Tartu Kesklinna Lastekeskuse ja Kunstimaja projekt 01.09.2013-15.05.2014

Projekti rahastas Tartu Linnavalitsuse haridusosakond


Õpilaste tööd Kursi koolkonna näitusel