Cloe Jancis ja Sigrid Viir „Teine vaatus. Tõlkes leitud” / Suur saal / 07.10.–06.11.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 7. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Cloe Jancise ja Sigrid Viiri ühisnäitus „Teine vaatus. Tõlkes leitud“.

Pildikeele abil kujutavad kunstnikud näitusel argiabsurdi ja analüüsivad sotsiaalseid konstruktsioone. Läbivateks teemadeks on inimeste ja esemete üheti mõistetava
funktsionaalsuse vaatlemine, naise erinevad isiklikud ja ühiskondlikud rollid ning nende kujutamine.

Jancise ja Viiri koostöö tugineb visuaalsel mõttevahetusel, mille käigus teineteise ideid tõlgendatakse ning fotosid uuteks kujutisteks ja objektideks ümber tõlgitakse. Tööprotsessi ainukeseks kehtivaks reegliks on visuaalne tõlkeprotsess, sõnu ei kasutata.

Tööprotsessi skeem: I vaatus: C teeb foto, S vastab fotoga, C ja S tõlgivad valitud 5 + 5 fotot skulpturaalseteks objektideks. II vaatus (käesolev näitus): C teeb foto, S vastab fotoga, C ja S tõlgivad 6 + 6 fotot skulpturaalseteks objektideks, C ja S tõlgivad I vaatuse 5 + 5 objekti uuesti fotodeks.

„Teine vaatus. Tõlkes leitud“ on jätk näitusele „Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka“ (2021, Temnikova & Kasela galerii).

Cloe Jancis (s 1992) on foto, video ja installatsiooni meediumites töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala (BA, 2018) ning õpib praegu Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas kaasaegse kunsti magistriprogrammis. Jancist paeluvad naise sotsiaalne kuvand ja erinevad igapäevased rollid, ning sellega seotud müüdid ja ootused. Oma viimaste aastate loomingus on Jancis keskendunud objektidele ja rituaalidele, mida naiselikkusega seostatakse.

Sigrid Viir (s 1979) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud kultuuriteooriat Eesti Humanitaarinstituudis ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala. Kunstnikuna huvitub ta inimeksistentsi argipäevastest tahkudest ja seda saatvast sotsiaalsete kokkulepete rägastikust, töö totaalsuse ja isikliku vaba aja piirialast ning visuaalse keele küsimustest. Sigrid on kunstikollektiivi Visible Solutions OÜ üks kolmest liikmest. Ta on aktiivselt osalenud näitustel Eestis ja mujal. Teda on tunnustatud Noore kunstniku preemiaga (2009), on olnud Köler Prize 2011 nominent ning osalenud Visible Solutions OÜ-ga Manifesta 9-l (2012). Ta on kahel korral pälvinud Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2013 ja 2019).

Näitust saatvad tekstid on kirjutanud Anti Saar ja Maris Karjatse.
Näituse graafiline kujundus: Anna Kaarma.

Täname: Treiarei, Johannes Säre, Magav Magma, Aadu Lambot.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus on avatud 6. novembrini.


Meediakajastus

Joanna Hoffmann. Tõlkes küpseks. Sirp, 4. novembril 2022.

Raimu Hanson. Uute näituste vaatajad kohtuvad nii huumori kui ka ängiga. Tartu Postimees 11. oktoobril 2022.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 10. oktoobril 2022.


On Friday, 7 October at 5 p.m. Cloe Jancis and Sigrid Viir will open their joint exhibition “The Second Act. Found in Translation” in the large gallery of Tartu Art House.

With the help of visual language, the artists in the exhibition depict the everyday absurd situations and analyse social constructions. The common themes are understanding and depiction of people and objects as well as the various personal and social roles of women.

The collaboration between Jancis and Viir is based on a visual exchange of thoughts. They interpreted each other’s ideas and translated each other’s photographs into new images and objects. The only rule of their working process is to use a visual process of translating where words are not used.

Working process: Act I: C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate selected 5+5 photos into sculptural objects. Act II (present exhibition): C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate 6+6 photos into sculptural objects, C and S translate the 5+5 objects from Act I again into photos.

“The Second Act. Found in Translation” is a follow-up to their previous co-exhibition, “In front of the mirror, on a day full of enthusiasm, you put your mask on too heavily, it bites your skin” (2021, Temnikova & Kasela Gallery).

Cloe Jancis (b 1992) is an artist working in the media of photography, video and installation. She graduated from the Estonian Academy of Arts with a bachelor’s degree in photography (2018) and is currently studying in the master’s programme of the Faculty of Liberal Arts at the Estonian Academy of Arts. Jancis is fascinated by the social image and daily roles of women and the myths and expectations related to these. In recent years, she has focused on objects and rituals associated with femininity.

Sigrid Viir (b 1979) is a photo and installation artist from Tallinn. She has studied cultural theory at the Estonian Institute of Humanities and graduated from the department of photography at the Estonian Academy of Arts. As an artist, Viir is interested in the daily aspects of human existence and the related tangle of social agreements, the borderline between the totality of work and personal time of rest as well as the themes of visual language. Sigrid is one of the three members of the art collective Visible Solutions LLC. She has actively taken part in exhibitions both in Estonia and abroad. She was nominated for the Köler Prize (2011), has participated in Manifesta 9 (2012) with Visible Solutions LLC and has received the Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia twice (2013, 2019).

Texts accompanying the exhibition: Anti Saar and Maris Karjatse.
Graphic design of the exhibition: Anna Kaarma.

Thanks: Treiarei, Johannes Säre, Magav Magma, Aadu Lambot.
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is open until 6 November.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.