Graafikanäitus “Tumeaine” / Suur saal / 19.09.–13.10.2019

Dagne Aaremäe

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis graafikute grupinäitus „Tumeaine”. Näituse kuraator on Lilli-Krõõt Repnau.

„Tumeaine” on mõtteline jätk Repnau kaks aastat tagasi Tartu Kunstimajas kureeritud näitusele „Teispool reaalsust”, mis puudutas kaasaegse graafika abil tänapäeva rahutut meelt. Ka seekordne näitus on õrnalt ulmeline, kuid keskmes on rohkem keskkond, linnaruum ja utoopiline olevik ehk optoopia. Nagu kosmiline tumeaine väljendub läbi gravitatsiooni, vaatleb antud projekt tumedaid jõude, mis sekkuvad me igapäevaellu ning ilmutavad end oma tahumatute tagajärgede kaudu.

Repnau lisab: „See on ülekiirenenud maailm, mis lookleb absurdi ja fantaasia piiril ning pahatihti tundub, et „lame maa” on vaid selle jäämäe tipp. Kõik olemuslik on põgus ning igasugune paigalolek on vaid illusoorne. Tuleks vaid tabada enda kohalolu selles üleküllastunud maailmas, lõpmatus informatsoonitulvas ning mitte kaotada oma lõõmav-rahulikku taju.”

Osalevad kunstnikud: Dagne Aaremäe, Toomas Kuusing, Sidney Lepp, Silvi Liiva, Mark Antonius Puhkan, Kertu Rannula, Katarina Sarap, Helen Tago, Kadri Toom, Benjamin Vasserman.

Näitus on avatud 13. oktoobrini.


On Thursday, 19 September at 5 p.m. printmaking group exhibition “Dark Matter” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated by Lilli-Krõõt Repnau.

„Dark Matter” is a notional continuation of “Beyond Reality” that Repnau curated in the Tartu Art House two years ago. That project approached today’s restless minds through contemporary printmaking. The present exhibition is also somewhat fantastic but focuses more on the environment, the urban space and the utopian present. Just like the presence of the cosmic dark matter is revealed through gravity, the project looks at dark powers that interfere in our everyday lives and expose themselves only through their crude consequences.

Repnau adds: “It’s an over-accelerated world that weaves between the absurd and the fantastical and as often as not it seems that the “flat Earth” is just the peak of the iceberg. Everything substantial is transient and immobility is only an illusion. We must capture our own presence in this oversaturated world with its endless flood of information and not lose our passionate yet tranquil sensibility.”

Participating artists: Dagne Aaremäe, Toomas Kuusing, Sidney Lepp, Silvi Liiva, Mark Antonius Puhkan, Kertu Rannula, Katarina Sarap, Helen Tago, Kadri Toom, Benjamin Vasserman.

The exhibition is open until 13 October.

Rubriigid: Määratlemata | Graafikanäitus “Tumeaine” / Suur saal / 19.09.–13.10.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Andrus Peegel, Tõnis Kriisa “Kõrvalnähud” / Väike saal / 19.09.–13.10.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. septembril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Andrus Peegli ja Tõnis Kriisa ühisnäitus „Kõrvalnähud”.

Graafik Peegli ja keraamik Kriisa ühisnäitus on selge näide sellest, et suvisest „mitte midagi tegemisest” võib siiski midagi sündida. Näiteks pildirida ja hulk suurepärast keraamikat. Näitusetööde valik on seepärast ka suviselt kirju nagu lapitekk.

Autorid lisavad: „Rannahooajale kohaselt puudub projektil ka visuaalne manifest, sotsiaalne appikarje, sügav ühiskondlik mõõde või mõni muu tõsisemaigune kõrvalprodukt. Seetõttu on pisut suurem rõhk katsetustel kompositsiooni ja materjalidega. Kõiksugu kontseptuaalsed tõlgendused on lubatud, kuid peamine fookus on graafika ja keraamika võimalustel nii tasapinnalalise kui kolmemõõtmelisena.”

Andrus Peegel (snd 1955) on graafik, karikaturist ja illustraator. Ta on õppinud Tartu Kunstikoolis ja Tartu Ülikoolis ning täiendanud ennast praktikas. Peegel õpetab Tartu Kunstikoolis ja on muuhulgas ka Eesti Kunstnike Koondis Torontos liige. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas oli 2015. aastal (koos Tõnis Paberitiga).

Tõnis Kriisa (snd 1968) on õppinud Tartu Kunstikoolis skulptuuri ja Eesti Kunstiakadeemias keraamikat. Ta õpetab Tartu Kunstikoolis ja Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas oli 2014. aastal.

Näitus on avatud 13. oktoobrini.


On Thursday, 19 September at 5.30 p.m. Andrus Peegel and Tõnis Kriisa will open their joint exhibition “Side Effects” in the small gallery of the Tartu Art House.

The joint exhibition of the printmaker Peegel and the ceramicist Kriisa is a clear example that “doing nothing” in the summer can actually lead to something. For example, a series of pictures and a lot of magnificent ceramics. This is also the reason why the selection is mottled like a quilted blanket in summer.

The authors add: “As befits the beach season, the project lacks a visual manifesto, a social call for help, a deeply social dimension or some other serious side product. Therefore the emphasis has been placed on experiments with composition and materials. All conceptual interpretations are allowed but the main focus of the exhibition is on the two and three dimensional possibilities of printmaking and ceramics.”

Andrus Peegel (b 1955) is a printmaker, caricaturist and illustrator. He has studied in the Tartu Art School and the University of Tartu and has improved his skills with practical work. Peegel teaches at the Tartu Art School and is also a member of the Society of Estonian Artists in Toronto. His last personal exhibition in the Tartu Art House was in 2015 (with Tõnis Paberit).

Tõnis Kriisa (b 1968) has studied sculpture at the Tartu Art School and ceramics at the Estonian Academy of Arts. He teaches in the Tartu Art School and the Pallas University of Applied Science. His last exhibition in the Tartu Art House was in 2014.

The exhibition will be open until 13 October.

Rubriigid: Määratlemata | Andrus Peegel, Tõnis Kriisa “Kõrvalnähud” / Väike saal / 19.09.–13.10.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Pille Johanson “Vaatamata kõigele” / Monumentaalgalerii / 19.09.–13.10.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Pille Johansoni isikunäitus „Vaatamata kõigele”.

Johanson on varasemast peamiselt silma jäänud poolabstraktsete maalidega, mille värvid on sageli sordiini all ning mille tegevuskohad ja tegelased peituvad kusagil uduselt unenäolises maailmas. Sellel korral üllatab ta aga kirgaste ja päikeselisest energiast pakatavate maastikega, mille laiad pintslitõmbed annavad edasi looduses peituvat suvist mängulisust. Maailm on üks ilus koht!

Kunstnik aga seletab: „Ei ole praegu harvad need hetked, kui maailm mu ümber justkui koost lagunema kipub. Igal pool heliseva häirekellad, üleüldine ärev atmosfäär halvab mõtte ja röövib julguse. Tahaks joosta seitsme maa ja mere taha, peitu pugeda, kõrvad kinni katta, mitte vaadata. Lihtsalt loota. Võtangi hetkeks aja maha, puhkan silmi ja südant. Et siis jälle, vaatamata kõigele…”

Pille Johanson (snd 1962) on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna (BA ja MA). Alates 2012. aastast töötab ta Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonnas osakonnajuhataja abi ja õppejõuna. Varasemalt on ta töötanud tõlkijana. Tegemist on tema esimese isikunäitusega Tartu Kunstimajas.

Näitus on avatud 13. oktoobrini.


On Thursday, 19 September at 6 p.m. Pille Johanson will open her personal exhibition “Despite Everything” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Johanson has mostly made semi-abstract paintings with muted colours where the location and characters seem to hide in some foggy dream realm. This time, however, she surprises us with bright landscapes bursting with sunny energy where the thick brush strokes convey the playfulness found in nature in summer. The world is a beautiful place!

The artist responds: “The moments when the world around me seems to disintegrate are not uncommon. Alarms sound everywhere, the general hectic atmosphere paralyses our thoughts and steals away our courage. I would like to hide behind the seven seas, to cover my ears and eyes. To just hope. That is why I take a moment to rest my eyes and my heart. To then once again, despite everything…”

Pille Johanson (b 1962) has graduated from the Painting Department of the University of Tartu (BA and MA). Since 2012, she works at the Pallas University of Applied Sciences as the assistant head and teacher of the Painting Department. Earlier she has worked as a translator. This is her first personal exhibition at the Tartu Art House.

The exhibition will be open until 13 October.

Rubriigid: Määratlemata | Pille Johanson “Vaatamata kõigele” / Monumentaalgalerii / 19.09.–13.10.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Ehalill Halliste ja Helle Videvik “Veest võetud, tulest tulnud” / Suur saal / 22.08.–15.09.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 22. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Ehalill Halliste ja Helle Videviku näitus „Veest võetud, tulest tulnud”.

Ühine näitus moodustab justkui maailma ajaloo: Halliste kujutab miljonite aastate jooksul merede põhja ladestunud paepindu ja Videvik seda, mis samal ajal toimus maismaal. Halliste kannab Eesti rahvuskiviks nimetatud paekivi struktuurid ja mustrid oma gobeläänidesse. Tegemist on meeleoluka dokumentatsiooniga, mis annab edasi selle kivimi üllatavalt mitmekesist koostist ja koloriiti.

Videvik on saanud inspiratsiooni loodusvormidest ja -nähtustest ning kajastab viimasel ajal üha enam kliimaprobleeme. Ta ei kopeeri loodust, vaid loob erinevate vormide, faktuuride ja glasuuride abil emotsioonidel põhineva kulgemise ja kogemuse. Kive, vett ja liiva kujutavad teosed mõjuvad põhjamaiselt selgete ja monumentaalsetena.

Näituse kujundaja on Madis Liplap.

Ehalill Halliste (snd 1948) õppis aastatel 1971–1976 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis tekstiilikunsti. Peale pikki aastaid töötamist nii ARSis kui õpetajana on ta alates 2002. aastast vabakutseline. Hallistet on ohtralt pärjatud erinevate tunnustustega, muuhulgas on ta Valgetähe teenetemärgi kavaler. Tartus tal varem isikunäituseid toimunud pole.

Helle Videvik (snd 1945) õppis aastatel 1965–1969 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis keraamikat. Töötanud ARSi keraamika ateljees ning alates 1996. aastast vabakutseline. Osalenud näitustel Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Rootsis, Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Tšehhis. Tartus tal varem isikunäituseid toimunud pole.

Näitus on avatud 15. septembrini.


Ehalill Halliste and Helle Videvik “Arrived from the Sea, Born from the Fire”

On Thursday, 22 August at 5 p.m. Ehalill Halliste and Helle Videvik will open their exhibition “Arrived from the Sea, Born from the Fire” in the large gallery of the Tartu Art House.

The joint exhibition is like a history of the world: Halliste depicts the surfaces of limestone sediments that have formed at the bottom of the sea over millions of years while Videvik shows us what took place on dry land. Halliste translates the structures and patterns of limestone that is called our national stone into her tapestries. It is a heartfelt documentation that conveys the surprisingly diverse composition and colouring of this rock.

Videvik’s inspiration comes from natural forms and phenomena. Over the last years she has been also expressing her views on climate problems. She does not copy nature, but creates a meditation and an experience based on emotions using various forms, textures and glazes. The works depicting stones, water and sand have a clear and monumental effect.

The exhibition has been designed by Madis Liplap.

Ehalill Halliste (b 1948) studied textile in 1971–1976 in the Estonian State Art Institute. After many years of working both in the ARS factories and as a teacher, she became a freelance artists in 2002. Various accolades have been bestowed upon Halliste including the Order of the White Star of the Republic of Estonian. She has not had any personal exhibitions in Tartu.

Helle Videvik (b 1945) studied ceramics in 1965–1969 in the Estonian State Art Institue. She worked in the ARS ceramics studio but since 1996 is a freelance artist. She has participated in exhibitions in Estonia, Russia, Latvia, Lithuania, Finland, Denmark, Sweden, Germany, Italy, France and the Czech Republic. She has not had any personal exhibitions in Tartu.

The exhibition is open until 15 Sepetember.

Rubriigid: Määratlemata | Ehalill Halliste ja Helle Videvik “Veest võetud, tulest tulnud” / Suur saal / 22.08.–15.09.2019 kommenteerimine on välja lülitatud