Eesti Kunstiakadeemia magistrantide näituse “Loading… 100%” / Group show by MA students from the Estonian Academy of Arts /16.01.2015 – 08.02. 2015

loading100_ekutse05

Olete oodatud Eesti Kunstiakadeemia magistrantide näituse “Loading… 100%” avamisele Tartu Kunstimajas
reedel, 16. jaanuaril 2015 kell 17:00

We kindly invite you to the opening of the group show “Loading 100%…” by MA students from the Estonian Academy of Arts, at Tartu Art House, on  Friday 16.01. 2015 at 17:00

Scroll down for English pressreleace

 

LOADING … 100% on Eesti Kunstiakadeemia teise aasta magistritudengite näitus-projekt. Noorte näitus, kes on kohe “valmis” (“laetuna” kõigest ümbritsevast ja iseendast) astuma iseseisva loojaisiksusena kunstiskeene‘le. Näitus koondab EKA vabade kunstide magistratuuri graafika, maali, skulptuuri- ja installatsiooni, fotograafia ja uusmeedia õppesuundade tudengite töid, kaasates ning kasutades vabalt ja loovalt erinevaid meediume ja lähenemisi, olles vaba ja/või ahistatud oma valikute kaudu, andes ausa ja avara pildi 100aastase Eesti Kunstiakadeemia kunstiõppe hetkeseisust ja suundumustest. Näituseprojekt pakub sissevaadet EKAle, avades publikule noorte kunstnike mõtteprotsessi ja töömeetodeid, esitades ainsa imperatiivina vabadust.

EKA sünnilinnaks ei saa pidada ainult Tallinna, eeskätt just vabade kunstide teaduskonna juured on Tartus ning sajanda sünnipäeva tähistamisel tahavad selle teaduskonna lõpukursuse tudengid Tartule omapoolse kummarduse teha. Puu mis kaotab ühenduse oma juurtega, kukub ümber. Teiselt poolt oleks see kindlasti ka oma “mina” proovilepanek rahuliku rütmiga, rohelise, pallasliku, vabameelse ja humoorika ülikoolilinna ees ja sees; uurimus sellest kuidas erinevad kaks kunstikeskust kõige noorema kunsti lõikes – millised on erinevused, millised sarnasused. Teataval kummastaval viisil kindlasti ka omamoodi vastus “väljasõidule rohelisse”.

Näitusel puudub otsese narratiivina sõnastatud teema, kuid noorkunstnike tööd on autoritele võimalus läbi katsetada ning esitleda reaalsuse peegeldust (või interpretatsiooni) toetudes ümbritsevale maailmale, enda sisetundele ja kollektiivsetele hirmudele, tehnilisele täiusele või selle puudumisele, kaosele ja korrastatusele meie kõigi sees. Osaleja peavad kõige olulisemaks loomingulist vabadust ja sidet vaatajaga. Osalejatele on see võimalus astuda vaatajatega otsesesse kontakti ning saada reaalset tagasisidet – näitusega kaasneb ka publikule suunatud programm artist walk’i kujul, kus iga kunstnik tutvustab oma tööd ning vaatajatel on võimalik autoritega dialoogi alustada. Programm on mõeldud olema huvitav ning sisekaemuslik nii kunsti tavavaatajale, kui ka hariduslik neile, kes sooviks kunstniketeele asuda või asuvad selle tee alguses.

Osalejad on EKA õppekava kunst MA II kursuse üliõpilased, kellest enamus lõpetavad 2015. aasta kevadel: Indrek Aavik, Eldar Jakubov, Edgar Juhkov, Mikk Jäger, Kaarel Kütas, Katarina Meister, Ats Nukki, Alina Orav, Deniss Orlov, Sven Parker, Kadri Pihlakas, Hanna Piksarv, Mari Prekup, Ede Raadik, Kaspar Tamsalu, Aap Tepper, Mari Volens, Kristina Õllek. Näituse tööde valmimist juhendas ja konsulteeris Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaan professor Andres Tali.

Näitus avatakse 16. jaanuaril kell 17.00 ning on avatud kuni 8. veebruarini, Näitus hõlmab Kunstimaja kõiki kolme galeriid – teise korruse saale, väikest galeriid esimesel korrusel ja monumentaalgaleriid.

Kontakt ja info:

Eesti Kunstiakadeemia poolt
prof. Andres Tali
andres.tali@artun.ee
5340 2314

——————————————————————–

LOADING … 100% is an exhibition project by second year master’s students at the Estonian Academy of Arts. It is an exhibition of work by young artists who will soon be “ready” (i.e. “loaded” with everything in and around them) to step out into the art scene as independent creators. The exhibition brings together the work of Fine Arts master’s students at the EAA working in printmaking, painting, sculpture and installation, photography and new media. The project openly and creatively incorporates the use of various media and approaches – free and/or harassed by choices – and provides an honest and open picture of the current position and directions in art education at the 100-year-old Estonian Academy of Arts (EAA). The exhibition, with freedom as its only imperative, provides a glimpse inside the EAA and reveals to the public the thought processes and working methods of the young artists.
Tallinn alone should not be considered the only birthplace of the EAA. The roots of the Faculty of Fine Art lie primarily in Tartu, and on the occasion of the 100th anniversary, the final year master’s students of the faculty wish to pay homage to Tartu. A tree that loses connection with its roots shall fall. Furthermore, it is certainly a test of “self”, in front of and within the university town, with its calm rhythm, greenery, Pallas-school quality, liberality and humour; a study of how the two art centres differ in regard to young art – what are the differences and similarities. In a certain uncanny sense it is also like a response to the Tartu exhibition held in Tallinn titled “Väljasõit rohelusse. Tartu 1860 – 2014” (Excursion into the green).
The exhibition does not have a direct theme expressed as a narrative, but the work of these young artists provides them with an opportunity to experiment and present a reflection of reality (or interpretation), based on their surroundings, inner feelings and collective fears, technical perfection or lack of, and the chaos and order within each of us. The participants consider creative freedom and connection with the viewer to be of utmost importance. They have the opportunity to make direct contact with the viewer and receive real feedback – the exhibition is accompanied by a public programme in the form of an “artist walk”, where each artist talks about their work and the viewers are able to talk directly with them. This programme will be interesting and contemplative for the art viewer, and also instructive for those who are considering a career in art or have just begun.
The preparation for this exhibition was a supervised process under the guidance of the dean of the Faculty of Fine Art at the Estonian Academy of Arts, professor Andres Tali. In addition, visiting curators and consultants were also included in the process. During the preparatory process all the participants are involved in the processes that accompany a large exhibition such as this.
The exhibition is open from 12 January (opening 16 January) to 8 February 2015. The exhibition spaces that will be used include the ground floor galleries, the gallery for large-scale work and the rooms on the first floor.

Participants are second year MA art students at the EAA who will be graduating in spring 2015:
Indrek Aavik, Eldar Jakubov, Edgar Juhkov, Mikk Jäger, Kaarel Kütas, Katarina Meister, Ats Nukki, Alina Orav, Deniss Orlov, Sven Parker, Kadri Pihlakas, Hanna Piksarv, Mari Prekup, Ede Raadik, Kaspar Tamsalu, Aap Tepper, Mari Volens, Kristina Õllek.

Contact and further information:
Prof. Andres Tali
andres.tali@artun.ee
53402314

 

Vastukaja:

Peeter Talvistu “Niiske püssirohi”. Sirp 23.01. 2015

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.