Maret Olveti graafika / Väike saal/ 03.07.–29.07.2018

(Scroll down for English)

Eesti vabariigi sajandale juubelile pühendatud kõrgtrükis sari „Eesti asi” opereerib rahvuslipu värvide ja lihtsate geomeetriliste kujunditega. Alates sajandi vahetust on Olvet liikunud üle abstraktsionismi. Kaldumata kordagi puhtasse kontseptualismi või absurdi, sisaldub praeguses seerias aga selgelt tunnetatav mängulisus, mis muudab tähtpäeva rõõmupeoks.

Olvet on varasemalt lisanud: „Mind huvitavad ühiskonna võnked ja pulsseerimine. Näen praeguses ühiskonnas teatud tasakaalutust. Samas soovin anda sõnumi, et abstraktne kunst pole aegunud, vaid võtab aina uusi vorme.”

Maret Olvet (snd 1930) on lõpetanud 1955. aastal ERKI graafika erialal. Töötanud nii vabagraafiku kujunduskunstnikuna. Alates 1957. aastast osalenud näitustel Eestist, endises Nõukogude Liidus ja välismaal. Viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2002. aastal.


Meediakajastus

Kristlyn Liier. Graafilised lehed ajavad Eesti asja, Tartu Postimees, 27. juuli 2018.


The series is dedicated to the one-hundredth anniversary of the Republic of Estonia using the colours of the national flag and simple geometric shapes. Since the beginning of the century, Olvet has been using abstract language in her works. Without gravitating to pure conceptualism or absurd, the present series contains a clearly perceptible sense of playfulness that turns the anniversary into a jubilation.

Olvet has previously stated: “I am interested in the vibe and pulsation of the society. I see a lot that is unbalanced in the contemporary society. At the same time, I try to convey the message that abstract art is not outdate but is taking on constantly new forms.”

Maret Olvet (b 1930) has graduated as a printmaker from the ESSR State Art Institute. She has worked as a freelance artists and as a designer. Since 1957, she has participated in exhibition in Estonia, the former Soviet Union and abroad. Her last personal exhibition at the Tartu Art House took place in 2002.

Rubriigid: Määratlemata | Maret Olveti graafika / Väike saal/ 03.07.–29.07.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Sven Saag “Deep Layers” / Suur saal / 17.05.-22.06.2018

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Sven Saagi isikunäitus „Sügavad kihid”.

Saag on valinud oma teoste valmistamiseks isemoodi meetodi: samm-sammu järel üles ehitamise asemel koorib tema üksteisele maalitud kihtidest välja soovitud lõppresultaati. Tegemist on meditatiivse protsessiga, mille tulemusena mõjuvad ka tema teosed ning nendele ajuti ilmuvad tegelased justkui aegruumi välistena.

Kunstnik seletab: „Nagu restauraator, kes eemaldab värvikihte ning leiab nende alt üha uusi figuure, vaateid ja nägusid, võib ka kunstnik oma maalidele läheneda sügavuti – kraapida neid ning leida värvikihtide alt järjest nii uusi kui vanu pilte. Avastades end nõnda ühtäkki väga heast ja tuttavast, või ka täiesti tundmatust ja ootamatust kohast.”

Sven Saag (snd 1968) lõpetas 1994. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna teise lennu. Isikupärase kihilise ja värviküllase stiilini jõudis ta suhteliselt varakult. Kuigi viimasel ajal on tema isikunäituste hoog veidi raugenud, on tal neid aja jooksul siiski kogunenud kümneid. Viimati astus ta samades ruumides isikunäitusega üles aastal 2000.


On Thursday, 17 May at 6 p.m. Sven Saag’s personal exhibition “Deep Layers” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Saag has chosen a peculiar method for making his paintings: instead of building them up step by step, he partially peels away the layers painted on top of each other until he reaches the desired result. This is a meditative process whereby the completed works and the characters that sometimes appear in them seem to exists outside our shared continuum.

The artist explains: “As a restorer who removes layers of paint and discovers new figures, vistas and faces, the artist can also approach his painting by delving into their depths: by scratching them and constantly finding new and old images. It is possible to discover oneself in some good old place or somewhere unknown and unexpected.”

Sven Saag (b 1968) graduated in 1994 from the University of Tartu Painting Department. He found his distinct layered and colourful style already in his earliest works. Although over the last years the number of his personal exhibitions has dwindled, the total stands at a couple of dozen. His last personal exhibition in the same galleries took place in 2000.

Rubriigid: Määratlemata | Sven Saag “Deep Layers” / Suur saal / 17.05.-22.06.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik / Väike galerii / 17.05. – 22.06.2018

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Šelda Puķīte kureeritud Riia Fotobiennaali näitus „Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik”.

Näitusel osalevad Reinis Hofmanis (LV), Floris Schönfeld (US/NL) ja Margus Tamm (EE). Graafiline kujundus: Darja Meļņikova.

Tegemist on kahe Riias toimunud projekti Tartu versiooniga, mis juhib tähelepanu fantaasia, fiktsiooni ja absurdi mõjule erinevatele ühiskonnagruppidele 21. sajandi alguse igapäevas. Näitus keskendub „maagilisele identiteedile”, mis eksisteerib jätkuvalt teatud sorti mütoloogilise mõtlemisena ratsionaalsusel põhineva Lääne tsivilisatsiooni teadvuses, kus maagilised identiteedid, mis on loodud kirjanduse, kino, kunsti, ajaloo või popkultuuri toel, peegeldavad juba iseenesest ühiskonna väärtuseid ja fantaasiaid.

Läti fotograafi Reinis Hofmanise ning Eesti kunstniku, disaineri ja kriitiku Margus Tamme koostööprojekt „I Want You! / Proovi midagi uut” Tartu Kunstimaja fassaadil, jälgib kommertsreklaami ja propagandapostrite traditsioone kutsudes kõiki ühinema Baltikumi „maagilise armeega”. Kujuteldav ja reaalne sulanduvad ühtseks võitmatuks masinavärgiks. Fiktsionaalsete kangelaste asetamisega reklaambännerile järgivad projekti autorid rollimängu juhtide eeskuju ja muudavad mängureegleid.

Riia Fotobiennaal on rahvusvaheline kaasaegse kunsti festival, mis keskendub visuaalkultuuri ja kunstilise kujutamise analüüsile. Vaadeldes fotograafiat kõikehõlmava mõistena, kuuluvad selle alla erinevad 21. sajandi kunsti leksikoni kujutise tootmise praktikad.


On Thursday, 17 May at 6 p.m. Riga Photography Biennial 2018 exhibition „Today I’m a Mermaid. Tomorrow I’ll Be a Unicorn” curated by Šelda Puķīte will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Participating artists: Reinis Hofmanis (LV), Floris Schönfeld (US/NL) and Margus Tamm (EE). Graphic design: Darja Meļņikova.

Exhibition’s Tartu edition represents updated version of two shows that took place in Riga this April. Itdraws attention to the influence of fantasy, fiction and the absurd on various social groups within the 21st century reality. There is a particular focus on “magical identity”, which continues to exist as a form of mythological thinking within the consciousness and habits of the rationality-based Western civilisation. Often such magical identities are created with the help of literature, cinema, art, history and pop culture, which in and of themselves are vivid mirrors of society’s values and fantasies.

“I Want You!” is a collaborative project between Latvian photographer Reinis Hofmanis and Estonian artist, designer and critic Margus Tamm. Following the finest traditions of commercial advertising and propaganda posters, the banner on the wall of the Tartu Art House calls on everyone to join the Baltic “magical army,” in which the imagined and the real merge into a single invincible machine. By putting the fictional heroes onto advertising banners, the project’s authors are following the example of gamemasters in changing the rules of the game.

The Riga Photography Biennial is an international contemporary art event, focusing on the analysis of visual culture and artistic representation. The term ‘photography’ in the title of the biennial is used as an all-embracing concept encompassing a mixed range of artistic image-making practices that have continued to transform the lexicon of contemporary art in the 21st century.

Rubriigid: Määratlemata | Täna olen merineitsi, homme juba ükssarvik / Väike galerii / 17.05. – 22.06.2018 kommenteerimine on välja lülitatud