Erika Tammpere „Pimedalegi selge” / Väike saal / 20.11.–13.12.2020

Alates laupäevast, 21. novembrist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud Erika Tammpere isikunäitus „Pimedalegi selge”.

Näitusel on välja pandud enamuses suureformaadilised tööd: viis gobelääni ja viis tekstiilinstallatsiooni. Tööd on valminud autori enda teostuses põhiliselt 2000ndatel. Aukohal on siiski nelikümmend aastat tagasi loodud „Taganttuules“, mille esmaesitlus oli Moskva olümpia Tallinna purjeregati ajal just Tartus, Spordimuuseumis.

Erika Tammpere teosed on väga värvilised ja tihtipeale on sisule lähenetud ootamatu nurga alt, hea huumoritajuga. Viimasel aastakümnel, siis juba täiesti pimedana, on kunstnikul valminud mitmeid omapäraseid töid digitaalse värvimääraja ja abikaasa Taso silmade toel. Autor on hoolitsenud ka saatusekaaslaste eest: iga töö kohta on näitusel kirjeldustõlge punktkirjas.

Erika Tammpere (snd 1942) lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi 1966. aastal tekstiilikunstnikuna. Ta on töötanud disainerina tekstiilivabrikus Punane Koit ja Teadus-Tootmiskoondises Mistra. Alates 1992. aastast on Tammpere vabakutseline. Tegemist on tema esimese isikunäitusega Tartus.

Autor tänab toetuse ja abi eest Eesti Kultuurkapitali, Eesti Kunstnike Liitu, Tartu Kunstimaja, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja SA Virumaa Muuseumid.


From Saturday, November 21 Erika Tammpere’s solo exhibition “Even Blind Understand” can be visited in the small gallery of the Tartu Art House.

Mainly large-format works are exhibited: five tapestries and five textile installations. The works have mostly been made by the artist herself in the 2000s. However, the place of honour belongs to “Tailwind” that was created forty years ago and was presented for the first time during the Tallinn Regatta of the Moscow Olympics and was then on display in the Sports Museum in Tartu.

The works of Erika Tammpere are very colourful and they often approach the theme from an unexpected viewpoint and through humour. In the last decade when she was completely blind, the artist has made numerous unusual works with the support of a digital colorimeter and the eyes of her husband Taso. The author has also taken into consideration the people who share his fate: every exhibited work is accompanied by descriptive translations in Braille.

Erika Tammpere (b 1942) graduated as a textile artist from the Estonian State Art Institute in 1966. She has worked as a designer for the textile factories Punane Koit and Mistra. Since 1992, she has been a freelance artist. This is her first solo exhibition in Tartu.

The artist wishes to thank Cultural Endowment of Estonia, Estonian Artists’ Association, Tartu Art House, Estonian Museum of Applied Art and Design and Virumaa Museums for their support.

Rubriigid: Määratlemata | Erika Tammpere „Pimedalegi selge” / Väike saal / 20.11.–13.12.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Taavi Talve “Dokumenteeritud vaatepunktid” / Monumentaalgalerii / 21.11.–13.12.2020

Alates laupäevast, 21. novembrist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Taavi Talve isikunäitus „Dokumenteeritud vaatepunktid”.

Näituse aineseks on maastikuid raamivad pilgud, eri ajastutest pärinevad reisikirjeldused ja päevikumärkmed, subjektiivselt autoripositsioonilt lähtuvad vaatlused. Minavormis sissekannetena esitatud jutustus seob erinevad ajastud, sündmused ja inimesed üheks looks. „Dokumenteeritud vaatepunktid” on film kujutlemisest, mis on töös kui üksik kirjeldus või mällusööbinud foto käivitavad seosteahela, mis kaotab piiri kogetu ja ettekujutatu vahel justkui „sa oleks seda kõike oma silmaga näinud”.

Kunstnik lisab: „17. sajandil hollandi keelest inglise keeleruumi kandunud ja sealtkaudu eesti keelde jõudnud sõna “maastik” (hollandi k. lanskip), tähistas algupäraselt tükikest lõuendit sellel kujutatud loodusvaatega. Järgnevate sajandite jooksul on see mõistena laienenud erinevatele kultuurilistele praktikatele. Kuid 17. sajandil maalikunstis välja kujunenud konventsionaalsed võtted toimivad edasi kaasaaja pildilise maailmaloome ja operatiivsete kujutiste vallas kui mängu tulevad mälu, ideoloogiad ja maastiku poliitilised aspektid. Maastikust saab siin kihiline kultuuriline produkt, mis on samaaegselt nii esteetiline konstruktsioon, ajakirjanduslik representatsioon kui ka toode.”

Taavi Talve (snd 1970) on õppinud skulptuuri Eesti Kunstiakadeemias ning töötab seal praegu skulptuuri ja installatsiooni õppetooli juhatajana. Alates 2005. aastast on ta olnud seotud kunstnike rühmitusega Johnson & Johnson (koos Indrek Köstriga), millele omistati 2013. aastal Kultuurkapitali aastapreemia. Talve on kahel korral olnud Köler Prize’i nominent. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2013. aastal ning koos Johnson & Johnsoniga 2015. aastal.


From Saturday, November 21 Taavi Talve’s solo exhibition “Documented Points of View” can be visited in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The exhibition focuses on various points of view that frame landscapes, travelogues from different eras and journal entries. These are all observations that stem from a subjective author position. The narrative is presented as entries in the first person that join different eras, events and people into one story. “Documented Points of View” is a film about imagination that takes place when a description or a remembered photo starts off a chain of connections that in turn erase the border between actual experiences and imagination. It is as if “you had seen everything with your own eyes”.

The artist adds: „The word ‘landscape’ (Dutch ‘lanskip’) entered the English language from Dutch and initially denoted a piece of canvas that depicted a view of nature. Over the following centuries, the term has expanded to include various cultural practices. But the conventional approaches that were developed in 17th century painting continue to function when it comes to contemporary visual creation of the world and operational imagery when these are based on memory, ideology and the political aspects of landscape. In these cases, the landscape becomes a layered cultural product that is at the same time an aesthetic construction, a journalistic representation and a commodity.”

Taavi Talve (b 1970) has studied sculpture in the Estonian Academy of Arts and works currently in that school as the Chair of Installation and Sculpture. Since 2005, he has been a member of the artist group Johnson & Johnson (with Indrek Köster) that won the 2013 Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia. Talve has been twice nominated for the Köler Prize. His previous solo exhibition in the Tartu Art House took place in 2013 and with Johnson & Johnson in 2015.

Rubriigid: Määratlemata | Taavi Talve “Dokumenteeritud vaatepunktid” / Monumentaalgalerii / 21.11.–13.12.2020 kommenteerimine on välja lülitatud