Margus Meinart / “Viljapuuaed” / 27.07.–19.08.2017 / Monumentaalgalerii

(scroll down for English)

Neljapäeval, 27. juulil 2017 kell 18.00 avab Kunstiühing „Pallas” Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Margus Meinarti portreedenäituse „Viljapuuaed”.

Meinarti maalide põhielement ja kandejõud on värv. Just värvi kaudu iseloomustab ta inimesi, sugulasi, sõpru ja tuttavaid, tuntud ja tundmatuid isiksusi. Mõni neist on sisenenud tema portreedesse otsekoheselt ja tabatud vahetult, mõni jälle justkui ümber nurga, kõveruse kaudu.

Näitusel põnevust jätkub, sest kokku saavad erinevad väljenduslaadid, leidub nii varjundirikast impressiooni kui ka julget ekspressiooni, on kärtse kooslusi ja on hillitsetud vahekordi, sõltuvalt modelli loomusest või ka kunstniku suhtest temaga. Ei puudu ka inimese lähimad kaaslased kass ja koer.

Margus Meinarti ampluaa on lai, ta on loonud nii tinglikus kui konkreetses võtmes, vaikelusid lilledega ja ilma, maastikke ja figuuriseadeid, aga ka rohkesti abstraktseid teoseid. Portreed on ta „viljapuuaeda” välja sõelunud pikemast perioodist, 2004. aastast alates.

Näituse kujundaja ja saateteksti autor on Enn Lillemets.

Näitus jääb avatuks 19. augustini.

Margus Meinart (snd 1969) on õppinud aastatel 1991–1996 Konrad Mäe Ateljees (Kunstiühing „Pallas” Stuudio) ning saanud ka Tartu Kõrgemast Kunstikoolist mööbli kujundaja ja -restauraatori diplomi. Tema maaliharidus on saadud hilis- ja järelpallaslaste Kaja Kärneri, Heldur Viirese ja Lembit Saartsi käe all. Tal on olnud isikunäituseid Eestis, Saksamaal, Belgias ja Norras ning on uuspallaslaste hulgas üks toekamaid maalijaid.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Margus Meinarti portreed elavad, vestlevad ja liiguvad. Tartu Postimees, 14.08.2017.


On Thursday, 27 July 2017 at 18.00 Art Society “Pallas” opens Margus Meinart’s portrait exhibition “The Orchard” at the Tartu Art House monumental gallery.

The main element and foundation of Meinart’s paintings is colour. He uses it to characterise people, relatives, friends and acquaintances, people we know and who are unknown to us. Some of them have been captured in his portraits directly, others seem to have reached them through a twisting journey.

The exhibition is full of excitement because it mixes together different methods of expression: there is nuanced impressionism and audacious expressionism, bright pairings and tranquil relations, depending on the nature of the model or the artist’s relationship with them. Our closest companions – cat and dog – are also present.

Margus Meinart’s artistic range is broad: he has painted in provisional and fully fleshed-out manner, still-lives with and without flowers, landscapes and figural compositions but also a lot of abstract works. The portraits in his “orchard” have been completed over a long period with the earliest being made already in 2004.

The exhibition design and accompanying text are by Enn Lillemets.

The exhibition will remain open until 19 August.

Margus Meinart (b 1969) has studied in 1991–1996 in the Konrad Mägi Studio (Art Society “Pallas” Studio) and has also received a degree in furniture design and restoration from the Tartu Art College. His education in painting comes straight from “Pallas” art school: through Kaja Kärner, Heldur Viires and Lembit Saarts. He has had personal exhibitions in Estonia, Germany, Belgium and Norway and he is one of the most talented contemporary painters of traditional schooling.

Rubriigid: Määratlemata | Margus Meinart / “Viljapuuaed” / 27.07.–19.08.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud

Külli Suitso „Kiiver. Vol. 3” / 27.07.–19.08.2017 / Väike galerii

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Külli Suitso isikunäitus „Kiiver. Vol. 3” ning esitletakse kataloogi „Kiiver – rahu ja sõja vahel”.

Külli Suitso maaliseeria „Kiiver” on valminud vahemikus 2014–2017 ning koosneb 37 maalist, graafilisest lehest, videost ja installatsioonist. Varasemalt on töid näidatud kunstniku isikunäitustel Taanis, kuid Eestis tuleb komplekt niivõrd suures mahus esitlemisele esmakordselt. Seeria esimene teos valmis 2014. aastal vahetult peale Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Kunstnik ise seletab: „Kiiver on tugev sümbol. Tavaliselt seostatakse sellega sõda, hävingut, kannatust, surma, aga ka kaitset. Kiivritele kinnitatakse sümbolid sõduri kuuluvuse ja hierarhia kohta, kuid mundrite all inimese hinges on täiesti isiklikud mõtted, tunded, soovid, unistused, hirmud, igatsused ja saatus.”

Taani kunstiajaloolane Inge Schjødt lisab: „Kunsti kaudu keerab Külli Suitso pimeduse kajad ning elu hääled valjemaks ning vaiksemaks. Ta paneb värvi piltidele, mis ilmuvad välja mälestustest, inspiratsioonist, aastatepikkustest õpingutest, kunstnikutööst. Need on kõik osakesed temast endast.”

Imbi Paju koostatud ja toimetatud eesti, inglise ja taani keelses kataloogis „Kiiver – rahu ja sõja vahel” kirjutavad peale koostaja Christian Højlund, Toomas Hendrik Ilves, Mary Jordan, Harry Liivrand, Enel Melberg, Elisabeth Rehn ja Inge Schjødt.

Näituse avamisel toimub soome kirjaniku ja muusiku Kivi Larmola performance ”Kiiver – rahu ja sõja vahel”, milles osalevad Külli Suitso, Klea Suitso ja Imbi Paju. Lisaks räägib kunstniku maalidest Taani kunstiajaloolane ja kultuurikirjanik Inge Schjødt.

Külli Suitso (snd 1974) lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna ja liitus samal aatal Kursi koolkonnaga. Aastatel 2001–2004 töötas Tartu Kõrgemas Kunstikoolis peale mida asus elama Taani, kus annab Århusi Kunstiakadeemias maalikursuseid. Osalenud näitustel alates 1993. aastast maalide, graafika ja lühifilmidega. Külli Suitso viimane isikunäitus Tartus toimus 2006. aastal Y-galeriis.

Näitust toetab Tartu Kultuurkapital.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Kiiver sõjas ja rahus. ERR, 01.08.2017.


Opening of Külli Suitso’s exhibition and presentation of catalogue

On Thurdsay, 27 July at 17.00 Külli Suitso’s personal exhibition “Helmet. Vol. 3” will be opened at the small gallery of the Tartu Art House alongside the presentation of her catalogue “Helmet – Between Peace and War”.

Külli Suitso’s series of paintings “Helmet” was completed from 2014 to 2017 and consists of 37 paintings, a graphic print, a video and an installation. These works have been earlier shown at her personal exhibitions in Denmark but it is the first time the series is exhibited to such an extent in Estonia. The first work of the series was completed in 2014 immediately after Russia’s annexation of the Crimean peninsula.

The artist herself explains: “Helmet is a strong symbol. It is usually associated with war, destruction, suffering and death, but it also represents protection. The symbols attached to helmets display affiliation and hierarchy, but the person’s soul underneath their uniform contains personal thoughts, feelings, wishes, dreams, fears, cravings and destiny.”

Danish art historian Inge Schjødt adds: “Through art Külli Suitso amplifies or decreases the echoes of darkness and the sounds of life. The colours she adds to her paintings surface from her memories, inspirations, years full of studying and the labours of an artist. They are all parts of her.”

Estonian, English and Danish catalogue “Helmet – Between Peace and War” is compiled and edited by Imbi Paju. Besides her, Christian Højlund, Toomas Hendrik Ilves, Mary Jordan, Harry Liivrand, Enel Melberg, Elisabeth Rehn and Inge Schjødt also contribute.

At the opening of the exhibition Finnish writer and musician Kivi Larmola will present his performance “Helmet – Between Peace and War” with the participation of Külli Suitso, Klea Suitso and Imbi Paju. Danish art historian and cultural journalist Inge Schjødt will talk about Suitso’s paintings.

The exhibition will remain open until 19 August.

Külli Suitso (b 1974) graduated in 1996 from the Painting Department of the University of Tartu and joined the same year with the artists’ group Kursi School. In 2001–2004, Suitso worked at the Tartu Art College. After that she moved to Denmark and teaches painting at the Århus Art Academy. She has participated with paintings, prints and short films at exhibitions from 1993. Külli Suitso’s last personal exhibition in Tartu took place in 2006 in Y-gallery.

The exhibition is supported be the Cultural Endowment of Tartu.

Rubriigid: Määratlemata | Külli Suitso „Kiiver. Vol. 3” / 27.07.–19.08.2017 / Väike galerii kommenteerimine on välja lülitatud