Jüri Kask “Pikalt ja pidevalt” / 22.09.–15.10.2017 / Suur saal

(Scroll down for English)

Reedel, 22. septembril 2017 kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Jüri Kase isikunäitus „Pikalt ja pidevalt”.

Viimastel aastatel on nii Eesti kui maailma maalikunst proovinud vabastada ennast ühe konkreetse lõuendi raamidest ning täita terveid näitusesaale. Eesti üks järjekindlamaid geomeetrilise abstraktsiooni järgijaid Jüri Kask toob seekordsel isikunäitusel maalidelt tuttavad nurgelised motiivid lisaks Tartu Kunstimaja suure saali seintele ka ruumi lakke ja põrandatele. Erinevad kujunduslikud võtted loovad ühtse terviku, mida saab lugeda kui Kase kunstilise siseilma reaalsesse maailma toodud väljendust.

Kunstiteadlane Mare Ruus kirjutab näituse kohta: „Tema maalidel on kujundeid ja trajektoore, mis näivad kulgevat ja jätkuvat väljaspool raami – näivad liikuvat kuhugi imaginaarsesse kaugusse. Kummalised vormid kasvavad välja otsekui „põrandaaukudest“ ja kesksed maalikompositsioonid on „sünnitanud“ hulgaliselt lisatahveldisi, mis häbematult isegi lakke on roninud. Kase maalid on olnud keeruka struktuuriga ja nende vormiselgus on liginenud geomeetriale, ent nimetada teda geomeetrikuks või konstruktivistiks oleks kitsas ja piirav.”

Jüri Kask (snd 1949) õppis 1965–1969 Tartu Kunstikoolis ja 1969–1974 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maali. Tema tähtsaimad isikunäitused on toimunud Eesti Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis, Tallinna Kunstihoones, Tartu Kunstimajas ja Belgias Liège’i Kaasaegse Kunsti Keskuses. Lisaks Eestile on tema töid eksponeeritud ka ohtralt välisriikides (Leedu, Soome, Rootsi, Saksamaa, Austria, Belgia, Jaapan, Hiina, jne). 1992. omistati talle Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Kristjan Raua nimeline kunstipreemia ning 2008. aastal oli ta Ado Vabbe preemia laureaat.


On Friday, 22 September at 17.00 Jüri Kask’s personal exhibition “Slow and Steady” will be opened at the large gallery of the Tartu Art House.

Over the last years, painting in Estonia and abroad has tried to liberate itself from the boundaries of a single canvas and to fill the whole gallery space. Jüri Kask, who is one of the most steadfast adherents of geometric abstraction in Estonia, uses his new exhibition to bring the angular shapes from his works onto the walls, ceilings and floors of the large gallery of the Tartu Art House. Different approaches to the design of the exhibition form a cohesive ensemble that can be read as an expression of Kask’s internal artistic universe in the real world.

Art historian Mare Ruus writes about the exhibition: “His paintings contains shapes and trajectories that seem to move and continue outside the frames into some imaginary distance. Strange forms grow out of “the holes in the floor” and central compositions have “given birth” to numerous side panels that have shamelessly clambered onto the ceiling. Kask’s paintings have an intricate structure and their clarity of form approaches pure geometry, but calling him a geometrician or a constructivist would be narrow and limiting.”

Jüri Kask (b 1949) studied 1965–1969 in the Tartu Art School and 1969–1974 in the Estonian State Art Institute. His most important personal exhibitions have taken place at the Estonian Art Museum, Tartu Art Museum, Tallinn Art Hall, Tartu Art House and Liège Centre for Contemporary Art. In addition to Estonia, his works have been exhibited in various foreign countries (Lithuania, Finland, Sweden, Germany, Austria, Belgium, Japan, China, etc.). In 1992, Kask was awarded the Cultural Award of the Republic of Estonia and Kristjan Raud Art Award and in 2008 he was presented with the Ado Vabbe award.

Rubriigid: Määratlemata | Jüri Kask “Pikalt ja pidevalt” / 22.09.–15.10.2017 / Suur saal kommenteerimine on välja lülitatud

Alexei Gordin “Art Is Not Just Fun Anymore” / 22.09.–15.10.2017 / Väike saal

(Scroll down for English)

Reedel, 22. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Alexei Gordini isikunäitus „Art Is Not Just Fun Anymore” („Kunst ei ole enam pelgalt lõbu”).

Gordini näitusel areneb konflikt, kus põrkuvad kaks eksistentsialistlikku käitumismudelit – argitegelikkuse eitus ja jõuetu alistumine isikliku reaalsuse ees. Värsked tööd juhatavad kunstniku isikliku loo vahendusel teed läbi petlike tõenäosuste luupainajalikku tegelikusse. See on kunstniku kummardus absurdile kui ainukesele võimalusele ellu jääda. Taktikale, kus vastuhakk ainult kinnitab alistumist ning vastalisus saab jõu alistumisest.

Näitus Tartu Kunstimajas sai oma pealkirja tätoveerimissessioone kujutavast videode seeriast, kus kunstniku kehale jäädvustatakse lauseid maalidest, mis on õnnestunud maha müüa. Gordin ise kirjeldab seda akti kui kokkukasvamist oma töödega. See on paroodia kunstiturule, kus ajatust ideaalist saab hetkeline kasum. Tätoveering jääb kunstniku kehale kogu eluks, erinevalt teostest, mis tulevad ja kaovad turu voolava seaduse järgi.

Postmodernismile vastukaaluks loodud mõiste „voolav modernsus” autor, Poola-Briti sotsioloog Zygmunt Bauman, väidab, et tänapäevases maailmas „on muutumine ainuke stabiilsus ja ebakindlus on ainuke kindel asi”. Ka kunstniku positsioon tänapäevases maailmas näib sellele kirjeldusele vastavat. Kunstnik on marginaliseeritud element, kes on määratud balansseerima loomaliku tungi ja sotsiaalse ellujäämise vahel. Ta peab tegema koostööd turuga, mis on paljude poolt põlatud kui midagi, mis kunsti eheda püüdluse korrumpeerib. Loosung „Art Is Not Just Fun Anymore” tähistab kunstniku katset isikliku, füüsilise kogemuse kaudu vool peatada, et tekiks hetk ringi vaadata. See on katse mõtiskleda nende ajutiste asjade üle, mis moodustavad indiviidi reaalsuse ja millest kujuneb meie maailmapilt oma arusaamiste ja ootustega.

Alexei Gordin (snd 1989) on 2008–2011 õppinud Eesti Kunstiakadeemias maali ning omandanud aastatel 2014–2016 Helsingi Kunstiülikoolist maali magistrikraadi. Käesolev on tema kümnes isikunäitus ning varasemad on toimunud Tallinnas, Pärnus ja Tartus (2014. aastal Y galeriis). Lisaks Eestis toimunud grupinäitustele on tema töid näidatud ka Soomes, Leedus ja Venemaal.


Meediakajastus

Julia Polujanenkova. Алексей Гордин: “Искусство – это уже не просто веселье”. Vestnik Tartu, 19.09.2018.


On Friday, 22 September at 17.00 Alexei Gordin’s personal exhibition “Art Is Not Just Fun Anymore” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Gordin’s exhibition encapsulates a conflict where two existentialist behavioral models collide: negation of the everyday reality and the powerless submission to a personal reality. His fresh works use the artist’s personal story to direct the viewer through deceptive probabilities to the nightmarish reality. It is his recognition that absurd is the only means of survival: a tactic whereby opposition only confirms submission and opposition itself receives its strength from submission.

The exhibition at the Tartu Art House received its title from a series of videos depicting tattoo sessions where sentences from paintings that the artist has managed to sell are recorded on his body. Gordin describes this as merging with his own works. It is a parody of the art market where a timeless ideal becomes momentary profit. A tattoo will remain on the artist’s body forever unlike his works that come and go according to the flowing rules of the market.

The term “liquid modernity”, coined in opposition to postmodernism by the Polish-British sociologist sociologist Zygmunt Bauman, states that in the contemporary world “change is the only permanence, and uncertainty the only certainty”. The artists’ position in the contemporary society also seems to correspond to this. They are marginalised and have to balance between animal urges and social survival. They have to co-operate with the market although it is despised by many as a corrupting influence on art’s pursuit of authenticity. The slogan “Art Is Not Just Fun Anymore” represents Gordin’s attempt to use a personal and physical experience to stop the flow in order to have a moment to look around. This is an attempt to contemplate the temporary things that form a person’s reality and are the basis of our world view with its perceptions and expectations.

Alexei Gordin (b 1989) has studied painting at the Estonian Academy of Arts in 2008–2011 and received in 2014–2016 a master’s degree in painting from University of the Arts, Helsinki. This is his tenth personal exhibition and the previous ones have taken place in Tallinn, Pärnu and Tartu (2014 in Y Gallery). In addition to group exhibitions in Estonia, Gordin’s works have also been shown in Finland, Lithuania and Russia.

Rubriigid: Määratlemata | Alexei Gordin “Art Is Not Just Fun Anymore” / 22.09.–15.10.2017 / Väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Eike Eplik “Ilu salong” / 22.09.–15.10.2017 / Monumentaalgalerii

(Scroll down for English)
Eike Eplik näitab Tartu Kunstimajas asjade ilu

Reedel, 22. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Eike Epliku isikunäitus „Ilu salong”.

Kriitikute poolt Tartu uude skulptoritepõlvkonda paigutatud Eplikule on iseloomulikud muinasjutulised ruumiinstallatsioonid, milledest kumab samas selgelt läbi autori vormitunnetus ja materjalitaju. Looduslikud leidobjektid segunevad perfektsuseni viimistletud realistlikke skulptuuridega, miniatuursele sekundeerib elusuurune. Näiliselt räägib ta töödes armastusest ja ilust, millele justkui viitaks ka praeguse näituse pealkiri, kuid alati on kohal teatav ohutunne ja kummatisus, mis muudab näituste sisu täpsema kirjeldamise keeruliseks. Tegu on kaunite lugudega, mis aga tõelisel süüvimisel näitavad oma kõverpeeglist paistvat palet.

Eplik ise lisab: „Ilul on tohutu jõud mis juhib meie ihasid ja otsuseid, vahel ka märkamatult. Meid paelub füüsilises maailmas leitav ilu, see on ilus sest tahab meile meeldida ja meie otsime seda. Vahel on see vähestele tajutav, teinekord kõigile ilmne. Ilu võib olla ka kokkuleppeline, kuid tõeline ilu on alati äratuntav.”

Eike Eplik (snd 1982) on õppinud 2002–2007 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja 2007–2010 Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri. Alates 2010. aastast on ta nii Tallinnas kui Tartus esinenud isikunäitustega ning sai 2012. aastal ka kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT noore kunstniku produktsioonipreemia KUKU NUNNU.


Meediakajastus

Lilli-Krõõt Repnau. Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline. ERR.ee, 1o.10.2017.

Krista Piirimäe. Eike Eplik mängib kaduva iluga. Postimees, 11.10.2017.

Kaire Nurk. Kole on varjatud – nagu ikka. Sirp, 13.10.2017.


Eike Eplik shows the beauty of things

On Friday, 22 September at 17.00 Eike Eplik’s personal exhibition “Beauty Salon” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Eplik has been placed in the new sculptors’ generation of Tartu by the art critics and she is characterised by fairytale-like spatial installations that clearly demonstrate the author’s sense of form and her masterful approach to materials. Natural found objects are mixed with perfectly realist sculptures, miniatures intermingle with life-sized. On the surface, her works talk about love and beauty – as the present title seems to suggest – but a sense of danger and mystery are always present whereby a precise description of her exhibitions is difficult. They are delightful stories that on deeper dissection reveal their true face and inner distortion.

Eplik adds: “Beauty has tremendous power that directs our desires and decisions, sometimes inconspicuously. We are enchanted by the beauty present in the physical world: it is beautiful because it wants to please us and, at the same time, we are constantly searching for it. Sometimes only a select few see it, sometimes it is apparent to everybody. It can also be theoretical but true beauty is always recognisable.”

Eike Eplik (b 1982) has studied sculpture in 2002–2007 at the Tartu Art College and in 2007–2010 at the Estonian Academy of Arts. Since 2010 she had various personal exhibitions in Tallinn and in Tartu. In 2012, she was awarded the young artist production award KUKU NUNNU by the contemporary art festival ART IST KUKU NU UT.

 

Rubriigid: Määratlemata | Eike Eplik “Ilu salong” / 22.09.–15.10.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud