Regina-Mareta Soonsein “Mõtteta mõte” / Väike saal / 24.10.–18.11.2018

(Scroll down for English)

Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Regina-Mareta Soonseina isikunäitus „Mõtteta mõte”.

Soonsein on näitusel soovinud eirata arusaama graafikast kui ajalooliselt väikeseformaadilisest ja isegi kammerlikust meediumist ning käsitleb seda monumentaalse ja eksperimentaalselt maalilisena. Autor on teoste loomisel tegelenud süvitsi eneseanalüüsiga, kuid on samas proovinud vältida teoste pidevat ümberkomponeerimist või -kontseptualiseerimist.

Kunstnik selgitab: „Tähtsustan vaatleja rolli ja mõju vaadeldavas ning ei soovi seda sünteesi suunata oma ideedega. Igaüks näeb ja leiab siit oma projektsiooni ehk nähtav tuleneb vaatlejast. Pakun vaid alget, millest saab igaühele tekkida omaenda mõtestus, aga kus puudub samas ettekirjutatud õige või vale vastus.”

Regina-Mareta Soonsein (snd 1991) on õppinud Tartu Kunstikoolis ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Hoolimata lühikesest kunstnikuteest, on tema joonel põhinevad must-valged linoollõiked äärmiselt äratuntava käekirjaga ning see on viinud ka eduka osalemiseni Tartu noore kunsti oksjonitel. Tegemist on kunstniku esimese isikunäitusega Tartu Kunstimajas.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Regina Mareta Soonseina kosmilised figuurid, Postimees, 7. november 2018.

Raimu Hanson. Noor kunstnik teeb suurt ja maalilist graafikat, Tartu Postimees, 24. oktoober 2018.


On Wednesday, 24 October at 17.30 Regina-Mareta Soonsein’s personal exhibition “Mindless Meaning” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Soonsein has tried to disregard the historical understanding of printmaking as a medium of small formats and offers a truly monumental approach that uses experimental painterly qualities. During the production process, the author carried out an in depth self-analysis, but also tried to avoid the constant re-composing or re-conceptualising of the works.

The artist explains: “I value the role of the viewer and their influence on the observed. I don’t want to direct this synthesis with my own ideas. Everybody sees and finds their own projection which means that the thing that is observed originates from them. I only offer a beginning that leaves room for everybody’s thoughts but lacks a prescribed right or wrong answer.”

Regina-Mareta Soonsein (b 1991) has studied at the Tartu Art School and the Tartu Art College. Despite her short professional career, her line-based black and white linocuts have a clearly recognisable handwriting which has also led to her successful participation in the Tartu Young Art auctions. This is her first personal exhibition at the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.