Välja üürida ateljeepind TKLi liikmele!

Lp Tartu Kunstnike Liidu liige!

Üürime välja ateljeepinna Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) III korrusel.
Taotlusi võetakse vastu 20. aprillini 2020 e-posti aadressile sekretar@kunstimaja.ee!

Enne taotluse esitamist lugege kindlasti läbi alloleva statuudi kõik punktid!!!

ATELJEE VÄLJAÜÜRIMISE STATUUT:
1) Ateljee taotleja peab olema Tartu Kunstnike Liidu liige
2) Ateljee taotlejal ei tohi olla võlgnevusi TKLi ees
3) Ateljee taotlejal ei tohi olla kehtivat ateljee üürilepingut Tartu
Kunstnike Liiduga (1 liidu liige saab korraga üürida ainult ühte Kunstnike Liidu ateljeed)
4) Ateljee taotleja esitab TKL juhatusele sooviavalduse koos loomingulise CV-ga ja
lühikirjelduse järgmise kolme aasta plaanidest.
5) Üürileping on tähtajaline ja sõlmitakse 3 aastaks
6) Esitatud taotluste hulgast valib üürniku TKL juhatus. Juhatuse
arutluskäike ei kommenteerita, protokollitakse ainult juhatuse otsused.

Vanemuise 26 III korrus
Üldpind 34m²
Üür 67,32 eurot + käibemaks
Kommunaalkulud kuus (aasta keskmiselt) ca 25€ + elekter vastavalt arvesti näidule