Registreerumine Tartu kunsti aastanäitusele 2020

Alanud on registreerumine Tartu kunsti aastanäitusele 2020!

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Registreerumine Tartu kunsti aastanäitusele 2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Karel Koplimets “Juhtum nr 16. Hirmu elemendid” / Suur saal / 23.10.–15.11.2020

Alates reedest, 23. oktoobrist on Tartu Kunstimaja suures saalis avatud Karel Koplimetsa isikunäitus „Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 võimalikku maailmalõppu)”, mis tegeleb maailmalõpustsenaarimite ning nende käsitlemisega mängufilmides. Kuraator on Kaisa Maasik.

Uus projekt jätkab Koplimetsa huviga hirmude ja paranoiade vastu, võttes lähtepunktiks ulmefilmid inimkonna hukatusest. Antud süžeed on näitusesaalis kõrvutatud kliimamuutuste tagajärgedega, mis on filmikunstis üllatavalt vähelevinud. Kuigi kassahittides ei saabu viimnepäev meie ökoloogilise ignorantsuse tagajärjel, siis ei saa see tõenäoliselt olema ka niivõrd ulmeline ja plahvatuslik kui kinokultuurile seda kujutada meeldib.

Karel Koplimets (snd 1986) on kunstnik, kes loob peamiselt narratiivseid ruumiinstallatsioone, mille kandvate osadena kasutab kaamerapõhiseid meediume. Varasemalt peamiselt paranoiade, hirmude ja kriminaalsusega tegelenud kunstnik on viimaste projektidega käsitlenud majanduslike ja geopoliitiliste situatsioonidega seotud nähtusi. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna ning täiendab end 2020. aastast kaheaastases HISKi residentuuriprogrammis Belgias. 2020. aastast on Koplimets kunstnikupalga saaja.

Näitus jääb avatuks 15. novembrini 2020.


From Friday, October 23 Karel Koplimets’s solo exhibition “Case No. 16. Elements of Fear (5 Ways to End the World)” can be visited in the large gallery of the Tartu Art House. The new exhibition will deal with different doomsday scenarios and their depiction in films. The curator is Kaisa Maasik.

In his new project, Koplimets continues examining fears and paranoias, focusing on sci-fi films that end with the extinction of humankind. These plots are combined with the effects of climate change, which are surprisingly under-represented in films. Even if the end in blockbusters isn’t the outcome of our ecological ignorance, it presumably won’t be as improbable and explosion-driven as the film industry leads us to believe.

Karel Koplimets (b 1986) is an artist working mainly with narrative installations through camera-based mediums. Koplimets used to work with notions like fear, paranoias and criminality, but has dealt with phenomena related to the economical and geopolitical situation in his latest projects. He has graduated from the Department of Photography of the Estonian Academy of Arts and is currently attending the postgraduate residency programme HISK in Belgium. Since 2020, Koplimets is one of the recipients of the artist laureate salary.

The exhibition is open until November 15, 2020.

Rubriigid: Määratlemata | Karel Koplimets “Juhtum nr 16. Hirmu elemendid” / Suur saal / 23.10.–15.11.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Ove Maidla “Mõtete sünni viimse jonni kevadel” / Väike saal / 23.10.–15.11.2020

Alates reedest, 23. oktoobrist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud Ove Maidla isikunäitus „Mõtete sünni viimse jonni kevadel”.

Muusikuna kirjeldab Maidla oma näituseid kui albumeid. Nii nagu muusikas suisa eeldatakse, et albumist albumisse toimub looja laadis muutus, nii iseloomustab ka seekordset absurdihõngulise lausungina pealkirjastatud näitust „Mõtete sünni viimse jonni kevadel” uue instrumendi mängutoomine. Fotograafiast Maidla loomingus on lõplikult graafika saanud. Keemiliste fotoprotsesside tagajärjel sündinud jooned on asendunud linoollõigetega.

Olles aastakümneid olnud Eesti ainus broomõlitrüki meister, teostas ta oma viimasele näitusele Tartu Kunstimajas 2015. aastal hoopis seeria fotogravüüre. Tagasi vaadates ennustusena mõjuvalt kirjutas Maidla toona, et fotograafia on algusest peale tahtnud saada valguse pleegitatud kujutisest graafiliseks jooneks. Just lähedus graafikale on Maidla sõnul teda vanade fototehnikate juures köitnud, ning ennekõike joont on ta 1997. aastal Obu galeriis eksponeeritud manifestist „Fotograafika” saati ka taga ajanud.

Ove Maidlat iseloomustavad ennekõike vastuolud. Esmapilgul on tegemist parandamatu romantikuga. Lähemal vaatlusel aga koorub välja fanaatilise innuga tehnilistesse detailidesse süüviv pedant. Kõige silmatorkavam Maidla uue lähenemise juures on aga see, et motiivid ta töödel ei muutu. Panoraamsed vaikelud, maastikud, pilved, puuvõrad, kirikud, tagahoovid, katusemaastikud, sekka üksik figuur. Samas on seekordsel albumil siginenud pastoraalidena kõlavate lugude “Kirikaed” ja „Paadisild” kõrvale ironiseerivad pealkirjad nagu “Kananaiste suvi” või “Eriti külma kõhuga lillemüüja”.

Ove Maidla (snd 1959) on hetkel vabakutseline kunstnik ja fotograaf, kuid on varem pikalt töötanud pressifotograafina. Tema broomõlitehnikas teostatud fotode valik on ilmunud autorikogumikus „Broomõlitrükid”. Koos Enriko Talvistuga on ta olnud mitmete Tartu linnaruumi dokumenteerivate albumite autor. Lisaks on Maidla on mänginud trumme ansamblites nagu Smuuk, Fix, Justament ja ROSTA Aknad.

Näitus jääb avatuks 15. novembrini 2020.


From Friday, October 23 Ove Maidla’s solo exhibition “During the Last Push of the Spring of Thoughts” can be visited in the small gallery of the Tartu Art House.

As a musician, Maidla describes his exhibitions as albums. And as is customary in music to presume that every new album offers a new approach, so does the introduction of a new instrument characterise this absurdly titled exhibition. Photography in Maidla’s oeuvre has finally transformed into printmaking. The lines that are revealed through chemical photographic processes have been replaced by cuts in linoleum.

Maidla, who has been the only master of bromine oil prints in Estonia for decades, offered a series of photogravures for his last exhibition in the Tartu Art House in 2015. In hindsight, his words back then sound like a premonition: “From its beginnings, photography has wanted to transform from an image bleached by light into a graphic line.” According to Maidla, the closeness to printmaking has been the element that has attracted him to old photographic techniques. He has been chasing lines since his 1997 manifesto-like exhibition “Photographics” in the Obu gallery in Tartu.

Ove Maidla is characterised by contradictions. At first glance, he is an incurable romantic. On closer inspection, however, a pedant who immerses himself with fantastic ardour in technical details is revealed. Although the approach has changed, the motifs on his pictures haven’t: panoramic vistas, landscapes, clouds, branches, churches, backyards, rooftops, even a lone figure. Besides pastoral songs like “Church Yard” and “Pier”, the present album also contains titles full of irony like “Old Hens’ Summer” or “Frosty the Flower Seller”.

Ove Maidla (b 1959) is currently a freelance artist and photographer but has previously worked for long periods in the media. His bromine oil works are collected in the album “Bromine Oil Prints”. With the art historian Enriko Talvistu, he has published various albums documenting the urban landscapes of Tartu. As a musician, Maidla has played drums in bands like Smuuk, Fix, Justament and ROSTA Aknad.

The exhibition is open until November 15, 2020.

Rubriigid: Määratlemata | Ove Maidla “Mõtete sünni viimse jonni kevadel” / Väike saal / 23.10.–15.11.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

LAURi “Lauri on poisinimi” / Monumentaalgalerii / 23.10.–15.11.2020

Alates reedest, 23. oktoobrist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud LAURi isikunäitus „Lauri on poisinimi”, mis tegeleb kunstniku elus olulist rolli mängivate meesfiguuridega.

„Suured mehed juhivad mu elu. Ma arvasin, et jälestan neid, aga sisimas tahaksin olla nagu nemad. Suured mehed ei hooli minu arvamusest, nad ei tea, et ma neid vaatan. Ja isegi kui teavad, siis nad elavad nii nagu õigeks peavad, oma reeglite ja seaduste järgi. Ma näen neid nüüd, näen neid nüüd lõpuks meestena. Suurte meestena.”

LAURi on kunstnik, kelle tööde varamust võib leida monumentaalseid skulptuure, seriaalsusega tegelevaid installatsioone, aga ka erinevaid kollaaže. Oma loomingus tegeleb ta isikliku lõhestatusega, andes kordamööda sõna erinevatele, enda sees pead tõstvatele, isikutele.

Näitus jääb avatuks 15. novembrini.


From Friday, 23 October the monumental gallery of the Tartu Art House will host LAURi’s solo exhibition “Lauri Is a Boys’ Name” focusing on the male figures that have an important role in the artist’s life.

“Big men lead my life. I though that I despised them, but at the bottom of my heart, I would like to be like them. Big men don’t care about my opinions, they don’t know that I’m looking at them. And even if they do, they still live as they see fit, according to their own rules and laws. I now see them, finally see them as men. Big men.”

LAURi is an artist whose previous works include monumental sculptures, installations about seriality as well as various collages. LAURi’s oeuvre works with personal disruptions offering the various emerging personalities inside to have a voice.

The exhibition will remain open until 15 November.

Rubriigid: Määratlemata | LAURi “Lauri on poisinimi” / Monumentaalgalerii / 23.10.–15.11.2020 kommenteerimine on välja lülitatud