Kuraatorituurid Helle Vahersalu juubelinäitusel “Lumi, rooste, värv”!

Kahel järgneval pühapäeval, 03. ja 10. novembril kell 13 toimuvad Helle Vahersalu juubelinäitusel  tasuta kuraatorituurid.
03. novembril juhib ringkäiku Tiiu Talvistu ja 10. novembril Kadri Asmer.

Rubriigid: Määratlemata | Kuraatorituurid Helle Vahersalu juubelinäitusel “Lumi, rooste, värv”! kommenteerimine on välja lülitatud

Helle Vahersalu “Lumi, rooste, värv” / Suur saal / 17.10.–10.11.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Helle Vahersalu juubelinäitus „Lumi, rooste, värv”. Näituse kuraatorid on Tiiu Talvistu ja Kadri Asmer.

Värvid on juhtinud Helle Vahersalut suurema osa tema elust. Neil põhineb ka tema pildimaailm, väljendagu seda portreed, vaikelud või abstraktsed kompositsioonid. Vahersalu ei maali selleks, et edastada sõnumit või parandada maailma, kuid ometi muudab ta meie ümbrust. Ta loob, et tuua vaataja ümber rohkem värvi, pakkuda selle kaudu esteetilist kogemust ja rahustada meeli. Ta maalib, sest teisiti ta ei saa.

Vahersalu maalid annavad võimaluse siseneda kunstniku värvi- ja tundemaailma ning tema portreedele on raske leida meie kunstis analoogi. Oluline on kunstniku isiklik suhtumine modellidesse, kes enamasti kuuluvad või on kuulunud tema kaaskonda. Abstraktsioonides on aastate lõikes nähtavad uue otsingud, katsetused ja tagasipöördumised. Aastatega hakkas esemeline maailm Vahersalu maalidel samm-sammult taanduma, kuni lõpuks võib suuremõõtmelistel kompositsioonidel näha vaid üksikuid äratuntavaid elemente. Esikohale on aga alati jäänud värv.

Näituse kujundaja on Madis Liplap.

Näitusega kaasneb 232-leheküljeline eesti ja inglise keelne raamat „Helle Vahersalu. Lumi, rooste, värv”, mille tekstide autorid on Tiiu Talvistu, Kadri Asmer ja Reet Pulk-Piatkowska. Lisaks on raamatus mahukas intervjuu kunstnikuga ning ligi sada reproduktsiooni. Avamisel on raamat saadaval erihinnaga!

Lisaks Tartu Kunstimaja näitusele on Vahersalu õpetajatööle pühendatud ka Nooruse galerii järgmine väljapanek „Töid kooli fondist. Juhendaja Helle Vahersalu” (23.10.–09.11.2019, kuraator Reet Pulk-Piatkowska).

Helle-Reet Vahersalu-Paris (snd 1939) sai hariduse Tartu Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Peale lõpetamist tuli ta tagasi Tartusse ning on alates sellest ajast õpetanud maali ja kompositsiooni erinevates kunstiõppeasutustes. Tema tulek noore kunstnikuna Tartusse 1960. aastatel oli nagu sõõm värsket õhku siinses kunstipildis. Näitustel osaleb alates 1969. aastast. Vahersalul on olnud üle veerandsaja isikunäituse, neist Tartu Kunstimajas viimane 2004. aastal.

Näitus on avatud 10. novembrini.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Maalitud noored naised lendlevad oma tulevikku. Tartu Postimees, 8. november 2019.

Reet Varblane. Maali, maali, peaasi, et ei nuta. Sirp, 1. november 2019.


On Thursday, 17 October at 5 p.m. Helle Vahersalu’s anniversary exhibition “Snow, Rust, Colour” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated by Tiiu Talvistu and Kadri Asmer.

Colours have dominated the works of Helle Vahersalu for most of her life. Her pictorial world is based on them and this is expressed through her portraits, still lifes and abstract compositions. Although Vahersalu doesn’t paint to convey messages or to make the world a better place, she still manages to transform our surroundings. She paints to bring more colour to the world of viewers, and to thereby offer them aesthetic experiences and soothe their senses. She paints because she cannot live without it.

Vahersalu’s paintings allow us to enter her world of colours and sensibilities. It is difficult to find anything comparable to her portraits in Estonian art. The artist’s personal approach to her models is significant since most of them have been part of her own social circles. Throughout the years, her abstractions have shown both searching and experimenting, as well as returning to earlier approaches. Over time, the world of objects started to gradually disappear from Vahersalu’s paintings, until her latest large format compositions contain only individual recognisable elements. Colour, however, has always remained paramount.

The exhibition has been designed by Madis Liplap.

The exhibition is accompanied by a 232 page book “Helle Vahersalu. Snow, Rust, Colour” in Estonian and English. The texts are written by Tiiu Talvistu, Kadri Asmer and Reet Pulk-Piatkowska. The book also contains a lengthy interview with the artist and almost a hundred reproductions of her art works. At the opening the book is on sale with a special price!

In addition to the exhibition in the Tartu Art House, the next project in the Noorus gallery will be dedicated to Vahersalu’s work as a teacher: “Works from the School Collection. Supervised by Helle Vahersalu” (23.10.–09.11.2019, curator Reet Pulk-Piatkowska).

Helle-Reet Vahersalu-Paris (b 1939) received her education in the Tartu Art School and the Estonian State Art Institute. After graduation, she returned to Tartu and has taught painting and composition in various art educational institutions of Tartu. Her arrival as a young artist in Tartu in the 1960s was a breath of fresh air for the local art life. She has participated in exhibitions since 1969. Vahersalu has had over two dozen personal exhibitions of which the last one in the Tartu Art House took place in 2004.

The exhibition is open until 10 November.

Rubriigid: Määratlemata | Helle Vahersalu “Lumi, rooste, värv” / Suur saal / 17.10.–10.11.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Jass Kaselaan “Lambad” / Väike saal / 17.10.–10.11.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. oktoobril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Jass Kaselaane isikunäitus „Lambad”.

Väljapanek „Lambad” koosneb riiulitele reastatud inimpäid meenutavatest skulptuuridest ja fotost millel on jäädvustatud lambad. Jeesus on öelnud: „Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.”

Kunstniku arvates oleks piisanud näituse kirjeldamiseks ka eelmise lõigu esimesest lausest, kuid sellisel juhul oleks pressiteade jäänud vahest liiga lühikeseks.

Jass Kaselaan (snd 1981) on õppinud skulptuuri Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Teda on pärjatud Anton Starkopfi ja Kristjan Raua preemiatega ning ta võitis 2014. aasta Köler Prize’iga. 2015. aastal organiseeris Tartu Kunstnike Liit tema Köler Prize’i võidutöö eksponeerimise Riias Arsenālsis (kuraator Indrek Grigor). Kaselaanel on varasemalt toimunud Tartu Kunstimajas kolm isikunäitust, neist viimane aastal 2016.

Näitus on avatud 10. novembrini.


Meediakajastus

Merit Maarits. Jass Kaselaane uus näitus hoiab minimalistlikku ja salapärast joont. Kultuur.err.ee, 17. oktoober 2019.


On Thursday, 17 October at 6 p.m. Jass Kaselaan’s personal exhibition “Sheep” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition „Sheep” consists of sculptures resembling human heads on shelves and a photo depicting sheep. Jesus has said: “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me and I give unto them eternal life. I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.”

The artist thinks that the first sentence of the previous paragraph would have sufficed to describe the exhibition but in that case the press release would have probably been too short.

Jass Kaselaan (b 1981) has studied sculpture in the Tartu Art School and in the Estonian Art Academy. He has been awarded the Anton Starkopf and Kristjan Raud art awards and won the 2014 Köler Prize. In 2015, the Tartu Artists’ Union organised the exhibition of his Köler Prize work in the Riga Arsenāls (curator Indrek Grigor). Kaselaan has previously had three personal exhibitions in the Tartu Art House of which “The Lighthouse” in 2016 was the last.

The exhibition is open until 10 November.

Rubriigid: Määratlemata | Jass Kaselaan “Lambad” / Väike saal / 17.10.–10.11.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Mari-Leen Kiipli “no path goes through Asparaag” / Monumentaalgalerii / 24.10.–10.11.2019

(Scroll down for English)
Neljapäeval, 24. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Mari-Leen Kiipli isikunäitus „no path goes through Asparaag”.

Kunstnik sõnab oma installatiivse väljapaneku kohta järgnevat: „Vaatasin hämmeldunult ringi. Tolmurullid ja puru kleepusid mu naha külge. Proovisin neid minema pühkida. Vaadates enda silmadest välja, läbisin erinevaid keskkondi nagu hoov, sünnipäev, plastikust kasvuhoone, rohu mõju, aednike tüli, niiske roos, naalduvad varred, aastaringne suvila, üks tükk kusagilt mujalt, keha oli alati kaasas.”

Mari-Leen Kiipli (snd 1988) on õppinud fotograafiat Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Ta oli üks artist-run space’i Rundum asutajaliikmeid ning on pälvinud selle eest Adamson-Ericu stipendiumi. Lisaks on Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat. 2018. aastal toimus tal koos Kristi Kongiga Kogo galeriis näitus „Salajane vilin metsas”.

Näitus on avatud 10. novembrini.


On Thursday, 24 October at 5 p.m. Mari-Leen Kiipli’s personal exhibition “no path goes through Asparaag” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The artist explain her installative exhibition: “I looked around stunned. Dust balls and lint were sticking to my skin, I tried to wipe them off. Looking outside, I was passing through different environments like courtyard, birthday, plastic greenhouse, the impact of grass, argument of the gardeners, moisture rose, leaning stalks, all year long summerhouse, a piece from somewhere else, the body is inevitable.”

Mari-Leen Kiipli (b 1988) has studied photography at the Tartu Art College and at the Estonian Academy of Arts. She was one of the founding members of the artist-run space Rundum for which she was awarded the Adamson-Eric Scholarship. She was also awarded the annual award of the Cultural Endowment of Estonia. In 2018, she and Kristi Kongi had a joint exhibition “Secret Whistle in the Forest” in the Kogo Gallery, Tartu.

The exhibition is open until 10 November.

Rubriigid: Määratlemata | Mari-Leen Kiipli “no path goes through Asparaag” / Monumentaalgalerii / 24.10.–10.11.2019 kommenteerimine on välja lülitatud