Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” / Suur saal / 27.08.–20.09.2020

(Scroll down for English)
Neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA”.

Eelmaa on viimastel aastatel keskendunud maalikunsti spetsiifikat uurivate teoste loomisele, milles tegeleb aine, vormi, ruumi ja kujutluse omavahelisi seostega. „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” on jätk seeriale „Õrnalt õhus”.

Kunstnik lisab: „Üks kuulsamaid võlusõnu on „abrakadabra”. Arvatakse, et seda aramea keelest pärit sõna võib tõlkida „ma loon, kui räägin”. Mõtlemine on maagia, iga ese mis meid ümbritseb on saanud alguse mõtlemisest. Esemed meie ümber on kas funktsionaalsed või vähetarbelised. Abstraktne värvimass, aine, algus – ABRAKADABRA.”

Näituses on kasutatud Mihkel Tombergi helisid.

Liisi Eelmaa (snd 1982) on omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Kunstiakadeemias (EKA) stenograafia erialal (2004) ja magistrikraadi EKA vabade kunstide teaduskonnas (2017). Näitustel esineb alates 2003. aastast ning alates 2005. aastast on ta töötanud vabakutselise kunstnikuna erinevate teatrite juures. Viimati osales ta näitusega Tartu Kunstimajas 2016. aastal (koos Minna Hinti ja Lilli-Krõõt Repnauga).


On Thursday, 27 August at 5 p.m. Liisi Eelmaa will open her solo exhibition “I Create What I Think – ABRACADABRA” in the large gallery of the Tartu Art House.

Eelmaa’s latest works have focused on researching the specific characteristics of paintings: the relationships between matter, form, space and images. The exhibition “I Create What I Think – ABRACADABRA” is a continuation of her earlier series “Gently in the Air”.

The artist adds: „One of the most famous magical formulas is „abracadabra”. It is thought that in Aramaic it can be translated as “I create as I speak”. Thinking is magical, every item that surrounds us has started from thinking. Objects around us are either functional or of little practical use. Abstract paint, substance, beginning – ABRACADABRA.”

The exhibition uses sounds by Mihkel Tomberg.

Liisi Eelmaa (b 1982) has a bachelor’s degree in scenography from the Estonian Academy of Arts (2004) and a master’s degree in fine arts also from EAA (2017). She has been participating in exhibitions since 2003 and since 2005 she has worked as a freelance artist for various theatres. Her last exhibition in the Tartu Art House was in 2016 (with Minna Hint and Lilli-Krõõt Repnau).

Rubriigid: Määratlemata | Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” / Suur saal / 27.08.–20.09.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Johanna Mudist „Floora ja fauna” / Väike saal / 27.08.–20.09.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Johanna Mudisti isikunäitus „Floora ja fauna”.

Johanna Mudist jätkab seekordsete joonistustega oma väikese inimese seeriat, kus mäng teose enese pisikese formaadi ning kujutatud inimtegelas(t)e suurussuhetega uuris kirjandusklassikast tuntud väikese inimese müüti. Kui kirjanduses oli „väike inimene” väheldane eelkõige oma funktsioonilt (nt mõni ametnik tuimalt jahvatavas masinavärgis), siis Mudist vaatleb süsteemi tervikuna. Sedapuhku on mäng suurussuhetega laienenud inimestelt ka floorale ja faunale.

Olles sellise erisuse teinud, jaganud maailma taimseteks ja loomseteks elusolenditeks, loobub kunstnik peaaegu koheselt kõikvõimalikest jaotistest sootuks ning demonstreerib meile igasuguse mateeria metamorfoosset olemust. Kõik mõeldavad suurussuhted on ebakindlad ning järgnevused meelevaldsed. Pisikesi mustvalgeid postkaarte meenutavates joonistustes on olendid pidevas voolamises ja üleminekus, üksteisesse sisenedes või üksteisest väljudes. See on segadus, millist pole nähtud maailma loomisest saati.

Kunstnik lisab: „Igasugune vihje müütilisusele lubab aimata suuremat narratiivi, mingit pärimuslikku lugu, millest need pisikesed piisad on destilleerunud. Piltidel on nende väiksusele vaatamata lukuaugulik perspektiiv – neisse piiludes aimdub üks sootuks suurem ruum nende taga. Seda ruumi ei ole aga selgepiiriliselt välja joonistanud. Niisiis võib igaüks selle oma senisest elukogemusest, unistustest ja hirmudest lähtuvalt täita sobiva mööbliga.”

Johanna Mudist (snd 1991) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute (BA) 2014 ja Eesti Kunstiakadeemia (MA) 2017 maali osakonna. Ta on ennast erialaselt täiendanud õppides Soomes ja Poolas. Aastast 2018 on Johanna Mudist Eesti Maalikunstnike Liidu liige ja 2019 Eesti Kunstnike Liidu liige. Tema viimane näitus Tartus oli mullune „Ajarändur” Nooruse galeriis.


On Thursday, 27 August at 5 p.m. Johanna Mudist will open her solo exhibition “Flora and Fauna” in the small gallery of the Tartu Art House.

With these drawings, Johanna Mudist continues her little man’s series, where the play between the small format of her piece and the proportions of the human-character(s) depicted, looked at the myth of the little man known from the classics of literature. When used in literature, “little man” was little mostly in terms of its function (e.g. some clerk as a cog in the machine), Mudist, however, is observing the system as a whole. This time, the play with proportions has moved on from people also to flora and fauna.

Having drawn the distinction, dividing the world into living beings, plants and animals, the artist abandons it almost at once and demonstrates the metamorphic nature of all matter. All conceivable proportions are uncertain and sequences are arbitrary. In the small black and white, postcard-like drawings, the beings are constantly in flow and transition, entering or exiting each other. It is the kind of mess which has not been seen since the creation of the world.

Mudist adds: “Any hint of mythology allows us to intuit a bigger narrative, a folk story, from which these small drops were distilled. Despite their small size, the pictures have a keyhole-like perspective: peeking into them, a much bigger space can be sensed inside. This space, however, has not been clearly visualised. Thus, taking into account their life-experience, dreams and fears, everyone can fill it with suitable furniture.”

Johanna Mudist (b 1991) is an artist living and working in Tallinn. She graduated from the Painting Department of Pallas University of Applied Sciences (BA) in 2014 and the Estonian Academy of Arts (MA) in 2017, complementing her studies in Finland and Poland. Mudist has been a member of the Estonian Painters’ Association since 2017 and the member of the Estonian Artists’ Association since 2019. Her last solo exhibition in Tartu was the 2019 „Time Traveller” in Noorus Gallery.

Rubriigid: Määratlemata | Johanna Mudist „Floora ja fauna” / Väike saal / 27.08.–20.09.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Kristaps Epners „Meelespea” / Monumentaalgalerii / 27.08.–20.09.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis tunnustatud Läti kunstniku Kristaps Epnersi isikunäitus „Meelespea”

1971. aastal astus paljulubav 33-aastane luuletaja Miervaldis Kalniņš ootamatult välja Riia Noorte Autorite Koondisest, võttis oma kitarri ja läks Siberisse umbes samma kohta, mis vaid veidi varem oli näinud paljude küüditatud lätlaste surma. Vaid üksikud sõbrad teadsid põhjust: Miervaldis oli kopeerinud Aleksander Solženitseni „Gulagi arhipelaagi” ja sattunud seetõttu KGB tähelepanu alla. Miervaldis juhtis üle kahekümne aasta Mongoolia lähedal Sajaanide mäestikus ehitustööliste brigaadi.

Kristaps Epners lisab: „Miervaldis oli minu isa, dokumentaalfilmi režissööri Ansis Epnersi sõber. Sorteerides kadunud isa arhiivi, avastasin ma kirjad, mida Miervaldis oli paljude aastate jooksul mu isale saatnud. Üks neist sisaldas ka kahte habrast Siberi lille: kollane metsik liilia mu isale ja sinine meelespea mulle. Sain oma lille kätte kolmkümmend kaheksa aastat hiljem.”

„Meelespea” on mõtlik multimeedia installatsioon, mis räägib sügavalt isikliku loo kahe inimese suhtest. Samas on see ka valusate Siberi mälestuste üldistus, mida jagavad nii lätlased kui eestlased. Teost esitleti 2018. aasta RIBOCA biennaalil Riias ning teist korda näidati seda Purvītise auhinna näitusel Läti Riiklikus Kunstimuuseumis 2019. aastal. Tartust liigub see grupinäituse „Diversity United” raames edasi Tretjakovi galeriisse Moskvas ja Flughafen Tempelhofi Berliinis.

Kristaps Epners (snd 1976) elab ja töötab Berliinis ja Riias. Ta on omandanud Läti Kunstiakadeemia magistrikraadi. Läti ja Eesti kõrval on tema töid näidatud ka Belgias, Horvaatias, Islandil, Itaalias, Leedus, Poolas, Taanis ja Venemaal. Kahel korral (2017, 2019) on Epners kandideerinud Läti kõige olulisemale Purvītise nimelisele kunstiauhinnale. Tegu on tema esimese isikunäitusega Eestis.


On Thursday, 27 August at 5 p.m. Latvian artist Kristaps Epners will open his solo exhibition “Forget Me Not” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

In 1971, the promising 33-year-old poet Miervaldis Kalniņš suddenly left the Riga Young Writers’ Association, took his guitar and went to Siberia, to the same places that had not so long ago meant death to many deported Latvians. Only a few friends knew of his plans: Miervaldis had copied Aleksandr Solzhenitsyn’s “The Gulag Archipelago”, attracting the KGB’s attention. Miervaldis led a team of construction workers for more than twenty years in the Sayan Mountains near Mongolia.

Kristaps Epners adds: “Miervaldis was a friend of my father, documentary film director Ansis Epners. As I was sorting my late father’s archives, I stumbled on the letters that Miervaldis had sent to his friend over many years. One of them contained the addition of two fragile flowers from Siberia: a yellow wild lily for my father and a blue forget-me-not for me. I received this flower thirty-eight years later.”

“Forget Me Not” is a contemplative multimedia installation that tells a deeply personal story about the connection between two people. At the same time, however, it is also a generalisation of the painful memories of Siberia shared by both Latvians and Estonians. The work was first presented at the RIBOCA biennial in Riga in 2018 and was shown for the second time in the Purvītis prize exhibition in the Latvian National Museum of Art in 2019. From Tartu, the work will travel to Tretyakov Gallery in Moscow and Flughafen Tempelhof in Berlin as part of the group exhibition “Diversity United”.

Kristaps Epners (b 1976) lives and works in Berlin and in Riga. He has a master’s degree from the Art Academy of Latvia. Besides Latvia and Estonia, his works have been shown in Belgium, Croatia, Denmark, Iceland, Italy, Lithuania, Norway, Poland and Russia. On two occasions (2017, 2019), Epner’s has been nominated for the most prestigious art award in Latvia, the Purvītis prize. This is his first solo exhibition in Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Kristaps Epners „Meelespea” / Monumentaalgalerii / 27.08.–20.09.2020 kommenteerimine on välja lülitatud