Publikuprogramm Timo Tootsi näitusel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogramm Timo Tootsi näitusel kommenteerimine on välja lülitatud

Timo Toots „Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023“ / 06.04.–14.05.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 6. aprillil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimajas Timo Tootsi isikunäitus
„Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023“.

Näitus koosneb kolmest omavahel seotud teemaplokist: “Füüsiline vs. virtuaalne ruum”, “Isikuandmete kasutamise eetika” ja “Meedia-meelelahutus-poliitika”. Kõik Tartu Kunstimajas eksponeerimisele valitud tööd on valminud viimase 15 aasta jooksul.

Me elame juba tükk aega sellises reaalsuses, kus helge tulevik on piltlikult öeldes kolme kliki või äpi kaugusel. “Luba kõik küpsised” ja see kõik võib olla sinu! “Luba kõik küpsised” on ühtlasi mantra, mis juhatab sisse meie igapäevased düstoopiad – alateadlikud hirmud, et meie arendatavaid tehnoloogiaid võidakse kasutada ka meie vastu.

Kas sellel, et (info)tehnoloogia areng ja (uus) meedia on teinud meie elu mugavamaks, on oma (varjatud) hind? Kas saame neid tehnoloogiaid usaldada? Kas saame usaldada nende omanikke? Kas saame usaldada iseennast – seda, et oskame käituda kiirelt muutuvates oludes õigesti? Kas saame olla kindlad, et meie kohta kogutavaid andmeid ei kasutata kurjasti? Kas võime loota, et neid andmeid ei müüda või loovutata sunniviisiliselt kolmandatele osapooltele? Kas privaatsus jääb alles või kaob maailmast ajapikku – kuni hetkeni, mil on juba liiga hilja?

Timo Toots (s 1982) on kunstnik, kes kasutab oma interaktiivsete installatsioonide materjalina tehnoloogiat ning keskendub oma loomingulises uurimistöös inimese ja (info)tehnoloogilise arengu vahelistele keerukatele suhetele. Ta on õppinud informaatikat Tartu Ülikoolis ja lõpetanud fotograafia eriala Eesti Kunstiakadeemias (2009) ning täiendanud end Islandi Kunstiakadeemias ja Karlsruhe Kunstikõrgkoolis meediakunsti erialal. Ta on esinenud isik- ja rühmanäitustel mitmel pool maailmas. Teda on tunnustatud Prix Ars Electronica peapreemia Kuldse Nikega interaktiivse kunsti kategoorias (2012) ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2012).

Näituse graafiline disain: Margus Tamm
Näituse tekstid: Andreas Trossek, Timo Toots
Näituse meeskond: Tanel Asmer, Siim Asmer, Indrek Grigor, Urmo Teekivi, Richard Adang, Eva Lepik, Elika Kiilo-Kulpsoo

Kunstnik tänab: oma perekond, Eesti Rahvusraamatukogu, Le Lieu Unique, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstimuuseum, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Autoreklaam, Eccom, Borg furniture, Sabine Himmelsbach

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 14. maini.


Meediakajastus

Jaak Kikas. Suur Vend jälgib sind. Sirp, 5. mail 2023.

Peeter Kormašov. Timo Toots: kirjutama peab mitte ainult kurgi, vaid digikurgi kasvatamisest. Eesti Ekspress Areen, 3. mail 2023.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas saab tutvuda Timo Tootsi viimase 15 aasta loominguga. Kultuur.err.ee, 5. aprillil 2023.

Raimu Hanson. Timo Tootsi valiknäituse uusim teos jagab külastajaile küpsiseid. Tartu Postimees, 5. aprillil 2023.


On Thursday, 6 April at 6 p.m., Timo Toots will open his solo exhibition “Accept All Cookies: a Selection of Works from 2008–2023” in the Tartu Art House.

The exhibition consists of three interconnected thematic blocks: “Physical vs. Virtual Space”, “The Ethics of Using Personal Data” and “Media-Entertainment-Politics”. All works selected for the exhibition in the Tartu Art House have been completed within the last 15 years.

We have been living in a reality for some time now where the bright future is, figuratively speaking, three clicks or apps away. “Accept all cookies” and it can all be yours! “Accept all cookies” is also a mantra that initiates our daily dystopias: subconscious fears that the technologies we develop could be used against us.

Does the fact that the development of (information) technology and (new) media have made our lives more comfortable have its own (hidden) price? Can we trust these technologies? Can we trust their owners? Can we trust ourselves that we know how to behave in these rapidly changing circumstances? Can we be sure that the data collected about us will not be misused? Can we expect this data not to be sold or forcibly transferred to third parties? Will privacy remain or will it disappear from the world over time, until a certain moment arrives when it is too late?

Timo Toots (b 1982) is an artist who uses technology as a material for his interactive installations and focuses in his creative research on the complex relationship between humans and the development of (information) technology. He studied informatics at the University of Tartu, graduated from the Estonian Academy of Arts with a degree in photography (2009) and furthered his education in media art at the Icelandic Academy of Arts and the Karlsruhe Academy of Arts. He has exhibited in individual and group exhibitions in many parts of the world. He has been awarded the main prize of Prix Ars Electronica, The Golden Nica, in the category of interactive art (2012), and the annual prize of the Cultural Endowment of Estonia (2012).

Graphic design of the exhibition: Margus Tamm
Exhibition texts: Andreas Trossek, Timo Toots
Exhibition team: Tanel Asmer, Siim Asmer, Indrek Grigor, Urmo Teekivi, Richard Adang, Eva Lepik, Elika Kiilo-Kulpsoo

The artist thanks: his family, the National Library of Estonia, Le Lieu Unique, the Ministry of Culture of Estonia, the Art Museum of Estonia, Enterprise Estonia, Autoreklaam, Eccom, Borg furniture and Sabine Himmelsbach

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 14 May.

Rubriigid: Määratlemata | Timo Toots „Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023“ / 06.04.–14.05.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

Publikuprogrammid näitustel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogrammid näitustel kommenteerimine on välja lülitatud

Sirja-Liisa Eelma „Peegelduste pealispind“ / Suur saal / 23.02.–26.03.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 23. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Sirja-Liisa Eelma isikunäitus „Peegelduste pealispind“.

Näitusel saab näha kunstniku kõige uuemat, käesoleval ja möödunud aastal valminud maaliloomingut. Teosed lähtuvad maaliseeriast „Must peegel“, mis oli osaliselt eksponeeritud Sirja-Liisa Eelma ja Tiina Sarapu samanimelisel ühisel näitusel 2022. aasta suvel Draakoni galeriis.

Sirja-Liisa Eelma maalid valmivad suurte seeriatena, mille juures on oluline kujundi kordus ja aeglane muutumine. Esmapilgul küll korduv, kuid alati unikaalne kujund tekib maalimise protsessi käigus, kus kunstnik täidab lõuendipindu ruutsentimeeterhaaval just nii laia pintsliga töötades. Käesolevas maaliseeriaski ei kordu ainult n-ö mustrivälju moodustav kujund, vaid ka maalid oma hierarhiavabas kompositsioonis on üksteisega kohati sarnased. Ometi on siingi sarnasus vaid näiline ning nii on maal ja iga kujund sellel teisest erinev, nagu erineb iga hingetõmme ja südamelöök talle eelnevast.

Autor lisab: „Peegelduses oleme kahekesi. Mina ja peegelpilt. Nii olen mina maali loojana ja vaataja näitusesaalis maaliga silmitsi nagu peegliga. Maal on pind, värviga kaetud tükk lõuendit, mis võib, aga ei pea esitama väljakutse kolmandale, sügavuse dimensioonile. Sügavuse illusiooni kõrval veetleb mind mõte pealispinnast. Selles on valmisolekut ja potentsiaali enamaks, ometi ka pretensioonitust ja suuremeelsust olla see, mis ollakse.“

Sirja-Liisa Eelma (s 1973) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) maalikunsti eriala 1996. aastal. Alates 2018. aastast õpib EKA doktorikoolis ja töötab hetkel EKA maaliosakonna külalisdotsendina. 2016. aastal tunnustati tema loomingut Konrad Mägi preemiaga, aastal 2021. oli tema maaliseeria „Kirjutada oma / sinu nime“ nomineeritud AkzoNobeli kunstipreemiale. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2017. aastal.

Kunstnik tänab: Kaarel Eelma, Maris Karjatse.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 26. märtsini.


Meediakajastus

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas avati kaks uut näitust. Kultuur.err.ee, 23. veebruaril 2023.


On Thursday, 23 February at 5 p.m., Sirja-Liisa Eelma will open her solo exhibition “The Skin of Reflections” in the large gallery of the Tartu Art House.

This exhibition introduces Sirja-Liisa Eelma’s paintings completed in 2022 and 2023. The new artworks form a continuation of Eelma’s painting series Black Mirror, which was partly displayed at the exhibition of the same title by Sirja-Liisa Eelma and Tiina Sarapu in the Draakon gallery in summer 2022.

Sirja-Liisa Eelma’s large-scale painting series are based on the slow transformation of repetitive images. Even if seemingly alike, every image is unique and made during the process of painting; the artist fills the surfaces of canvas square centimetre by square centimetre with a brush of the same width. Not only is the image forming the fields of pattern repetitive in the current painting series, but the paintings themselves are also similar in terms of their compositions being free of hierarchy. And yet, the similarity is deceptive: each painting and each shape varies slightly from the others, just as no breath or heartbeat is exactly like another.

The artist adds: “There are just the two of us in reflection. Me and the mirror image. The author of the painting and the viewer in the exhibition hall face the painting as a mirror. A painting is a surface, a piece of canvas covered with paint that may pose a challenge to the third  dimension (depth), but not necessarily. Besides the illusion of depth, I am enchanted by the idea of surface. There is both immediacy and the potential for more, as well as unpretentiousness and generosity in being what one actually is.”

Sirja-Liisa Eelma (b 1973) graduated from the Department of Painting at the Estonian Academy of Arts (EKA) in 1996. Since 2018, she has studied in the doctoral school of the Estonian Academy of Arts and currently works as a visiting associate professor in the Department of Painting at the Estonian Academy of Arts. In 2016, Eelma was awarded the Konrad Mägi Prize; her painting series “To Write One’s / Your Name” was nominated for the AkzoNobel art award in 2021. Her last solo exhibition in the Tartu Art House was held in 2017.

Thank you: Kaarel Eelma and Maris Karjatse.

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 26 March.

Rubriigid: Määratlemata | Sirja-Liisa Eelma „Peegelduste pealispind“ / Suur saal / 23.02.–26.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud