Vahram Muradyan „Mõttevabad joonistused“ / Väike saal / 02.02.–03.03.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 2. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Vahram Muradyani isikunäitus „Mõttevabad joonistused. Väljavõtteid visandivihikutest ~2014 – 2024“.

Näitusel näeme kunstniku joonistusi, mis enamuses on lehekülgede kaupa vihikutes ja kust tal pole kunagi võimalust neid korraga vaadata. Ta ei esita neid näitusesaalis mingis kindlas järjekorras, nii et kui näitusejärjestuses ilmneb loogika, on see tõenäoliselt juhuslik. Graafiline sõnamulin, aga nimetagem seda luuleks.

Neid joonistusi joonistades hiilib paratamatult sisse gravitatsioon oma raskuste, masside, tasakaalu, liikumisega. Pinnad tekivad pliiatsitõmmetega, mis tiksuvad nagu peenike punane sekundiseier. Joonistamine on kunstniku jaoks ajapõhine meedium (nagu muusika või film). Valmis joonistust vaadates on loomulik suletõmbeid uuesti läbi elada, nende kiirust, rütmi, intensiivsust, järjestust arvata püüdes. Vahel ta juhib ja vahel laseb lahti. Laseb joonistusel ise endaga hakkama saada.

„Joonistan neid siis, kui igav on või kui on liiga palju muid asju teha. Kui on külm, valgustamata ja liigub aeglaselt või on suvepuhkus, rannas vedelemine. Kohvikus, näoga akna poole või arsti vastuvõttu oodates, luminestsentskoridoris. Natuke vintis muusikafestivalil. Või lihtsalt pärast ärevat telefonikõnet halbade uudistega. Voodis, enne magamaminekut. Autos, enne kui punane roheliseks läks. Lennukis turbulentsi leevendamiseks, mis iganes see ka poleks. Vannis…,“ selgitab kunstnik.

Vahram Muradyan (s 1983) on Tartus elav Armeenia illustraator, disainer ja trükikunstnik. Lisaks kohalikele väljaannetele Müürileht ja SIRP on temalt illustratsioone tellinud erinevad rahvusvahelised väljaanded nagu The New York Times, Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Atlantic, Observer, Sunday Times Magazine, Fast Company, Adweek, Politico, ja Wired UK paljude teiste seas. Tema tööd on tunnustanud The Association of Illustrators (Ühendkuningriik), Lürzeri arhiiv (Austria), 3×3 International Illustration ProShow (USA). Ta kuulub Tartu Kunstnike Liitu ja Eesti Kirjastuste Liitu.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


On Friday, 2 February at 5 p.m., Vahram Muradyan will open his solo exhibition “Mindless drawings. Excerpts from the sketchbooks ~2014 – 2024” in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition will feature the artist’s drawings, most of which have been taken from notebooks page by page and he has never had the opportunity to look at them all at once. He does not present them in any particular order in the exhibition hall, so if any logic emerges in the exhibition sequence, it is probably accidental. It might be graphic gibberish, but let’s call it poetry.

When drawing these drawings, gravity inevitably crept in with its weight, mass, balance and movement. Surfaces emerged with pen strokes ticking like a thin red second hand. Drawing is a time-based medium (like music and film) for an artist. Looking at a finished drawing, it is natural to relive the pen strokes, trying to guess their speed, rhythm, intensity and sequence. Sometimes he leads and sometimes he lets go. Lets the drawing take care of itself.

“I draw those when bored, or when there are too many other things to do. When it’s freezing, dark and slow, or on a summer vacation, carefree at the beach. At the coffee shop, facing a window, or waiting for a doctor’s appointment in a luminescent corridor. A bit tipsy at a music festival. Or just after unsettling news on the phone. In bed, before sleep. In the car, before the light turns green. On an aeroplane, to settle turbulence, whatever that is. In a bath…,” the artist explains.

Vahram Muradyan (b. 1983) is an Armenian illustrator, designer and printmaker based in Tartu. Besides the local publications Müürileht and SIRP, he has been commissioned by various international publications, such as The New York Times, Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Atlantic, Observer, Sunday Times Magazine, Fast Company, Adweek, Politico and Wired UK, among many others. His work has been recognised by the Association of Illustrators (United Kingdom), Lürzer’s Archive (Austria), 3×3 International Illustration ProShow (US), the Tartu Artists’ Union and the Estonian Publishers’ Association.

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata | Vahram Muradyan „Mõttevabad joonistused“ / Väike saal / 02.02.–03.03.2024 kommenteerimine on välja lülitatud

Lisette Lepik, Brenda Purtsak „Tung” / Monumentaalgalerii / 02.02.–03.03.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 2. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Lisette Lepiku ja Brenda Purtsaku ühisnäitus „Tung”. Näituse kuraator on Kerly Ritval.

Näitusel kohtuvad kunstnikud ja kuraator, et võtta luubi alla armastuse mitmepalgeline ja müstiline olemus. Nad kompavad piire ning väljendavad kunstis seda, millest kogu inimeseks olemine tõukub ja teostub – armastust.

Armastus on sõnades väljendamatu, silmale nähtamatu ja käega katsumatu, seetõttu on seda raske leida, hoida aga ka käest lasta. Kindlalt tuksleva tungina käib ta inimese elus kaasas.

Kuraator selgitab: „Brenda Purtsaku kunstipraktika tegeleb bioloogilise inimkehaga, leides inspiratsiooni muuhulgas otse operatsioonilaualt. Värvidega inimkeha lahates otsib ta vastuseid suurematele eksistentsiaalsetele küsimustele nagu: Mis on see bioloogiline jõud inimese kehas, mis tõukab ja tõmbab üht teise poole? Lisette Lepiku maalipraktika keskseks teemaks on olnud keha, aistingud seksuaalsus ning sellega seotud traumad. Käesoleval näitusel väljendab kunstnik armastusega seotud mõtteid, tundeid aga ka hirme läbi talle omaste värvi,-kompositsiooni ja vormikeele.“

Näitus kutsub vaatajaid endaga kaasa sisekaemustele ja mõtterännakutele tungist, armastusest, puudutusest, hirmudest aga ka armastuse puudumisest, otsingutest ja selle leidmisest.

Brenda Purtsak (s 1994) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maalikunsti eriala (BA 2020) ning kaasaegse kunsti eriala (MA 2022). Aastast 2023 töötab Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna.

Lisette Lepik (s 1999) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maalikunsti eriala (BA 2022) ning on end täiendanud Islandi Kunstiakadeemias installatsiooni erialal (2019). Aastast 2023 töötab Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna.

Kerly Ritval (s 1996) on eesti kuraator ja kriitik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala (BA 2020) ja kuraatori eriala (MA 2023) ning täiendanud kuraatori õpinguid ka Islandil (2022). Hiljuti täiendas ta end New Yorgis, aidates produtseerida performance biennaali Performa (2023).

Graafiline disainer: Rainer Kasekivi
Näitusel kasutatud luule: Andres Anissimov

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Linn ja Põhjala Pruulikoda.


On Friday, 2 February at 5 p.m., the joint exhibition “Urge“ by Lisette Lepik and Brenda Purtsak will open in the monumental gallery of the Tartu Art House. The curator of the exhibition is Kerly Ritval.

The exhibition brings together the artists and the curator to examine the diverse and mysterious nature of love. They explore boundaries and express in art what drives and fulfils human life: love.

Love can’t be truly expressed in words, is invisible to the eye, and is intangible, making it difficult to find, hold onto and let go of. It accompanies a person throughout life as a strongly beating urge.

The curator explains: “Brenda Purtsak’s artistic practice engages with the human body, drawing inspiration, among other things, directly from the operating table. By dissecting the human body with colours, she seeks answers to larger existential questions, such as: What is the biological force in the human body that pushes and pulls us toward each other? Lisette Lepik’s painting practice has focused on the body, sensations, sexuality and related traumas. In this exhibition, the artist expresses thoughts, feelings and fears related to love through her distinctive colour, composition and form language.”

The exhibition invites viewers on an introspective journey and into contemplation about desire, love, touch and fears, as well as the absence of love, searching and discoveries.

Brenda Purtsak (b. 1994) is an Estonian artist who graduated from the Estonian Academy of Arts with a master’s degree in Contemporary Art (2022) and a bachelor’s degree in Painting (2020). She has been working as a lecturer at the Academy since 2023.

Lisette Lepik (b. 1999) is an Estonian artist based in Tallinn. She graduated with a bachelor’s degree in painting from the Estonian Academy of Arts (2022) and furthered her studies in installation art at the Icelandic Academy of the Arts (2019). Since 2023, she has been working as a lecturer at the Estonian Academy of Arts.

Kerly Ritval (b. 1996) is an Estonian curator and critic who completed a bachelor’s degree in art history and visual culture studies (2020) and a master’s degree in curatorial studies at the Estonian Academy of Arts (2023). She also supplemented her curatorial studies in Iceland (2022) and recently furthered her education in New York, assisting in producing the performance biennial Performa (2023).

Graphic designer: Rainer Kasekivi
Poetry used in the exhibition by Andres Anissimov

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, the city of Tartu and Põhjala Brewery.

Rubriigid: Määratlemata | Lisette Lepik, Brenda Purtsak „Tung” / Monumentaalgalerii / 02.02.–03.03.2024 kommenteerimine on välja lülitatud

Publikuprogramm näitusel

Jätka lugemist

Rubriigid: Määratlemata | Publikuprogramm näitusel kommenteerimine on välja lülitatud