Teoste esitamine 2023. a Tartu kunsti aastanäitusele

Tänavuse aastanäituse kujundaja on Evelin Zolotko ja seekord on aastanäitusel kolm kategooriat: sinine, punane, roheline ning esitatud teoste põhjal moodustuvad sinine, punane ja roheline saal. Oodatud on teosed, mis värvi poolest sobituvad ühte kategooriasse. Vastava värvi kogus teosel / teoses võiks olla enamuses. Äärmisel juhul võib mustvalgel teosel olla detail kas punane, sinine või roheline.

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Teoste esitamine 2023. a Tartu kunsti aastanäitusele kommenteerimine on välja lülitatud

Publikuprogramm näitustel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogramm näitustel kommenteerimine on välja lülitatud

Jaan Luik „Sirutavate figuuride aed (ja teisi metamorfoosi vorme)“ / Suur saal / 08.09.–08.10.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 8. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Jaan Luige isikunäitus „Sirutavate figuuride aed (ja teisi metamorfoosi vorme)“. Näituse kuraatorid on Johannes Luik ja Laura De Jaeger.

Näitus annab ainulaadse sissevaate kunstniku ateljeesse ja esitab Jaan Luige teoseid Tartu Kunstimuuseumi kogust. Tegemist on Luige esimese olulise retrospektiiviga, mis esitab laia valiku kunstniku 1976-2023 aastatel valminud skulptuuridest.

Kunstnik liigub läbi vormi mõiste ja potentsiaali modernistliku lähenemisega. Ta ühendab seda semiootika, kultuuripärandi ja pildilise kujutamise protsessi uurimisega. Luige skulptuurid tegelevad märgi algse tähenduse ja tõlgendusega ning selle suhtega abstraktsesse kunstiobjekti. Kui palju saab märki manipuleerida, abstraheerida või teisendada, jäädes samal ajal truuks selle algsele tähendusele? Ja mil määral seisab sõltumatu, kolmemõõtmeline kunstiobjekt veel iseseisvalt, autonoomselt, kui see suhestub märgiga? Näitus liigub läbi erinevate materjalide ja jälgib, kuidas kunstniku praktika kulgeb keha kujutamisest poolabstraktsete märkideni ja aeglaselt taas figuuri juurde.

Näitusega kaasneb tema esimene monograafia „Jaan Luik: Looming“, mis illustreerib Luige olulist positsiooni Eesti skulptuuri valdkonnas.

Jaan Luik (s 1953) on eesti skulptor. Luik on osalenud isiku- ja grupinäitustel alates 1979. aastast, viimased isikunäitused on toimunud Pärnu Linnagaleriis (2017), Võru Linnagaleriis (2018) ja Vabaduse galeriis Tallinnas (2019). Tema tööd kuuluvad Tartu Kunstimuuseumi kogusse ja erakogudesse. 2006 pälvis ta Anton Starkopfi stipendiumi. Luik on õpetanud Tartu Kunstikoolis ja Tartu Ülikoolis ning Imatra Kõrgemas Kunstikoolis (Soome). Aastatel 1995-1997 oli ta Tartu kunstnike liidu esimees.

Graafiline disain: Henri Kutsar
Täname Tartu Kunstimuuseumi.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Jaan Luik lubab piiluda oma ateljeesse ja kogu loomingusse. Tartu Postimees, 12. septembril 2023.

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas näeb nii Jaan Luige skulptuure kui ka värvilist Valgat. Kultuur.err.ee, 11. septembril 2023.


On Friday, 8 September at 5 p.m., Jaan Luik will open his solo exhibition “The garden of stretching figures (and other forms of metamorphosis)” in the large gallery of the Tartu Art House. The curators of the exhibition are Johannes Luik and Laura De Jaeger.

The exhibition provides a unique look at the studio of the artist and contains his works from the collection of the Tartu Art Museum. This is the first major retrospective of Jaan Luik’s work. It presents a broad selection of sculptures by the artist made from 1976 to 2023.

The artist moves with a modernist approach through the notion of form and the potential of form. He combines this with research on semiotics, cultural heritage and the process of pictographic representations. Luik’s sculptures deal with the original meaning of a sign, interpretations and relationships to the abstract art object. How far can a sign be manipulated, abstracted or transformed while staying true to its original meaning? And how much of the independent, three-dimensional art object still stands on its own, autonomously, when relating to a sign? The exhibition moves through a wide variety of material, and shows how the artist’s practice moves from the depiction of a body to semi-abstract signs, and slowly morphs back to the figure again.

It is accompanied by his first monograph, “Jaan Luik: Practice”, illustrating Luik’s position in the Estonian sculptural field.

Jaan Luik (b. 1953) is an Estonian sculptor. He has been exhibiting in solo and group exhibitions since 1979, with recent solo exhibitions in the Pärnu City Gallery (2017), the Võru Town Gallery (2018) and the Vabaduse gallery in Tallinn (2019). The works on display are from the collection of the Tartu Art Museum and private collections. He received the Anton Starkopf prize in 2006. Luik taught in the Tartu Art School, University of Tartu and Imatra Art School (Finland). From 1995 to 1997, he was the chairman of the Tartu artist union.

Graphic Design: Henri Kutsar
Special thanks to the Tartu Art Museum.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Jaan Luik „Sirutavate figuuride aed (ja teisi metamorfoosi vorme)“ / Suur saal / 08.09.–08.10.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

Hedi Kuhi „Jälle siin“ / Väike saal / 08.09.–08.10.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 8. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis tänavuse hotell Pallase maalikunsti stipendiumi pälvinud Hedi Kuhi isikunäitus „Jälle siin“.

Näitus on justkui jalutuskäik kunstniku kodulinnas, kus praegune hetk ja mälestused on omavahel tihealt põimunud. Seinal rippuvad maalid on emotsionaalsed portreed sellest, mis toimub siis, kui midagi ei toimu.

Nii nagu inimest vormib teda ümbritsev keskkond, vormivad linnaruumi seal tegutsevad inimesed. Linna ilu ei piirdu kuulsate vaatamisväärsuste või peene arhitektuuriga. Ilu peitub tavalistes inimestes ja lihtsates hetkedes, mis aja jooksul on loonud meie kodu südame.

„Näituse idee tekkis rongis, kui olin juba nädalas neljandat korda Tartust Valka sõitmas. Mõtlesin selle üle, miks elan Valgas, kui pean siit nii tihti ära minema ja alati tagasi tulema. See väike linn, mida tihtipeale kiputakse pidama igavaks ja märkamatuks, on minu jaoks väga eriline, kuna olen siin üles kasvanud. Erinevatel eluperioodidel on linn mulle väga erinevalt mõjunud. Siin on praegune hetk ja mälestused tihedalt põimunud, seega on maalid nagu aknad mineviku ja oleviku vahel, näidates linnaruumi läbi minu isikliku kogemuse,“ selgitab kunstnik.

Hedi Kuhi (s 1998) õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas maalikunsti erialal. 2023. aastal pälvis ta Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi. Kuhi saab inspiratsiooni loodusest ja inimestest enda ümber. Peamiselt teeb akrüül- ja õlimaale ning söe- ja grafiidijoonistusi.

SA Tartu Kultuurkapital, Hotell Pallas ja Kõrgem Kunstikool Pallas koostöös Tartu Kunstnike Liiduga asutasid hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi, aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Võitja pälvib lisaks 1000 euro suurusele stipendiumile ka näituseaja Tartu Kunstimajas. Varem on stipendiumi saanud Maris Paal, Mia Melanie Saar ja Caroliina Luhamets.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


Meediakajastus

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas näeb nii Jaan Luige skulptuure kui ka värvilist Valgat. Kultuur.err.ee, 11. septembril 2023.


On Friday, 8 September at 5 p.m. this year’s laureate of the Hotel Pallas painting scholarship, Hedi Kuhi, will open her solo exhibition “Here again” in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition is like a walk in the artist’s home-town, where the present moment and memories are closely intertwined. The paintings on the wall are emotional portraits of what happens if nothing seems to happen.

Just as the environment shapes people, the people inhabiting the urban space shape it. The beauty of a city extends beyond famous landmarks or intricate architecture. Beauty lies in ordinary people and simple moments, which over time have created the heart of our home-town.

“The idea for the exhibition came to me on my fourth train ride in a week from Tartu to Valga. I thought about why I live in Valga if I have to leave so often and why I always come back. This small town, which is often considered boring and unremarkable, holds a special place in my heart. Having grown up here, the town has influenced me differently during various stages of my life. The present moment and memories are closely intertwined here, and thus the paintings act as windows into the past and present, revealing the urban space through my personal experience,” explains the artist.

Hedi Kuhi (b. 1998) studies painting at the Pallas University of Applied Sciences. In 2022, she was awarded a painting scholarship by the Hotel Pallas. Kuhi gets inspiration from nature and the people around her. She mainly makes acrylic and oil paintings, and charcoal and graphite drawings.

The Hotel Pallas painting scholarship was founded by the Cultural Endowment of Tartu, the Hotel Pallas and the Pallas University of Applied Sciences in collaboration with the Tartu Artists’ Union to support the development of painting and the creative output of students. The scholarship is awarded to a single student or a group of at most three students. In addition to 1000 euros, an exhibition at the Tartu Art House is arranged for the winner(s). Previously the scholarship has been awarded to Maris Paal, Mia Melanie Saar and Caroliina Luhamets.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Hedi Kuhi „Jälle siin“ / Väike saal / 08.09.–08.10.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

Paula Zariņa-Zēmane „Võimalused“ / Monumentaalgalerii / 08.09.–08.10.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 8. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Läti maalikunstniku Paula Zariņa-Zēmane isikunäitus „Võimalused“. Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Näitus jätkab Zariņa-Zēmane eelmist seeriat „Muutused“, kuid nüüd on muutustest saanud uued võimalused, samas on liikumine endiselt teostes kesksel kohal. Seekord toob autor keraamika kaudu sisse ka hapruse teema: kõigis materjalides esinev ovaalne kujund tuleneb kunstniku käe liikumisest, viies mõtted peatumatu ja igikestva ringkäiguni, mis omakorda on kõiki protsesse käitavaks jõuks. Teosed on kui kihina lõigatud fragmendid reaalsusest – olgu see siis füüsiline või immateriaalne – ning need toimivad piirina sisemise ja välimise, abstraktse ja figuratiivse vahel.

Kunstnik lisab: „Kuni 2018. aastani kujutas enamik mu maale imaginaarseid maastikke. Nad otsisid oma kohta figuraalse ja abstraktse piiril ning illustreerisid seeläbi filosoofilisi mõtisklusi eksistentsist, ajast ja ruumist. Mulle näib, et olen nüüd valmis edasi liikuma, sügavamale maastikusse, sügavamale enda sisse. Praegused teosed on nagu looduslikud kivimid: aastatuhandete jooksul settinud marmorikihid, elu jooksul settinud kihid minu arusaamadest ja kogemustest. Kuigi kaugused, sügavused ja keskkonnad on tuttavlikud, toob keraamika neisse uue vaatepunkti, uue füüsilisuse.“

Paula Zariņa-Zēmane (s 1988) on Läti maalikunstnik, kes on lõpetanud Läti Kunstiakadeemia (BA ja MA). Kuigi tema teoseid on näidatud grupinäitustel väga paljudes riikides, on see tema esimene isikunäitus väljaspool Lätit. Tartu Kunstimajas olid tema teosed väljas viimati 2012. aastal ning tema viimane ülesastumine Tartus toimus mullu Kogo galeriis („Kolm omamoodi“, kuraator Juriaan Benschop).

Näitust toetab Läti Kultuurkapital.


Meediakajastus

Paula Zariņa-Zēmane. «Iespējas». Arterritory, 22. septembril 2023.

Echo gone wrong. Photo reportage from the exhibition ‘Possibilities’ by Paula Zariņa-Zēmane at Tartu Art House. Echo gone wrong, 20. septembril 2023.


On Friday, 8 September at 5:00 p.m. the Latvian painter Paula Zariņa-Zēmane will open her solo exhibition “Possibilities” in the monumental gallery of the Tartu Art House. The curator of the exhibition is Peeter Talvistu.

The exhibition continues Zariņa-Zēmane’s latest series “Changes”, but now these changes have been turned into new opportunities, while movement itself remains at the core of her works. This time she also introduces fragility via ceramics: the oval shape present in all of the materials is the result of her own gestures, which made her think of a ceaseless and never-ending circle of life, the driving force behind all processes. The works act like slices of reality – either physical or spiritual – creating a boundary between the inside and the outside, the abstract and the figurative.

The artist states: “Until 2018, most of my paintings were imaginary landscapes, balancing between the figural and the abstract, illustrating philosophical reflections on existence, time and space. It seems that now I am ready to go deeper into the landscape and deeper into me. These works are like natural minerals: slices of marble deposited over millennia, slices of my personal perceptions and experiences deposited over a lifetime. Although the distances, depths and atmospheres are familiar, the introduction of ceramics brings in a new point of view and a new physicality.”

Paula Zariņa-Zēmane (b. 1988) is a painter from Latvia who graduated from the Art Academy of Latvia (both BA and MA). Although her works have been on display at group exhibitions in various countries, this is her first solo exhibition outside Latvia. In the Tartu Art House, she was previously shown in 2012 and her last appearance in Tartu was last year at the Kogo Gallery (“Three of a Kind”, curator: Juriaan Benschop).

The exhibition is supported by the State Culture Capital Foundation of Latvia.

Rubriigid: Määratlemata | Paula Zariņa-Zēmane „Võimalused“ / Monumentaalgalerii / 08.09.–08.10.2023 kommenteerimine on välja lülitatud