LeeduMaal / 17.01.–10.02.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 17. jaanuaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimajas Leedu maalijate grupinäitus „LeeduMaal”.

Kuigi Leedu ja Eesti on nii geograafiliselt, ajalooliselt kui ka kultuuriliselt tihedalt seotud, on me teadmised teineteise kohta kehvavõitu. Mõlema riigi kunstnikud ja kunstikriitikud teavad küll teise riigi kunsti ajalooliselt mõjutanud suurkujusid, kuid noorema põlve maalijad ning kaasaegse maali esindajad on vastakuti pea tundmatud.

Näitus „LeeduMaal” püüab seda vajakajäämist parandada, tutvustades kahtteist leedu maalijat, kes on praegusel hetkel kunstielus aktiivsed ning loovad ja näitavad oma maale nii kodu- kui välismaal. Neid hindavad kriitikud ja kunstisõbrad ning nende töid leidub nii riiklikes kui erakogudes Euroopas ja väljaspoolgi.

Kuraator Peeter Krosmann lisab: „Näitus kaasab erinevaid maaližanre ja -stiile, esitledes seega Leedu kaasaegses maalis valitsevaid trende ja võimaldades luua mõttelisi seoseid globaalse kontekstiga. Näitusele on valitud Leedu erinevate piirkondade mitme põlvkonna kunstnikud, misläbi pakutakse võimalikult avarat vaadet leedu kunstile.”

Kataloog allalaadimiseks.

Näituse kuraatorid on Miglė Kosinskaitė ja Peeter Krosmann.
Näitusel osalevad Romualdas Balinskas, Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Arvydas Brazdžiūnas-Dusė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Mantas Daujotas, Audrius Gražys, Bronius Gražys, Adelė Liepa Kaunaitė, Andrius Miežis, Vidas Poškus, Giedrė Riškutė ja Rolanas Stankūnas.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Delamode, Dimense, UPS.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Leedu kunst Tallinnas 1937. aastal ja Tartus 2019. aastal, kultuur.err.ee, 31.01.2019.

Tõnis Tatar. Visuaalse maitse õppetunnid uuel materjalil, Sirp, 01.02.2019.


On Thursday, 17 January at 5 p.m. Lithuanian painting exhibition “LeeduMaal” will be opened in the Tartu Art House.

Although Lithuania and Estonia are closely related not only geographically and historically, but also culturally, our knowledge about each other is scarce. While artists and art critics in both countries are familiar with the prominent painters from Lithuania and Estonia who have left their mark and influences in art history, the painters of younger generation, and the representatives of contemporary painting are virtually unknown.

“LeeduMaal” exhibition aims to close this gap by including twelve Lithuanian painters who are currently active in cultural sphere, creating and exhibiting their works locally and internationally. Appreciated by critics and art lovers, their works are included in public and private collections across Europe and beyond.

Curator Peeter Krosmann adds: “The exhibition is introducing various painting genres and styles; it represents the trends of contemporary Lithuanian painting, allowing to look for its connotations with global context. Both young and mature painters from various regions of Lithuania have been selected for the exhibition, providing the opportunity to get acquainted with wide scope of Lithuanian art.”

Catalogue for download.

Exhibition is curated by Miglė Kosinskaitė and Peeter Krosmann.
Participating artists are Romualdas Balinskas, Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Arvydas Brazdžiūnas-Dusė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Mantas Daujotas, Audrius Gražys, Bronius Gražys, Adelė Liepa Kaunaitė, Andrius Miežis, Vidas Poškus, Giedrė Riškutė and Rolanas Stankūnas.

Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Cultural Endowment of Tartu, Delamode, Dimense, UPS.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.