Kuraatorituur näitusel „7 kunstnikku. Keha” ja loeng-vestlus näitusel „Teha või Mitte-Teha”

Neljapäeval, 18. augustil kell 17.30 toimub Tartu Kunstimaja suure saali näitusel „7 kunstnikku. Keha“ kuraatorituur. Tuuri viib läbi näituse üks kuraatoritest Mall Nukke.

Ekskursioon on eesti keeles ja tasuta.


Reedel, 19. augustil kell 18.00 leiab Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis aset Katariin Mudisti isikunäitust „Teha või Mitte-Teha“ saatev loeng-vestlus Merle Purre juhtimisel, kes on vaimse tervise teemadele keskenduv semiootik, ühiskonnauurija ja Peaasi.ee koolitaja.

Loeng puudutab teemaderingi, millest on tõukunud ka näitusel eksponeeritud teosed. Nii näitus kui ka samanimeline monumentaalteos on ühtaegu isiklikud, aga ka märkimisväärselt universaalsed uurimused, visualiseerimaks valikuid, katkestatust, tegevusetust ja kurnatust – nii sisemist kui ka ühiskondlikku survet olla produktiivne.

Loeng avab Katariin Mudisti loomingus esilekerkivaid teemasid ning käsitleb neid tasandil, millega on võimalik läbi isikliku kogemuse suhestuda kõigil.

Loeng-vestlus toimub eesti keeles ja on tasuta.

Rubriigid: Määratlemata | Kuraatorituur näitusel „7 kunstnikku. Keha” ja loeng-vestlus näitusel „Teha või Mitte-Teha” kommenteerimine on välja lülitatud

„7 kunstnikku. Keha“ / Suur saal / 29.07.–28.08.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 29. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis näitus „7 kunstnikku. Keha“. Näituse kuraatorid on Mall Nukke ja Tiiu Rebane.

Näituse kontseptuaalseks lähtepunktiks on „keha“. Mis on keha, just siin ja praegu? Kas on tegu aktuaalse, seksuaalse, sotsiaalse, kultuurilise, keskkonnatundliku, poliitilise, vaimse mõni muu taolise objektiga. Ning kuidas üks keha seda „on“ või siis „ei ole“.

Seitsme kunstniku figuraalsele maalile pühendatud näitus on maalikunstnik Mall Nukke algatusel ja Eesti Maalikunstnike Liidu egiidi all toimunud näituste sarja jätk. See sai alguse 2021. aasta kevadel Helsingi Kunstnike Liidu Rantakasarmi galeriis Suomenlinnas.

Näitusel osalevad seitse kunstnikku on sõltumatud loojad ja erinevad isiksused. Need valdavalt üheksakümnendatel ja kahetuhandete alguses alustanud maalijad on suure näitusekogemusega autorid, kes on esinenud nii Eestis kui ka väljaspool kodumaad. Samuti seob neid ühine Eesti Kunstiakadeemia taust ja kuulumine Eesti Maalikunstnike Liitu.

„See kunstnike seltskond valgustab, oma üheaegselt nii mänglevate kui tõsiste autoripositsioonidega, mitmeid erinevaid maalikunsti „pimenurki“, saavutades mitmekesise ja inspireeriva tulemuse,“ kinnitavad kuraatorid.

Näitusel osalevad: Mauri Gross, August Künnapu, Laurentsius, Maarit Murka, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke ja Tiiu Rebane.

Neljapäeval, 18.augustil kell 17.30 toimub näitusel kuraatorituur.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus on avatud 28. augustini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda. Tartu Postimees, 29. juulil 2022.


On Friday, July 29 at 6:00 p.m., the exhibition “7 artists. Body“ will open in the large gallery of Tartu Art House. The curators of the exhibition are Mall Nukke and Tiiu Rebane.

The conceptual starting point of the exhibition is the “body“. What is the body, right here and now? Is it topical, sexual, social, cultural, environmentally sensitive, political, spiritual, or something else? How “is” something a body and another thing “is not”?

The exhibition dedicated to the figurative paintings of seven artists is a continuation of the series of exhibitions held at the initiative of the painter Mall Nukke and under the auspices of the Estonian Painters Association. The series started in the spring of 2021 at the Rantakasarmi Gallery of the Helsinki Artists’ Association in Suomenlinna, Finland.

The seven artists participating in the exhibition are independent creators and have different personalities. These painters, who mostly started in the nineties and the early 2000s, are authors with extensive exhibition experience who have exhibited both in Estonia and abroad. They are also connected by the common background of the Estonian Academy of Arts and membership in the Estonian Painters Association.

“This group of artists, with their simultaneously playful and serious author positions, illuminates many different ‘blind corners’ of painting, achieving a diverse and inspiring result,” the curators confirm.

Participants in the exhibition: Mauri Gross, August Künnapu, Laurentsius, Maarit Murka, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke and Tiiu Rebane.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is open until 28 August.

Rubriigid: Määratlemata | „7 kunstnikku. Keha“ / Suur saal / 29.07.–28.08.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Karin Strohm „Hilja olla tagasihoidlik“ / Väike saal / 29.07.–28.08.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 29. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Karin Strohmi isikunäitus „Hilja olla tagasihoidlik“.

Karin Strohmi näitus koosneb maaliseeriast, mis kujutab endast visuaalseid mõttemänge, mis on inspireeritud looduse ja antropotseeni omavahelisest mõõduvõtust, suhestumisest. See on pilguheit elu ringkäigule.

Kunstnik lisab: „Lihasööjataimedest kinni kasvanud maastikud, mille on asustanud aretatud küülikute-sigijate mass. Küülikud kui tsiviliseeritud maailma sümbolid karnivooride džunglis. Kes siin keda sööb? Hoolimata sigijate mobiilsusest ja näilisest jõupositsioonist saavad taimed meid mullast ju varem või hiljem kätte. Aina tihenevas konkurentsis ja pingest tiines õhustikus sigivad küülikud üha edasi. See omakorda loob huumust ja liha karnivooridele…“

Maalidel kasutatud sümboolika – küülikud, lihasööjad taimed, kinni kasvanud maastikud – kujutab endast kunstniku nägemust kaasaja psühholoogilisest portreest. Näituse nimi on laenatud saksa sõjajärgse luuletaja Günter Eichi luuletuse pealkirjast, mis kunstniku sõnul iseloomustab hästi ka praegust aega. Näituse tööd on valminud viimase aasta jooksul.

Karin Strohm (s 1986) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Mullu toimus tal Tartus isikunäitus Tampere Majas.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Tänud: Andreas Johandi

Näitus on avatud 28. augustini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda. Tartu Postimees, 29. juulil 2022.


On Friday, 29 July at 6 p.m. Karin Strohm will open her solo exhibition “Too late to be modest” in the small gallery of Tartu Art House.

Karin Strohm’s exhibition consists of a series of paintings that represent visual mind games. Thought games, inspired by the relationship between nature and the Anthropocene. This is a glimpse into the circle of life.

The artist adds: “Landscapes grown over by carnivorous plants inhabited by a mass of breeding rabbits. Rabbits as the symbols of the civilised world in a carnivorous jungle. Who’s eating who here? Regardless of the mobility of the breeders, the plants will get to us when we are under the soil sooner or later. In a competition which is exceedingly escalating and in an atmosphere full of pressure, the rabbits will continue breeding. This, in turn, produces humus and meat for the carnivores…”

The symbolism used in the paintings – rabbits, carnivorous plants, overgrown landscapes – represents the artist’s vision of a modern psychological portrait. The title of the exhibition is borrowed from the a poem by the German post-war poet Günter Eich, which, according to the artist, also characterises our present times. The works of the exhibition have been completed during the last year.

Karin Strohm (b 1986) has studied at the Tartu Art College and the Estonian Academy of Arts. Her previous solo exhibition in Tartu was last year in the Tampere House Gallery.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
Thanks: Andreas Johandi

The exhibition is open until 28 August.

Rubriigid: Määratlemata | Karin Strohm „Hilja olla tagasihoidlik“ / Väike saal / 29.07.–28.08.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Katariin Mudist „Teha või Mitte-Teha“ / Monumentaalgalerii / 29.07.–28.08.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 29. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Katariin Mudisti isikunäitus „Teha või Mitte-Teha“.

Kunstnikku juba pikemalt paelunud temaatikat kajastava väljapaneku keskmes on samanimeline äsjavalminud monumentaalteos „Teha või Mitte-Teha“. 9-meetrine segatehnikas kompositsioon kõnetab ühtaegu nii kaasaegset produktiivsuskultuuri kui ka pandeemiast tingitud tegevuste ja tegevusetusega seotud ärevust.

Tõuke eksponeeritavate tööde loomiseks andis Katariin Mudistile tema pikemaajaline enesekriitiline uurimus, mille keskmes on aastate jooksul kogunenud sedelid nimekirjadega plaanitud tegevustest (to-do list). Näituse keskne teos „Teha või Mitte-Teha“ visualiseerib tegevusi ja nende ajalist dimensiooni – tegevuste alustamist, aga ka katkestamist ning kohtleb seda ainest kui antropoloogilist ja psühholoogilist andmemassi, millest kooruvad välja kõnekad elutempot ja indiviidi seisundit kirjeldavad mustrid.

Nii näitus kui ka samanimeline teos on ühtaegu isiklikud, aga ka märkimisväärselt universaalsed uurimused, visualiseerimaks valikuid, katkestatust, tegevusetust ja kurnatust – nii sisemist kui ka ühiskondlikku survet olla produktiivne.

Katariin Mudist (snd 1994) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ning on täiendanud ennast Budapestis ja Gentis. Tema eelmine isikunäitus Tartus toimus 2020. aastal Jakobi galeriis.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Anderson’s Craft Beer.

Näituse kujundus: Alden Jõgisuu.
Näituse meeskond: Tanel Asmer, Elika Kiilo-Kulpsoo, Peeter Talvistu, Mae Variksoo.
Tänud: Sophie Durand, Sander Koit, Eesti Kultuurkapital, Johanna Mudist ja Maria Elise Remme.

Näitus on avatud 28. augustini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda. Tartu Postimees, 29. juulil 2022.


On Friday, 29 July at 6 p.m. Katariin Mudist will open her solo exhibition “To-Do or Not-To-Do” in the monumental gallery of Tartu Art House.

The exhibition, showcasing themes that have long intrigued the artist, focuses on a newly completed monumental piece the exhibition has been named after. The 9-meter-long mixed media composition speaks of the contemporary productivity culture and anxiety relating to both action and inaction resulting from the global pandemic situation.

The inspiration behind the exhibited works is Mudist’s longtime self-critical study centered around to-do lists that have accumulated over several years. The central piece “To-Do or Not-To-Do” visualises activities along with their temporal dimensions – starting new activities, as well as interruptions – and treats this input as anthropological and psychological data which, in turn, reveals interesting patterns describing both the pace of life and the state of mind of an individual.

The exhibition and artwork of the same name are at once personal and remarkably universal studies visualising choices, disruption, inactivity, and exhaustion – both the internal and the societal pressure to be productive.

Katariin Mudist (b 1994) has studied in the Tartu Art College and the Estonian Academy of Arts, supplementing her skills in Budapest and in Ghent. Her previous solo exhibition in Tartu was in 2020 in the Jakobi Gallery.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Anderson’s Craft Beer.

Exhibition design: Alden Jõgisuu.

Exhibition team: Tanel Asmer, Elika Kiilo-Kulpsoo, Peeter Talvistu, Mae Variksoo.
Thanks: Sophie Durand, Sander Koit, Estonian Cultural Capital, Johanna Mudist and Maria Elise Remme.

The exhibition is open until 28 August.

Rubriigid: Määratlemata | Katariin Mudist „Teha või Mitte-Teha“ / Monumentaalgalerii / 29.07.–28.08.2022 kommenteerimine on välja lülitatud