Fred Kotkas “Eesti pidu” / Suur saal / 13.08.-23.09.2018

(Scroll down for English)

Reedel, 31. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Fred Kotkase isikunäitus „Eesti pidu”, mis kuulub EV100 kunstiprogrammi.

Kotkase maalinäitus pakub ülevaadet Eestis tähistatavatest pidupäevadest ja neid tähistavatest inimestest. Vaadeldakse erinevaid sündmuseid ning neil osalevat värvikirevat seltskonda, millest moodustub ühiskondlik läbilõige. Samas tõstetakse esile ka tõsiseid murekohti, kuigi kunstnik jääb nende kajastamisel lõpuni neutraalseks.

Kotkas lisab: „Ainestikule on lähenetud mitme nurga alt, näidates nii seda, milline on erinevatesse kihtidesse ja gruppidesse kuuluvate inimeste ettekujutus ühest õigest peost, kui ka seda, milliseks üks pidu kujuneda võib, kui asjaosaliste arvamused kipuvad lahku minema. Lisaks tähistamisele on kujutatud ka ettevalmistused, toibumised ning tunded, mis valitsevad siis, kui ei saagi pidutseda.”

Fred Kotkas (snd 1986) on maalikunstnik ja illustraator, kes elab ja töötab hetkel Hiiumaal. Ta lõpetas 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonna ning tema teosed kajastavad igapäevaelu nähtusi absurdses ja tragikoomilises võtmes. Kotkase varasemad isikunäitused on toimunud Temnikova & Kasela galeriis (2013) ja Hobusepea galeriis (2012).

Näitus on avatud 23. septembrini ning rändab siis edasi Pärnusse, Viljandisse ja Tallinnasse.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Maalidel peab Eesti pidu värvikirev alasti seltskond, Tartu Postimees, 4. september 2018.


Fred Kotkas’s personal exhibition at the Tartu Art House

On Friday, 31 August at 5 p.m. Fred Kotkas’s personal exhibition “Estonian Party” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House as part of the Estonia 100 art programme.

Kotkas’s painting exhibition offers an overview of the festive days celebrated in Estonian and the people who observe them. Different events and a colourful cast of characters are explored which means that the exhibition offers a cross-section of Estonian society. At the same, negative aspects are highlighted, but the artist always depicts them with complete neutrality.

Kotkas adds: “I approach the subject-matter from different angles to show what people from various layers and groups of society consider a true party but also what a party can become if the participants don’t agree on something. In addition to celebration, preparation, recuperation and the feelings of not getting to party are also depicted.”

Fred Kotkas (b 1986) is a painter and illustrator currently living and working in Hiiumaa. In 2012, he graduated from the Liberal Arts Department of the Estonian Academy of Arts and his works explore the everyday life in its absurdity and tragicomedy. Kotkas’s earlier personal exhibitions have taken place in Temnikova & Kasela Gallery (2013) and Hobusepea Gallery (2012).

The exhibition is open until 23 September and then travels to Pärnu, Viljandi and Tallinn.

Rubriigid: Määratlemata | Fred Kotkas “Eesti pidu” / Suur saal / 13.08.-23.09.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Siiri Jüris & Anastasia Lemberg-Lvova “dys-appearance” / Väike galerii / 13.08.-23.09.2018

(Scroll down for English)

Reedel, 31. augustil kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Siiri Jürise ja Anastasia Lemberg-Lvova ühisnäitus „dys-appearance”.

Näituse pealkirjaks olev termin tähistab olukorda, kus tulenevalt kõrvalekaldest, teadvustab inimene oma tahtest sõltumata enese keha ning see muutub tema jaoks objektiks. Kehast saab takistus ning see seab oma olemasoluga piiranguid. Antud mõiste on käesoleva näituse algimpulsiks. Kaks Tartu Ülikooli taustaga kunstnikku lähenevad läbi selle termini kehale, kuid teevad seda erineval moel.

Jüris vaatleb haige ja abistaja vahelist suhet, keskendudes füüsilisele kontaktile. Tema töödel kujutatu, mis põhineb hooldajatele mõeldud ergonoomilistel võtetel, on tõstetud välja meditsiini kontekstist. Maalidel paljastub füüsilise kontakti ambivalentsus ja keha koeline materiaalsus.

Lemberg-Lvova portreed muudavad oma täiuses kujutatute füüsilised probleemid nähtamatuks. Kunstniku huvitas aga välise ilu taga peituv ning seetõttu lasi ta modellidel etendada just neid hetki, mil keha valmistas valu või ebamugavust. Tekib küsimus, kas kunstnik siiski suudab vaid tajutavat ka kujutada.

Siiri Jüris (snd 1992) on lõpetanud Tartu Kunstikooli ning omandanud Tartu Ülikooli maaliosakonnas nii bakalaureuse kui magistrikraadi. 2017. aastal toimus tal isikunäitus Võru Linnagaleriis ning tänavu ühisnäitus koos Triin Martsiga EKA galeriis.

Anastasia Lemberg-Lvova (snd 1992) on omandanud Tartu Ülikooli maaliosakonnas bakalaureusekraadi ning õpib hetkel Eindhoveni disainiakadeemia magistrantuuris.

Näitus on avatud 23. septembrini.


On Friday, 31 August at 5.30 p.m. Siiri Jüris’s and Anastasia Lemberg-Lvova’s joint exhibition “dys-appearance” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The term in the title of the exhibition denotes a situation where, due to a deviation and independent of their own will, a person is aware of their body and it thus becomes a separate object. The body is a hindrance and its presence sets limits. Two young painters who have studied in the University of Tartu use this term to approach the body but do it in different ways.

Jüris examines the relationship between two people, a patient and a nurse, and focuses on the physical contact. Her works are based on the ergonomic principles for caretakers but have been lifted out of their medical context. The paintings portray the body as ambivalent and through the materiality of the tissues.

Lemberg-Lvova’s hyper realist portraits make the physical problems of the models invisible. The artist was interested in what was behind the outer beauty and asked the models to take poses that were painful or inconvenient. Can she convey something that is only perceptible to the person who is depicted?

Siiri Jüris (b 1992) has graduated from the Tartu Art School and has BA and MA in painting from the Painting Department of the University of Tartu. In 2017, she had a personal exhibition in the Võru Town Gallery and this year a joint exhibition with Triin Marts in the Estonian Academy of Arts’ gallery.

Anastasia Lemberg-Lvova (b 1992) has a BA in painting from the Painting Department of the University of Tartu and is currently in the master’s programme of the Design Academy Eindhoven.

The exhibition will remain open until 23 September.

Rubriigid: Määratlemata | Siiri Jüris & Anastasia Lemberg-Lvova “dys-appearance” / Väike galerii / 13.08.-23.09.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Kristin Reiman “Hiigelümbermõte” / Monumentaalgalerii / 13.08.-23.09.2018

(Scroll down for English)

Reedel, 31. augustil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Kristin Reimani isikunäitus „Hiigelümbermõte”.

Reimani installatsioonid esitavad enamasti küsimusi ruumi olemuse kohta. Antud korral aga on teemaks aga valitud lausa küsimata jätmine. Milline on viimane hetk ümber mõelda, ilma et sellega kaasneks suuri tagajärgi? Kui kaugele saab valikute tegemisega minna ilma päriselt otsustamata?

Kunstnik lisab: „Probleemide ümber saab lõputult keerutada ning otsuseid ümber mõelda, sest seisukohta võtmata ei saa ka midagi valesti minna. Sama tegevust muutumatult korrates ei juhtu ka midagi ettearvamatut, mis võiks sundida valima edasist liikumissuunda; kuniks pole kiiret kohale jõudmisega, pole vaja ka võimalikule sihtkohale mõelda. Otsustamatus on näiliselt ohutu, sest pidevalt viivitades küll midagi ei õnnestu, kuid samas ei kuku ka läbi.”

Kristin Reiman (snd 1992) töötab läbi installatsiooni, skulptuuri ja projektsiooni ebamugavustunde, moonutatud reaalsustaju ning häiretega inimtegevuses. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuskraadiga vabades kunstides, veetnud vahetusõpingud Antwerpeni Kuninglikus Kunstiakadeemias Belgias, ning õpib hetkel Frankfurtis Städelschule-i filmiklassis, uurides nihkeid reaalsusest nii füüsilises kui projitseeritud ruumis.

Näitus on avatud 23. septembrini.


On Friday, 31 August at 6 p.m. Kristin Reiman’s personal exhibition “The Giant Reconsider” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Reiman’s installations usually question the space itself. For the current exhibition, however, she has chosen the theme of not asking the question at all. What is the last point of changing one’s mind without suffering any major consequences? How far can taking big decisions be postponed without really taking them?

The artist adds: “Circling endlessly over an issue, constantly deciding and re-deciding on taking action or taking a stand; there is no harm done until the outcomes are vague. Buffering in the perpetual wait for something to happen, yet nothing unpredictable comes out of looping actions. As long as there is no urgency in arriving, there is also no need to figure out a destination. Postponing is seemingly the safest mindset to be in: although nothing succeeds, nothing also fails.”

Kristin Reiman (b 1992) is an artist working with the notion of discomfort, human malfunctions and the skewed perception of reality, mainly in the mediums of installation, sculpture and projection. She has graduated with a BA in Fine Arts from the Estonian Academy of Arts, studied at the Royal Academy of Arts Antwerp and is currently enrolled in the film class of Städelschule, Frankfurt am Main, researching on shifts of reality in both physical and projected space.

The exhibition will remain open until September 23.

Rubriigid: Määratlemata | Kristin Reiman “Hiigelümbermõte” / Monumentaalgalerii / 13.08.-23.09.2018 kommenteerimine on välja lülitatud