Töötuba Saskia Järve näitusel “Mälu kaob”

Õpilased saatsid Saskia Järve näituselt endale koju postkaarte.
Juhendaja: Mari Jõgiste