Jaak Kikas “Tootemid” / Väike saal / 03.07. – 26.07.2020

(Scroll down for English)

Jaak Kikase kunstnikunägemust on kindlasti mõjutanud ta haridus- ja ametialane taust füüsikuna. Sümmeetriad, peegeldused, eksperimendid füüsilise reaalsuse elementidega on märksõnad, mis füüsikaski olulist tähtsust omavad. Teisalt annavad aga eksponeeritud fotomanipulatsioonid vaatajale ainet pareidoolseteks mõttemängudeks, võimaldades nii hakkata kaasautoriks ja näha nendes piltides just oma kogemust, isklikke lootusi-ootusi-kartusi.

Kunstnik lisab: „Maailma ja asju selle sees annab osadeks lammutada. Nii mõttes kui päriselt. Päriselt oleme sellega vähemasti lapsepõlves kõik tegelenud, ehk mõnikord ka karistust väärinud tagajärgedega. Kui osi enam tagasi kokku pole õnnestunud panna. Aga mõnikord võib osade uus kokkupanemise viis anda ka midagi üllatavat ja ehk isegi kasulikku. Lõpeks tuleneb ju kogu ainelise maailma lõputu mitmekesisus erinevates viisidest, millistel üksikud aatomid kokku on pandud. Siinsetel piltidel on maailm lammutatud pooleks, üks pool on ära visatud ja asendatud esimese poole peegeldusega. Muidugi pole see mingi jalgratas (või just on) – kollaažid on maailma kunstipraktikas ju ammu kasutatud tehnika. Päris otsene tee nende piltide juurde on ka mu varasemast kollektsioonist „Katoptromaania”, aga mindud on veelgi kaugemale. Ja tulemus … oli üllatav vähemasti minu jaoks.”

Jaak Kikas (snd 1949) on füüsik ja fotokunstnik. Ta lõpetas 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja töötab praegu õppejõuna TÜ füüsika instituudis. Esimene isikunäitus „40 pilti” toimus tal aastal 2015 Pallase Nooruse galeriis, käesolev on ta seitsmes autorikollektsioon. Aastast 2019 on Jaak Kikas Tartu Kunstnike Liidu liige.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Sümmetria Jaak Kikase moodi. Tartu Postimees, 22. juuli 2020.

Raimu Hanson. Uute näituste graafika, maal ja fotograafika avardavad maailmanägemist. Tartu Postimees, 5. juuli 2020.


Jaak Kikas /  “Totems”

The artistic vision of Jaak Kikas is certainly influenced by his educational and occupational background as a physicist. Symmetries, reflections, experiments with the elements of physical reality are important keywords in physics. However, the exhibited photo manipulations give the viewers an opportunity for exercises in pareidolic thought games, enabling them to become co-authors of the works and to see in the images their own hopes, expectation and fears.

The artist adds: “The world and the things in it can be taken apart. In thoughts as well as in reality. In reality all of us have done this at least in childhood, occasionally with punishable results, when we failed to put the things back together. Sometimes, however, the new ways of combining the constituent parts may result in a surprise or even yield something useful. Indeed, all the infinite variability of the material world stems from the different ways the individual atoms are bound together. In these images, the world has been cut into two halves: one of them is thrown away and replaced by a mirror image of the other half. This, of course, is not (or maybe it is) nothing new: the collage has been used in art history for a long time. And there exists quite a direct connection with the images from my earlier collection ‘Catoptromania’. This time, however, I go further. And the result … well, was surprising at least for me.”

Jaak Kikas (b 1949) is a physicist and artistic photographer. In 1972, he graduated from the Physics Department of the Tartu State University and is currently affiliated with the UT Institute of Physics. His first personal exhibition “40 images” took place in 2015 in the Pallas Art Gallery Noorus. The current exhibition is his seventh collection. Since 2019, Jaak Kikas is a member of the Tartu Artists’ Union.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.