“Sama viin igaühe suus” / Monumentaalgalerii / 23.01.–21.02.2021

(Scroll down for English)

Alates laupäevast, 23. jaanuarist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud näitus nimega “Sama viin igaühe suus”. Tere tulemast näitusele!

siinne jutt puudutab näituse hetkeolukorda. pärast läbirääkimisi on tõusnud esile mõte võtta C. Carolina 7relo kommipilt näituse visuaalseks ühisnimetajaks. vältides võimalikke murekohti olgu öeldud, et bandmerch ja menopauli särk toetavad nimetet valikut ja seda järgmistel põhjustel:

a) tegemist on siiski põhistatud avaldusega kontrastiks viimaste aastakümnete situatsioonilisele-empiritsistlikule kunstilähenemisele. põhistus resoneerub ikkagi laiemas laastus hilismodernistliku kunstireaalsusega … kes teab, see teab; tegemist on igal juhul lisadimensiooniga mis võib-olla tervitatud, võib-olla mitte

b) 7relo on n-ö mehhanism, mis töötab vihmavarjuna, ühildades semantikavabalt aga samas ehedalt ja siiralt kõigi meie taotlusi

c) mida kell edasi, seda kindlamana tundub konditsioon, mis viitab ütlemise kui sellise saturatsioonile. digisfääri omadus kanda edasi tähendusstruktuure läbi topelthermeneutilise prisma loob ohtu mattuda oma enese raskuse alla

7relo libiseb neist raskustest läbi voolava naiivsusega. relo7 kommipildi struktuurielemendid a la kaheldav kompa loob mentaalse pildi ja mateeria vahelise dünaamika mis konkretiseerib antud materjali mobiilsust ja selle sobivust

Näitajad:

Doktor Lill on angloameerika kultuuriruumis tuntud ka kui The One. Mitme olulise teose autor. Osaleb näitusel elusuuruses nutitelefoni söejoonistusega. Soome keele tase A2

Martin Rästa (1980) interdistsiplinaarsed kunstid / muusika / visuaalia & heli süntees ning integreerimine erinevates eksperimentaalsetes vormides ja meediumites / kognitiivsed protsessid / empiiriline maailmatunnetus. Näitusel osaleb ruumilise heliinstallatsiooniga

Bandmerch Official Hello thanks for inviting me to estonia, I really love tallin and happy to be here for art residency with cool people

anna birgitta eriksoni (1993) bricolage-teos toob teieni (eba)sulnid sodikõlinad unustusse vajunud nurgatagustest

Koltan Grupp OÜ

ajuokse toob majja SELJO126. Kel janu seljo

SÜNK ajutised keskkonnad, esteetilised eksperimendid ja eskapistlikud reivid. Näituse foon

Paul Lepasson esindab Eesti Lutsuspordi Liitu

Salme Klaasisööja

Paula Pakk

Jan Grossmann

Roland Seer võib-olla ei osale näitusel

Sellel hetkel murdus minus miski
Ja ma sain aru, et janu on kõikidel üks
Kange, kibe, piinav, kõrvetav, pöörane janu
Lihtsalt joogid on erinevad


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Kila-kola viis mõtted minimalismile, Tartu Postimees, 9. veebruar 2021.


From Saturday, 23 January the exhibition “Every Mouth Holds the Same Vodka” is open in the monumental gallery of the Tartu Art House. Welcome to the exhibition!

this text reflects the present condition of the exhibition. after negotiations, the idea has risen to accept C. Carolina’s 7relo candy image as the visual common denominator of the exhibition. to avoid possible troubles, it must be said that bandmerch and the shirt of menopaul support this choice for the following reasons:

a) the choice is a motivated declaration that is in contrast with the situationalist-empiricist approach to art of the last decades. the motivation resonates with the late modernist artistic reality in general … the ones in the know know; this is indeed an additional dimension that is either welcome or not

b) 7relo’s so called mechanism functions as an umbrella that combines in a non-semantic but pure and sincere manner the endeavours of us all

c) as time keeps on ticking by, the condition that refers to the saturation of speech as such seems increasingly more certain. the digital sphere’s characteristic of conveying the structures of meaning through a double-hermeneutic prism creates the danger that it can be buried under its own weight

7relo slides through these difficulties with playful naivete. the structural elements of relo7’s candy image (a la its questionable composition) create a dynamic that joins together the mental image and the actual matter defining the mobility and suitability of the present material

Displaying:

Doktor Lill is also known in the Anglo-American cultural space as The One. Author of many significant works. Participates in the exhibition with a life-size charcoal drawing of a smart phone. Finnish language at level A2

Martin Rästa (1980) interdisciplinary arts / music / synthesis of visuals & sound and their integration in different experimental forms and media / cognitive processes / empiric perception of the world. Participates in the exhibition with a spatial sound installation

Bandmerch Official Hello thanks for inviting me to estonia, I really love tallin and happy to be here for art residency with cool people

anna birgitta erikson’s (1993) bricolage work presents you with (un)delightful trash-jingles from forgotten nooks

Koltan Grupp OÜ

ajuokse brings SELJO126 to the house. Drinks are seljo

SÜNK temporary environments, aesthetic experiments and escapist raves. The background of the exhibition

Paul Lepasson represents the Stone Skimming Association of Estonia

Salme The Glass Eater

Paula Pakk

Jan Grossmann

Roland Seer might not participate

At that moment something broke in me
And I understood that we all share the thirst
The strong, bitter, tormenting, burning, raging thirst
Merely the drinks are different

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.