Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress / Tartu-Pärnu-Tartu Art Express

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress / Tartu-Pärnu-Tartu Art Express kommenteerimine on välja lülitatud

Publikuprogramm näitusel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogramm näitusel kommenteerimine on välja lülitatud

Rahvusvaheline grupinäitus „Jää mind vaatama“ / 05.07.–18.08.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 5. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja kolmes saalis rahvusvaheline grupinäitus „Jää mind vaatama“, mis on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ametlikust programmist. Näituse kuraator on Liisi Kõuhkna.

Näitus on pühendatud meie kõigi teadlikkuse tõstmisele sellest, kuidas mõjutab meid globaalne jää sulamine ning milline on selle mõju meile Eestis. Oleme viimane generatsioon, kes saab päästa Maa progresseeruvast pöördumatust hukatusest. Peame mõistma globaalset jagatud vastutust, sest oleme teineteisest sõltuvad.

Teadlased, filosoofid ja kultuuripsühholoogid on andnud lootust, et inimkond on täna võimeline enda käitumist Maa ja inimkonna hüvanguks muutma. Suunates tähelepanu isiklikelt ihadelt meid ümbritsevale keskkonnale, hädavajaliku globaalse ning kohaliku kogukonna loomisele, oleme võimelised hoolitsema Emakese Maa eest, justkui oleks tegu meie enda keha ja sisikonnaga.

Üleeuroopaline projekt „Jää mind vaatama“ on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Projekti ja näitust korraldab MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö ja roam projects e.V. (Berliin, Saksamaa) koostöös kuraator Liisi Kõuhknaga. Programmi raames teevad omavahel koostööd viis kohalikku institutsiooni Tartus ja Äksis. Nendeks on Tartu Kunstimaja, Teaduskeskus AHHAA, TYPA trüki- ja paberikunstikeskus, Ajuokse Avangaar ja Jääaja Keskus. Peanäitus „Jää mind vaatama“ Tartu Kunstimajas kaasab 15 rahvusvahelist kunstnikku kõigist kolmest Euroopa kultuuripealinna 2024 riigist: Bad Ischl-Salzkammergut/ Austria, Bodø/ Norra, Tartu/ Eesti, lisaks on esindatud ka Saksamaa.

Näitusel osalevad kunstnikud: Nina Maria Allmoslechner, Ronald Anzenberger, Nara Bak, Sofie Brønner, Pete Christie, Marjolijn Dijkman, Marta Djourina, Lena von Goedeke, Toril Johannessen, Dongbin Lee, Aquiles Jarrin & Irving Ramo, Kristel Laurits, Jaanika Peerna, Theresa Schubert, Annika Sellik, Lukas Troberg

Näituse produktsioon
„Jää mind vaatama“ projekti korraldab MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö ja roam projects e.V. (Berliin, Saksamaa).
Projektijuht: Helene Bosecker
Koordineerimine, kommunikatsioon ja digikanalid: Marie Mergler ja Kristen Rästas
Kuraator: Liisi Kõuhkna
Programmeerija: Andreas Baudisch
Assistent: Ilja Jakovlev
Graafiline disain: Jojo&me

Veebilingid
www.lookintomyice.eu
melt@lookintomyice.eu
https://www.instagram.com/look.into.my.ice/

Koostööpartnerid ja tänud: Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, ECOC 2024 Duo Networking project , EEA and Norway Grants, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, TYPA trüki- ja paberikunstikeskus, Teaduskeskus AHHAA, Jääaja Keskus, Kõrgem Kunstikool Pallas, Eesti Suursaatkond Berliinis, Goethe Instituut, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Ajuokse Avangaar, Climate Art Collection, post-gallery.online, Valge Kuup Studio, Berliini Saksa-Eesti Selts, Bodø2024 – Euroopa kultuuripealinn, Euroopa kultuuripealinn Bad Ischl Salzkammergut 2024

Kunstiresidentuuride programm on osa projektist ECOC 2024 Duo Networking, mida toetavad EEA ja Norway Grants.

Näitusi toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu 2024.


Meediakajastus

Liina Vainumetsa. Delta. Tartu Kunstimaja kõigis saalides avati rahvusvaheline grupinäitus “Jää mind vaatama”. Klassikaraadio, 8. juulil 2024.

Jane Saluorg. UUDISED. Tartu Kunstimajas avati rahvusvaheline grupinäitus “Jää mind vaatama”. ERR uudised, 6. juulil 2024.


On Friday, 5 July at 6 p.m, a new group exhibition with the title “Look into my Ice” will open in the three galleries of the Tartu Art House as part of the main programme of the European Capital of Culture Tartu 2024. The curator of the exhibition is Liisi Kõuhkna.

The purpose of the exhibition is to enhance empathy and raise awareness about the impact of melting glaciers and the effect it has on Estonia. We are the last generation able to save the earth from irreversible destruction in process. We need a sense of global responsibility because we are interdependent.

Scientists, philosophers and culture psychologists have given hope that humans of today are able to change their behavioural patterns for the benefit of the earth and humankind. By directing our personal desires towards the environment and cultivating the necessary global and local community, we are then able to take care of mother earth as part of our own viscera.

The transeuropean project “Look into my Ice” is part of the European Capital of Culture Tartu 2024 main programme. The project and exhibition is organised by the MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö (Association for Estonian-German cultural and art exchange) in cooperation with roam projects e.V. Berlin, Germany and is co-curated by Liisi Kõuhkna. Within its programme, 5 institutions are in cooperation on site in Tartu and Äksi, such as Tartu Art House, Science Centre AHHAA, TYPA – Printing and Paper Arts Centre, Ajuokse Avangaar and Ice Age Centre. The main exhibition “Look into my Ice” at Tartu Art House will bring together 15 international artists from all three countries of the European Capital of Culture 2024: Bad Ischl-Salzkammergut/Austria, Bodø/Norway, Tartu/Estonia, and additionally Germany.

Participating Artists: Nina Maria Allmoslechner, Ronald Anzenberger, Nara Bak, Sofie Brønner, Pete Christie, Marjolijn Dijkman, Marta Djourina, Lena von Goedeke, Toril Johannessen, Dongbin Lee, Aquiles Jarrin & Irving Ramo, Kristel Laurits, Jaanika Peerna, Theresa Schubert, Annika Sellik, Lukas Troberg

Team
“Look into my Ice” is organised by the Association for Estonian-German cultural and art exchange in cooperation with roam projects e.V. Berlin, Germany.
Head of Project: Helene Bosecker
Project Management, Communication, Digital Channels: Marie Mergler and Kristen Rästas
Curator: Liisi Kõuhkna
Programmer: Andreas Baudisch
Assistance: Ilja Jakovlev
Graphic design: Jojo&me

Web / Links
www.lookintomyice.eu
melt@lookintomyice.eu
https://www.instagram.com/look.into.my.ice/

Cooperation Partners to give our thanks to: European Capital of Culture Tartu 2024, ECOC 2024 Duo Networking project , EEA and Norway Grants, Cultural Endowment of Estonia, Tartu Art House, TYPA Printing and Paper Arts Centre, Science Centre AHHAA, Ice Age Centre, Pallas University of Applied Sciences, Estonian Embassy in Berlin, Goethe Institute, German Embassy Tallinn, Ajuokse Avangaar, Climate Art Collection
post-gallery.online, Valge Kuup Studio, Deutsch-Estnischen Gesellschaft Berlin e.V., Bodø2024 – European Capital of Culture, European Capital of Culture Bad Ischl Salzkammergut 2024

The artist-in-residence programme is a part of the ECOC 2024 Duo Networking project and is supported by EEA and Norway Grants.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Tartu 2024.

Rubriigid: Määratlemata | Rahvusvaheline grupinäitus „Jää mind vaatama“ / 05.07.–18.08.2024 kommenteerimine on välja lülitatud