Regina-Mareta Soonsein “Mõtteta mõte” / Väike saal / 24.10.–18.11.2018

(Scroll down for English)

Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Regina-Mareta Soonseina isikunäitus „Mõtteta mõte”.

Soonsein on näitusel soovinud eirata arusaama graafikast kui ajalooliselt väikeseformaadilisest ja isegi kammerlikust meediumist ning käsitleb seda monumentaalse ja eksperimentaalselt maalilisena. Autor on teoste loomisel tegelenud süvitsi eneseanalüüsiga, kuid on samas proovinud vältida teoste pidevat ümberkomponeerimist või -kontseptualiseerimist.

Kunstnik selgitab: „Tähtsustan vaatleja rolli ja mõju vaadeldavas ning ei soovi seda sünteesi suunata oma ideedega. Igaüks näeb ja leiab siit oma projektsiooni ehk nähtav tuleneb vaatlejast. Pakun vaid alget, millest saab igaühele tekkida omaenda mõtestus, aga kus puudub samas ettekirjutatud õige või vale vastus.”

Regina-Mareta Soonsein (snd 1991) on õppinud Tartu Kunstikoolis ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Hoolimata lühikesest kunstnikuteest, on tema joonel põhinevad must-valged linoollõiked äärmiselt äratuntava käekirjaga ning see on viinud ka eduka osalemiseni Tartu noore kunsti oksjonitel. Tegemist on kunstniku esimese isikunäitusega Tartu Kunstimajas.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Regina Mareta Soonseina kosmilised figuurid, Postimees, 7. november 2018.

Raimu Hanson. Noor kunstnik teeb suurt ja maalilist graafikat, Tartu Postimees, 24. oktoober 2018.


On Wednesday, 24 October at 17.30 Regina-Mareta Soonsein’s personal exhibition “Mindless Meaning” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Soonsein has tried to disregard the historical understanding of printmaking as a medium of small formats and offers a truly monumental approach that uses experimental painterly qualities. During the production process, the author carried out an in depth self-analysis, but also tried to avoid the constant re-composing or re-conceptualising of the works.

The artist explains: “I value the role of the viewer and their influence on the observed. I don’t want to direct this synthesis with my own ideas. Everybody sees and finds their own projection which means that the thing that is observed originates from them. I only offer a beginning that leaves room for everybody’s thoughts but lacks a prescribed right or wrong answer.”

Regina-Mareta Soonsein (b 1991) has studied at the Tartu Art School and the Tartu Art College. Despite her short professional career, her line-based black and white linocuts have a clearly recognisable handwriting which has also led to her successful participation in the Tartu Young Art auctions. This is her first personal exhibition at the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata | Regina-Mareta Soonsein “Mõtteta mõte” / Väike saal / 24.10.–18.11.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Raivo Korstniku retrospektiiv / Suur saal / 27.09.–21.10.2018

Raivo Korstnik. Tänav. 1967. Õli, lõuend. Tartu Ülikooli Kunstimuuseum.

(Scroll down for English)

Raivo Korstniku retrospektiiv Tartu Kunstimajas.

Neljapäeval, 27. septembril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Raivo Korstniku retrospektiivnäitus „Tagasivaates: Tartu tänavatel”. Näituse koostasid Maarja Korstnik ja Meelis Tammemägi.

Tegemist on viimaste aastate jooksul järjekorras kuuenda kunstniku loomingu ülevaatega, mis võtab kokku kõik eelnevad väljapanekud. Eksponeeritakse Korstniku loomingut 1950ndate lõpust kuni kunstniku surmani 1992. aastal, kusjuures mitmed teosed jõuavad vaatajateni esmakordselt. Peamiselt nn „karmis stiilis” meretemaatika ja linnavaadete kõrval on suurim rõhk sürreaalsusse kalduval kubistlike sugemetega loomingul.

Raivo Korstnik (1932–1992) õppis ERKIs aastatel 1951–1957. Osales näitustel aastast 1957, muuhulgas ka legendaarsel 1966. aasta noorte kunstnike väljapanekul. Hiljem muutus osalemine vähem aktiivseks ning kunstniku ainus eluajal toimunud isikunäitus toimus väidetavalt 1988. aastal Paide muuseumis. Töötanud 1961. aastast alates joonistusõpetajana nii Tallinna Pedagoogilises Instituudis, Tallinna Kultuuriülikoolis kui ERKIs.

Näitus on avatud 21. oktoobrini 2018.


Raivo Korstnik’s retrospective at the Tartu Art House

On Thursday, 27 September at 5 p.m. Raivo Korstnik’s retrospective “In Retrospect: On the Streets of Tartu” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition has been compiled by Maarja Korstnik and Meelis Tammemägi.

The present overview is the sixth exhibition of Korstnik’s oeuvre in the last two years and summarises all the previous ones. The selection covers the years from the end of the 1950s to the artists death in 1992 and many of the works are shown publicly for the first time. Besides the nautical themes and cityscapes in the so called “harsh style”, the main focus is on Korstnik’s surreal and even cubist works.

Raivo Korstnik (1932–1992) studied in 1951–1957 in the Estonian State Art Institute. He started participating in exhibitions in 1957 and was also included in the legendary 1966 young artists’ exhibition. Later, his participation became less active and the only supposed personal exhibition took place in 1988 in the Paide Museum. Since 1961, he worked as a drawing teacher in the Tallinn Pedagogical Institute, Tallinn Cultural University and in the Art Institute.

The exhibition is open until 21 October.

Attached: Raivo Korstnik. Street. 1967. Oil, canvas. University of Tartu Art Museum.

 

Rubriigid: Määratlemata | Raivo Korstniku retrospektiiv / Suur saal / 27.09.–21.10.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Piret Kullerkupp, Liis Ring “Joon” / Väike saal / 27.09.–21.10.2018

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. septembril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Piret Kullerkupu ja Liis Ringi ühisnäitus „Joon”.

Näitus uurib joone erinevaid liikumissuundi kangastel, lõuenditel ja helis. Moodustuvad rütmiliselt kulgevad maastikud, milles kogetavad kaugused ehk polegi füüsilised vahemaad, vaid liikumised iseeneses. Joon kulgeb edasi, isegi kui kuhugi jõuda pole.

Autorid lisavad: „Näituse pealkiri „Joon” märgib algust ja lõppu. Joonest saab tähis kõigele ümbritsevale ja seesolevale. Joon on kõikjal ja alati olev kulg. Kõik ongi JOON. Kuidas ja kui palju selle liikumist märgata või haarata saab? Kas selle äratundmine tuleb seest- või väljastpoolt meid endid? Kas me ise oleme Joon?”

Piret Kullerkupp (snd 1969) on saanud Tartu Ülikooli maaliosakonnast nii bakalaureuse kui magistri kraadid, kuid tema huvi kunsti vastu sai alguse juba Norras 1990ndate lõpul. Temaa eelmine isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2011. aastal.

Liis Ring (snd 1990) on lõpetanud Göteborgi kõrgemas muusika- ja lavakunstikoolis muusika- ja heliproduktsiooni eriala ja käesoleval aastal ennast täiendanud sealse kunstikõrgkooli Akademin Valand vabade kunstide osakonnas. Varasemalt on ta esinenud ka artistinime cirkl all. Praeguseks on tal ilmunud kaks plaati: „Fables of a Faraway Land” (2014) ja „Satori” (2016) ning peagi on oodata sellele lisa.

Näitus on avatud 21. oktoobrini 2018.


On Thursday, 27 September at 5 p.m. Piret Kullerkupp’s and Liis Ring’s joint exhibition “Line” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition is a study of the various movement directions of the line through fabric, canvas and sound. There is a rhythm in the flow of these imaginary landscapes, in which the perceived distances are not necessarily physical but merely small movements in oneself. The line continues its path even when there is nowhere to arrive to…

The authors add: “The title “Line” marks a beginning and an end. The Line here represents the surroundings as well as the inside. It is the omnipresent stream. The LINE is everything. How and to what extent can we notice and capture its movement? And does that recognition come from within ourselves or from somewhere external? Are we ourselves the Line?”

Piret Kullerkupp (b 1969) has a bachelor’s and master’s degree from the Painting Department of the University of Tartu but her interest in art started already in the end of the 1990s in Norway. Her previous personal exhibition in the Tartu Art House took place in 2011.

Liis Ring (b 1990) has graduate with a degree in music and sound production from the Gothenburg Academy of Music and Drama and has complemented her studies in the Liberal Arts Department of the Akademin Valand. She has earlier performed under the alias cirkl. Ring has published two records: „Fables of a Faraway Land” (2014) and “Satori” (2016) and soon another will follow.

The exhibition will remain open until October 21.

Rubriigid: Määratlemata | Piret Kullerkupp, Liis Ring “Joon” / Väike saal / 27.09.–21.10.2018 kommenteerimine on välja lülitatud