Avalik ülesvõte toimub 15. septembril kell 18!

Reedel, 15. septembril kell 18.00 toimub Tartu Kunstimajas sarja Avalik ülesvõte raames vestlus kunstnik Kalli Kaldega, mida saadab graafikanäituse „Teispool reaalsust” kuraatori Lilli-Krõõt Repnau minikontsert. Sündmusega tähistatakse kunstnik Kalli Kalde juubelit!

Graafikanäitus “Teispool reaalsust” esitab graafikat kui meediumi, mis lammutab maailma terviku erinevateks tasanditeks, eesmärgiga võõrandada meid meie tavapärasest tegelikkuse arusaamast.
Kalli Kalde osaleb Lilli-Krõõt Repnau kureeritud näitusel töödega neljast sarjast: “EST CUBE 1”, “Päikesetuules”, “Hüljatud külad” ja “Laiali voolanud aeg”. Nagu sarjade pealkirjad lubavad, kujutavad tööd Eesti, kuid üldisemalt kogu planeedi ning tõenäoliselt ka universumi ajalugu nii minevikku kui tulevikku ulatuvalt.

Lisaks vestlusele kunstnikuga ja kuraatori kontserdile on plaanis ka tordisöömine.
Olete väga oodatud!

Koos Kalli Kaldega osalevad näitusel „Teispool reaalsust” Britta Benno, Gudrun Heamägi, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau, Helen Tago ja Kadri Toom.

Näituse kuraator on Lilli-Krõõt Repnaun

Rubriigid: Määratlemata | Avalik ülesvõte toimub 15. septembril kell 18! kommenteerimine on välja lülitatud

“Teispool reaalsust” / “Beyond Reality” / 24.08.–17.09.2017 / Suur ja väike saal

Kadri Toom. Ofset-lito (2017)

(Scroll down for English)

24. augustil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures ja väikeses saalis graafikute grupinäitus „Teispool reaalsust”.

Küberpungi isa William Gibson on öelnud: „Tulevik on juba siin”. Kunstnikuna on igalühel võimalus genereerida erinevaid tajumehhanisme: luua ülleküllastatud informatsioonist korrastatud isiklikke süsteeme või vastupidi – materialiseerida ulmelised ideed konkreetses aegruumis.

Tehnoloogilisel ajastul elame millegi tundmatu, naudingu ja ebamugavustunde vahepeal. Kui näiliselt on üksindus muutunud võimatuks (erinevate elektrooniliste vahendite abil oleme pidevalt millegagi/kellegagi kontaktis), siis võib-olla on maailm endiselt viirastuslik paratamatus, mille kesta all võib leida erinevaid kihistusi.

Näitus loob võimaluse avastada seda “maailma” kaasaegse graafika vaatenurgast, mis tihtilugu lammutab visuaalse terviku erinevateks tasanditeks, et seda siis uuesti kokku panna või jätta meelega düsfunktsionaalseks. Näitus ei lähtu konkreetsetest tehnikapõhistest raamidest ning jätab vabaduse avardada kahetasandilisi graafilisi tasandeid erinevate dimensioonidega.

Näitusel osalevad: Britta Benno, Gudrun Heamägi, Kalli Kalde, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau. Helen Tago, Kadri Toom
Kuraator: Lilli-Krõõt Repnau
Graafiline disain: Ott Kagovere
Graafika plakatil: Kadri Toom, ofset-lito (2017)

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital
Tänud: Eesti Kunstiakadeemia graafika osakond, Eesti trükimuuseum


Avalik ülesvõte

Tartu Kunstimaja vestluste sarja “Avalik ülesvõte” kuues osa. Lilli-Krõõt Repnau kureeritud Eesti graafikute näituse “Teispool reaalsust” raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit tähistanud kunstnik Kalli Kalde vahel. Ülesvõte toimus 15. septembril 2017. aastal.


Meediakajastus

Joanna Hoffmann. Jalutuskäik galeriides – Inspireeriv kolmik. Sirp, 22.09.2017.

Elnara Taidre. Jalutuskäik galeriides – Postutoopiast postgraafika keeles. Sirp, 22.09.2017.


On Thursday, 24 August at 18.00 Estonian printmakers group exhibition “Beyond Reality” will be opened in the large and small galleries of the Tartu Art House.

The father of cyberpunk William Gibson has said: “The present is already here”. Artists can generate different mechanisms of perception: create organised personal systems that are oversaturated by information or, vice versa, materialise fantastic ideas in a clearly defined continuum.

In the era of technology, we live in the unknown, on the border between pleasure and discomfort. Even though true loneliness has seemingly become impossible (via different electronic devices we are constantly connected to something or somebody), the world can still be a phantasmal inevitability that shelters different layers,

“Beyond Reality” offers the possibility to discover this “world” from the viewpoint of contemporary printmakers: they often dismantle the visual whole into various layers that are then recompiled into a new combination or are left dysfunctional on purpose. This exhibition is not based on precisely defined technical boundaries which means that the artists can expand two-dimensional graphics through different other dimensions.

The exhibition will remain open until 17 September.

Participating artists: Britta Benno, Gudrun Heamägi, Kalli Kalde, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau. Helen Tago, Kadri Toom
Curator: Lilli-Krõõt Repnau
Graphic design: Ott Kagovere
Print on the poster: Kadri Toom, offset lithography (2017)

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia
Thanks: Graphics Department of the Estonian Academy of Arts, Estonian Printing and Paper Museum

 

Rubriigid: Määratlemata | “Teispool reaalsust” / “Beyond Reality” / 24.08.–17.09.2017 / Suur ja väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Leonhard Lapin “Eesti mets” / 24.08.–16.09.2017 / Monumentaalgalerii

Jaan Klõšeiko. Leonhard Lapin ajakiri „Noorus” suvepäevadel 1969. Eesti Kunstimuuseumi fotokogu FK 355:8

Jaan Klõšeiko. Leonhard Lapin ajakiri „Noorus” suvepäevadel 1969. Eesti Kunstimuuseumi fotokogu FK 355:8*

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 24. augustil 2017 kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Leonhard Lapini isikunäitus „Eesti mets”, millega kunstnik alustab oma seitsmekümnenda juubeli tähistamist.

Installatsioonid on Leonhard Lapini loomingus alati olulist rolli mänginud. Oma taiestes on ta omavahel sünteesinud erinevaid materjale ning pakkunud välja mitmesuguseid vormilahendusi ja -kooslusi, olgu siis tegu suuremõõtmeliste linnaruumi paigutatud obeliskide või väikeseformaadiliste arhitektoonidega.

1994. aastal alguse saanud sarja „Eesti mets” peatähelepanu on keskendunud puidule selle kõige laiemas tähenduses. Esimesest installatsioonist alates on Lapin soovinud seerias peegeldada igavikulist dilemmat, mis paratamatult kaasneb looduse ja inimetegevuse kokkupuutel tekitatud „uue loodusega”: millise määrani on sekkumine lubatud?

1994. aastal, esimest „Eesti metsa” saatnud tekstis kirjutas kunstnik: „Installatsiooni idee ongi sümboolselt demonstreerida loodusliku metsastruktuuri muutumist tehislikuks puidustruktuuriks, milles metsa hierarhiline korrapära muutub abstraktseks koosluseks, inimese väljamõeldud maailmaks. Sedaviisi kehastame me dualismi, olles uut otsivad rändurid, ent samas ka vana ja pika aja jooksul tekkinu lõhkujad. Milline on meie koht lõpmatuses?” Kirjutatud aastal 1994, on eeltoodud tsitaat mõtlemapanev ka tänases ajahetkes.

Näituse kuraator on Holger Rajavee.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapitali, Eesti Arhitektide Liit ja Tiit Liivamägi.

Näitus jääb avatuks 17. septembrini.

Leonhard Lapin (snd 1947) õppis aastatel 1966–1971 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri. Ajavahemikul 1990–2013 õpetas ta Eesti Kunstiakadeemias ning on nüüdseks emeriitprofessor. Külalisprofessorina on ta õpetanud ka nii Tartu Ülikoolis kui Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Oli üks rühmituse SOUP ’69 liikmeid. Alates 1973. aastast on Lapinil olnud enam kui sada isikunäitust nii Eestis kui väljaspool.


Meediakajastus

Joanna Hoffmann. Jalutuskäik galeriides – Inspireeriv kolmik. Sirp, 22.09.2017.


On Thursday, 24 August at 18.00 Leonhard Lapin’s personal exhibition “Estonian Forest” will be opened at the Tartu Art House as the beginning of the celebrations for his seventieth jubilee.

Installations have always played an important role in Leonhard Lapin’s oeuvre. In his works, Lapin has synthesised different materials and has offered various formal solutions and combinations whether in the form of large-scale obelisks in the urban space or as small-format architectones.

In 1994, Lapin started his “Estonian Forest” series that has focused on wood in its widest meanings. Since the first installations, Lapin has used the series to reflect upon the eternal dilemma that inevitable accompanies the “new nature” that is the result of the relationship between nature and people: what is the limit of this relationship?

In 1994, Lapin wrote: “The idea of the installation is to symbolically demonstrate the transformation of the natural forest structure into an artificial timber structure where the hierarchial order of the forest becomes an abstract combination, a world invented by humans. We embody the dualism: we are wanderers searching for novelties and the destroyers of an ancient order that has grown through time. What is our place in infinity?”

The exhibition is curated by Holger Rajavee.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Architects’ Union and Tiit Liivamägi.

The exhibition will remain open until September 17.

Leonhard Lapin (b 1947) studied architecture in 1966–1971 at the Estonian State Art Institute. In 1990–2013 he taught at the Estonian Art Academy and is now professor emeritus. He has also taught as a guest professor at the University of Tartu and at the Tartu Art College. He was one of the members of the artists’ group SOUP ‘69 and from 1973 has had over a hundred personal exhibitions in Estonia and abroad.

* http://muis.ee/museaalview/2887929

Rubriigid: Määratlemata | Leonhard Lapin “Eesti mets” / 24.08.–16.09.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud