Eva Mustoneni näituse lõpetamine / Closing of Eva Mustonen’s personal exhibition

(Scroll down for English)

Laupäeval, 19. augustil kell 16 loevad Tartu Kunstimaja suures saalis Eva Mustonen ja Maria Rõhu ette dialoog/monoloogi “Teemantmaja” ning lisaks muid kunstniku samanimelise isikunäituse sisse, ette ja alla kirjutatud tekstikatkendeid.

Ettekanded moodustavad omalaadse näitusetööde tagamaid avava giidituuri, mis toimuks justkui paralleelnäitusel, kus tööd on asendatud tekstikehadega. Esitamisele tulevad ka erinevad versioonid näituse ärajäänud avakõnest. Üllatusesinejana astub näituse viimasel päeval üles näituse viimase tööna lisandunud “Tomboy Girl. LOL”, mis avatakse pidulikult näituse viimaseks tunniks.

Eva on varasemalt oma loomingut iseloomustanud järgnevalt: „Minu teostel on mingid teemad, mis neile muret valmistavad. Neid on raske paigutada: ei see ega too, vaid mingi häiriv segu. Imelik on tunnistada, et nad üldse toimivad, et neil on oma hääl. Et nad üldse mõistavad rääkida! Nad on äärealade elanikud, täpselt nagu on ühiskonnaski normidest kõrvale kalduvaid inimesi. Süsteem pole lihtsalt võimeline neid nägema ning kui näebki, siis manab nad vaikimisega olematuks”

Eva Mustonen (snd 1986) õppis aastatel 2006–2010 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis tekstiili erialal ning omandas 2010–2012 Göteborgi Ülikooli (HDK) tekstiilikunstniku magistrikraadi. Praegu õpib ta Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri ja installatsiooni magistrantuuris. Tema varasemad isikunäitused on toimunud Tartu Kunstimajas, galeriis Noorus, HOP galeriis ja Tartu Kunstimuuseumis. Lisaks on ta osalenud grupinäitustel Eestis, Rootsis ja Leedus. 2014. aasta loomingu eest omistati talle aasta noore tekstiilikunstniku preemia.

***********************************

On Saturday, 19 August at 16 to celebrate the last day of Eva Mustonen’s personal exhibition “Diamond House”, the artist has co-operated with Maria Rõhu to recite texts written during the time the exhibition was still in the making process.

The texts, often independent pieces rather than mirroring the objects on display, form a sort of ghostly “guided tour”, one that’s perhaps happening at another exhibition entirely, where the bodies of the texts have taken the place of the works. As a surprise guest, “Tomboy Girl. LOL”, the final piece of the “Diamond House” series will be opened to public viewing until the exhibition closes at 6 p.m. The performance will be held in Estonian, but translations of the texts are available.

Earlier Eva has characterised her oeuvre: “My works have certain ideas that worry them. It is hard to place them: neither this nor that but a mixture that disturbs. It feels strange to admit that they function at all, that they have a voice. That they can even talk! They reside in the margins like all the people who differ from the norms of the society. The system doesn’t know how to see them and if it does, it makes them inexistent.”

 

Eva Mustonen (b 1986) studied textile in 2006–2010 at the Tartu Art College and received her master’s degree in textile in 2010–2012 at the University of Gothenburg (HDK). Currently she is studying sculpture and installation at the Estonian Academy of Art. Her earlier personal exhibitions have taken place at the Tartu Art House, gallery Noorus in Tartu, HOP gallery in Tallinn and Tartu Art Museum. She has participated in group exhibitions in Estonia, Sweden and Lithuania. In 2014 she was awarded the Annual Young Textile Artist’s Prize.

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Eva Mustoneni näituse lõpetamine / Closing of Eva Mustonen’s personal exhibition kommenteerimine on välja lülitatud

Eva Mustonen “TEEMANTMAJA / DIAMOND HOUSE” / 27.07.–19.08.2017 / Suur saal

29(scroll down for English)

Neljapäeval, 27. juulil 2017 kell 18.30 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Eva Mustoneni isikunäitus „TEEMANTMAJA”.

Feministliku kunsti üks peamisi võtteid on olnud personaalse ja privaatse universaalseks muutmine ning justkui oma nõrkusest tugevuse tegemine. Eva Mustoneni näituse „TEEMANTMAJA” keskseks teemaks on kodu ja selle mänguline ning kasutatud materjali loogikast lähtuv ümbermõtestamine. Kuigi visuaalselt sarnased, ei kujuta Mustoneni hullunud masinad meile sellist ohtu, nagu näiteks Mona Hatoumi teostes, vaid mõjuvad pigem absurdselt ja naljakalt. Vanast mööblist ja tekstiilist installatsioonid räägivad pigem hellusest ja huvitavast suhtest materjaliga kui ahistatusest ja kodus lõksus olemisest.

Eva on varasemalt oma loomingut iseloomustanud järgnevalt: „Minu teostel on mingid teemad, mis neile muret valmistavad. Neid on raske paigutada: ei see ega too, vaid mingi häiriv segu. Imelik on tunnistada, et nad üldse toimivad, et neil on oma hääl. Et nad üldse mõistavad rääkida! Nad on äärealade elanikud, täpselt nagu on ühiskonnaski normidest kõrvale kalduvaid inimesi. Süsteem pole lihtsalt võimeline neid nägema ning kui näebki, siis manab nad vaikimisega olematuks”

Näitus jääb avatuks 19. augustini.

Eva Mustonen (snd 1986) õppis aastatel 2006–2010 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis tekstiili erialal ning omandas 2010–2012 Göteborgi Ülikooli (HDK) tekstiilikunstniku magistrikraadi. Käesolevast sügisest asub ta õppima Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni magistrantuuris. Tema varasemad isikunäitused on toimunud Tartu Kunstimajas, galeriis Noorus, HOP galeriis ja Tartu Kunstimuuseumis. Lisaks on ta osalenud grupinäitustel Eestis, Rootsis ja Leedus. 2014. aasta loomingu eest omistati talle aasta noore tekstiilikunstniku preemia.


On Thursday, 27 July at 18.30 Eva Mustone’s personal exhibition “DIAMOND HOUSE” will be opened at the large gallery of the Tartu Art House.

One of the main approaches of feminist art has been converting personal and private into universal, thereby transforming weaknesses into strengths. The central theme of Eva Mustonen’s exhibition “DIAMOND HOUSE” is home: the idea has been playfully reconsidered through the logic of the materials that have been used to construct it. Although the lunatic machines in Mustonen’s and Mona Hatoum’s works are visually similar, the former don’t project the same danger and have a rather absurd and funny effect. The installations constructed out of old furniture and textile talk about tenderness and interesting relations with the material rather than constrictions and feeling trapped in one’s home.

Earlier Eva has characterised her oeuvre: “My works have certain ideas that worry them. It is hard to place them: neither this nor that but a mixture that disturbs. It feels strange to admit that they function at all, that they have a voice. That they can even talk! They reside in the margins like all the people who differ from the norms of the society. The system doesn’t know how to see them and if it does, it makes them inexistent.”

The exhibition will remain open until 19 August.

Eva Mustonen (b 1986) studied textile in 2006–2010 at the Tartu Art College and received her master’s degree in textile in 2010–2012 at the University of Gothenburg (HDK). This autumn she will begin her master’s studies in sculpture and installation at the Estonian Academy of Art. Her earlier personal exhibitions have taken place at the Tartu Art House, gallery Noorus in Tartu, HOP gallery in Tallinn and Tartu Art Museum. She has participated in group exhibitions in Estonia, Sweden and Lithuania. In 2014 she was awarded the Annual Young Textile Artist’s Prize.

Rubriigid: Määratlemata | Eva Mustonen “TEEMANTMAJA / DIAMOND HOUSE” / 27.07.–19.08.2017 / Suur saal kommenteerimine on välja lülitatud

Margus Meinart / “Viljapuuaed” / 27.07.–19.08.2017 / Monumentaalgalerii

(scroll down for English)

Neljapäeval, 27. juulil 2017 kell 18.00 avab Kunstiühing „Pallas” Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Margus Meinarti portreedenäituse „Viljapuuaed”.

Meinarti maalide põhielement ja kandejõud on värv. Just värvi kaudu iseloomustab ta inimesi, sugulasi, sõpru ja tuttavaid, tuntud ja tundmatuid isiksusi. Mõni neist on sisenenud tema portreedesse otsekoheselt ja tabatud vahetult, mõni jälle justkui ümber nurga, kõveruse kaudu.

Näitusel põnevust jätkub, sest kokku saavad erinevad väljenduslaadid, leidub nii varjundirikast impressiooni kui ka julget ekspressiooni, on kärtse kooslusi ja on hillitsetud vahekordi, sõltuvalt modelli loomusest või ka kunstniku suhtest temaga. Ei puudu ka inimese lähimad kaaslased kass ja koer.

Margus Meinarti ampluaa on lai, ta on loonud nii tinglikus kui konkreetses võtmes, vaikelusid lilledega ja ilma, maastikke ja figuuriseadeid, aga ka rohkesti abstraktseid teoseid. Portreed on ta „viljapuuaeda” välja sõelunud pikemast perioodist, 2004. aastast alates.

Näituse kujundaja ja saateteksti autor on Enn Lillemets.

Näitus jääb avatuks 19. augustini.

Margus Meinart (snd 1969) on õppinud aastatel 1991–1996 Konrad Mäe Ateljees (Kunstiühing „Pallas” Stuudio) ning saanud ka Tartu Kõrgemast Kunstikoolist mööbli kujundaja ja -restauraatori diplomi. Tema maaliharidus on saadud hilis- ja järelpallaslaste Kaja Kärneri, Heldur Viirese ja Lembit Saartsi käe all. Tal on olnud isikunäituseid Eestis, Saksamaal, Belgias ja Norras ning on uuspallaslaste hulgas üks toekamaid maalijaid.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Margus Meinarti portreed elavad, vestlevad ja liiguvad. Tartu Postimees, 14.08.2017.


On Thursday, 27 July 2017 at 18.00 Art Society “Pallas” opens Margus Meinart’s portrait exhibition “The Orchard” at the Tartu Art House monumental gallery.

The main element and foundation of Meinart’s paintings is colour. He uses it to characterise people, relatives, friends and acquaintances, people we know and who are unknown to us. Some of them have been captured in his portraits directly, others seem to have reached them through a twisting journey.

The exhibition is full of excitement because it mixes together different methods of expression: there is nuanced impressionism and audacious expressionism, bright pairings and tranquil relations, depending on the nature of the model or the artist’s relationship with them. Our closest companions – cat and dog – are also present.

Margus Meinart’s artistic range is broad: he has painted in provisional and fully fleshed-out manner, still-lives with and without flowers, landscapes and figural compositions but also a lot of abstract works. The portraits in his “orchard” have been completed over a long period with the earliest being made already in 2004.

The exhibition design and accompanying text are by Enn Lillemets.

The exhibition will remain open until 19 August.

Margus Meinart (b 1969) has studied in 1991–1996 in the Konrad Mägi Studio (Art Society “Pallas” Studio) and has also received a degree in furniture design and restoration from the Tartu Art College. His education in painting comes straight from “Pallas” art school: through Kaja Kärner, Heldur Viires and Lembit Saarts. He has had personal exhibitions in Estonia, Germany, Belgium and Norway and he is one of the most talented contemporary painters of traditional schooling.

Rubriigid: Määratlemata | Margus Meinart / “Viljapuuaed” / 27.07.–19.08.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud