“Teispool reaalsust” / “Beyond Reality” / 24.08.–17.09.2017 / Suur ja väike saal

Kadri Toom. Ofset-lito (2017)

(Scroll down for English)

24. augustil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures ja väikeses saalis graafikute grupinäitus „Teispool reaalsust”.

Küberpungi isa William Gibson on öelnud: „Tulevik on juba siin”. Kunstnikuna on igalühel võimalus genereerida erinevaid tajumehhanisme: luua ülleküllastatud informatsioonist korrastatud isiklikke süsteeme või vastupidi – materialiseerida ulmelised ideed konkreetses aegruumis.

Tehnoloogilisel ajastul elame millegi tundmatu, naudingu ja ebamugavustunde vahepeal. Kui näiliselt on üksindus muutunud võimatuks (erinevate elektrooniliste vahendite abil oleme pidevalt millegagi/kellegagi kontaktis), siis võib-olla on maailm endiselt viirastuslik paratamatus, mille kesta all võib leida erinevaid kihistusi.

Näitus loob võimaluse avastada seda “maailma” kaasaegse graafika vaatenurgast, mis tihtilugu lammutab visuaalse terviku erinevateks tasanditeks, et seda siis uuesti kokku panna või jätta meelega düsfunktsionaalseks. Näitus ei lähtu konkreetsetest tehnikapõhistest raamidest ning jätab vabaduse avardada kahetasandilisi graafilisi tasandeid erinevate dimensioonidega.

Näitusel osalevad: Britta Benno, Gudrun Heamägi, Kalli Kalde, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau. Helen Tago, Kadri Toom
Kuraator: Lilli-Krõõt Repnau
Graafiline disain: Ott Kagovere
Graafika plakatil: Kadri Toom, ofset-lito (2017)

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital
Tänud: Eesti Kunstiakadeemia graafika osakond, Eesti trükimuuseum


Avalik ülesvõte

Tartu Kunstimaja vestluste sarja “Avalik ülesvõte” kuues osa. Lilli-Krõõt Repnau kureeritud Eesti graafikute näituse “Teispool reaalsust” raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit tähistanud kunstnik Kalli Kalde vahel. Ülesvõte toimus 15. septembril 2017. aastal.


Meediakajastus

Joanna Hoffmann. Jalutuskäik galeriides – Inspireeriv kolmik. Sirp, 22.09.2017.

Elnara Taidre. Jalutuskäik galeriides – Postutoopiast postgraafika keeles. Sirp, 22.09.2017.


On Thursday, 24 August at 18.00 Estonian printmakers group exhibition “Beyond Reality” will be opened in the large and small galleries of the Tartu Art House.

The father of cyberpunk William Gibson has said: “The present is already here”. Artists can generate different mechanisms of perception: create organised personal systems that are oversaturated by information or, vice versa, materialise fantastic ideas in a clearly defined continuum.

In the era of technology, we live in the unknown, on the border between pleasure and discomfort. Even though true loneliness has seemingly become impossible (via different electronic devices we are constantly connected to something or somebody), the world can still be a phantasmal inevitability that shelters different layers,

“Beyond Reality” offers the possibility to discover this “world” from the viewpoint of contemporary printmakers: they often dismantle the visual whole into various layers that are then recompiled into a new combination or are left dysfunctional on purpose. This exhibition is not based on precisely defined technical boundaries which means that the artists can expand two-dimensional graphics through different other dimensions.

The exhibition will remain open until 17 September.

Participating artists: Britta Benno, Gudrun Heamägi, Kalli Kalde, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau. Helen Tago, Kadri Toom
Curator: Lilli-Krõõt Repnau
Graphic design: Ott Kagovere
Print on the poster: Kadri Toom, offset lithography (2017)

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia
Thanks: Graphics Department of the Estonian Academy of Arts, Estonian Printing and Paper Museum

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.