Juhatus

Eike Eplik / 5691 0857 / oravoravorav@gmail.com
Kalli Kalde / 554 3922 / kalli.kalde@gmail.com
Tiina Kuus / 5346 2871 / tiinakm@hot.ee
Jane Liiv / 553 2205 / jane@erm.ee
Meiu Münt / 517 3939 / meiumynt@gmail.com
Tõnis Paberit / 7747 2415 / tonispaberit@hot.ee
Andrus Peegel / 501 5424 / andrus.peegel@gmail.com
Peeter Talvistu / 5650 7782 / talvistu@gmail.com

Markus Toompere (juhatuse esimees) / 5556 7464 / markustoompere@kunstimaja.ee