Marge Nelk „Trompe-l’oeil ehk silmapete” / Väike saal / 06.05.–05.06.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 6. mail kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Marge Nelgi isikunäitus „Trompe-l’oeil ehk silmapete”.

Marge Nelk tegeleb oma näitusel maagilise inventuuriga – enda ümber ja sisse kogunenud asjade ning nähtuste inventariseerimise ja süstematiseerimisega. Viimasel paaril aastal on kunstnikul olnud võimalus tegeleda enda ümber ja sees olevate asjade ning nähtuste süstematiseerimisega. Süsteemide loomiseks on ta kasutanud Trompe-l’oeil stiilis kurioosseid kabinette (Cabinets of Curiosity), mis sobivad selleks suurepäraselt.

Ent siiski on need süsteemid vaid silmapetted – esemed on küll korrapäraselt teemade kaupa lahterdatud, maailm on korrastatud, riiulis, kapis, paigas ja kontrolli all, kuid loodud süsteemid on lähemal vaatlusel kummalised ja nihestatud – suurused ei klapi, osad asjad ei ole reaalselt olemasolevad või on vales kategoorias. Tegu on luhtaläinud katsega kaosest korda luua. Aegade sadestuses saavad kokku võimalik ja võimatu.

Marge Nelk (s 1975) on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna ja Tartu Kõrgema Kunstikooli fotoosakonna. Hetkel tegutseb ta vabakutselise kunstniku, illustraatori, kujundaja ja fotograafina. Lisaks on tal pooleli õpingud Tartu Kunstikooli 3-D erialal.

Näitus on avatud 5. juunini.


Meediakajastus

Lauraliis Süldre, Ave Häkli. Edgar Tedresaar: teen väga ökoloogilist maalikunsti. Kultuur.err.ee, 9. mail 2022.


On Friday, 6 May at 5 p.m. Marge Nelk will open her solo exhibition “Trompe-l’oeil or Decieve the Eye” in the small gallery of Tartu Art House.

Marge Nelk uses her exhiption to conduc a magical inventory: listing and systematising things and phenomena found around her. Over the last years, there has been an opportunity to take stock and to organise the objects and phenomena that have accumulated around her. Trompe-l’oeil-style cabinets of curiosity are perfect for creating systems.

However, the results are deceptive: objects are regularly compartmentalised by topic, the world is organised, on a shelf, in a closet, in place and under control, but on closer inspection the created systems are strange and distorted. The sizes don’t fit, some things do not really exist or are in the wrong category. It is a failed attempt to restore order from chaos. The possible and the impossible meet in the Deposits of Time.

Marge Nelk (b 1975) graduated from the Faculty of Religion at the University of Tartu and the Department of Photography at the Tartu Art College. She currently works as a freelance artist, illustrator, designer and photographer. Nelk is also studying 3D art at the Tartu Art School.

The exhibition is open until 5 June.

Rubriigid: Määratlemata | Marge Nelk „Trompe-l’oeil ehk silmapete” / Väike saal / 06.05.–05.06.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Uwe Schloen „Eesti + mina” / Monumentaalgalerii / 06.05.–05.06.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 6. mail kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Saksa kunstniku Uwe Schloeni isikunäitus „Eesti + mina”.

Schloen on üle kahe aastakümne näituseid tehes ning töötubasid ja sümpoosioneid andes Tartut väisanud. Selle ajal jooksul on ta loonud mitmeid kunstiteoseid nii skulptuuride, joonistuste kui fotodena. Need kõik on seotud temaga, aga ka enda jaoks avastatud Eesti keskkonnaga. Näitusel saadavad teoseid dokumentaalfotod.

Kunstnik lisab: „Väljapanekusse on kaasatud ka „seos-situatsioonid”. Tegu on väikeste installatsioonidega, mida saan vaid Eestis teha. Siin on mu vaated olnud tavapärasest erinevad – need on vabamad ning neid ei piira kunstiturg. Ka keskkond avaldas mulle teistsugust mõju. See aga tähendab, et näitust räägib minust ja Eestist.”

Uwe Schloen (s 1958) õppis Bremenis disaini ning Hamburgis skulptuuri ja maali. Alates 2015. aastast on ta olnud Kõrgema Kunstikooli Pallas külalisõppejõud. Varasemalt on tal Tartu Kunstimajas olnud kaks näitust: 1999. aastal ühiselt Kaire Nurgaga ning 2009. aastal isikunäitus. Praegune väljapanek pidi algselt avanema 2020. aasta märtsis.

Näitus on avatud 5. juunini.


Meediakajastus

Lauraliis Süldre, Ave Häkli. Edgar Tedresaar: teen väga ökoloogilist maalikunsti. Kultuur.err.ee, 9. mail 2022.


On Friday, 6 May at 5 p.m. the German artist Uwe Schloen will open his solo exhibition “Estonia + Me” in the monumental gallery of Tartu Art House.

Schloen has been travelling to Tartu for over twenty years for exhibitions, workshops and symposia. During this time, he has created numerous works of art including sculptures drawings and photos. They are all connected with him but also with his new surroundings in Estonia. At the exhibition, the artworks will be accompanied by documentary photos.

The artist adds: “There will also be ‘associated situations’ at the exhibition. These are small installations that I could only make in Estonia. Here my views have been different, more free and not restricted by the art market. The environment also had a different effect on me. This means that the exhibition will be about me and Estonia.”

Uwe Schloen (b 1958) studied design in Bremen and sculpture and painting in Hamburg. Since 2015, he has been a guest lecturer at the Pallas University of Applied Sciences in Tartu. In the Tartu Art House, he has previously had a joint exhibition with Kaire Nurk in 1999 and a solo exhibition in 2009. The present show was scheduled for March 2020.

The exhibition is open until 5 June.

Rubriigid: Määratlemata | Uwe Schloen „Eesti + mina” / Monumentaalgalerii / 06.05.–05.06.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Vestlusõhtu Tõnis Saadoja ja Eero Epneriga ning kunstitund Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa näitusel

Neljapäeval, 21. aprilli õhtul kell 19:00 toimub Tartu Kunstimaja suures saalis näitusest “September, oktoober, märts, aprill” tõukuv vestlus kunstnik Tõnis Saadoja ning kunstiteadlase Eero Epner vahel.

Vestlust saab jälgida ka veebiülekandena Facebookis Tartu Kunstimaja lehel.

Üritus on tasuta.


Pühapäeval, 1. mail kell 14.00 ootame kunstihuvilisi maalima Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa näituse „Vari“ keskele.

Kunstitunnis tutvustab kunstnik ja kunstiajaloolane Eva Elise Oll põgusalt art brut ja ekspressionismi olemust. Seejärel avaldavad mõlemad kunstnikud oma töömeetodid, mida kõigil osalejatel on võimalus omal käel järele proovida ja saada kunstnikelt näpunäiteid.

Maalitakse akrüülvärvidega ja kasutatakse kollaaži tehnikat. Vajalikud vahendid on kohapeal olemas.

Osalejate arv on piiratud (max 10 osalejat). Palume eelregistreerida SIIN hiljemalt 28. aprilliks.

Osalemine tasuta.

Rubriigid: Määratlemata | Vestlusõhtu Tõnis Saadoja ja Eero Epneriga ning kunstitund Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa näitusel kommenteerimine on välja lülitatud

15. aprill / SULETUD

April 15 / CLOSED

Rubriigid: Määratlemata | 15. aprill / SULETUD kommenteerimine on välja lülitatud