Jaan Poska Gümnaasiumi ja Kunstimaja koostööprojekt sept 2012- mai 2013

Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased osalesid “Kaasaegse kunsti välipraktika” nimelisel kursusel Tartu Kunstimajas 2012. a septembrist 2013. a maini.
Projekti rahastas Tartu Linnavalitsuse haridusosakond