Mari Volens “Lahtiraksatus” / Monumentaalgalerii / 30.07–23.08.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 30. juulil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Mari Volensi isikunäitus „Lahtiraksatus”.

Näitusel on väljas installatsioon „Vaikne pöörd” (2018, varem eksponeeritud Draakoni galeriis ja Tallinna Kunstihoones grupinäitusel „Hea olemise kunst”) ning fotoseeria „Võtab kuju”. Terviku loomiseks kasutab kunstnik nii heli, valgust ja värvi, kui ka liikuvaid objekte. Kõik kokku on tegu piiriga sisemise mõtte- ja kujutlusmaailma ning välise keskkonna vahel.

Midagi lükkus liikuma.
Enam nii ei saanud.
Kokkusurutud olekusse tekkis veidi õhku,
paindumatus ja kaitse asendusid usaldusega.
Mis oleks, kui saaks lasta lahti tuttavatest vormidest?
Kui teaks, et teisiti saab ka.
Kui ei unustaks, et rohkem polnudki vaja.
Ehk saab,
äkki enam ei pea,
mis oleks, kui prooviks võtta enda kuju.

Mari Volens (snd 1981) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnad (BA 2013, MA 2017) ning täiendanud end õpingute kestel Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias. Varasemalt on ta lõpetanud Tartu Ülikooli prantsuse filoloogia erialal. 2013–2018 oli Volens aktiivselt seotud nomaadse artist-run platvormi Rundum eestvedajana koos Kulla Laasi, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepperi ja Kristina Õllekiga. Tegemist on tema esimese isikunäitusega Tartus.

Tänud: Erki Soidla, Mihkel Kivi (Murdosa OÜ), Eva Mustonen, Signe Seppo.


On Thursday, 30 July at 5 pm Mari Volens will open her solo exhibition “Sudden Disentanglement” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The exhibition consists of the installation “A Quiet Turn” (2018, earlier exhibited in the Draakoni Gallery in Tallinn and at the Tallinn Art Hall group exhibition “The Art of Being Good”) and the photo series “Taking Shape”. The artist uses sound, light, colour and moving objects to create the resulting ensemble. Altogether it is the border between the internal world of thoughts and imagination and the external reality.

Something started moving.
Couldn’t go on as before.
Some air got into the compressed state,
rigidity and defence were replace by trust.
What if we could let go of familiar forms?
If we knew that there was another way.
If we didn’t forget that we didn’t need more.
Maybe we can,
maybe we don’t have to,
what if we took our own shape.

Mari Volens (b 1981) has graduated from the Photography Department of the Estonian Academy of Arts (BA 2013, MA 2017) and has complemented her studies in the Royal Danish Academy of Fine Arts. She has earlier also studied French philology at the University of Tartu. From 2013 to 2018, Volens was actively engaged with running the nomadic artist-run platform Rundum together with artists Kulla Laas, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepper and Kristina Õllek. This is her fest solo exhibition in Tartu.

Thanks: Erki Soidla, Mihkel Kivi (Murdosa OÜ), Eva Mustonen and Signe Seppo.

Rubriigid: Määratlemata | Mari Volens “Lahtiraksatus” / Monumentaalgalerii / 30.07–23.08.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

“Sarnasus kontakti kaudu. Graafika grammatika” / Suur saal / 03.07. – 26.07.2020

(Scroll down for English)

Näituse uurimuse keskmes on graafika kui protsess, mida hoiavad käigus kontaktid vormide ja vastuvormide vahel ning nendest kohtumistest sündiv sarnasuse pinge. Näitusetegijaid ei huvita sedavõrd tekkinud konkreetne kujutis paberil, tõmmis, kujund, maneer, vaid graafika võime tutvustada uut ruumi, mis tekib matriitsi ja multiplitseeritavuse vahel. Pööratakse tähelepanu vormidele ja nende paljunemisele erinevate lausungite kaudu ning graafilise aktiviteedi avaldumisele post-distsiplinaarsel ajastul. Aluseks on võetud materjal ja öeldiseks see, mida materjal teeb. Minnakse graafiliste toimemehhanismide algusesse ja otsitakse graafika kokkupuutepunkte teiste distsipliinidega. Näitus on saanud oma nime Georges Didi-Hubermani raamatust „La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte“, 2008.

Näitused on kureerinud Liina Siib ja Maria Erikson EKA graafika osakonnast, esinevad kunstnikud Euroopast ja Ameerikast. Näitustega kaasneb filmiprogramm, kus linastuvad teemat avavad kunstnikufilmid.

Kunstnikud: Ann Pajuväli (EE), Ari Pelkonen (FI), Augustas Serapinas (LT), Cecilia Mandrile (US/UK), Claire Hannicq (FR), Elena Loson (AR), Dénes Kalev Farkas (EE/HU), Inka Bell (FI), Inma Herrera (ES/FI), Liis-Marleen Verilaskja (EE), Lina Nordenström (SE), Maria Erikson (EE/FI), Maria Izabella Lehtsaar (EE), Maria Valkeavuolle (FI), Riin Maide (EE), Tatu Tuominen (FI), Viktor Gurov (EE)

Kuraatorid: Liina Siib, Maria Erikson (EKA graafika osakond)
Näituse kujundus: Kaire Rannik
Graafiline disain: Viktor Gurov
Tõlkijad: Tiina Randviir, Richard Adang
Risograafitrükk: Pärtel Eelmere
Täname: Eesti Kunstiakadeemia graafika osakond ja graafilise disaini osakond, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, EKA galerii, Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseum, Tanel Asmer, Pire Sova, Kaido Kruusamets, Mart Saarepuu, Hans-Gunter Lock.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Uute näituste graafika, maal ja fotograafika avardavad maailmanägemist. Tartu Postimees, 5. juuli 2020.


“Resemblance Through Contact. Grammar of Imprint”

The exhibition focuses on printmaking as a process that is cultivated through contacts between forms and counterforms (negative space), and by the tension produced by these interactions. We are not so much interested in specific images, proofs, shapes or manners as in printed matter’s ability to introduce the new space that emerges between matrix and multiplicity. We focus on forms, and their dissemination through various statements and manifestations of printmaking in the post-disciplinary era. We define material as a subject, while the predicate denotes what the material does. We wish to return to the beginning of the functions of imprint and investigate its points of contacts with other disciplines. The exhibition takes its name from Georges Didi-Huberman’s book “La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte”, 2008.

The exhibitions which are curated by Liina Siib and Maria Erikson from the Department of Graphic Art at the Estonian Academy of Arts, feature artists from Europe and the Americas, and are accompanied by film programs.

Artists: Ann Pajuväli (EE), Ari Pelkonen (FI), Augustas Serapinas (LT), Cecilia Mandrile (US/UK), Claire Hannicq (FR), Elena Loson (AR), Dénes Kalev Farkas (EE/HU), Inka Bell (FI), Inma Herrera (ES/FI), Liis-Marleen Verilaskja (EE), Lina Nordenström (SE), Maria Erikson (EE/FI), Maria Izabella Lehtsaar (EE), Maria Valkeavuolle (FI), Riin Maide (EE), Tatu Tuominen (FI), Viktor Gurov (EE)

Curators: Liina Siib, Maria Erikson (Department of Graphic Art, EKA)
Exhibition design: Kaire Rannik
Graphic design: Viktor Gurov
Translators: Tiina Randviir, Richard Adang
Risograph printing: Pärtel Eelmere
We thank: Estonian Academy of Arts, Department of Graphic Art and Department of Graphic Design; Cultural Endowment of Estonia, Tartu Art House, EKA Gallery, Estonian Museum of Applied Art and Design, Tanel Asmer, Pire Sova, Kaido Kruusamets, Mart Saarepuu, Hans-Gunter Lock.

Rubriigid: Määratlemata | “Sarnasus kontakti kaudu. Graafika grammatika” / Suur saal / 03.07. – 26.07.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Jaak Kikas “Tootemid” / Väike saal / 03.07. – 26.07.2020

(Scroll down for English)

Jaak Kikase kunstnikunägemust on kindlasti mõjutanud ta haridus- ja ametialane taust füüsikuna. Sümmeetriad, peegeldused, eksperimendid füüsilise reaalsuse elementidega on märksõnad, mis füüsikaski olulist tähtsust omavad. Teisalt annavad aga eksponeeritud fotomanipulatsioonid vaatajale ainet pareidoolseteks mõttemängudeks, võimaldades nii hakkata kaasautoriks ja näha nendes piltides just oma kogemust, isklikke lootusi-ootusi-kartusi.

Kunstnik lisab: „Maailma ja asju selle sees annab osadeks lammutada. Nii mõttes kui päriselt. Päriselt oleme sellega vähemasti lapsepõlves kõik tegelenud, ehk mõnikord ka karistust väärinud tagajärgedega. Kui osi enam tagasi kokku pole õnnestunud panna. Aga mõnikord võib osade uus kokkupanemise viis anda ka midagi üllatavat ja ehk isegi kasulikku. Lõpeks tuleneb ju kogu ainelise maailma lõputu mitmekesisus erinevates viisidest, millistel üksikud aatomid kokku on pandud. Siinsetel piltidel on maailm lammutatud pooleks, üks pool on ära visatud ja asendatud esimese poole peegeldusega. Muidugi pole see mingi jalgratas (või just on) – kollaažid on maailma kunstipraktikas ju ammu kasutatud tehnika. Päris otsene tee nende piltide juurde on ka mu varasemast kollektsioonist „Katoptromaania”, aga mindud on veelgi kaugemale. Ja tulemus … oli üllatav vähemasti minu jaoks.”

Jaak Kikas (snd 1949) on füüsik ja fotokunstnik. Ta lõpetas 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja töötab praegu õppejõuna TÜ füüsika instituudis. Esimene isikunäitus „40 pilti” toimus tal aastal 2015 Pallase Nooruse galeriis, käesolev on ta seitsmes autorikollektsioon. Aastast 2019 on Jaak Kikas Tartu Kunstnike Liidu liige.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Sümmetria Jaak Kikase moodi. Tartu Postimees, 22. juuli 2020.

Raimu Hanson. Uute näituste graafika, maal ja fotograafika avardavad maailmanägemist. Tartu Postimees, 5. juuli 2020.


Jaak Kikas /  “Totems”

The artistic vision of Jaak Kikas is certainly influenced by his educational and occupational background as a physicist. Symmetries, reflections, experiments with the elements of physical reality are important keywords in physics. However, the exhibited photo manipulations give the viewers an opportunity for exercises in pareidolic thought games, enabling them to become co-authors of the works and to see in the images their own hopes, expectation and fears.

The artist adds: “The world and the things in it can be taken apart. In thoughts as well as in reality. In reality all of us have done this at least in childhood, occasionally with punishable results, when we failed to put the things back together. Sometimes, however, the new ways of combining the constituent parts may result in a surprise or even yield something useful. Indeed, all the infinite variability of the material world stems from the different ways the individual atoms are bound together. In these images, the world has been cut into two halves: one of them is thrown away and replaced by a mirror image of the other half. This, of course, is not (or maybe it is) nothing new: the collage has been used in art history for a long time. And there exists quite a direct connection with the images from my earlier collection ‘Catoptromania’. This time, however, I go further. And the result … well, was surprising at least for me.”

Jaak Kikas (b 1949) is a physicist and artistic photographer. In 1972, he graduated from the Physics Department of the Tartu State University and is currently affiliated with the UT Institute of Physics. His first personal exhibition “40 images” took place in 2015 in the Pallas Art Gallery Noorus. The current exhibition is his seventh collection. Since 2019, Jaak Kikas is a member of the Tartu Artists’ Union.

Rubriigid: Määratlemata | Jaak Kikas “Tootemid” / Väike saal / 03.07. – 26.07.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Margus Lokk “Sinist joont ületades” / Monumentaalgalerii / 03.07. – 26.07.2020

(Scroll down for English)

Lokk näitab galeriis oma viimaseid, spetsiaalselt selleks näituseks valminud maale.

Kunstnik lisab: „See võibki olla vabadus. Punast joont ette ei tõmba. Kõik toimub hoopis sinise kuma valguses. Kuid liigselt sinist võib tappa. Kas sellist sinist ma tahtsingi? Jään viisakaks. Tahaksin vaikselt vaadelda, aga iseenesest toimub rööge. Jõudsin just üle Toome.”

Margus Lokk (snd 1979) on õppinud maali Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Tartu Ülikooli maaliosakonnas. Tema eelmine näitus Tartu Kunstimajas toimus 2014. aastal.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Uute näituste graafika, maal ja fotograafika avardavad maailmanägemist. Tartu Postimees, 5. juuli 2020.


Margus Lokk / “Crossing the Blue Line”

Lokk shows his latest paintings that have been made specially for the exhibition.

The artist adds: “This might be freedom. I will not draw a red line. Everything take place in a blue glow. But too much blue can kill. Did I want this blue? I will remain polite. I would like to be a quiet observer but I make an involuntary scream. I just came across the Toome Hill.”

Margus Lokk (b 1979) has studied painting in the Tartu Art College and in the Painting Department of the University of Tartu. His previous exhibition in the Tartu Art House took place in 2014.

 

Rubriigid: Määratlemata | Margus Lokk “Sinist joont ületades” / Monumentaalgalerii / 03.07. – 26.07.2020 kommenteerimine on välja lülitatud