Publikuprogrammid näitustel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogrammid näitustel kommenteerimine on välja lülitatud

Sirja-Liisa Eelma „Peegelduste pealispind“ / Suur saal / 23.02.–26.03.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 23. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Sirja-Liisa Eelma isikunäitus „Peegelduste pealispind“.

Näitusel saab näha kunstniku kõige uuemat, käesoleval ja möödunud aastal valminud maaliloomingut. Teosed lähtuvad maaliseeriast „Must peegel“, mis oli osaliselt eksponeeritud Sirja-Liisa Eelma ja Tiina Sarapu samanimelisel ühisel näitusel 2022. aasta suvel Draakoni galeriis.

Sirja-Liisa Eelma maalid valmivad suurte seeriatena, mille juures on oluline kujundi kordus ja aeglane muutumine. Esmapilgul küll korduv, kuid alati unikaalne kujund tekib maalimise protsessi käigus, kus kunstnik täidab lõuendipindu ruutsentimeeterhaaval just nii laia pintsliga töötades. Käesolevas maaliseeriaski ei kordu ainult n-ö mustrivälju moodustav kujund, vaid ka maalid oma hierarhiavabas kompositsioonis on üksteisega kohati sarnased. Ometi on siingi sarnasus vaid näiline ning nii on maal ja iga kujund sellel teisest erinev, nagu erineb iga hingetõmme ja südamelöök talle eelnevast.

Autor lisab: „Peegelduses oleme kahekesi. Mina ja peegelpilt. Nii olen mina maali loojana ja vaataja näitusesaalis maaliga silmitsi nagu peegliga. Maal on pind, värviga kaetud tükk lõuendit, mis võib, aga ei pea esitama väljakutse kolmandale, sügavuse dimensioonile. Sügavuse illusiooni kõrval veetleb mind mõte pealispinnast. Selles on valmisolekut ja potentsiaali enamaks, ometi ka pretensioonitust ja suuremeelsust olla see, mis ollakse.“

Sirja-Liisa Eelma (s 1973) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) maalikunsti eriala 1996. aastal. Alates 2018. aastast õpib EKA doktorikoolis ja töötab hetkel EKA maaliosakonna külalisdotsendina. 2016. aastal tunnustati tema loomingut Konrad Mägi preemiaga, aastal 2021. oli tema maaliseeria „Kirjutada oma / sinu nime“ nomineeritud AkzoNobeli kunstipreemiale. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2017. aastal.

Kunstnik tänab: Kaarel Eelma, Maris Karjatse.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 26. märtsini.


Meediakajastus

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas avati kaks uut näitust. Kultuur.err.ee, 23. veebruaril 2023.


On Thursday, 23 February at 5 p.m., Sirja-Liisa Eelma will open her solo exhibition “The Skin of Reflections” in the large gallery of the Tartu Art House.

This exhibition introduces Sirja-Liisa Eelma’s paintings completed in 2022 and 2023. The new artworks form a continuation of Eelma’s painting series Black Mirror, which was partly displayed at the exhibition of the same title by Sirja-Liisa Eelma and Tiina Sarapu in the Draakon gallery in summer 2022.

Sirja-Liisa Eelma’s large-scale painting series are based on the slow transformation of repetitive images. Even if seemingly alike, every image is unique and made during the process of painting; the artist fills the surfaces of canvas square centimetre by square centimetre with a brush of the same width. Not only is the image forming the fields of pattern repetitive in the current painting series, but the paintings themselves are also similar in terms of their compositions being free of hierarchy. And yet, the similarity is deceptive: each painting and each shape varies slightly from the others, just as no breath or heartbeat is exactly like another.

The artist adds: “There are just the two of us in reflection. Me and the mirror image. The author of the painting and the viewer in the exhibition hall face the painting as a mirror. A painting is a surface, a piece of canvas covered with paint that may pose a challenge to the third  dimension (depth), but not necessarily. Besides the illusion of depth, I am enchanted by the idea of surface. There is both immediacy and the potential for more, as well as unpretentiousness and generosity in being what one actually is.”

Sirja-Liisa Eelma (b 1973) graduated from the Department of Painting at the Estonian Academy of Arts (EKA) in 1996. Since 2018, she has studied in the doctoral school of the Estonian Academy of Arts and currently works as a visiting associate professor in the Department of Painting at the Estonian Academy of Arts. In 2016, Eelma was awarded the Konrad Mägi Prize; her painting series “To Write One’s / Your Name” was nominated for the AkzoNobel art award in 2021. Her last solo exhibition in the Tartu Art House was held in 2017.

Thank you: Kaarel Eelma and Maris Karjatse.

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 26 March.

Rubriigid: Määratlemata | Sirja-Liisa Eelma „Peegelduste pealispind“ / Suur saal / 23.02.–26.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

Margus Kontus, Kadi Nool „Ühendatud Üksildus“ / Väike saal / 23.02.–26.03.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 23. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis kunstnik Margus Kontuse ja terapeut Kadi Noole ühisnäitus „Ühendatud Üksildus“.

Näitusesaali on loodud ruum, kus teadvustatakse oma mineviku mustreid, mis on meid kujundanud, kuid enam ei teeni. Näitus soovib panna meid tundma, et me oleme alati enamat kui meie nägemus iseendast.

Oleme eraldatud, iseennast eraldanud ja samas vajame kõige rohkem just ühendust. Kuidas me ühendume teistega ja tunneme vabadust, kui enese seeski ei tunne me ennast ja mängime kedagi teist? Võtame rolle, mida kodus-koolis oleme õppinud, mida ühiskond ette näitab. Kuid kes me ise oleme? Kes me oleme nende raamistike sees?

Me vajame ühendust. Vajame ühendust iseenda ja üksteisega. Me januneme selle ühenduse järele. DNA loob meid ja meie loome oma DNA. Milleks taastoota valu ja eraldatust, kui saab luua ilu ja ehedust? On aeg raamidest välja astuda ning vaadata peeglisse.

Kunstnikud lisavad: „Meil on harjumus põgeneda alkoholi, üksteise süüdistamisse, emotsionaalsesse söömisse, töösse, ületreenimisse, düsfunktsionaalsetesse suhetesse, šoppamisse, pornograafiasse jne. On aeg küsida ¬ miks oleme loonud sellise maailma, kus on valus eksisteerida ja vaja iseenda eest põgeneda ning üksteisega sõdida? Meil on vaja märgata, mis raamistikes oleme üles kasvanud ja mis neist on tegelikult võlts ja mis ehe.“

Margus Kontus (s 1987) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika (BA) ja kaasaegse kunsti (MA) erialadel. Ta on esinenud mitmetel grupi- ja isikunäitustel Eestis ning välismaal. Marguse kunstipraktikat iseloomustab lai spekter eksperimentaalseid teoseid. Alustades magnetväljadega tehtud maalidest ning lõpetades energiat tootva skulptuuriga. Tema teosed on justkui pisikesed meditatsioonid, et mõtestada, miks eksistents eksisteerib. See viimane küsimus on Margust saatnud juba pikemat aega ja on kindlasti jätnud jälje ka tema loomingule.

Kadi Nool (s 1989) on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonna hariduse (BA) erialal ja täiendanud end Transpersonaalse Psühholoogia ja hüpnoteraapia väljaõppel. Ta tegutseb viimased 5 aastat peamiselt vaimse tervise valdkonnas. Kadi on esinenud seni ühel isikunäitusel ja illustreerinud kaks luuleraamatut. Ta põimib oma igapäevases töös kunstiteraapia, mindfulness ja ka kehatöö praktikad. Kadi tunnetab teravalt ühiskonna mõjusid indiviidi tasandile. Ennekõike keskendub ta inimese võimele oma alateadvust ümber programmeerida ning seeläbi ühiskonda muuta.

Täname: Eesti Kultuurkapital ja Pühaste Pruulikoda


Meediakajastus

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas avati kaks uut näitust. Kultuur.err.ee, 23. veebruaril 2023.


On Thursday, 23 February at 5 p.m., the exhibition “Connected Loneliness”, with works by the artist Margus Kontus and the therapist Kadi Nool, opens in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition hall has been turned into a space where we become aware of the patterns of our past that have shaped us but no longer serve our needs. The exhibition wants to make us feel that we are always more than our visions of ourselves.

We are separated from ourselves and others, but we have a strong need to connect. How do we connect with others and feel free when we don’t even know ourselves and constantly act the parts of others? We take on the roles that we have learned at home and school, and that society reflects on us. But who are we, really? Who are we within these frameworks?

We need connection. We need to connect with ourselves and each other. We yearn for that connection. DNA creates us and we create our DNA. Why reproduce pain and isolation when you can create beauty and authenticity? It’s time to step out of these frames and face ourselves in a mirror.

The artists add: “We have a habit of escaping into alcohol, blaming each other, emotional eating, overworking, over-exercising, dysfunctional relationships, shopping, pornography etc. It is time to ask: why have we created such a world where it is painful to exist and we need to run away from ourselves and fight with each other? We need to understand which frameworks we have grown up in, and which of them are actually fake and which are real.”

Margus Kontus (b 1987) graduated from the Estonian Academy of Arts with a degree in graphics (BA) and contemporary art (MA). He has participated in several group and solo exhibitions in Estonia and abroad. Margus’s artistic practice is characterised by a wide spectrum of experimental works, from paintings made with magnetic fields to energy-producing sculpture. His works are like tiny meditations to make sense of existence. Why we exist has haunted Margus for a long time and has definitely left a mark on his work.

Kadi Nool (b 1989) graduated from the University of Tartu Viljandi Culture Academy with a degree in Community Education (BA) and has furthered her training in Transpersonal Psychology and Hypnotherapy. She has been working mainly in the field of mental health for the last five years. Kadi has participated in one personal exhibition so far and has illustrated two poetry books. She integrates art therapy, mindfulness and bodywork practices in her daily work. Kadi is keenly aware of the effects of society on the individual. Above all, she focuses on the individual’s ability to reprogram his/her subconscious and transform society.

Thank you: Cultural Endowment of Estonia and Pühaste Brewery
The exhibition will be open until 26 March.

Rubriigid: Määratlemata | Margus Kontus, Kadi Nool „Ühendatud Üksildus“ / Väike saal / 23.02.–26.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Kunstioksjon 2023 / Monumentaalgalerii / 23.02.–24.03.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 23. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis tänavusel Tartu Kunstioksjonil osalevaid töid tutvustav näitus. Oksjoni korraldab Tartu Kunstnike Liit koostöös galeriiga Art & Tonic. Oksjon toimub 24. märtsil!

Oksjonile valiti 50 teost. Osalevad kunstnikud on:
Eero Alev, Siim-Tanel Annus, Stanislav Antipov, Liisi Eelmaa, Sarah Epping, Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Heleliis Hõim, Edgar Juhkov, Siiri Jüris, Kairo, Kalli Kalde, Kai Kaljo, Margus Kontus, Paul Kormašov, Lauri Kulpsoo, Toomas Kuusing, Timo Kähara, Heikki Leis, Ove Maidla, Brita Maripuu, Mihkel Maripuu, Martiini, Vahram Muradyan, Meiu Münt, Mall Nukke, Eva Elise Oll, Maris Paal, Enn Põldroos, Martti Ruus, Maria Sidljarevitš, Krista Sokolova, Regina-Mareta Soonsein, Imat Suuman, Laivi Suurväli, Talia, Edgar Tedresaar, Urmo Teekivi, Maryliis Teinfeldt-Grins, Kadri Toom, Liisi Toom, Lauri Trolla, Külli Trummal, Maris Tuuling, Mina Täna, Martin Urb, Helle Vahersalu, Riina Varol, Von Bomb ja Liisi Örd

Teostega saab tutvuda aadressil oksjon.kunstimaja.ee ning näituselt saadavas kataloogis. Tekstide autorid on Elika Kiilo-Kulpsoo ja Peeter Talvistu. Reprod pildistas Andrus Kannel.

Oksjon toimub 24. märtsil kell 17.00 ja seda viib läbi Reigo Kuivjõgi. Oksjonil saab osaleda nii Tartu Kunstimajas kui ka kontaktivabalt internetis.

Oksjonile registreerumiseks tuleb saata kiri aadressile oksjon@kunstimaja.ee hiljemalt 23. märtsiks, kuigi tõsiseid huvilisi ukselt tagasi ei saadeta. Osaleda saab ka telefoni teel. Kirjas märkida kindlasti eelistatav osalemisviis.

Näitus jääb avatuks 24. märtsini.


On Thursday, 23 February at 5 p.m., the exhibition of this year’s Tartu Art Auction will open in the monumental gallery of the Tartu Art House. The auction is being organised by the Tartu Artists’ Union in co-operation with the Art & Tonic gallery. The auction itself will take place on 24 March!

Fifty works were selected for the exhibition. Participating artists are:
Eero Alev, Siim-Tanel Annus, Stanislav Antipov, Liisi Eelmaa, Sarah Epping, Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Heleliis Hõim, Edgar Juhkov, Siiri Jüris, Kairo, Kalli Kalde, Kai Kaljo, Lauri Kulpsoo, Toomas Kuusing, Margus Kontus, Paul Kormašov, Timo Kähara, Heikki Leis, Ove Maidla, Brita Maripuu, Mihkel Maripuu, Vahram Muradyan, Meiu Münt, Mall Nukke, Eva Elise Oll, Maris Paal, Enn Põldroos, Martti Ruus, Maria Sidljarevitš, Krista Sokolova, Regina-Mareta Soonsein, Imat Suuman, Laivi Suurväli, Talia, Edgar Tedresaar, Urmo Teekivi, Maryliis Teinfeldt-Grins, Kadri Toom, Liisi Toom, Lauri Trolla, Külli Trummal, Maris Tuuling, Mina Täna, Martin Urb, Helle Vahersalu, Tarmo Vahtra, Riina Varol, Von Bomb and Liisi Örd

More information about the works can be found at oksjon.kunstimaja.ee and in the accompanying print catalogue. The texts were written by Elika Kiilo-Kulpsoo and Peeter Talvistu. The photos were taken by Andrus Kannel.

The auction on 24 March at 5 p.m. will be conducted by Reigo Kuivjõgi. Participation in the bidding is possible both physically in the room and over Zoom.

To participate in the bidding, you have to register at oksjon@kunstimaja.ee by 23 March. Participation is also possible by phone. The letter of registration must include information about your preferred method of participation.

The exhibition will be open until 24 March.

Rubriigid: Määratlemata | Tartu Kunstioksjon 2023 / Monumentaalgalerii / 23.02.–24.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud