Saskia Järve “Süütuid mälestusi ei ole” 19.01. – 10.02.2013 / Väike saal

plakat A2 teine

Projekti „Süütuid mälestusi ei ole” võib nimetada 2012.aastal Tallinnas Draakoni galeriis
toimunud näituse „Tervisevetel” satelliitprojektiks. Lisaks Tallinnas eksponeeritud töödele
saab näha ka päris uusi töid.

Projekti keskmes on autori siseanalüüs, mis saab hoogu pärast ootamatut haigestumist.
Uskudes, et haigestumine on põhjustatud tema mõtteviisidest, otsustab ta oma mõtlemist
muuta. Seejuures saab talle abimaterjaliks A. Adleri` i teos „Inimesetundmine”, kus muu
hulgas kirjeldatakse meetodit, mille rakendamisel on võimalik välja selgitada inimese
eesmärke.
Meetod seisneb lühidalt selles, et tuleb püüda ühendada inimese elus eri aegadel esinevaid
käitumisviise ja väljendusvorme, mille tulemusena saadakse nn. ühtlase suuna mulje.
Olulisel kohal eesmärkide väljaselgitamisel on mälestused. Kõik mälestused kannavad endas
(mitteteadlikku) lõppeesmärki, nad hoiatavad või innustavad. Päris „süütuid” mälestusi ei
ole.

Toetudes mineviku mälestustele ja olevikus aset leidvatele sündmustele püüab autor
selgusele jõuda oma eesmärkides, teha korrektuure oma mõtteviisides, et neid eesmärke
saavutada ning seeläbi saada terveks.

Kunstnik tänab: Marje Len Murusalu, Eleriin Ello, Tanel Randel, Tartu Kunstimaja ja Eesti Kultuurkapital.

The project „No Innocent Memories” can be called as a satellite project of the
exhibition „Taking the Waters” that took place in Draakon Gallery in Tallinn 2012. In Addition
to the paintings that were exhibited in Tallinn there will be some new works in Tartu Art
House.

The project is focused on the inner analysis of the author that will kick start after sudden
illness. Believing that becoming sick is caused by her manner of thoughts, she decides to
change her ways of thinking. What will help her are the methods of psychologist Alfred Adler
in his work „Understanding Human Nature” (1927).
Among many other things in A. Adler`s work is described the method of finding out the
objectives of a person. The method briefly lies in trying to bring together the various
behavioral patterns and expressions appearing during different phases of one’s life. By doing
so, we will gain so called impression of a steady direction. Memories also serve an important
part in one’s life because they consist of a (subconscious) final purpose. In fact, there is not a
single “innocent” memory.

Considering the memories of her past and the events of her present, the author tries
to figure out her objectives, make corrections in her ways of thinking to achieve those
objectives and heal in the process.

Meedia kajastus/ press coverage: 
Kõik mälestused on poliitilised Tanel Rander Artishok 20.01. 2013

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.