Martin Urb & Liisi Örd “Fragment 5.10” / 15.02.–11.03.2018 / Monumentaalgalerii

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 15. veebruaril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis maalijate Martin Urbi ja Liisi Ördi ühisnäitus „Fragment 5.10”.

Ateljeed ja igapäevaelu jagava kunstnikepaari esimene ühisnäitus on loodud võrdsetelt stardipositsioonidelt: erinevad inimesed üle maailma on ühel ja samal päeval pildistanud ühe (juhusliku) hetke oma elust, mille kunstnikud on seejärel endale sobivas tehnikas lõuendile kandnud. Urbi maalidel on silutud ja pehmendatud hüperrealism, mis fragmentaarse ja igapäevase algsisendi puhul võimaldab kogetu võimalikult neutraalset edasi andmist. Ördi puhul näivad need samad momendid ta pastoosset värviilma lausa kammitsevat, kuid kokkuvõttes pääseb ta isikupäraselt nauditav pintslikiri siiski esile.

Autorid kirjeldavad valmimisprotsessi järgnevalt: „Kunstnik annab ohjad käest, laseb hetke fragmendil dikteerida teose. Ta loobub oma silmadest, oma isikust, ning usaldab teiste kogemust. Need võõrad tajufragmendid korjatakse kokku, kunstnik kogeb need omakorda läbi ja loob teose.”

Martin Urb (snd 1981) on õppinud aastatel 2004–2008 Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonnas ning lõpetas mullu Tartu Ülikooli maaliosakonna magistrantuuri. Peamiselt mootorite maailma maalingutega seotud kunstnikul on toimunud isikunäitus Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas ning ta on osalenud grupinäitustel nii Tartus kui ka Pärnus.

Liisi Örd (snd 1984) on omandanud Tartu Ülikooli maaliosakonnast nii bakalaureuse (2009) kui ka magistri kraadi (2011). Näitustel osaleb alates 2007. aastast. Tema esimene isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus juba 2009. aastal ning vahest enim on meelde jäänud kunstniku võimsalt abstraktne lõputööde väljapanek Tartu Peetri kirikus 2011. aastal.


Meediakajastus

Intervjuu galerist Indrek Grigoriga. Kuku raadio, 12. veebruar 2018.

Kaire Nurk. Vastamisi fragmendiga. Müürileht online, 8. märts 2018.


On Thursday, 15 February at 17.00 painters Martin Urb and Liisi Örd will open their joint exhibition “Fragment 5.10” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The first joint exhibition of the artist duo, who share their studio and everyday life, starts from an equal starting position: different people across the world have taken photos on the same day of a (random) moment in their life that the artists have then transferred to the canvas using their preferred techniques. Urb’s paintings use smoothed and softened hyperrealism that is capable of mediating the experiences of the fragmentary everyday input in as neutral manner as possible. Although these same qualities seem to restrain Örd’s thick and abstract palette, her individual and enjoyable brushstrokes break through and offer a nuanced counterbalance to realistic depiction.

The authors describe their creative process: „The artists hand over the reins and let the fragments dictate their work. For a moment, they will give up their own eyes, their personality, and trust the experience and perception of others. These fragments are then collected, the artist experiences them once again and create works of art.”

Martin Urb (b 1981) has studied in 2004–2008 in the painting department of the Tartu Art College and graduated in 2017 with a master’s degree from the painting department of the University of Tartu. Although his professional activities have mostly been associated with the world of motor vehicles, Urb has had a personal exhibition in the National Library of Estonian and has participated in group exhibitions in Tartu and in Pärnu.

Liisi Örd (b 1984) has a bachelor’s (2009) and a master’s degree (2011) from the painting department of the University of Tartu. She has participated in exhibitions from 2007. Her first personal exhibition in the Tartu Art House took place already in 2009 and her most distinguished project thus far has probably been the large abstract canvases painted in 2011 for the space of the St Peter’s church in Tartu as part of her 2011 graduation project.


Rubriigid: Määratlemata | Martin Urb & Liisi Örd “Fragment 5.10” / 15.02.–11.03.2018 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud

Anssi Hanhela ja Erja Kärkkäinen “Uus maastik”/ 18.01.–11.02.2018 / Suur saal

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Soome kunstnike Anssi Hanhela ja Erja Kärkkäineni ühisnäitus „Uus maastik”.

Näitus vaatleb ümbritsevat maailma kolmest lähtepunktist: inimese suhe ühiskonna, teiste indiviidide ja loodusega. Hanhelale võib maastik iga kord olla täiesti värske kogemus ning uue elu lootustandev algus. Kärkkäinen maalib oma tundeid, andes neid edasi läbi loomade ja looduse. Koos moodustub kahte lähenemist ühendav uus maastik, mis on nähtud läbi kummalise huumoriprisma.

Anssi Hanhela (snd 1962) on Oulus elav maalikunstnik. Ta maalib päevikuvormis keskealise mehe elu, jäädvustades oma seksuaalsust, ahistavat ühiskonda ning kooselu naisega. Analüüsides ja süstematiseerides kunsti kaudu oma tundeid, naerab ta mürinal kõige üle. 1980ndatel Soome kunstiellu saabunud Hanhela on varem nii Eestis kui Tartuski näitustel osalenud, viimati Lapimaa kunstnike ühisprojektis „Kuidas lugeda pimedas?” 2015. aastal Tartu Kunstimajas (kuraator Tanel Rander).

Erja Kärkkäinen on Oulus elav teatri taustaga maalikunstnik. Ta on töötanud lavastaja, stsenaristi ja lavakunsti õppejõuna. Kirjalikul ja visuaalsel narratiivil on oluline roll ka tema lavastuslikes projektides ning kogu tema praktikat iseloomustab interdistsiplinaarsus. Sobiva meediumi määrab projekti. Kärkkinen osaleb näitustel 2012. aastast ning on viimastel aastatel teinud palju koostööd Anssi Hanhelaga.


Thursday, 18 January at 17.00 Finnish artists Anssi Hanhela and Erja Kärkkäinen will open their exhibition “New Landscape” in the large gallery of the Tartu Art House.

The exhibition looks at our surrounding world from three viewpoints: our relationships with the society, other individuals and nature. For Hanhela, the landscape is something to be experienced anew each time in all its life-giving glory. Kärkkäinen paints her feelings and conveys them through animals and nature. A new landscape that blends together the two approaches is born and can only be viewed through a prism of humour.

Anssi Hanhela (b 1962) is a painter living in Oulu. He paints journal entries from the life of a middle-aged man, recording his sexuality, the oppressing society and his life with a woman. Through his art, Hanhela analyses and orders his own feelings only to burst out laughing at everything. Hanhela joined Finnish art life in the 1980s and has previously participated in exhibitions in Estonia and in Tartu. The last of these was the Lapland artists’ group exhibition “How to See in the Dark?” in 2015 at the Tartu Art House (curator Tanel Rander).

Erja Kärkkäinen is a painter with a background in theatre living in Oulu. She has worked as a director, script writer and theatre studies teacher. Written and visual narratives have an important role in her performing arts projects and her whole practice is characterised by interdisciplinarity. The correct medium is chosen according to the project. Kärkkäinen participates in exhibitions from 2012 and over the last years she has co-operated with Anssi Hanhela.


Rubriigid: Määratlemata | Anssi Hanhela ja Erja Kärkkäinen “Uus maastik”/ 18.01.–11.02.2018 / Suur saal kommenteerimine on välja lülitatud

Tõnis Vindi plakat / 18.01.–11.02.2018 / Väike saal

Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 16.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Tõnis Vindi plakatikujunduste valikut tutvustav näitus.

Tõnis Vint kujundas oma esimesed plakatid juba 1960. aastate lõpus vahetult peale ERKI lõpetamist (piimatööstusele ja muusikaüritustele). Kuigi ka neis on hilisemast ajast tuttavaid vindilikke jooni ning element, võime nende puhul siiski rääkida pigem kümnendile omasest kujunduskeelest.

Tõeliseks Vindi tour de force’iks saab lugeda komplekti 1980. aastate esimeses pooles valminud plakateid, mis on peamiselt mõeldud nii teiste kunstnike ühisnäituste kui grupiväljapanekute jaoks. Eesti graafika korüfee Jüri Hain on öelnud, et 1980ndatel kerkis plakat staatusse, milles pole seisnud ei kunagi varem ega hiljem ning Vint on kindlasti nn autoriplakati tõeline suurmeister. Kunstniku autorlus on selgelt tähtsamal kohal kui reklaamitav ning nii võib Vindi plakateid käsitleda iseseisva ja olulise komplektina tema loomingulise pagasis.

Näituse kuraator on Meelis Tammemägi.

Tõnis Vint (snd 1942) õppis aastatel 1962–1967 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafikat ning oli rühmituse ANK ’64 asutaja ja ideeline liider. Järgnevatel kümnenditel saab teda pidada üheks omanäoliseima käekirjaga graafikuks Eesti kunstis ning peamiseks minimalismi ja orientalismi kõneisikuks. 2012. aastal toimus Kumus kunstniku suurnäitus „Tõnis Vint ja tema esteetiline universum”, millega kaasnes ka mahukas monograafia. Viimati esines Vint Tartus Kiwaga kahasse tehtud ühisnäitusel „Labürint ja igavese tagasituleku teed” (2007, Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space, kuraator Elnara Taidre).


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Tõnis Vint üllatab rõivastatud naistega, Tartu Postimees, 31. jaanuar 2018.


On Thursday, 18 January at 16.30 an exhibition of Tõnis Vint’s poster designs from the 1980s will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Tõnis Vint designed his first posters already in the end of the 1960s immediately after his graduation from the Estonian State Art Institute (for dairy industry and musical events). Even though they already contain his characteristic approach and stylistic elements, they tell us more about the graphic language of the decade than about their author.

A collection of posters from the first half of the 1980s, made mainly for joint or group art exhibitions, can be considered Tõnis Vint’s tour de force. The grand master of Estonian printmaking, Jüri Hain has said that in the 1980s poster art attained a status that it hasn’t seen before or since. Vint is definitely the pinnacle of this movement that usually bears the lable of „auteur posters”. His authorship is clearly in the forefront compared to the message being advertised. Therefore Vint’s posters form a separate and important ensemble in his oeuvre.

The exhibition is curated by Meelis Tammemägi.

Tõnis Vint (b 1942) studied printmaking in 1962–1967 in the Estonian State Art Institute where he was the founder and intellectual leader of the artists’ group ANK ’64. Over the next decades, he was one of the most individual graphic artists in Estonia and the main spokesperson for minimalism and orientalism. In 2012, Kumu Art Museum hosted a grand overview of his art entitled „Tõnis Vint and His Aesthetic Universe” that was accompanied by a substantial monograph. In Tartu, his last exhibition was „Labyrinth and Paths of Eternal Return” (2007, with Kiwa, Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space, curated by Elnara Taidre).


Rubriigid: Määratlemata | Tõnis Vindi plakat / 18.01.–11.02.2018 / Väike saal kommenteerimine on välja lülitatud