Anna Škodenko isikunäitus [] / Monumentaalgalerii / 27.09.–21.10.2018

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Anna Škodenko isikunäitus.

Škodenko näitusel puudub sõnadega pealkiri ning ta ise asendab seda tekstis sümboliga []. Näitust saatvates graafilistes materjalides kasutab ta pealkirja tähistajana kohvikuseina illusiooni nimelist kujundit (manustatud ka pressiteatele). Škodenko teosed on alati kontseptuaalsed, tuginedes siiski esteetiliste elamuste pakkumisele. Aastate jooksul on ta samas üha eemaldunud oma esmasena valitud maalimeediumist.

Kunstnik on näituse sõnastanud järgnevalt: „A läheb X kohta. Seal on B, C, D jne. Seejärel on minek X′ ja järgmine kord X′′. Miski pole tegelikult nii sirgejooneline. Miski ei piirdu kirjatähtedega ja vektoritega. Ruumis saab reaalselt liikuda ja tõenäoliselt ka midagi näha. Kokkupuutumine B-de, C-de ja D-dega pole aga garanteeritud.”

Anna Škodenko (snd 1986) on interdistsiplinaarne kunstnik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna (2009), täiendanud ennast Chelsea Kunstikolledžis ja Moskva Kaasaegse Kunsti Instituudis ning läbinud Glasgow Kunstiakadeemia üheaastase vabade kunstide magistriõppe (2017). Varasemalt on talle omistatud Eduard Wiiralti preemia (2016) ning tänavu jagas ta koos Tanja Muravskajaga Köler Prize’i peaauhinda. Tegemist on tema esimese ülesastumisega Tartus.

Näitus on avatud 21. oktoobrini 2018.


On Thursday, 27 September at 5 p.m. Anna Škodenko’s personal exhibition will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

Škodenko’s exhibition doesn’t have a literal title and she replaces it in texts with the symbol []. In the graphical materials accompanying the exhibition, the title is denoted by the pattern called the café wall illusion (attached to the press release). Škodenko’s works are always conceptual but they are still rooted in an aesthetic experience. However, over the years she has continuously distanced herself from her original medium of painting.

The artist has described the exhibition as follows: “A goes to place X. There are B, C, D, etc. Then A goes to X′ and then to X′′. Nothing is really so linear. Nothings is limited to letters and vectors. The space can be traversed and it probably contains something to see. Coming into contact with B-s, C-s and D-s, however, is not guaranteed.”

Anna Škodenko (b 1986) is an interdisciplinary artist who has graduated from the Painting Department of the Estonian Academy of Arts (2009), complemented her studies at the Chelsea College of Art and the Institute of Contemporary Art in Moscow, and has completed the master’s programme at the Glasgow School of Arts (2017). She has earlier been awarded the Eduard Wiiralt prize (2016) and this spring she shared the grand prize of Köler Prize with Tanja Muravskaja. This is her first exhibition in Tartu.

The exhibition will remain open until October 21.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.