Heikki Leis “Ringvaade” / Suur saal / 09.05.–09.06.2019

Neljapäeval, 9. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Heikki Leisi isikunäitus „Ringvaade”.

Leisi ülevaatenäituse põhirõhk on küll uutel teostel, kuid esitatakse ka tagasivaade varasemale loomingule. Tartus viimati kümme aastat tagasi näidatud joonistuste sari „Igapäevased peegeldused” koosneb hüperrealistlikest eesti kultuuriinimeste portreedest ning kujutab neid tegemas peegli ees igapäevaseid rituaale. Kunstniku uue sarja „AVIVA” teosed väljuvad aga osaliselt raamidest ja moodustavad väikeseid installatsioone. Tegemist on realistliku joonistuse ja reaalsuse vahelise mänguga.

Kunstnik lisab: „”AVIVA” on eluring oma kõigis avaldumisvormides. Aviva on palindroom; sõna, mis liigub mõlemas suunas. A viva kui „surnuist üle” ladina keeles; elusa suunas, vastupidises suunas. Pealtnäha vaikivad pildid püüdlevad elu poole, valgusesse. Hetk tardub ja ajast saab vaid üleliigne konstruktsioon, mille kammitsaid me enam ei vaja.”

Heikki Leis (snd 1973) on lõpetanud Tartu Kunstikooli ning tegutseb alates aastast 2000 vabakutselise kunstnikuna. Ta on peamiselt tuntud läbi oma hüperrealistlikke joonistuste, mida on ohtralt avaldatud nii Eesti kui välismaa ajakirjanduses. Leis on avaldanud kaks autori fotosid koondavat raamatut „Afterlife” (2017) ja „Eesti meister” (2018). Tema eelmine näitus Tartu Kunstimajas toimus 2013. aastal.

Näitus on avatud 9. juunini.


On Thursday, 9 May at 6 p.m. Heikki Leis’s personal exhibition “Review” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Leis’s overview exhibition focuses on new works but offers also a look back at his earlier oeuvre. The drawing series “Daily Reflections”, that was last shown in Tartu a decade ago, consists of hyperrealist portraits of Estonian cultural figures doing their everyday rituals in front of the mirror. The works of Leis’s new series “AVIVA” partially escape their frames and form small installations. It is a game between the realistic drawings and the real world that surrounds them.

The artist adds: “‘AVIVA’ is a circle of life in all its various manifestations. Aviva is a palindrome, a word that reads in both directions. A viva or ‘from the dead’ in Latin: towards life, in opposite direction. The seemingly silent images strive for life, into the light. The moment freezes and time becomes a superfluous construct that no longer restrains us.”

Heikki Leis (b 1973) has graduated from the Tartu Art School and works from 2000 as a freelance artist. He is mainly known for his hyperrealist drawings that have been extensively published in media in Estonia and abroad. Leis has compiled two books containing his photos: “Afterlife” (2017) and “Estonian Master” (2018). His previous exhibition in the Tartu Art House took place in 2013.

The exhibition will be open until 9 June.

Rubriigid: Määratlemata | Heikki Leis “Ringvaade” / Suur saal / 09.05.–09.06.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Olesja Katšanovskaja „Kultuuritolm” / Väike saal / 09.05.–09.06.2019

(Scroll down for English)
(Русский следует ниже)

Neljapäeval, 9. mail kell 18.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikses saalis Olesja Katšanovskaja isikunäitus „Kultuuritolm”.

Näituse kuraator on Julia Polujanenkova (Tartu
Kunstimuuseum).

Katšanovskaja südamlik suhtumine maalitraditsioonidesse pärineb tema mitmekülgsest kunstiharidust Eestis ja Peterburis. Teoste sisu on aga seotud negatiivsete emotsioonidega, mida talle on tekitanud reaalne kunstnikuelu ja kunstniku roll tänases maailmas. Oma
esimesel isiknäitusel Tartus loob Katšanovskaja väikese maailma, milles segunevad
klassikaliste maalide pärand konserveerimisest inspireeritud installatsiooni ja
videoteosega.

Kunstnik lisab: „Käsitlen oma kunstis Eesti jaoks keerulisi küsimusi nagu hallid passid, tööpuudus
kunstivaldkonnas ja mitte mõistmine. Minu teosed on eksperimendid, mis põimivad restauraatori
rakendusoskusi ja kaasaegset kunsti.”

Olesja Katšanovskaja (snd 1983) on õppinud Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Peterburi Riiklikus Repini nimelises Kunstiinstituudis. Ta on osalenud Širjajevo Biennaalil (2018) ja Uurali Tööstusbiennaalil (2017) ning grupi- ja isikunäitustel Eestis, Venemaal, Itaalias, Belgias ja Soomes.

Näitus on avatud 9. juunini.


On Thursday, 9 May at 6.30 p.m. Olesya Kachanovskaya’s persoanl exhibition “The Dust of Culture” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House. The exhibition curator is Julia Polujanenkova (Tartu Art Museum).

Kachanovskaya’s affectionate approach to painterly traditions stems from her diverse art education in Estonia and St Petersburg. But the content of the works is connected to the negative emotions that she has developed through the actual life of an artist and the role of artists in contemporary society. In her first personal exhibition in Tartu, Kachanovskaya creates a small world where the heritage of classical paintings intermingles with installation and video works inspired by conservation of art.

The artist adds: „In my art, I contemplate questions that are difficult for Estonia like the grey passports of citizenship-less people, unemployment in the arts and the incomprehension. My works are experiments where the skills of a conservator intertwine with contemporary art.”

Olesya Kachanovskaya (b 1983) has studied in the University of Tartu, Estonian Academy of Arts and in the Repin State Art Institute in St Petersburg. She has participated in the Shiryaevo Biennale (2018) and the Ural Industrial Biennial (2017) and in various group and personal exhibitions in Estonia, Russia, Italy, Belgium and Finland.

The exhibition will be open until 9 June.


В четверг, 9 мая, в 18.30 в малом зале Тартуского дома искусства откроется персональная выставка Олеси Качановской «Культурная пыль». Куратор выставки – Юлия Полуяненкова (Тартуский художественный музей).

Благодаря разностороннему художественному образованию, полученному в Эстонии и Петербурге, Качановская относится с особым трепетом к живописным традициям. Однако содержание произведений наполнено болью от того, какими оказались в реальности жизнь художника и его роль в обществе. На своей первой персональной выставке в Тарту художница создаёт миниатюру своего мира, в котором смешиваются вдохновлённое реставрацией живописное наследие с инсталляциями и видео-артом.

Художница добавляет: «В моём творчестве я поднимаю сложные для Эстонии вопросы, такие как серые паспорта, отсутствие работы в художественной сфере и непонимание. Мои произведения – эксперимент на грани между моими навыками реставратора и современным искусством».

Олеся Качановская (р. 1983) училась в Тартуском университете, Эстонской художественной академии и в Санкт-Петербургском государственном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Она участвовала в Ширяевской Биеннале (2018) и Уральской Промышленной Биеннале (2017), а также персональных и групповых выставка в Эстонии, России, Италии, Бельгии и Финляндии.

Выставка открыта до 9 июня.

Rubriigid: Määratlemata | Olesja Katšanovskaja „Kultuuritolm” / Väike saal / 09.05.–09.06.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Marko Mäetamm „Ükskord Tartus” / Monumentaalgalerii / 09.05.–09.06.2019

(Scroll down for English)
Neljapäeval, 9. mail kell 17.00 avatakse kirjandusfestival Prima Vista raames Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Marko Mäetamme isikunäitus „Ükskord Tartus” ja esitletakse samanimelist trükist. Avamisele järgneb lühivestlus kunstnikuga.

Alates 4. märtsist on Mäetamm viibinud Tartu Kunstimajas residentuuris ning avastanud ja kaardistanud enda jaoks Tartu linna. Selle käigus meenutas Lõuna-Eestist Karksi-Nuiast pärit kunstnik oma Tartuga seotud sageli tormilisi ja tihti lausa ebameeldivaid mälestusi ning visandas erinevaid tartulikke ja mitte-tartulikke kohti. Valminud raamat on ka eeldatavasti esimene eesti keelne ilukirjandusteos, milles sisaldub peatükk pealkirjaga „Fibrinogeen”.

Mäetamm lisab: „Ma lähtusin joonistusteseeria juures sellest tundest, mis mul Tartuga seoses on siiamaani olnud ja mis valitses sel hetkel, kui ma siia tulin. Aga need kaks siin veedetud kuud on minu jaoks asjad täiesti paigast nihutanud. Linn on läinud kuidagi teist nägu ja hakanud mulle iga päevaga üha enam meeldima.”

Residentuur on toimunud Tartu Kunsntike Liidu, TAiR – Tartu Artist in Residence programmi ning Eesti Trüki- ja Paberimuuseumi koostöös ning seda on toetanud Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tartu Kultuurkapital. Residentuuri iganädalane videopäevik „Mida Marko teeb?” on vaadatav Kunstimaja YouTube’i kanalis. Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Marko Mäetamm (snd 1965) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat ning on olnud ka kooli vabade kunstide teaduskonna dekaan. Tal on toimunud arvukalt isikunäituseid Eestis ja väljaspool muuhulgas Tallinna Kunstihoones (2018) ja Kumus (2015). Kahel korral on ta esindanud Eestit Veneetsia biennaalil (2003 koos Kaido Olega ja 2007). Kuigi Mäetamm on aastaid esinenud koos Kursi koolkonnaga, toimus tema seni ainuke isikunäitus Tartus 1997. aastal Obu galeriis.

Näitus on avatud 9. juunini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Kunstnik näitab tartlastele nende imelikku kodulinna, Tartu Postimees, 21. mai 2019.

Marko Mäetamme “Ükskord Tartus” näitab uuesti avastatud Tartut, kultuur.err.ee, 13. mai 2019.


On Thursday, 9 May at 5 p.m. as part of the Literature Festival Prima Vista the artist Marko Mäetamm will open his personal exhibition “Once Upon a Time in Tartu” in the monumental gallery of the Tartu Art House. A book with the same title will be presented and the opening will be followed by a short artist talk.

Mäetamm has been a resident artist at the Tartu Art House since 4 March and has used this time to discover and map Tartu for himself. The artist, who is originally from the south Estonian town Karksi-Nuia, has recollected memories associated with Tartu that are often tumultuous and frequently unpleasant. He has also made drawings of various places that are characteristic of Tartu or of the shadowy non-Tartu. This is probably the first book of fiction in Estonian language that contains a chapter titled “Fibrinogen”. The book is also available in English.

Mäetamm adds: “I based my series of drawings on the feelings that I have thus far had for Tartu and that were inside me when I arrived here. But the two months that I spent here have dislodged everything. The town has a new face and I have grown more fond of it day by day.”

Mäetamm’s residence in Tartu takes place in co-operation between the Tartu Artists’ Union, TAiR – Tartu Artist in Residence programme and the Estonian Print and Paper Museum. It has been supported by the Council of the Gambling Tax and the Cultural Endowment of Tartu. Weekly video diary “What is Marko Doing?” is available on the Tartu Art House YouTube channel with English subtitles. The exhibition has been curated by Peeter Talvistu.

Marko Mäetamm (b 1965) has studied print making at the Estonian Academy of Arts and has also been the dean of the Faculty of Fine Arts in the same institution. He has had numerous personal exhibitions in Estonia an abroad including the Tallinn Art Hall (2018) and the Kumu Art Museum (2015). He has twice represented Estonia at the Venice Biennale (2003 with Kaido Ole and 2007). Although Mäetamm has often exhibited with the Tartu artists’ group Kursi School, his only personal exhibition in Tartu was in 1997 in Obu Gallery.

The exhibition will be open until 9 June.

Rubriigid: Määratlemata | Marko Mäetamm „Ükskord Tartus” / Monumentaalgalerii / 09.05.–09.06.2019 kommenteerimine on välja lülitatud