Tanja Muravskaja “Kangelane / Hero / Герой” / 19.10.–12.11.2017 / Suur saal

Tanja Muravskaja. Seeriast „Kangelane”. 2017. Pigmenttrükk.

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 18 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Tanja Muravskaja isikunäitus „Kangelane”.

Eesti on lülitunud globaalsesse kaitsestruktuuri, mis on vihmavarjuks 28-le riigile ning mille eesmärgiks on konfliktide ennetamine ja liikmesriikide turvalisuse tagamine. Kuigi mitte keegi ei ihka külma sõja tagasitulekut, näeme siiski Tapale ja Jõhvi paigutatud erinevate riikide sõjaväelaste osalusel toimuvaid ühisõppuseid, mida korraldatakse võimaliku agressiooni heidutamise eesmärgil.

Näitus koosneb eeskätt NATO liitlasvägede sõdurite portreedest, kelle kõrval on Eestimaa poisid ja tüdrukud: Noored Kotkad ja Kodutütred. Need on portreed homsetest kangelastest, kes täna valmistuvad oma tulevikuks, mis võib muuhulgas tähenda ka reaalsete relvade abil meie kõigi kaitsmist.

Muravskaja põhjendab näituse teemavalikut järgnevalt: „Usume, et näeme vaid pinnavirvendust, ohust mis meid tegelikult ähvardab ning seetõttu jääb hirmust teadmatuse ees süda seisma. Eesti meedia maalib meie tulevikku õnneliku, turvalise ja pilvituna, kuid meie kõik ja ka nn suur Euroopa elame tegelikult hirmuatmosfääris. Ähvardused, sõjaohu õhutamine ja põgenike kriis on igapäevane reaalsus.”

Näitusesaalis valitseb aukartlik vaikus. Osana Euroopalikust kultuurist on ka Eesti asunud mälestama oma misjoonide ohvreid ja sõjaveterane.

Kujundaja: Jevgeni Zolotko.

Näitus jääb avatuks 12. novembrini.

Tanja Muravskaja (snd 1978) on saanud Eesti Kunstiakadeemiast nii fotograafia bakalaureuse- kui magistri kraadi ning jätkab samas doktorantuuris. Alates 2007. aastast on tal olnud kümmekond isikunäitust nii Eestis kui välismaal. Viimati esines ta Tartus 2010. aastal kunstimuuseumis. Muravskaja on üks järgmisel aastal väljaantava Köler Prize’i nominentidest.

Avalik ülesvõte

Tartu Kunstimaja vestluste sarja “Avalik ülesvõte” kaheksas osa. Kunstiteadlane Indrek Grigor vestleb kunstnik Tanja Muravskajaga, kellel toimus suures saalis isikunäitus “Kangelane”. Ülesvõte toimus 11. novembril 2017. aastal.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näituseteoste hulgas leidub fotosid, maale ja müürijuppe. Tartu Postimees, 19. oktoober 2017.

Indrek Grigor. Külma sõja lapsed. Sirp, 24. november 2017.


On Thursday, 19 October at 18.00 Tanja Muravskaja’s personal exhibition “Hero” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Estonia has joined the global defence structure that acts as an umbrella to the 28 states with the aim of preventing conflicts and assuring the security of its members. Although nobody yearns for the return of the Cold War, we still see joint exercises where soldiers from different countries that are stationed in Estonia participate and that are organized with the aim of discouraging possible aggression.

The exhibition mainly consists of portraits of the soldiers of the allied forces of NATO. Alongside them are Estonian boys and girls: the youth corps of the Estonian Defence League. These are portraits of the heroes of tomorrow who are preparing for their future that might also contain the possibility of defending us all with actual weapons.

Muravsakaja adds the following about the theme of the exhibition: “We believe that we see ripples of an impending danger and our hearts stop due to the horrors of the unknown. Estonian media paints our future as happy, secure and cloudless, but we and the rest of Europe actually live in an atmosphere of fear. Threatening language, instigations of war and the refugee crisis are our everyday reality.”

The exhibition hall is filled with respectful silence. As part of European culture, Estonia has also started commemorating the victims of our foreign missions and war veterans.

Exhibition design: Jevgeni Zolotko.

The exhibition will remain open until 12 November.

Tanja Muravskaja (b 1978) has earned her bachelor’s and master’s degrees in photography from the Estonian Academy of Arts and is studying for her doctorate in the same institution. Since 2007, she has had more than ten personal exhibitions in Estonia and abroad. In Tartu, her last personal exhibition was in 2010 in the art museum. Next year, Muravskaja has been nominated for the Köler Prize.


Rubriigid: Määratlemata | Tanja Muravskaja “Kangelane / Hero / Герой” / 19.10.–12.11.2017 / Suur saal kommenteerimine on välja lülitatud

Tõnis Paberit “Vanemuine” / 19.10.–12.11.2017/ Väike saal

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Tõnis Paberiti installatsioon „Vanemuine”.

Kompositsiooni aluseks on Lindgren-Matteuse Vanemuise ehituskividest müürijupid, mille kohal ripuvad kuue Tartu autori maalitud dekoratsioonid abstraktsetest ja arhitektuursetest motiividest ära tuntavate portreedeni. Kõik dekoratsioonid, mis viitavad varasematele lavakujunduse traditsioonidele, väljendavad nende loojate suhet nn. Vana Vanemuisega või sõjaeelse ja ajaloolise Tartuga üldiselt.

Tõnis Paberit seletab teose tagamaid järgnevalt: „Eestis on omakeelse klassikalise kultuuri kiht äärmiselt õhuke ja minu arust tuleks seda iga hinnaga säilitada, sest mingid väärtused on püsivad. Mina ja mitmed mu kaasmõtlejad pole olnud rahul kõigi Tartu kui meie kultuurihälli taastamisel tehtud otsustega. Mõned märgilised koha oleks pidanud jääma endisteks, sest nad omavad sümbolväärtust. Neid kaotades saavad meist meie enda kultuuri katkestajad.”

Näitusel osalevad teostega Peeter Krosmann, Rein Maantoa, Margus Meinart, Meiu Münt, Kadri Paberit ja Imat Suumann.
Tänud: Kalev Essenson.

Näitus jääb avatuks 12. novembrini.

Tõnis Paberit (snd 1952) lõpetas peale psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis ja osalemist Kunstikabineti töös 1978. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi. Suur osa loomingust valminud pronksis, kuid viimasel ajal pöördunud ka teiste materjalide poole. Mitmete monumentide autor (viimati linnapea Karl Luik Vanemuise pargis, koos arhitekt Uku Põllumaaga). 2015. aastal oli Paberitil koos Andrus Peegliga Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis isikunäitus „Maria & varia”.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näituseteoste hulgas leidub fotosid, maale ja müürijuppe. Tartu Postimees, 19. oktoober 2017.


On Thursday, 19 October at 17.30 Tõnis Paberit’s installation “Vanemuine” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The composition is based on small wall sections that are constructed out of the stones of the “Vanemuine” theatre that was designed by Armas Lindgren and Arnold Matteus. Above these hang decorations painted by six artists from Tartu showing abstract and architectural motifs or recognisable portraits. All of these decorations, that reference the earlier stage design traditions, express their creators’ attitude towards the so called “Old Vanemuine” or the historic pre-war Tartu in general.

Tõnis Paberit explains his work: “The layer of Estonian language classical culture is very thin and I think that it should be preserved in every possible manner because some values are eternal. Me and many others haven’t been completely happy with all the decisions that were made during the post-war reconstruction of Tartu – the birth place of Estonian culture. Some significant places should have remained the same since they had symbolic value. By obliterating them, we become the discontinuation of our own culture.”

Participating artists: Peeter Krosmann, Rein Maantoa, Margus Meinart, Meiu Münt, Kadri Paberit and Imat Suumann.
Thanks: Kalev Essenson.

The exhibition will remain open until 12 November.

Tõnis Paberit (b 1952) studied psychology in the University of Tartu and participated in the activities of the legendary Art Studio. In 1978, he graduated from the Estonian State Art Institute. Most of his works are cast in bronze but lately he also uses other materials. He is the author of many monuments (latest for Karl Luik, the mayor Tartu, in collaboration with architect Uku Põllumaa). In 2015, Paberit had his last personal exhibition in the monumental gallery of the Tartu Art House with Andrus Peegel entitled “Maria & Varia”.


Rubriigid: Määratlemata | Tõnis Paberit “Vanemuine” / 19.10.–12.11.2017/ Väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Sirja-Liisa Eelma “Kerge eine igal ajal” / 19.10.–12.11.2017 / Monumentaalgalerii

Sirja-Liisa Eelma. Kerge eine. 2017. Õli, lõuend.

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Sirja-Liisa Eelma isikunäitus „Kerge eine igal ajal“.

Tegemist on maaliseeria „Kerge eine“ seni kõige ulatuslikuma väljapanekuga. Varasemalt on töid osaliselt eksponeeritud näitustel „Kerge eine“ Hop galeriis (2017. a jaanuaris) ning „Vajudes läbi“ Evald Okase Muuseumis (2017. a juulis-augustis, koos Krista Möldriga). Maalidel korduv motiiv on pärit Hop galerii jugendstiilis põrandaplaatidelt, mille ornament sobib hästi kunstniku huviga visuaalselt minimalistlike, kuid kontseptuaalselt mahukate struktuuride vastu.

Tööde keskmes on nähtava ja nähtamatu piiritlemine. See on olukord, kus peened, imeväiksed sammud võimaldavad üleminekuid nende kahe staadiumi vahel. Arvukad kordused suunavad nägema ja läbi viima väikesi muutusi. Näituse pealkiri on laenatud prantsuse kirjanik George Perec’i raamatust „Elu, kasutusjuhend“.

Eelma kirjeldab oma protsessi järgnevalt: „Näituse idee vormub tihti maalimise ajalise faktori ja näituse ruumikonteksti koosmõjul. Soovin, et maalide loomisele kulunud ateljeetunnid ladestuksid pildipinnale nii, et vaatajal oleks võimalik kogeda suurt hulka aega ühe korraga. Mulle meeldib töötada aeglaselt, veeta kaua oma tööde seltsis, segada värvitoone väikeste koguste kaupa. Selge visioon enne maali juurde asumist on parim viis, kuidas vaigistada kahtlusi, mis paratamatult aeglase tööprotsessi käigus tekivad.”

Näitus jääb avatuks 12. novembrini 2017.

Tänud: Kaarel Eelma, Elnara Taidre ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.

Sirja-Liisa Eelma (snd 1973) on 1996. aastal lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala. Kunstniku ruumispetsiifilised näituseprojektid on suunatud näilise visuaalse tühjuse loomisele, mille keskmes on vahendina maalikunst oma paratamatus materiaalsuses. Ta on esinenud paljudel grupinäitustel nii Eestis kui välismaal ning kümnekonna isikunäituse hulgas on käesolev Tartus esimene. 2016. aastal tunnustati tema loomingut Konrad Mäe medali ja preemiaga.


Avalik ülesvõte

Tartu Kunstimaja vestluste sarja “Avalik ülesvõte” seitsmes osa. Kirjanik Anti Saar vestleb maalikunstnik Sirja-Liisa Eelmaga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikunäitus “Kerge eine igal ajal”. Ülesvõte toimus 10. novembril 2017. aastal.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näituseteoste hulgas leidub fotosid, maale ja müürijuppe. Tartu Postimees, 19. oktoober 2017.


On Thursday, 19 October at 17 Sirja-Liisa Eelma’s personal exhibition “Sandwiches Around the Clock” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

This is the most complete exhibition of the painting series “Appetizer” to date. Previously the works have been partially displayed at the exhibitions “Appetizer” in Hop gallery, Tallinn (2017 January) and “Sinking [In]” at the Evald Okas’ Museum, Haapsalu (2017 July-August, with Krista Mölder). The repeating motif of the paintings comes from the Art Deco floor tiles of the Hop gallery. This ornament is well suited for Eelma’s interest in visually minimalist but conceptually substantial structures.

The works focus on delineating the visible and the invisible. It is a situation where tiny and tenuous steps create a gradual transformation from one to the other. Numerous repetitions make you see and carry out these minuscule changes. The title of the present exhibition comes from French writer George Perec’s novel “Life a User’s Manual”.

Eelma describes her process in the following manner: “The idea of the exhibition is often formulated through the intermingling of the temporal factor of painting and the spatial context of the exhibition space. I wish that the hours spent painting in the studio would accumulate on the canvas in a manner that the viewers could experience a large amount of time in a short moment. I like to work slowly, to spend a long time with my works, mixing the various tones only in small amounts. A clear vision for the finished painting is the best way to quell the doubts that a slow working process inevitably creates.”

The exhibition will remain open until 12 November 2017.

Thanks: Kaarel Eelma, Elnara Taidre and Centre for the Contemporary Arts Estonia.
Supporters: Cultural Endowment of Estonia and Estonian Artists’ Association.

Sirja-Liisa Eelma (b 1973) has graduated in 1996 from the painting department of the Estonian Academy of Arts. Her space-specific exhibition projects are trying to create the appearance of visual void that focuses on painting as a technology with its own inevitable materiality. She has participated in many group exhibitions in Estonia and abroad but amongst the dozen personal exhibitions the present one is the first in Tartu. In 2016, Eelma was awarded the Konrad Mägi prize.


Rubriigid: Määratlemata | Sirja-Liisa Eelma “Kerge eine igal ajal” / 19.10.–12.11.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud