“Kus lõped sina, algan mina/ Where You End, I Begin” / Suur saal ja monumentaalgalerii 28.09.-20.10. 2013

kus lõped sinaTallinna Fotokuu laieneb esmakordselt Tartusse ning esitleb Tartu Kunstimajas näitust Kus lõped sina, algan mina. Anneli Porri kureeritud näitus pakub läbilõiget Eesti kaasaegsest fotokunstist, võttes keskse teemana vaatluse alla ruumi ja keskkonnataju.

Foto koos fotol kujutatuga aitab mõtestada poliitiliselt, sotsiaalselt ja ka tajuliselt muutuvat keskkonda.

“Fotograaf saab olla vaatleja või sekkuja, kes oma tegevusega loob või teeb nähtavaks inimese ja keskkonna vahelisi suhteid ja sõltuvusi,” ütles näituse kuraator Anneli Porri. “Ühelt poolt defineerib subjekt teda ümbritseva keskkonna, aga teisalt loob keskkond subjekti, annab talle tähenduse ja ajaloo.”

Kus lõped sina, algan mina koondab üht võimalikku valikut Eesti fotokunstist aastatest 1992—2013, jagunedes omavahel põimuvateks alateemadeks: poliitiline ja ideoloogiline ruum, isiklik ruum, fotograafiline ruum ja transtsendentne ruum.  Näitus laenab oma pealkirja Helen Meleski samanimeliselt teoselt, mis uurib ruumikäitumist igapäevastes töösituatsioonides.

Kuraator Anneli Porri. Osalevad kunstnikud: Dénes Farkas, Johnson & Johnson, Flo Kasearu, Margot Kask, Eve Kiiler, Paul Kuimet, Laura Kuusk, Marco Laimre, Peeter Laurits, Kristina Norman, Helen Melesk, Marge Monko, Krista Mölder, Birgit Püve, Raul Rajangu, Liina Siib, Laura Toots, Anna-Stina Treumund, Tõnu Tunnel, Anu Vahtra, Vergo Vernik, Visible Solutions OÜ

————————–

Where You End, I Begin
Tartu Art House
28 September – 20 October 2013

Opening Reception: 28 September 4pm 

Tallinn Photmonth presents Where You End, I Begin at Tartu Art Hall. Curated by Anneli Porri, the exhibition offers a perspective on Estonian contemporary photographic art, focusing on space and the perception of environment.

A photograph together with it’s subject helps to interpret a politically, socially and experiencially changing environment. “A photographer may either be an observer or an interferer, someone who creates or makes visible the relationships and interactions between a person and the environment,” said curator Anneli Porri. “On the one hand, the subject defines the surrounding environment, but on the other hand, the environment creates the subject, lending meaning and history.”

The exhibition encompasses a slice of Estonian photographic art from 1992 to 2013 and is divided into sub-themes: political and ideological space, personal space, photographic space and transcendent space.

Where You End, I Begin borrows its title from Helen Melesk’s series of photographs exploring spatial behaviour in daily situations.

Curator Anneli Porri. Participating artists: Dénes Farkas, Johnson & Johnson, Flo Kasearu, Margot Kask, Eve Kiiler, Paul Kuimet, Laura Kuusk, Marco Laimre, Peeter Laurits, Kristina Norman, Helen Melesk, Marge Monko, Krista Mölder, Birgit Püve, Raul Rajangu, Liina Siib, Laura Toots, Anna-Stina Treumund, Tõnu Tunnel, Anu Vahtra, Vergo Vernik, Visible Solutions OÜ

 

Ilmunud kriitikat:
“Tundlik vahetsoon” Reet Varblane Sirp 10.10. 2013

“Kunstiministeerium” Klassikaraadio, ERR 14.10. 2013

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.