Cloe Jancis ja Sigrid Viir „Teine vaatus. Tõlkes leitud” / Suur saal / 07.10.–06.11.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 7. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Cloe Jancise ja Sigrid Viiri ühisnäitus „Teine vaatus. Tõlkes leitud“.

Pildikeele abil kujutavad kunstnikud näitusel argiabsurdi ja analüüsivad sotsiaalseid konstruktsioone. Läbivateks teemadeks on inimeste ja esemete üheti mõistetava
funktsionaalsuse vaatlemine, naise erinevad isiklikud ja ühiskondlikud rollid ning nende kujutamine.

Jancise ja Viiri koostöö tugineb visuaalsel mõttevahetusel, mille käigus teineteise ideid tõlgendatakse ning fotosid uuteks kujutisteks ja objektideks ümber tõlgitakse. Tööprotsessi ainukeseks kehtivaks reegliks on visuaalne tõlkeprotsess, sõnu ei kasutata.

Tööprotsessi skeem: I vaatus: C teeb foto, S vastab fotoga, C ja S tõlgivad valitud 5 + 5 fotot skulpturaalseteks objektideks. II vaatus (käesolev näitus): C teeb foto, S vastab fotoga, C ja S tõlgivad 6 + 6 fotot skulpturaalseteks objektideks, C ja S tõlgivad I vaatuse 5 + 5 objekti uuesti fotodeks.

„Teine vaatus. Tõlkes leitud“ on jätk näitusele „Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka“ (2021, Temnikova & Kasela galerii).

Cloe Jancis (s 1992) on foto, video ja installatsiooni meediumites töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala (BA, 2018) ning õpib praegu Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas kaasaegse kunsti magistriprogrammis. Jancist paeluvad naise sotsiaalne kuvand ja erinevad igapäevased rollid, ning sellega seotud müüdid ja ootused. Oma viimaste aastate loomingus on Jancis keskendunud objektidele ja rituaalidele, mida naiselikkusega seostatakse.

Sigrid Viir (s 1979) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud kultuuriteooriat Eesti Humanitaarinstituudis ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala. Kunstnikuna huvitub ta inimeksistentsi argipäevastest tahkudest ja seda saatvast sotsiaalsete kokkulepete rägastikust, töö totaalsuse ja isikliku vaba aja piirialast ning visuaalse keele küsimustest. Sigrid on kunstikollektiivi Visible Solutions OÜ üks kolmest liikmest. Ta on aktiivselt osalenud näitustel Eestis ja mujal. Teda on tunnustatud Noore kunstniku preemiaga (2009), on olnud Köler Prize 2011 nominent ning osalenud Visible Solutions OÜ-ga Manifesta 9-l (2012). Ta on kahel korral pälvinud Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2013 ja 2019).

Näitust saatvad tekstid on kirjutanud Anti Saar ja Maris Karjatse.
Näituse graafiline kujundus: Anna Kaarma.

Täname: Treiarei, Johannes Säre, Magav Magma, Aadu Lambot.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus on avatud 6. novembrini.


Meediakajastus

Joanna Hoffmann. Tõlkes küpseks. Sirp, 4. novembril 2022.

Raimu Hanson. Uute näituste vaatajad kohtuvad nii huumori kui ka ängiga. Tartu Postimees 11. oktoobril 2022.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 10. oktoobril 2022.


On Friday, 7 October at 5 p.m. Cloe Jancis and Sigrid Viir will open their joint exhibition “The Second Act. Found in Translation” in the large gallery of Tartu Art House.

With the help of visual language, the artists in the exhibition depict the everyday absurd situations and analyse social constructions. The common themes are understanding and depiction of people and objects as well as the various personal and social roles of women.

The collaboration between Jancis and Viir is based on a visual exchange of thoughts. They interpreted each other’s ideas and translated each other’s photographs into new images and objects. The only rule of their working process is to use a visual process of translating where words are not used.

Working process: Act I: C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate selected 5+5 photos into sculptural objects. Act II (present exhibition): C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate 6+6 photos into sculptural objects, C and S translate the 5+5 objects from Act I again into photos.

“The Second Act. Found in Translation” is a follow-up to their previous co-exhibition, “In front of the mirror, on a day full of enthusiasm, you put your mask on too heavily, it bites your skin” (2021, Temnikova & Kasela Gallery).

Cloe Jancis (b 1992) is an artist working in the media of photography, video and installation. She graduated from the Estonian Academy of Arts with a bachelor’s degree in photography (2018) and is currently studying in the master’s programme of the Faculty of Liberal Arts at the Estonian Academy of Arts. Jancis is fascinated by the social image and daily roles of women and the myths and expectations related to these. In recent years, she has focused on objects and rituals associated with femininity.

Sigrid Viir (b 1979) is a photo and installation artist from Tallinn. She has studied cultural theory at the Estonian Institute of Humanities and graduated from the department of photography at the Estonian Academy of Arts. As an artist, Viir is interested in the daily aspects of human existence and the related tangle of social agreements, the borderline between the totality of work and personal time of rest as well as the themes of visual language. Sigrid is one of the three members of the art collective Visible Solutions LLC. She has actively taken part in exhibitions both in Estonia and abroad. She was nominated for the Köler Prize (2011), has participated in Manifesta 9 (2012) with Visible Solutions LLC and has received the Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia twice (2013, 2019).

Texts accompanying the exhibition: Anti Saar and Maris Karjatse.
Graphic design of the exhibition: Anna Kaarma.

Thanks: Treiarei, Johannes Säre, Magav Magma, Aadu Lambot.
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is open until 6 November.

Rubriigid: Määratlemata | Cloe Jancis ja Sigrid Viir „Teine vaatus. Tõlkes leitud” / Suur saal / 07.10.–06.11.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Caroliina Luhamets „Eluolu“ / Väike saal / 07.10.–06.11.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 7. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis tänavuse hotell Pallase maalikunsti stipendiumi pälvinud Caroliina Luhametsa isikunäitus „Eluolu“.

Näituse keskmeks on kodu olemus ja selle mõjutused. Maalidel on kujutatud momente, mis kirjeldavad kunstniku eluolu, isiklikke väärtusi ja mõjutusi minevikus ja olevikust.

Kunstniku sõnade järgi kerkis idee teha midagi kodu olemuse ja olulisusega pähe juba ligi kolm aastat tagasi, kui selle olemuse tähenduslik pool muutus aja jooksul mitmeid kordi. Kunstnik selgitab: „Esialgu olime me kõik lukustatud oma kodudesse ja siis räägiti sellest, kui keeruline ja pingeline on olla kogu aeg nii-öelda nelja seina vahel. Nüüd on kodu hoopis soojemas ja olulisemas kontekstis. Oleme tänulikud selle üle, et meil on turvaline koht hingerahuks, ilma et peaksime sealt põgenema või hirmu tundma.”

Meie kõigi eksistentsi aluseks on elu ja selle ajas kulgemisega loodud olud. Me kujundame olusid sõltumata sellest, kas seda tahame või ei. Kui otsustame ja valime, siis kujundame. Kui jätame otsustamata või valimata, kujundame samuti.

Caroliina Luhamets (s 1995) õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas maalikunsti erialal. 2022. aastal pälvis ta Hotell Pallas maalikunsti stipendiumi. Peamiselt leiab noore kunstniku kogust õli- ja akvarellmaale, söejoonistusi ja pastell maale.

SA Tartu Kultuurkapital, Hotell Pallas ja Kõrgem Kunstikool Pallas koostöös Tartu Kunstnike Liiduga asutasid hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi, aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Võitja pälvib lisaks 1000 euro suurusele stipendiumile ka Tartu Kunstimajas näituseaja. Varem on olnud stipendiaatideks Mia Melanie Saar ja Maris Paal.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus on avatud 6. novembrini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Uute näituste vaatajad kohtuvad nii huumori kui ka ängiga. Tartu Postimees 11. oktoobril 2022.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 10. oktoobril 2022.


On Friday, 7 October at 5 p.m. this year’s laureate of the Hotel Pallas painting scholarship Caroliina Luhamets will open her solo exhibition “Way of Life” in the small gallery of Tartu Art House.

The focus of the exhibition is the nature of home and its influences. The paintings depict moments that describe the artist’s life situation, personal values and influences from the past and present.

The artist notes that the idea to do something about the nature and significance of home came to her almost three years ago, when the meaningful side of its nature changed several times over the years. Luhamets explains: “At first, we were all locked in our homes, talking about how difficult and stressful it is to be between four walls all the time. Now the home has more comforting and valuable context, we are grateful that we have a special place for peace of mind, without having to run away from it or feel afraid.”

The basis of all our existence is life and the circumstances created by its passage through time. We shape circumstances whether we want to or not. When we decide and choose, we shape. When we fail to decide or choose, we also shape.

Caroliina Luhamets (b 1995) studies painting at the Pallas University of Applied Sciences. In 2022, she was awarded a painting scholarship of Hotel Pallas. The young artist mainly works with oil and watercolour paintings, charcoal drawings and pastel paintings.

Hotel Pallas painting scholarship was founded by the Cultural Endowment of Tartu, Hotel Pallas and the Pallas University of Applied Sciences in collaboration with the Tartu Artists’ Union to support the development of painting and the creative output of students. The scholarship is awarded to a single student or a group of maximum three students. In addition to 1000 euros, the winner will also receive an exhibition at the Tartu Art House. Previously the scholarship has been awarded to Mia Melanie Saar and Maris Paal.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is open until 6 November.

Rubriigid: Määratlemata | Caroliina Luhamets „Eluolu“ / Väike saal / 07.10.–06.11.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Tim Høibjerg, Triin Marts ja Siiri Jüris „Öö loor“ / Monumentaalgalerii / 07.10.–06.11.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 7. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Tim Høibjergi, Triin Martsi ja Siiri Jürise ühisnäitus „Öö loor“.

Näitusel suunavad kunstnikud oma tähelepanu mitmekihilisele ja raskesti kirjeldatavale alus-emotsioonile, mis võib olla nii kõikehaarav kui ka pelgalt õrn aisting. Nad vaatlevad ootuspinget, ärevust – tunnet, mis kaasneb tulevikku jääva aimatava ohuga.

Mida tähendab karta tulevikku ajal kui globaalsed konfliktid ja katastroofid järgnevad pidevalt üksteisele? Mis juhtub kui potentsiaal pöörata äng tegudeks muutub abituks ning teiseneb hoopis rumaluseks ning apaatseks uimaks? Kasutades neid küsimusi algimpulsina, uurivad kunstnikud eri tasanditel ja viisidel kartlikkust, ootust ning ärevust.

Näitus „Öö loor“ on kunstnike Tim Høibjergi, Triin Martsi, Siiri Jürise ja kuraator Anne Vigelandi (NO) koostööprojekti teine osa. Esimene näitus Hobusepea galeriis uuris inimiha keerukust.

Siiri Jüris (s 1992) on Eestis ja Rootsis tegutsev maalikunstnik. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli maaliosakonna (MA, 2017) ning Rootsi Kuningliku Kunstiinstituudi (MA, 2021). Aastatel 2019 ja 2021 oli ta üks Young Painter Prize’i finaliste ning aastal 2020 „Noor Tartu“ konkursi võitja. Tema isikunäitus „(keha)stuv mateeria“ toimus veebruaris 2021 Tartu Kunstimuuseumis.

Triin Marts (s 1987) on Tallinnas elav ja töötav koreograaf ja visuaalkunstnik. Ta on lõpetanud tantsukunsti eriala Viljandi Kultuuriakadeemias (2011) ning õppinud maalikunsti Tartu Ülikooli maaliosakonnas (2015). 2019. aastal kaitses ta vabade kunstide magistritööd Eesti Kunstiakadeemias. Tema soololavastus „Kirke“ etendus noorte koreograafide sarja Premiere’13 raames. Vabakutselise etenduskunstnikuna on ta töötanud muuhulgas Ina Sockhemi, Jaan Ulsti ja Robert Wilsoniga.

Tim Høibjerg (s 1986) on Norra visuaalkunstnik, kes elab ja töötab Oslos ja Stockholmis. Ta on omandanud magistrikraadi Stockholmi Kuninglikus Kunstiinstituudis (2021) ja bakalaureusekraadi Oslo Kaunite Kunstide Akadeemias (2019). Høibjergi teoseid on laialdaselt eksponeerida ja tema viimaste näitusekohtade seas on MELK (Oslo), QB galerii (Oslo) ja Sørlandets Kunstimuuseum (Kristiansend, Norra), kus ta nomineeriti aasta kunstnikuks 2020.

Kuratoorne tugi ja tekstid: Anne Viegeland
Näitust toetab Eesti Kultuurikaptal ja Nordic Council of Ministers / Nordic Culture Point

Näitus on avatud 6. novembrini.

7. oktoobril kell 15.30 toimub näituse raames kunstnikuvestlus. Vestlust modereerib Peeter Talvistu. Vestlus toimub inglise keeles.

 

 


Meediakajastus

Raimu Hanson. Uute näituste vaatajad kohtuvad nii huumori kui ka ängiga. Tartu Postimees 11. oktoobril 2022.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 10. oktoobril 2022.


On Friday, 7 October at 5 p.m. Tim Høibjerg, Triin Marts and Siiri Jüris will open their joint exhibition “Veil of Night” in the monumental gallery of Tartu Art House.

In the exhibition, the artists direct their attention to a multi-layered and hard-to-describe underlying emotion, which can at the same time be all-engulfing and merely present as a slight sensation. They look at the tension of anticipation, the anxiety – the feeling that comes with a sense of impending danger.

For what does it mean to fear for the future at a time where global conflicts and catastrophes unfold at every corner? What happens when the potential to turn anguish into action becomes crippled, transformed instead into a curse of ignorance and daze? Taking these questions as a starting point for consideration and elaboration, the artists explore apprehensiveness and its implications in manifold ways.

Exhibition “Veil of Night” marks the second part of a dual exhibition project between artists Tim Høibjerg, Triin Marts, Siiri Jüris and curator Anne Vigeland. The first exhibition in Hobusepea Galerii, Tallinn explored the complexities of human desire.

Siiri Jüris (b 1992) is an Estonian painter, currently living and working in Uppsala, Sweden. She holds an MA in painting from the University of Tartu (2017) and an MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm (2021). She was one of the finalists for the Young Painter Prize in both 2019 and 2021, and in 2020 she won the “Young Tartu” competition. Her solo exhibition “matter that (em)bodies” was held at Tartu Art Museum in February 2021.

Triin Marts (b 1987) is an Estonian choreographer and visual artist based in Tallinn. She holds a dance art diploma from Viljandi Culture Academy (2011), a BA in painting from the University of Tartu (2015), and an MA in fine arts from the Estonian Academy of Arts (2019). Her solo piece “Kirke” was part of the Premiere’13 programme for emerging choreographers. As a freelance performer, she has worked with several artists including Ina Stockhem, Jaan Ulst, and Robert Wilson.

Tim Høibjerg (b 1986) is a Norwegian visual artist, living and working in between Oslo and Stockholm. He holds an MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm (2021) and a BFA from the Oslo Academy of Fine Arts (2019). Høibjerg’s work has been featured widely and recent exhibition venues include MELK (Oslo), QB Gallery (Oslo), and Sørlandets Art Museum (Kristiansand, Norway) where he was nominated for artist of the year in 2020.

Curatorial support and texts: Anne Vigeland
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Nordic Council of Ministers / Nordic Culture Point.

The exhibition is open until 6 November.

On 7 October at 3:30 p.m., an artist talk will be held as part of the exhibition. The artist talk is moderated by Peeter Talvistu. The conversation takes place in English.

 

Rubriigid: Määratlemata | Tim Høibjerg, Triin Marts ja Siiri Jüris „Öö loor“ / Monumentaalgalerii / 07.10.–06.11.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Tiina Sarapu ja Julija Pociūtė „Tolm“ / Suur saal / 02.09.–02.10.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 2. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Julija Pociūtė ja Tiina Sarapu ühisnäitus „Tolm“. Näituse kuraator on Karin Paulus.

Näitusel uuritakse unustust – unustatud ruumilisi praktikaid ning sööti jäänud kohti; hajusate mälupiltidena säilinud toiminguid või ka iseenda jaoks lõpetatud ja kasti ära pakitud tegemisi, unistusi.

Näituse kuraator Karin Paulus selgitab: „Tolm – unustamise sümbol – avab argipäeva, hetkede ja tähtsusetuks peetud paikade banaalsuse varjatud mõõtmed. Tolm saadab klaasikunstnikke töötamise ajal, olles nende töö jäänuk, aga varjates ka klaasi läbikumavust.“

Tolm viitab ka millegi kulumisele ja unustusse jäämisele, markeerides hästi reaalsuse paratamatust ning meid ümbritseva maailma pidevat muutumist ajas.

Oma installatsioonidega mõtestavad kunstnikud aina uuesti ümber materiaalset reaalsust ja otsivad inimese ja keskkonna vaheliste suhete tähendusi. Julia Pociūtė avab tolmu vastuolulisust, luues lummavaid kapsleid, kuhu talletab lugusid ja esemeid. Tiina Sarapu mõtiskleb inimese tee ja töö üle – kuhu viib teekond, mis on tulnud ürgloodusest, läbinud kultuuristatud heinamaid ja ilmselt möödub ka päikeseparkidest?

Julija Pociūtė (s 1981) on Leedust pärit interdistsiplinaarne kunstnik. Ta omandas magistrikraadi Vilniuse Kunstiakadeemias 2007. aastal. Sellest ajast alates on ta aktiivselt võtnud osa grupinäitustest, osalenud kunstifestivalidel ning korraldanud üle kümne isikunäituse Leedus ja välismaal. Tema teoseid on Taani, Hispaania ja Leedu muuseumikogudes.

Tiina Sarapu (s 1971) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala ja töötanud sealsamas ka dotsendina (2003–2017). Ta on osalenud paljudel näitustel nii kodu- kui ka välismaal, pälvinud tunnustust rahvusvahelistel klaasikunsti konkurssidel. Tema teoseid on mitmete muuseumide ja erakogujate kollektsioonides. 2019. aastal toimus Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Sarapu isikunäitus „Case Study 2“.

Väljapanek on pühendatud tänavusele rahvusvahelisele klaasiaastale.

Graafiline disain: Meelis Mikker
Tänud: Klaasissepa OÜ, ECCOM OÜ, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Näitust on sündinud Eesti Kultuurkapitali, Leedu Kultuurinõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel. Koostöös Meno Parkas galeriiga.

Näitus on avatud 2. oktoobrini.

Publikuprogramm näitusel:
2. septembril kell 17.00 toimub kohtumine kunstnikega
7. septembril kell 17.30 toimub kuraatorituur


Meediakajastus

Echo Gone Wrong. Photo reportage from the exhibition ‘Dust’ by Tiina Sarapu and Julija Pociūtė at the Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 30. septembril 2022.

Karin Paulus. Kunstnik Tiina Sarapu: tahan, et põlvest põlve edasi antud oskused alles jääksid. Maaleht, 18. septembril 2022.

Lauraliis Süldre. Tartu Kunstimajas on avatud kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 4. septembril 2022.

Raimu Hanson. Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid. Tartu Postimees, 2. septembril 2022.


On Friday, 2 September at 6 p.m. Tiina Sarapu and Julija Pociūtė will open their joint exhibition “Dust” in the large gallery of Tartu Art House.

The exhibition explores forgetfulness: the forgotten spatial practices and forgotten places; actions preserved as scattered memory images, or actions, dreams, completed for yourself and packed away in a box.

“Dust, the symbol of forgetting, reveals hidden dimensions of the banality of everyday, moments and places considered insignificant. Dust accompanies glass artists while working, being a remnant of their work, but also hiding the transparency of the glass,” the curator Karin Paulus explains.

Dust also refers to something being worn out and forgotten, marking the inevitability of reality and the constant changing of the world around us.

With their installations, the artists always reconsider the material reality and search for the meanings of the relationship between man and the environment. Julia Pociūtė shows the contradiction of dust by creating enchanting capsules where she stores stories and objects. Tiina Sarapu reflects on the path and work of a person: where does a journey that has come from primeval nature, passed through cultivated meadows, and probably passes by solar parks takes us?

Julija Pociūtė (b 1981) is a Lithuanian interdisciplinary artist. She obtained her master’s degree at the Vilnius Academy of Arts in 2007. Since then, she has actively participated in art field: participated in group exhibitions, in art festivals, organised more than ten solo exhibitions in Lithuania and abroad. Her works are in the collections of several museums of Denmark, Spain and Lithuania.

Tiina Sarapu (b 1971) graduated the Estonian Academy of Arts, specialising in glass art, and worked there as an associate professor (2003–2017). She has participated in many exhibitions both at home and abroad receiving recognition at international glass art competitions. Her works are in several museum and private collections. In 2019, Sarapu’s solo exhibition “Case Study 2” was held in the monumental gallery of Tartu Art House.

The exhibition is dedicated to this year’s International Year of Glass.

Graphic design: Meelis Mikker
Thanks: Klaasissepa OÜ, ECCOM OÜ, Department of Interior Architecture of the Estonian Academy of Arts

The exhibition was created with the support of the Cultural Endowment of Estonia, Lithuanian Council for Culture and Nordic Council of Ministers. In a collaboration with Gallery Meno parkas.

The exhibition is open until 2 October.

Audience program at the exhibition:
There will be a meeting with the artists on 2 September at 5:00 p.m.
There will be a curator tour on 7 September at 5:30 p.m.

Rubriigid: Määratlemata | Tiina Sarapu ja Julija Pociūtė „Tolm“ / Suur saal / 02.09.–02.10.2022 kommenteerimine on välja lülitatud