Saksa kunstnike grupinäitus „Ristumine: hetkeks koos” / Suur saal / 30.07–23.08.2020

(Scroll down for English)

Näitusel põrkuvad nelja saksamaalt pärit kunstniku Else Goldi, Katharina Lewonigi, Matthias Lehmanni ja Tobias Stengeli vastandlikud käekirjad. Ühiselt on ette võetud riskantne eksperiment: vahetu kokkupõrge vastasseisjaga, teise kunstnikuga, mis paiskab igaühe aga oma tavapärase loomemeetodi juurde tagasi. Kuid samal ajal on see põrkumine võõraga ka viljastav: toimub ristumine, milles kunstnike teosed teineteist kõnetavad ning sarnaselt tähistaevaga külgetõmbejõu ajel galaktikateks koonduvad.

Autorite huvi ühte heita tulenes kunstikeele universaalsusest ja rikkusest, mis kasvab välja selle võimest erinevaid mõtteviise ülemaailmses zeitgeist’is ühendada. Nii on kõigis näitsuetöödes ühel või teisel viisil kohal ruumi ja ruumitaju mõjutavad omadused nagu materiaalsus, tasapinnad, liigendatus, proportsioon, värv, valgus ja vari ning nende muutumine ajas. Läbi universaalide erineva käsitluse on kunstnike eesmärgiks luua seoseid ja kattuvusi, mis oma mitmepalgelisuses toovad ilmsiks ja aitavad lahtimõtestada maailma tegelikkuseid.

Näitus toimub koostöös Kunstverein Meisseniga ning seda on toetanud Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ja Dresden Amt für Kultur und Denkmalschutz.

Näitus on avatud 23. augustini.


On Thursday, 30 July at 5 pm the German group exhibition “Intersection. Together for a Second” will be opened in the large gallery at Tartu Art House.

In this exhibition intersect the diverse handwritings of four German artists: Else Gold, Katharina Lewonig, Matthias Lehmann and Tobias Stengel. They have jointly undertaken a risky experiment: a direct collision with another party, another artist that will catapult each participant back to their respective artistic approaches. At the same time, however, this collision with the other is fruitful: it is an intersection where the works of the artists address each other and converge into galaxies through mutual attraction.

The desire of the artists to intersect is the result of the universality and richness of the artistic language due to its power to consolidate various dispositions in the context of a global zeitgeist. Therefore in all the works at the exhibition are present the qualities that influence both the space and the sense of space, including materiality, surface, structure, colour, light and shadow as well as their transformations in time. Through different approaches to these universal qualities, the objective of the artists is to create diverse relationships and convergences that would reveal and interpret the realities of the world.

The exhibition has been made in collaboration with the Kunstverein Meissen and is supported by the Kulturstiftung des Freistaates Sachsen and Dresden Amt für Kultur und Denkmalschutz.

The exhibition will remain open until 23 August.

Rubriigid: Määratlemata | Saksa kunstnike grupinäitus „Ristumine: hetkeks koos” / Suur saal / 30.07–23.08.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Ulvi Haagensen „Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid” / Väike saal / 30.07–23.08.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 30. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Ulvi Haagenseni isikunäitus „Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid”.

Näituse fiktiivseks autoriks on Olive Puuvill, kes teeb kunsti brikolöörina, klopsides, kõpitsedes ja nokitsedes seda kokku kõigest käepärasest. Seekord kombineerib ta mustreid, jooni, tekstuure ja valgust ning loob neist installatsiooni, kus objektid, situatsioonid, materjalid ja ideed on kergelt kaootilises, kuid siiski sisemist loogikat omavas vahekorras. Kõiges selles paljastuvad tema kavatsused, eesmärgid ja ideed ning teos väljendab justkui füüsiliselt seda protsessi, mille tulemusena Olive’i igapäevaelu põrkub, kohtub ja sulandub tema kunstiliste praktikatega.

Kunstnik lisab: „Osad töid on käsitsi tehtud, teised mitte. Tekivad ebakõlad ja harmooniad. Mõned objektid on vististi kasulikud ja funktsionaalsed, teised mitte. Olive on oma loominguliste lätete ja ideede maailma sügavusest tulnud lagedale heegeldatud linikutega, mis soovivad justkui vallutada keskset kohta installatsioonis, kus harjad, kaltsud ja muud puhastusvahendid on paigutatud võrdsele positsioonile käsitöö ja dekoratiivse ornamendiga ning kus käsitsi tehtud lauad ja valgustid on muutunud kunstiks.”

Ulvi Haagensen on Austraalias sündinud kuid pikalt Eestis elanud kunstnik. Ta õppis Sydney City Art Institute’is (BA) ja College of Fine Art, University of New South Wales’is (MA) ning omandab parajasti Eesti Kunstiakadeemias doktorikraadi, uurides kunsti ja igapäevaelu seoseid läbi kunstniku silmade. Lisaks Eestile on tal isikunäituseid toimunud Austraalias, Rootsis ja Leedus. Praegune näitus on tema esimene ülesastumine Tartus.


Meediakajastus

Ester Bardone, Tenno Teidearu. Kummalised asjad argielu ja kunsti piirimailt. Sirp, 28. august 2020.


On Thursday, 30 July at 5 pm Ulvi Haagensen will open her solo exhibition “From the Archive: a Collection of Funny Things” in the small gallery at Tartu Art House.

This exhibition is by imaginary artist, Olive Puuvill, who creates work in the manner of a bricoleuse, cobbling, tinkering and using whatever is close at hand. In her latest work she combines patterns, lines, textures and light to create an installation where objects, situations, materials and ideas are juxtaposed in a slightly chaotic arrangement, but one that nonetheless has a logic of its own. All this bears the traces of her intentions, aims and ideas as physical evidence of the working processes where Olive’s everyday life clashes, meets and melds with her art practice.

The artist adds: “Some of the pieces are handmade, others not. They clash, they harmonise. Some are possibly useful or functional, others not. From the depths of her creative practice and ideas, Olive has emerged with crocheted doilies that attempt to take centre stage in an installation where brushes, cloths and other cleaning equipment and tools are presented on an equal footing with handicraft and decorative art ornaments, and where handmade tables and lighting fixtures also claim their place as art objects.”

Ulvi Haagensen was born in Australia but has been living in Estonia for many years. She studied at City Art Institute in Sydney (BA) and College of Fine Art, University of New South Wales (MFA) and is currently doing her PhD at the Estonian Academy of Arts researching the connections and overlap between art and everyday life as seen through the eyes of a practising visual artist. She has had solo exhibitions in Estonia, Australia, Sweden and Lithuania. This is the first time Haagensen has presented her works in Tartu.

The exhibition will remain open until 23 August.

Rubriigid: Määratlemata | Ulvi Haagensen „Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid” / Väike saal / 30.07–23.08.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Mari Volens “Lahtiraksatus” / Monumentaalgalerii / 30.07–23.08.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 30. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Mari Volensi isikunäitus „Lahtiraksatus”.

Näitusel on väljas installatsioon „Vaikne pöörd” (2018, varem eksponeeritud Draakoni galeriis ja Tallinna Kunstihoones grupinäitusel „Hea olemise kunst”) ning fotoseeria „Võtab kuju”. Terviku loomiseks kasutab kunstnik nii heli, valgust ja värvi, kui ka liikuvaid objekte. Kõik kokku on tegu piiriga sisemise mõtte- ja kujutlusmaailma ning välise keskkonna vahel.

Midagi lükkus liikuma.
Enam nii ei saanud.
Kokkusurutud olekusse tekkis veidi õhku,
paindumatus ja kaitse asendusid usaldusega.
Mis oleks, kui saaks lasta lahti tuttavatest vormidest?
Kui teaks, et teisiti saab ka.
Kui ei unustaks, et rohkem polnudki vaja.
Ehk saab,
äkki enam ei pea,
mis oleks, kui prooviks võtta enda kuju.

Mari Volens (snd 1981) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnad (BA 2013, MA 2017) ning täiendanud end õpingute kestel Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias. Varasemalt on ta lõpetanud Tartu Ülikooli prantsuse filoloogia erialal. 2013–2018 oli Volens aktiivselt seotud nomaadse artist-run platvormi Rundum eestvedajana koos Kulla Laasi, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepperi ja Kristina Õllekiga. Tegemist on tema esimese isikunäitusega Tartus.

Tänud: Erki Soidla, Mihkel Kivi (Murdosa OÜ), Eva Mustonen, Signe Seppo.


On Thursday, 30 July at 5 pm Mari Volens will open her solo exhibition “Sudden Disentanglement” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The exhibition consists of the installation “A Quiet Turn” (2018, earlier exhibited in the Draakoni Gallery in Tallinn and at the Tallinn Art Hall group exhibition “The Art of Being Good”) and the photo series “Taking Shape”. The artist uses sound, light, colour and moving objects to create the resulting ensemble. Altogether it is the border between the internal world of thoughts and imagination and the external reality.

Something started moving.
Couldn’t go on as before.
Some air got into the compressed state,
rigidity and defence were replace by trust.
What if we could let go of familiar forms?
If we knew that there was another way.
If we didn’t forget that we didn’t need more.
Maybe we can,
maybe we don’t have to,
what if we took our own shape.

Mari Volens (b 1981) has graduated from the Photography Department of the Estonian Academy of Arts (BA 2013, MA 2017) and has complemented her studies in the Royal Danish Academy of Fine Arts. She has earlier also studied French philology at the University of Tartu. From 2013 to 2018, Volens was actively engaged with running the nomadic artist-run platform Rundum together with artists Kulla Laas, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepper and Kristina Õllek. This is her fest solo exhibition in Tartu.

Thanks: Erki Soidla, Mihkel Kivi (Murdosa OÜ), Eva Mustonen and Signe Seppo.

Rubriigid: Määratlemata | Mari Volens “Lahtiraksatus” / Monumentaalgalerii / 30.07–23.08.2020 kommenteerimine on välja lülitatud