“Sama viin igaühe suus” / Monumentaalgalerii / 23.01.–21.02.2021

Alates laupäevast, 23. jaanuarist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud näitus nimega “Sama viin igaühe suus”. Tere tulemast näitusele!

siinne jutt puudutab näituse hetkeolukorda. pärast läbirääkimisi on tõusnud esile mõte võtta C. Carolina 7relo kommipilt näituse visuaalseks ühisnimetajaks. vältides võimalikke murekohti olgu öeldud, et bandmerch ja menopauli särk toetavad nimetet valikut ja seda järgmistel põhjustel:

a) tegemist on siiski põhistatud avaldusega kontrastiks viimaste aastakümnete situatsioonilisele-empiritsistlikule kunstilähenemisele. põhistus resoneerub ikkagi laiemas laastus hilismodernistliku kunstireaalsusega … kes teab, see teab; tegemist on igal juhul lisadimensiooniga mis võib-olla tervitatud, võib-olla mitte

b) 7relo on n-ö mehhanism, mis töötab vihmavarjuna, ühildades semantikavabalt aga samas ehedalt ja siiralt kõigi meie taotlusi

c) mida kell edasi, seda kindlamana tundub konditsioon, mis viitab ütlemise kui sellise saturatsioonile. digisfääri omadus kanda edasi tähendusstruktuure läbi topelthermeneutilise prisma loob ohtu mattuda oma enese raskuse alla

7relo libiseb neist raskustest läbi voolava naiivsusega. relo7 kommipildi struktuurielemendid a la kaheldav kompa loob mentaalse pildi ja mateeria vahelise dünaamika mis konkretiseerib antud materjali mobiilsust ja selle sobivust

Näitajad:

Doktor Lill on angloameerika kultuuriruumis tuntud ka kui The One. Mitme olulise teose autor. Osaleb näitusel elusuuruses nutitelefoni söejoonistusega. Soome keele tase A2

Martin Rästa (1980) interdistsiplinaarsed kunstid / muusika / visuaalia & heli süntees ning integreerimine erinevates eksperimentaalsetes vormides ja meediumites / kognitiivsed protsessid / empiiriline maailmatunnetus. Näitusel osaleb ruumilise heliinstallatsiooniga

Bandmerch Official Hello thanks for inviting me to estonia, I really love tallin and happy to be here for art residency with cool people

anna birgitta eriksoni (1993) bricolage-teos toob teieni (eba)sulnid sodikõlinad unustusse vajunud nurgatagustest

Koltan Grupp OÜ

ajuokse toob majja SELJO126. Kel janu seljo

SÜNK ajutised keskkonnad, esteetilised eksperimendid ja eskapistlikud reivid. Näituse foon

Paul Lepasson esindab Eesti Lutsuspordi Liitu

Salme Klaasisööja

Paula Pakk

Jan Grossmann

Roland Seer võib-olla ei osale näitusel

Sellel hetkel murdus minus miski
Ja ma sain aru, et janu on kõikidel üks
Kange, kibe, piinav, kõrvetav, pöörane janu
Lihtsalt joogid on erinevad


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Kila-kola viis mõtted minimalismile, Tartu Postimees, 9. veebruar 2021.


From Saturday, 23 January the exhibition “Every Mouth Holds the Same Vodka” is open in the monumental gallery of the Tartu Art House. Welcome to the exhibition!

this text reflects the present condition of the exhibition. after negotiations, the idea has risen to accept C. Carolina’s 7relo candy image as the visual common denominator of the exhibition. to avoid possible troubles, it must be said that bandmerch and the shirt of menopaul support this choice for the following reasons:

a) the choice is a motivated declaration that is in contrast with the situationalist-empiricist approach to art of the last decades. the motivation resonates with the late modernist artistic reality in general … the ones in the know know; this is indeed an additional dimension that is either welcome or not

b) 7relo’s so called mechanism functions as an umbrella that combines in a non-semantic but pure and sincere manner the endeavours of us all

c) as time keeps on ticking by, the condition that refers to the saturation of speech as such seems increasingly more certain. the digital sphere’s characteristic of conveying the structures of meaning through a double-hermeneutic prism creates the danger that it can be buried under its own weight

7relo slides through these difficulties with playful naivete. the structural elements of relo7’s candy image (a la its questionable composition) create a dynamic that joins together the mental image and the actual matter defining the mobility and suitability of the present material

Displaying:

Doktor Lill is also known in the Anglo-American cultural space as The One. Author of many significant works. Participates in the exhibition with a life-size charcoal drawing of a smart phone. Finnish language at level A2

Martin Rästa (1980) interdisciplinary arts / music / synthesis of visuals & sound and their integration in different experimental forms and media / cognitive processes / empiric perception of the world. Participates in the exhibition with a spatial sound installation

Bandmerch Official Hello thanks for inviting me to estonia, I really love tallin and happy to be here for art residency with cool people

anna birgitta erikson’s (1993) bricolage work presents you with (un)delightful trash-jingles from forgotten nooks

Koltan Grupp OÜ

ajuokse brings SELJO126 to the house. Drinks are seljo

SÜNK temporary environments, aesthetic experiments and escapist raves. The background of the exhibition

Paul Lepasson represents the Stone Skimming Association of Estonia

Salme The Glass Eater

Paula Pakk

Jan Grossmann

Roland Seer might not participate

At that moment something broke in me
And I understood that we all share the thirst
The strong, bitter, tormenting, burning, raging thirst
Merely the drinks are different

 

Rubriigid: Määratlemata | “Sama viin igaühe suus” / Monumentaalgalerii / 23.01.–21.02.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu kunsti aastanäitus „Köielkõndija” / 19.12.2020.–17.01.2021

(Scroll down for English)

Laupäevast, 19. detsembrist on Tartu Kunstimajas avatud traditsiooniline Tartu kunsti aastanäitus, mis seekord kannab pealkirja „Köielkõndija” ja mille kujundajaks on Eveli Varik.

Varik seletab pealkirja järgnevalt: „Köielkõndija on eelkõige sümbol tasakaalu otsingutele, pidevale eneseületamisele ja endale üha uute julgemate eesmärkide seadmisele. Värske pilguga enesevaatlus – kas suudan ületada takistused, kas jõuan sihtpunkti, kas suudan hoida end tasakaalus liikudes üha uute eesmärkide poole. Köielkõndija on kindlasti ka alateadliku seisundi otsingutega seotud. Jäikadest arusaamadest lahti laskmine ja püsimine teekonnal ilma eriliselt mõtlemata, usaldades oma meeli ja instinkte, oma füüsilist ja vaimset tasakaalu. Teekond on alguse ja lõpuga – lühem, pikem või vältab see kogu elu. Selles on palju pinget, millele ei tohi mõelda, ja palju julgust, mida tuleks nautida. See sümbol võtab kokku ka kõikuva ühiskonna olukorra, milles me inimestena paratamatult 2020. aastal oleme viibinud.”

Näitusele esitas 172 autorit 264 teost. Kokku osaleb 122 autorit:

Alo Aarsalu, Maire Aarsalu, Marina Aleksejeva, Bach Babach, Helen Bunder, Hillar Ehaste, Evi Gailit, Evelyn Grzinich, Albert Gulk, Lemme Haldre, Gerda Hansen, Reet Heinla, Mirjam Hinn, Õie Holm, Heleliis Hõim, Eero Ijavoinen, Joel Jõevee, Kairo, Kalli Kalde, Aita Keerberg, Jaak Kikas, Gertrud Kinna, Veiko Klemmer, Kersti Kohtla, Liive Koppel, Liisa Kruusmägi, Peeter Krosmann, Ilmar Kruusamäe, Inge Kudisiim, Piret Kullerkupp, Lauri Kulpsoo, Olev Kuma, Mirjam Kustov, Artur Kuus, Väino Kõrts, Timo Kähara, August Künnapu, Martin Laiapea, Koidu Laur, Stina Leek, Kristel Leesmend, Anastasia Lemberg-Lvova, Tea Lemberpuu, Mati Leppik, Jane Liiv, Marita Liivak, Vello Lillemets, Margus Lokk, Eve Luik, Jaan Luik, Kaie Luik, Helle Lõhmus, Margit Lõhmus, Katrin Maask, Ove Maidla, Jüri Marran, Margus Meinart, Johanna Mudist, Elo-Mai Mägi, Kalle Mälberg, Lauri Mällo, Mari Männa, Meiu Münt, Marge Nelk, Marina Nerro, Tõnu Noorits, Mall Nukke, Kaire Nurk, Maaria Nõmmik, Eva Elise Oll, Aet Ollisaar, Taavi Oolberg, Deivi Org, Ulvi Oro, Tõnis Paberit, Priit Pangsepp, Andrus Peegel (1955–2020), Sirje Petersen, Per William Petersen, Sirje Piir, Küllike Pilden, Enn Põldroos, Riina Pärn, Inna Rebane, Mari-Ann Remmel, Ingmar Roomets, Katrin Roots (1970–2020), Rait Rosin, Martti Ruus, Sven Senka, Ahti Seppet, Virve Serglov, Henn Soopalu, Regina-Mareta Soonsein, Karin Strohm, Maret Suurmets Kuura, Robert Suvi, Ursula Sõber, Andres Sütevaka, Jevgeni Zolotko, Edgar Tedresaar, Enn Tegova, Maryliis Teinfeltd-Grins, Jane Tiidelepp, Nele Tiidelepp, Imbi Traat, Are Tralla, Külli Trummal, Mart Trummal, Heli Tuksam, Taavi Tulev, Alar Tuul, Maris Tuuling, Evi Tuvikene, Margus Tõnnov, Triin Türnpuu, Mati Uprus, Ene Ustav, Tuuli Vahesaar, Eneli Valge, Üllar Varik, Riina Varol.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Aastanäitus avanes Ado Vabbe preemia üleandmisega Jevgeni Zolotkole. Tartu Postimees, 21. detsember 2020.

Krista Piirimäe. Aastanäitus kui mõjuv lavastus. Tartu Postimees, 6. jaanuaril 2021.


From Saturday, 19 December the traditional annual exhibition of Tartu art can be visited in the Tartu Art House. This year its title is “Tightrope Walker” and it is designed by Eveli Varik.

Varik explains the title: „Tightrope walker is foremost a symbol of the search for balance, the constant overcoming over personal limitations and setting of more audacious goals. Looking at yourself with fresh eyes: can I overcome the obstacles, can I keep my balance while moving towards the new goals. Tightrope walking is also associated with the search for subconscious states. Letting go of rigid notions and staying the course without too much thought by believing one’s senses and instincts, one’s physical and mental balance. A journey has a beginning and an end. It might be shorter or longer or last one’s whole life. It contains a lot of tension that should be kept out of mind and a lot of courage that should be enjoyed. This symbol also summarises the teetering position of the society that has inevitably surrounded us all throughout 2020.”

Altogether, 172 authors presented 264 for the exhibition with 122 authors participating:

Alo Aarsalu, Maire Aarsalu, Marina Aleksejeva, Bach Babach, Helen Bunder, Hillar Ehaste, Evi Gailit, Evelyn Grzinich, Albert Gulk, Lemme Haldre, Gerda Hansen, Reet Heinla, Mirjam Hinn, Õie Holm, Heleliis Hõim, Eero Ijavoinen, Joel Jõevee, Kairo, Kalli Kalde, Aita Keerberg, Jaak Kikas, Gertrud Kinna, Veiko Klemmer, Kersti Kohtla, Liive Koppel, Liisa Kruusmägi, Peeter Krosmann, Ilmar Kruusamäe, Inge Kudisiim, Piret Kullerkupp, Lauri Kulpsoo, Olev Kuma, Mirjam Kustov, Artur Kuus, Väino Kõrts, Timo Kähara, August Künnapu, Martin Laiapea, Koidu Laur, Stina Leek, Kristel Leesmend, Anastasia Lemberg-Lvova, Tea Lemberpuu, Mati Leppik, Jane Liiv, Marita Liivak, Vello Lillemets, Margus Lokk, Eve Luik, Jaan Luik, Kaie Luik, Helle Lõhmus, Margit Lõhmus, Katrin Maask, Ove Maidla, Jüri Marran, Margus Meinart, Johanna Mudist, Elo-Mai Mägi, Kalle Mälberg, Lauri Mällo, Mari Männa, Meiu Münt, Marge Nelk, Marina Nerro, Tõnu Noorits, Mall Nukke, Kaire Nurk, Maaria Nõmmik, Eva Elise Oll, Aet Ollisaar, Taavi Oolberg, Deivi Org, Ulvi Oro, Tõnis Paberit, Priit Pangsepp, Andrus Peegel (1955–2020), Sirje Petersen, Per William Petersen, Sirje Piir, Küllike Pilden, Enn Põldroos, Riina Pärn, Inna Rebane, Mari-Ann Remmel, Ingmar Roomets, Katrin Roots (1970–2020), Rait Rosin, Martti Ruus, Sven Senka, Ahti Seppet, Virve Serglov, Henn Soopalu, Regina-Mareta Soonsein, Karin Strohm, Maret Suurmets Kuura, Robert Suvi, Ursula Sõber, Andres Sütevaka, Jevgeni Zolotko, Edgar Tedresaar, Enn Tegova, Maryliis Teinfeltd-Grins, Jane Tiidelepp, Nele Tiidelepp, Imbi Traat, Are Tralla, Külli Trummal, Mart Trummal, Heli Tuksam, Taavi Tulev, Alar Tuul, Maris Tuuling, Evi Tuvikene, Margus Tõnnov, Triin Türnpuu, Mati Uprus, Ene Ustav, Tuuli Vahesaar, Eneli Valge, Üllar Varik, Riina Varol.

Rubriigid: Määratlemata | Tartu kunsti aastanäitus „Köielkõndija” / 19.12.2020.–17.01.2021 kommenteerimine on välja lülitatud