Vestlusring „Kust tuleb noore kunstniku emapalk?” / 07. juunil kl 17!

Reedel, 7. juunil kell 17.00 toimub Tartu Kunstimaja väikeses saalis Olesja Katšanovskaja isikunäituse „Kultuuritolm” raames vestlusring „Kust tuleb noore kunstniku emapalk?”

Vestlusel osalevad kunstnikud Olesja Katšanovskaja ja Ede Raadik ning teatriteadlane Anneli Saro ja kunstiteadlane Julia Polujanenkova. Keskseks teemaks on, kuidas peaks noor naine ja eelkõige noor ema tegema kultuuriväljal karjääri. Ühiskondlikud ootused kultuuritegijatele on kõrged, kuid reaalne olukord ei võimalda boheemlust ja ei taga samas ka kindlust.

Olesja Katšanovskaja on kunstnik Ida-Virumaalt, kes vaatleb oma parajasti avatud näitusel emotsioone, mida talle on tekitanud reaalne kunstnikuelu ja kunstniku roll tänases maailmas.

Ede Raadik on kunstnik Tallinnast, kelle hiljutine isiknäitus Kogo galeriis uuris naise tervist menstruaaltsükleid jälgivate nutirakenduste abil ning sellega kaasnevaid sotsiaalseid probleeme.

Anneli Saro on Tartu Ülikooli teatriteaduse professor, kelle peamised uurimisteemad on seotud teatri kui sotsiaalse fenomeniga.

Julia Polujanenkova on Tartu Kunstimuuseumi kaasaegse kunsti kogu hoidja ja Olesja Katšanovskaja näituse „Kultuuritolm“ kuraator.

Lisainfo:
Tanel Asmer
Tartu Kunstimaja produtsent
produtsent@kunstimaja.ee
5562 1192

facebook.com/kunstimaja
Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K–E 12–18. Näitused on tasuta.
Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

 

Rubriigid: Määratlemata | Vestlusring „Kust tuleb noore kunstniku emapalk?” / 07. juunil kl 17! kommenteerimine on välja lülitatud

Heikki Leis “Ringvaade” / Suur saal / 09.05.–09.06.2019

Neljapäeval, 9. mail kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Heikki Leisi isikunäitus „Ringvaade”.

Leisi ülevaatenäituse põhirõhk on küll uutel teostel, kuid esitatakse ka tagasivaade varasemale loomingule. Tartus viimati kümme aastat tagasi näidatud joonistuste sari „Igapäevased peegeldused” koosneb hüperrealistlikest eesti kultuuriinimeste portreedest ning kujutab neid tegemas peegli ees igapäevaseid rituaale. Kunstniku uue sarja „AVIVA” teosed väljuvad aga osaliselt raamidest ja moodustavad väikeseid installatsioone. Tegemist on realistliku joonistuse ja reaalsuse vahelise mänguga.

Kunstnik lisab: „”AVIVA” on eluring oma kõigis avaldumisvormides. Aviva on palindroom; sõna, mis liigub mõlemas suunas. A viva kui „surnuist üle” ladina keeles; elusa suunas, vastupidises suunas. Pealtnäha vaikivad pildid püüdlevad elu poole, valgusesse. Hetk tardub ja ajast saab vaid üleliigne konstruktsioon, mille kammitsaid me enam ei vaja.”

Heikki Leis (snd 1973) on lõpetanud Tartu Kunstikooli ning tegutseb alates aastast 2000 vabakutselise kunstnikuna. Ta on peamiselt tuntud läbi oma hüperrealistlikke joonistuste, mida on ohtralt avaldatud nii Eesti kui välismaa ajakirjanduses. Leis on avaldanud kaks autori fotosid koondavat raamatut „Afterlife” (2017) ja „Eesti meister” (2018). Tema eelmine näitus Tartu Kunstimajas toimus 2013. aastal.

Näitus on avatud 9. juunini.


Meediakajastus

Sten Sang. Vaeste kunstnike lummav enesehaletsus, Tartu Ekspress, 30. mai 2019.

Sandra Jõgeva. Hüperreaalsuse (ja töömahu) naasmine, Sirp, 31. mai 2019.

Raimu Hanson. Heikki Leis trikitab oma näitusepiltidega tuju heaks, Tartu Postimees, 3. juuni 2019.


On Thursday, 9 May at 6 p.m. Heikki Leis’s personal exhibition “Review” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.

Leis’s overview exhibition focuses on new works but offers also a look back at his earlier oeuvre. The drawing series “Daily Reflections”, that was last shown in Tartu a decade ago, consists of hyperrealist portraits of Estonian cultural figures doing their everyday rituals in front of the mirror. The works of Leis’s new series “AVIVA” partially escape their frames and form small installations. It is a game between the realistic drawings and the real world that surrounds them.

The artist adds: “‘AVIVA’ is a circle of life in all its various manifestations. Aviva is a palindrome, a word that reads in both directions. A viva or ‘from the dead’ in Latin: towards life, in opposite direction. The seemingly silent images strive for life, into the light. The moment freezes and time becomes a superfluous construct that no longer restrains us.”

Heikki Leis (b 1973) has graduated from the Tartu Art School and works from 2000 as a freelance artist. He is mainly known for his hyperrealist drawings that have been extensively published in media in Estonia and abroad. Leis has compiled two books containing his photos: “Afterlife” (2017) and “Estonian Master” (2018). His previous exhibition in the Tartu Art House took place in 2013.

The exhibition will be open until 9 June.

Rubriigid: Määratlemata | Heikki Leis “Ringvaade” / Suur saal / 09.05.–09.06.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Olesja Katšanovskaja „Kultuuritolm” / Väike saal / 09.05.–09.06.2019

(Scroll down for English)
(Русский следует ниже)

Neljapäeval, 9. mail kell 18.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikses saalis Olesja Katšanovskaja isikunäitus „Kultuuritolm”.

Näituse kuraator on Julia Polujanenkova (Tartu
Kunstimuuseum).

Katšanovskaja südamlik suhtumine maalitraditsioonidesse pärineb tema mitmekülgsest kunstiharidust Eestis ja Peterburis. Teoste sisu on aga seotud negatiivsete emotsioonidega, mida talle on tekitanud reaalne kunstnikuelu ja kunstniku roll tänases maailmas. Oma
esimesel isiknäitusel Tartus loob Katšanovskaja väikese maailma, milles segunevad
klassikaliste maalide pärand konserveerimisest inspireeritud installatsiooni ja
videoteosega.

Kunstnik lisab: „Käsitlen oma kunstis Eesti jaoks keerulisi küsimusi nagu hallid passid, tööpuudus
kunstivaldkonnas ja mitte mõistmine. Minu teosed on eksperimendid, mis põimivad restauraatori
rakendusoskusi ja kaasaegset kunsti.”

Olesja Katšanovskaja (snd 1983) on õppinud Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Peterburi Riiklikus Repini nimelises Kunstiinstituudis. Ta on osalenud Širjajevo Biennaalil (2018) ja Uurali Tööstusbiennaalil (2017) ning grupi- ja isikunäitustel Eestis, Venemaal, Itaalias, Belgias ja Soomes.

Näitus on avatud 9. juunini.


Meediakajastus

Sten Sang. Vaeste kunstnike lummav enesehaletsus, Tartu Ekspress, 30. mai 2019.


On Thursday, 9 May at 6.30 p.m. Olesya Kachanovskaya’s persoanl exhibition “The Dust of Culture” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House. The exhibition curator is Julia Polujanenkova (Tartu Art Museum).

Kachanovskaya’s affectionate approach to painterly traditions stems from her diverse art education in Estonia and St Petersburg. But the content of the works is connected to the negative emotions that she has developed through the actual life of an artist and the role of artists in contemporary society. In her first personal exhibition in Tartu, Kachanovskaya creates a small world where the heritage of classical paintings intermingles with installation and video works inspired by conservation of art.

The artist adds: „In my art, I contemplate questions that are difficult for Estonia like the grey passports of citizenship-less people, unemployment in the arts and the incomprehension. My works are experiments where the skills of a conservator intertwine with contemporary art.”

Olesya Kachanovskaya (b 1983) has studied in the University of Tartu, Estonian Academy of Arts and in the Repin State Art Institute in St Petersburg. She has participated in the Shiryaevo Biennale (2018) and the Ural Industrial Biennial (2017) and in various group and personal exhibitions in Estonia, Russia, Italy, Belgium and Finland.

The exhibition will be open until 9 June.


В четверг, 9 мая, в 18.30 в малом зале Тартуского дома искусства откроется персональная выставка Олеси Качановской «Культурная пыль». Куратор выставки – Юлия Полуяненкова (Тартуский художественный музей).

Благодаря разностороннему художественному образованию, полученному в Эстонии и Петербурге, Качановская относится с особым трепетом к живописным традициям. Однако содержание произведений наполнено болью от того, какими оказались в реальности жизнь художника и его роль в обществе. На своей первой персональной выставке в Тарту художница создаёт миниатюру своего мира, в котором смешиваются вдохновлённое реставрацией живописное наследие с инсталляциями и видео-артом.

Художница добавляет: «В моём творчестве я поднимаю сложные для Эстонии вопросы, такие как серые паспорта, отсутствие работы в художественной сфере и непонимание. Мои произведения – эксперимент на грани между моими навыками реставратора и современным искусством».

Олеся Качановская (р. 1983) училась в Тартуском университете, Эстонской художественной академии и в Санкт-Петербургском государственном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Она участвовала в Ширяевской Биеннале (2018) и Уральской Промышленной Биеннале (2017), а также персональных и групповых выставка в Эстонии, России, Италии, Бельгии и Финляндии.

Выставка открыта до 9 июня.

Rubriigid: Määratlemata | Olesja Katšanovskaja „Kultuuritolm” / Väike saal / 09.05.–09.06.2019 kommenteerimine on välja lülitatud