“Valguse toad” / Suur saal / 11.04.–05.05.2019

Saija Koponen. Kirev mina. 2018. Õli, tempera, lõuend. 205×205. Foto: Jussi Tiainen

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 11. aprillil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis nelja Soome naiskunstniku näitus „Valguse toad”.

Kolme maalija Saija Koponeni, Anne Tompuri ja Sofia Wilkmani ning foto- ja installatsioonikunstniku Johanna Ilvessalo ühisnäitus tegeleb valguse, varjude, pimeduse, kosmilise, metafüüsilise, müstilise ja loodusliku kokkupuutepunktide kompamisega. Maailm vajab valgust nii laterna, majaka, taevatähe kui ka kunstiteose kujul.

Johanna Ilvessalo kasutab oma installatsioonides fotosid, valgust, varje ja heli. Saija Koponen, neljast noorim, maalib värvikirevaid kosmilisi maastikke. Anne Tompuri suured hallikasmusta ja valge erinevaid toone kasutavad lõuendid kujutavad müstilist ja varjatud reaalsust. Sofia Wilkman teeb samuti monokroomsetes toonides maastikulaadseid maale. Kõik need kunstiteosed viivad meid tundmatutesse ja võõrastesse maailmadesse, kus reaalsus asendub kujutelmadega.

Ateneumi Kunstimuuseumi direktor Marja Sakari on kirjutanud: „Kõik neli kunstnikku ja sõpra teevad kunsti erineval moel, kuid neid ühendab valgus. Teiseks neid koondavaks on lohutus. Nende teostes peitub lootus. Isegi kui need tegelevad keeruliste küsimustega, kätkevad nad siiski muutuse võimalust.”

Näitusega kaasneb eesti ja inglise keelne trükis, mille teksti on kirjutanud Marja Sakari.

Projekti on toetanud Soome Kunsti Arenduskeskus, Frame Finland ja Svenska kulturfonden.


Meediakajastus

Sten Sang. Naiskunstnikud tungivad peale. Tartu Ekspress, 11. aprill 2019.


On Thursday, 11 April at 5 p.m. exhibition of four Finnish female artists “Rooms of Light” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

The exhibition of three painters Saija Koponen, Anne Tompuri and Sofia Wilkman and the photo and installation artist Johanna Ilvessalo explore the confluences of light, shadows, darkness, cosmical, metaphysical, mystical and natural. The world needs light either as a lantern, a lighthouse, a start in they sky or as a work of art.

Johanna Ilvessalo is using photos, light, shadows and sound in her installations. Saija Koponen, the youngest of the four, is painting colourful cosmic landscapes. Anne Tompuri’s large canvases in different tones of black, grey and white are landscapes depicting a mystical and hidden reality. Sofia Wilkman is also painting landscape-like works in monochromatic tones. All these art works take us to some unknown and strange worlds where reality gives way to mental images.

Director of the Ateneum Art Museum, Marja Sakari has written: „All four artists and friends are making art in very different ways, but one thing that connects them is light. The other thing that brings them together is consolation. There is hope in their works. Even if the works might deal with heavy things, they still contain the possibility of change.”

The exhibition is accompanied by an Estonian and English publication with a text by Marja Sakari.

The project has been supported by the Arts Promotion Centre Finland, Frame Finland and Svenska kulturfonden.

Rubriigid: Määratlemata | “Valguse toad” / Suur saal / 11.04.–05.05.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Meiu Münt „Maailma loomine” / Väike saal / 11.04.–05.05.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 11. aprillil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Meiu Mündi isikunäitus „Maailma loomine”.

Näitusel olevad õlimaalide ja assamblaažid jutustavad lugusid inimeseks, taimeks või loomaks-linnuks olemisest. Lisaks tavapärasele lõuendile on kasutatud tõrvatud paadilaudu, kõrgkuumuskeraamikas valminud pisiplastikat, kerisekive, kuivatatud taimi ja teisi looduslikke materjale. Teosed on pigem pööratud sissepoole ning näivad esmapilgul vaikivat, kuid ootavad siiski, et iga külastaja looks oma loo ja maailma.

Kunstnik lisab: „Kui sulle on antud võime näha liivateras maailma, võid end pidada õnnelikuks inimeseks. Maailm on müsteerium: iga olend, tekkiv situatsioon, asi ja ese ses ilmas on ainulaadne. Maailm, milles eksisteerime, on suuresti illusioon, igaühe enda loodud konstruktsioon.”

Meiu Münt (snd 1972) on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna. Ta osaleb näitustel alates 1997. aastast. 2014. aastal omistati talle Ado Vabbe preemia. Tema eelmised isikunäitused Tartu Kunstimajas toimusid aastatel 2011 ja 2014.


Meediakajastus

Sten Sang. Naiskunstnikud tungivad peale. Tartu Ekspress, 11. aprill 2019.


On Thursday, 11 April at 5.30 p.m. Meiu Münt’s personal exhibition „Creation of the World” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The oil paintings and assemblages at the exhibition talk about being people, plants, animals and birds. In addition to regular canvases, Münt has also used tarred boat planking, small sculptures in high temperature ceramics, stones from a sauna stove, dried plants and other natural materials. The works are turned inwards and, at first glance, seem to be silent, but still want the visitors to create their own stories and worlds.

The artist adds: “If you have been given the ability to see a world inside a grain of sand, you can consider yourself a fortunate person. The world is a mystery: every being, emerging situation, every object in this world is unique. The world in which we exists is largely an illusion, a construction created again by every person.”

Meiu Münt (b 1972) has graduated from the Painting Department of the University of Tartu. She has participated in exhibitions since 1997. In 2014, she was awarded the Ado Vabbe Art Prize. Her previous personal exhibitions at the Tartu Art House were in 2011 and 2014.

Rubriigid: Määratlemata | Meiu Münt „Maailma loomine” / Väike saal / 11.04.–05.05.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Tiina Sarapu „Case Study 2” / Monumentaalgalerii / 11.04.–05.05.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 11. aprillil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Tiina Sarapu isikunäitus „Case Study 2”.

Minimalistlik klaasikunstinäitus tegeleb kastide, pakkide, kirstude, kingituste, kohvrite, pakkimise, saatmise ja avanemisega seotud juhtumiuuringutega. Klaas on Sarapu jaoks peamiselt installatsiooni- või skulptuurimaterjal ning teda on paelunud töö geomeetrilise kujundi ja lihtsa abstraktse vormiga. Ta tahab nautida selgust, ruumi, korrastatust, tühjust ja seda juurde luua. Näituse „Case Study” esimene versioon oli novembris 2017 vaadata Tallinnas Hop galeriis.

Kunstnik lisab: „Klaasiga on hea tähistada läbipaistvust. Läbipaistev ehitus ei pruugi aga süsteemi läbinähtavaks teha. Tõsiasi on see, et sageli näeme läbinägemise asemel siiski iseenda peegeldust või soovkujutelmi. Ka pakkides proovime luua korda ja süstematiseerida. Hetkeks tundub kõik kontrolli all olevat, maailm saab selgemaks, kuid siis sigineb kastihunnikut vaadates hinge kahtlus, kas kastides on ikka sees see, mis kirjas, äkki on midagi vahetusse või kaduma läinud, jne.”

Tiina Sarapu (snd 1971) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala ning töötas aastatel 2003–2017 samas ka dotsendina. Lisaks Eestile on tema isikunäitused toimunud Portugalis, Saksamaal, Belgias, Itaalias ja Taanis. Erinevate tunnustuste hulgas on talle 2007. aastal omistatud ka Kristjan Raua preemia. Sarapu eelmine suurem projekt Tartus oli 2010. aastal Tartu Kunstimuuseumis toimunud ühisnäitus „Tasakaaluhetk” koos Mare Saare ja Eeva Käsperiga.

Näitus on avatud 5. maini.


Meediakajastus

Sten Sang. Naiskunstnikud tungivad peale. Tartu Ekspress, 11. aprill 2019.

Karin Paulus. Ammukil võimalused. Eesti Päevaleht, 29. aprill 2019.

Krista Piirimäe. Ekspositsioon helkleb tuhandetes hallides varjundites. Postimees, 29. aprill 2019.


On Thursday, 11 April at 6 p.m. Tiina Sarapu’s personal exhibition “Case Study 2” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The minimalist glass exhibition looks at cases studies of boxes, parcels, trunks, presents, cases, packing, sending and opening. For Sarapu, glass is mainly an installation or a sculpture material and she is captivated by geometrical shapes and simple abstract forms. She wants to enjoy clarity, order, emptiness and to create more of it. The first version of the exhibition “Case Study” was in Hop Gallery in Tallinn in November 2017.

The artist adds: “Glass is good for denoting transparency. A transparent building, however, might not make the system transparent. Truth is, that often instead of seeing through something, we will glimpse our own reflection or our innermost desires. When we pack, we also try to create order and systemisation. For a moment it seems that everything is under control, the world becomes clearer, but looking at the mound of boxes we start doubting whether they actually contain what is written on them, has something gotten mixed up or lost, etc.”

Tiina Sarapu (b 1971) has graduated from the Department of Glass of the Estonian Academy of Arts and worked there in 2003–2017 as a lecturer. In addition to Estonia, she has had personal exhibitions in Portugal, Germany, Belgium, Italy and Denmark. Amongst many other accolades, in 2007 she received the Kristjan Raud Award. Sarapu’s last project in Tartu was the joint exhibition “Moment of Balance” in 2010 in the Tartu Art Museum with Mare Saare and Eeva Käsper.

The exhibition will be open until 5 May.

Rubriigid: Määratlemata | Tiina Sarapu „Case Study 2” / Monumentaalgalerii / 11.04.–05.05.2019 kommenteerimine on välja lülitatud