Per William Petersen “Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020” / Suur saal / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis skulptori ja maalija Per William Peterseni isikunäitus „Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020“, mille kuraator ja kujundaja on Madis Liplap. Avamisel esitletakse ka samanimelist mahukat trükist.

Kunstiajaloolane Peeter Talvistu on kirjutanud: „Kuigi Per William Petersen on sündinud Taanis, saab teda praeguseks hetkeks täiesti kindlalt pidada Taani-Eesti kunstnikuks. Tartus veedetud rohkem kui viieteist aasta jooksul on ta saanud osaks kohalikust kunstielust. Tema isikupärane käekiri on publikule tuttav ning samas on ta suutnud selgelt leida oma niši. Peterseni absurdi ja huumorit täis teosed on kõrgesti hinnatud ning tema geomeetrilist stiili, patinataolist viimistlust ja kapriisset huumorimeelt nähakse millegi põhimõtteliselt Peterseni-laadsena.“

Kunstnik ja kunstiajaloolane Kaire Nurk lisab: „Peterseni teadlikult ette võetud elu-mastaapi eksperiment – vahetada kindlaid mälumustreid täis keskkond läbinisti ootamatustele avatud uue keskkonnaga – on sügavalt intrigeeriv. Tema teosed tekitavad alati kerge nõksatuse, alati on tundlikult midagi puudutatud inimeses ja tema olemises. Tema looming muutub ühtlasi üllatuste ja emotsiooniderohkeks rännakuks inimhinge.“

Raamat „Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020“ koondab Peterseni viimase kahekümne viie aasta loomingu ning kunstniku mõtted elust ja loomingust. Lisaks on raamatus mahukas intervjuu ning Kaire Nurga artikkel. Raamat on eesti, inglise ja taani keeles.

Per William Petersen on 1955. aastal Taanis sündinud ja Tartus elav skulptor, maalija ja graafiline disainer. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse, Tartu Kunstnike Liidu ja Taani Skulptorite Liidu liige. Tegu on tema esimese isikunäitusega Tartu Kunstimajas.

Tänud: Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital, Taani Kultuuri Instituut, Peeter Talvistu, Kaire Nurk ja Tanel Asmer.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Skulptuurid veavad vaataja näo naerule. Tartu Postimees, 7. septembril 2021.


On Friday, 3 September at 5 p.m. the sculptor and painter Per William Petersen will open his solo exhibition “Woman in Fur. Selected Works 1995–2020” in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated and designed by Madis Liplap. At the opening, a substantial publication about the artist’s oeuvre will be presented.

The art historian Peeter Talvistu has written: “Although Per William Petersen is originally from Denmark, over the last fifteen years he has become an established and valued member of the art life in Tartu and in Estonia in general. His contributions are no longer seen as coming from a guest from abroad but as works made by a sculptor and painter who is a known and treasured member of the local community. His geometrical style, patina-like finishing and whimsical sense of humour are considered something quintessentially Petersen-esque.”

The artist and art historian Kaire Nurk adds: “Per William Petersen has consciously undertaken a deeply intriguing experiment on the scale of his own life: to exchange an environment filled with clearly defined patterns of memory for an environment that is completely open to unexpected situations. His works constantly make you do a double take, something that has always been touched with sensitivity in people and their nature. They also act as a journey into the human soul, which is full of surprises and emotions.”

The book “Woman in Fur. Selected Works 1995–2020” collects Petersen’s oeuvre from the last twenty five years alongside his thoughts about life and creation. It also includes a lengthy interview and an article by Kaire Nurk. The book is in English, Estonian and Danish.

Per William Petersen is a sculptor, painter and graphic designer who was born in 1955 in Denmark and is living in Tartu, Estonia. He is a member of the Estonian Artists’ Association, Estonian Sculptors’ Union, Tartu Artists’ Union and Danish Sculptors Society. This is his first solo exhibition in the Tartu Art House.

Thanks: Tartu Artists’ Union, Cultural Endowment of Estonia, Danish Cultural Institute, Peeter Talvistu, Kaire Nurk and Tanel Asmer.

The exhibition is open until 3 October.

Rubriigid: Määratlemata | Per William Petersen “Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020” / Suur saal / 04.09.–03.10.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Eva Elise Oll “Näotagune naer” / Väike saal / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Eva Elise Olli isikunäitus „Näotagune naer“.

Tegu on kunstniku sisedialoogiga varem toimunud isikunäitustega „Näotagune ruum“ (Loomemajanduskeskus, 2020) ja „Minaruum“ (Fahle galerii, 2020), mis tegelesid muigava sürrealismi metoodikat kasutades inimeseks olemise keerulisuse ja ruumi rekonstruktsiooniga maalide pinnalisuses. Praegune väljapanek keskendub alateadvuse, inimlike stereotüüpide ning kaasaja kurioosumitega (mh kunstielu ja sotsiaalmeedia) lõbustatult iroonilises võtmes, mis kogemata sisaldab ka kübekest melanhoolsust.

Kunstnik lisab: „Näituse sisuline idee on naeruväärsuste nentimise kaudu sõlmida vaherahu inimeseks olemise paratamatusega muutumata protsessi käigus nihilistiks. Eksponeeritud tööde inspiratsioon on võrsunud igapäevastest ilukirjandusliku alatooniga hetkedest, mille näilise tähendusetuse taga peituvad stereotüübid või jungilikud arhetüübid. Teostevahelised lõdvad assotsiatsioonid seovad hullunud tervikuks otse galeriiseintel teostatud skeem-maalingud.“

Eva Elise Oll (s 1988) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maali ja Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. Tema tihedalt täismaalitud lõuendid sisaldavad tihti moonutatud perspektiivi ja modernistlikke elemente. Sageli lisab ta maalidele kollaaži. Praeguseks on tal toimunud kümme isikunäitust, kuid antud väljapanek on esimene Tartu Kunstimajas.


On Friday, 3 September at 5 p.m. Eva Elise Oll will open her solo exhibition “The Laugh Behind the Face” in the small gallery of Tartu Art House.

The project acts as an internal dialogue with the artist’s earlier solo exhibitions „The Space Behind the Face” (Tartu Centre for Creative Industries, 2020) and „My Space” (Fahle Gallery, Tallinn, 2020) that used the methods of sneering surrealism to approach the hardships of being a human and to reconstruct spaces in the two dimensions available to painting. The present exhibition focuses on the subconscious, the human stereotypes and the curiosities of contemporary life (including art life and social media) in a cheerful and ironic manner that unwittingly also includes some melancholy notes.

The artist adds: “The idea of the exhibition is to strike a truce with the inevitability of being a human by asserting the ridiculousness of life and without becoming a nihilist in the process. The works are inspired by everyday moments that feel like excerpts from fictitious narratives and whose seeming meaninglessness hides stereotypes and Jungian archetypes. The lax associations between the works are formed into a bizarre constellation by schematic drawings made onto the walls of the gallery.”

Eva Elise Oll (b 1988) has studied painting in the Tartu Art College and art history at the University of Tartu. Her dense canvases often contain distorted perspectives and Modernist elements. She frequently includes collage in her works. Oll has had ten solo exhibitions but this is the first one in the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata | Eva Elise Oll “Näotagune naer” / Väike saal / 04.09.–03.10.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Killu Sukmit “Kunstnik ja tema töö” / Monumentaalgalerii / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Killu Sukmiti isikunäitus „Kunstnik ja tema töö“.

Näituse teema on osaliselt seotud kunstniku eelmise isikunäitusega “K aed“ (2019), mis samuti tegeles töö teemaga. Kui too väljapanek oli kontseptuaalselt seotud kunstnik Malle Leisi maaliga “Hr Sukmiti aed“ (1994), siis praegusel näitusel võib aia-kujundit mõista sarnaselt sellele, kuidas Hemingway mõistab merd, Tolstoi leiba või Robin Morgan sõsarkonda.

Näitusel saab näha uuemat loomingut. Tikandite formaadis teosed koos helifooniga tsiteerivad ja viitavad kohati omakorda teistele kunstnikele ja nende töödele, kuigi alati ei ole nende autorid teada. Inspireerinud on ka kunstnik Evi Tihemetsa graafiline leht “Kunstnik ja tema tööd“ (1968). Lisaks kohtuvad näitusel esimene feminist Mary Wollstonecraft ja Eesti esimene nais-DJ. Palgalõhe teemat esindavad monumentaaltikandid. Veel saab näha luuletavat kuraatorit ning seda, kuidas pilved astuvad dialoogi Zeusiga.

Kunstnik lisab: „Feministlik filosoof Judith Butler ütleb, et elame kultuuriliselt anti-intellektuaalsel ajal, kus kunst ja kultuur on järjest enam meelelahutus, mida kunstnikult oodatakse. Kunsti ei peaks töötukassas liigitama lahtrisse „hobi“.“

Killu Sukmit (s 1975) on graafikaharidusega kunstnik ja muusik. 2015. aastal asutas ta koos Minna Hindiga Kraam artist-run space’i ning oli 2016. aastal üks Ladyfest Tallinn organisaatoreid. Kaastegev rühmitustes Valie Export Society, The Elfriede Jelinek School of English Language ning Feminismiehitaja, mille tegevus keskendus naiste õiguste ja võimaluste artikuleerimisele Eesti ühiskonnas 1990ndate lõpus ja 2000ndail. Mänginud trumme bändides Dr. Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, Punane. Alates 2012. aastast duos Hello Killu (koos Hello Upaniga). Ta on nimetatud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaadiks 2001. aastal koos Mari Laanemetsaga ja 2019. aastal koos Minna Hindiga. www.instagram.com/killusukmit/

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.

Tänud: Urve Sukmit, Kaarel Kressa, Airi Triisberg, Mary Wollstonecraft, Judith Butler, René Magritte, Martin Kippenberger.

Foto: Killu Sukmit. Zeus on munn. 2021. Tikand, kangal. Detail


On Friday, 3 September at 5 p.m. Killu Sukmit will open her solo exhibition “Artist and Her Work” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The concept of the exhibition is partially connected to the artist’s previous solo exhibition “K’s Garden” (2019) that also examined the idea of work. While that project was conceptually linked to the painting “Mr Sukmit’s Garden” (1994) by the artist Malle Leis, the symbol of the garden at the present exhibition can be understood in a similar manner as Hemingway sees the sea, Tolstoy the bread or Robin Morgan the sisterhood.

The exhibition consists of new works. Embroideries and the soundtrack sometimes quote and reference other artists and their works although the authors of these are not always known. The print “Artist and Her Work” (1968) by Evi Tihemets has also been a source of inspiration. The exhibition will additionally bring together the first feminist Mary Wollstonecraft and the first Estonian female DJ. The gender wage gap is represented by monumental embroidery. Also present are curator composing poetry and clouds starting a dialogue with Zeus.

The artist adds: “The feminist philosopher Judith Butler said that we are living during a time that is culturally anti-intellectual, where art and culture are increasingly considered entertainment that is expected from the artist. Estonian Unemployment Insurance Fund should not classify art as a ‘hobby’.”

Killu Sukmit (b 1975) is an artist and musician with an education in printmaking. In 2015, Sukmit and Minna Hint founded the artist run space Kraam and in 2016 she organised Ladyfest Tallinn. She has participated in the groups Valie Export Society, The Elfriede Jelinek School of English Language and Feminismiehitaja (Feminism Builder) which focused on articulating the rights and opportunities of women in the Estonian society in the end of the 1990s and beginning of the 2000s. She has played the drums in the bands Dr. Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, and Punane. Since 2012, she is part of the duo Hello Killu (with Hello Upan). She has won the Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia twice: in 2001 with Mari Laanemets and in 2019 with Minna Hint. www.instagram.com/killusukmit/

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and the Estonian Artists’ Association.

Thanks: Urve Sukmit, Kaarel Kressa, Airi Triisberg, Mary Wollstonecraft, Judith Butler, René Magritte, Martin Kippenberger.

Attached: Killu Sukmit. Zeus is a Dick. 2021. Embroidery on textile. Detail

The exhibition is open until 3 October.

Rubriigid: Määratlemata | Killu Sukmit “Kunstnik ja tema töö” / Monumentaalgalerii / 04.09.–03.10.2021 kommenteerimine on välja lülitatud