 12–18.
Exhibitions are free of charge.
The exhibitions of the Tartu Art House are supported by the Tartu Town Government and the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Jane ja Jaanus Remm „t” / Väike saal / Avamine 28.juunil kell 18.00! kommenteerimine on välja lülitatud