Margus Meinart / “Viljapuuaed” / 27.07.–19.08.2017 / Monumentaalgalerii

(scroll down for English)

Neljapäeval, 27. juulil 2017 kell 18.00 avab Kunstiühing „Pallas” Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Margus Meinarti portreedenäituse „Viljapuuaed”.

Meinarti maalide põhielement ja kandejõud on värv. Just värvi kaudu iseloomustab ta inimesi, sugulasi, sõpru ja tuttavaid, tuntud ja tundmatuid isiksusi. Mõni neist on sisenenud tema portreedesse otsekoheselt ja tabatud vahetult, mõni jälle justkui ümber nurga, kõveruse kaudu.

Näitusel põnevust jätkub, sest kokku saavad erinevad väljenduslaadid, leidub nii varjundirikast impressiooni kui ka julget ekspressiooni, on kärtse kooslusi ja on hillitsetud vahekordi, sõltuvalt modelli loomusest või ka kunstniku suhtest temaga. Ei puudu ka inimese lähimad kaaslased kass ja koer.

Margus Meinarti ampluaa on lai, ta on loonud nii tinglikus kui konkreetses võtmes, vaikelusid lilledega ja ilma, maastikke ja figuuriseadeid, aga ka rohkesti abstraktseid teoseid. Portreed on ta „viljapuuaeda” välja sõelunud pikemast perioodist, 2004. aastast alates.

Näituse kujundaja ja saateteksti autor on Enn Lillemets.

Näitus jääb avatuks 19. augustini.

Margus Meinart (snd 1969) on õppinud aastatel 1991–1996 Konrad Mäe Ateljees (Kunstiühing „Pallas” Stuudio) ning saanud ka Tartu Kõrgemast Kunstikoolist mööbli kujundaja ja -restauraatori diplomi. Tema maaliharidus on saadud hilis- ja järelpallaslaste Kaja Kärneri, Heldur Viirese ja Lembit Saartsi käe all. Tal on olnud isikunäituseid Eestis, Saksamaal, Belgias ja Norras ning on uuspallaslaste hulgas üks toekamaid maalijaid.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Margus Meinarti portreed elavad, vestlevad ja liiguvad. Tartu Postimees, 14.08.2017.


On Thursday, 27 July 2017 at 18.00 Art Society “Pallas” opens Margus Meinart’s portrait exhibition “The Orchard” at the Tartu Art House monumental gallery.

The main element and foundation of Meinart’s paintings is colour. He uses it to characterise people, relatives, friends and acquaintances, people we know and who are unknown to us. Some of them have been captured in his portraits directly, others seem to have reached them through a twisting journey.

The exhibition is full of excitement because it mixes together different methods of expression: there is nuanced impressionism and audacious expressionism, bright pairings and tranquil relations, depending on the nature of the model or the artist’s relationship with them. Our closest companions – cat and dog – are also present.

Margus Meinart’s artistic range is broad: he has painted in provisional and fully fleshed-out manner, still-lives with and without flowers, landscapes and figural compositions but also a lot of abstract works. The portraits in his “orchard” have been completed over a long period with the earliest being made already in 2004.

The exhibition design and accompanying text are by Enn Lillemets.

The exhibition will remain open until 19 August.

Margus Meinart (b 1969) has studied in 1991–1996 in the Konrad Mägi Studio (Art Society “Pallas” Studio) and has also received a degree in furniture design and restoration from the Tartu Art College. His education in painting comes straight from “Pallas” art school: through Kaja Kärner, Heldur Viires and Lembit Saarts. He has had personal exhibitions in Estonia, Germany, Belgium and Norway and he is one of the most talented contemporary painters of traditional schooling.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.