„Salaaed“ / Suur saal / 20.01.–19.02.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 20. jaanuaril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Kadri Toomi, Külli Suitso, Kalli Kalde, Tuuli Puhveli ja Anne Rudanovski grupinäitus „Salaaed“. Näituse kuraator on Kalli Kalde.

Näitusel ootab vaatajat jalutuskäik salaaia seni sissetallamata radadel ja turvalisemal kultuurmaastikul.

Koroonaaja eraldatus juhatas meid hinge sisemaailma tundmatutesse labürintidesse. Ootamatud kohtumised salajase aia ristteedel toovad valgust tunnete ja instinktide haprasse, kuid samas jõulisse maailma, lasevad näha ootamatuid võimalusi ja seoseid. Mõned olevused on kultuurse valehäbi poolt pagendanud salaaia hämaramatesse soppidesse, kus nad ootusrikkalt elus püsivad.

Kuraator Kalli Kalde: “Tahtsin teha grupinäitust, sest viimastel aastatel on olnud palju isolatsiooni ja üksiolemist. Tundsin, et nüüd on aeg koostegemiseks, igatsen koostööst tekkivat inspiratsiooni ja sünergiat. Kõik näitusel osalevad kunstnikud tegelesid erinevatel ajahetkedel üksteisest sõltumatult sarnaste teemadega. Sisemine salaaed ongi põhjuseks, miks me kokku saime.”

Näitusel osalevad: Kadri Toom, Külli Suitso, Kalli Kalde, Tuuli Puhvel ja Anne Rudanovski.

Kadri Toom (s 1984) on lõpetanud bakalaureusekraadiga maalikunsti eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas (2006) ja graafika magistriõpingud Eesti Kunstiakadeemias (2009). Pärast õpinguid on ta viibinud erinevates residentuurides, osalenud mitmetes rahvusvahelistes kunstiprojektides ja töötubades. Isiknäitusi on tal lisaks Eestile olnud Lätis, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhis.

Külli Suitso (s 1974) lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna ja liitus samal aastal Kursi koolkonnaga. Aastatel 2001–2004 töötas Tartu Kõrgemas Kunstikoolis peale mida asus elama Taani, kus annab Århusi Kunstiakadeemias maalikursuseid.

Kalli Kalde (s 1967) on maalikunstnik ja graafik, kes on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala (1986), seejärel omandanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiõpetuse ja tööõpetuse õpetaja kutse (1991) ning töötab alates 1991. a. Tartu Kunstikoolis joonistamise ja graafika õpetajana. Ta on Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Tartu Kunstnike Liidu liige.

Tuuli Puhvel (s 1966) on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala (1985) ja Tallinna Kunstiülikooli maali ja monumentaalmaali eriala (1993). Ta on Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna õppejõud, Eesti Akvarellistide Ühenduse ja Tartu Kunstnike Liidu liige.

Anne Rudanovski (s 1964) on skulptor ja kunstiõppejõud, kes on hariduse omandanud Eesti Kunstiakadeemias (1984–1990). Ta on professor Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonnas alates aastast 2014. Paberimuuseumi asutaja (2010) ja Eesti Origami Keskus SATORI asutaja (2020).

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 19. veebruarini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Endel Taniloo figuraalplastikat täiendavad metall ja värvid. Tartu Postimees, 24. jaanuaril 2023.

Raimu Hanson. GALERII ⟩ Üks, kaks, kolm ja korraga Tartu kunstimajas. Tartu Postimees, 20. jaanuaril 2023.


On Friday, 20 January at 6:00 p.m. the group exhibition “Secret Garden” by Kadri Toomi, Külli Suitso, Kalli Kalde, Tuuli Puhvel and Anne Rudanovski will open in the large gallery of the Tartu Art House. The curator of the exhibition is Kalli Kalde.

At the exhibition, the viewer can enjoy a walk down the untrodden paths of the secret garden in a safer cultural landscape.

The isolation of the COVID period led us into the unknown labyrinths of the inner world of the soul. Unexpected meetings at the crossroads of the secret garden bring light to the fragile yet powerful world of feelings and instincts, revealing unexpected opportunities and connections. Some creatures have been banished by cultural false modesty to the darker recesses of the secret garden, where they will hopefully stay alive.

Curator Kalli Kalde: “I wanted to organise a group exhibition because there has been a lot of isolation and loneliness in recent years. I felt that now is the time to work together. I miss the inspiration and synergy that comes from working together. All of the artists participating in the exhibition have dealt with similar themes independently of each other at different times. The inner secret garden is the reason why we got together.”

Participating artists: Kadri Toom, Külli Suitso, Kalli Kalde, Tuuli Puhvel and Anne Rudanovski.

Kadri Toom (b. 1984) studied painting at the Tartu Art College (2006, BA) and printmaking at the Estonian Academy of Arts (2009, MA). Since her studies, she has been in various residencies, participated in several international art projects and workshops. In addition to Estonia, she has had solo exhibitions in Latvia, Finland, Sweden, Germany, Switzerland and the Czech Republic.

Külli Suitso (b. 1974) graduated from the Painting Department of the University of Tartu in 1996 and joined the Kursi School artists’ group in the same year. From 2001 to 2004, she worked at the Tartu Art College, after which she settled in Denmark, where she teaches painting courses at the Århus Art Academy.

Kalli Kalde (b. 1967) is a painter and printmaker who graduated from the Tartu Art School in artistic design (1986), then obtained qualifications in art education and as a manual skills teacher at the Tallinn Pedagogical Institute (1991), and has been working since 1991 as a teacher of drawing and printmaking at the Tartu Art School. She is a member of the Association of Estonian Printmakers and the Tartu Artists’ Union.

Tuuli Puhvel (b. 1966) graduated from the Tartu Art School in artistic design (1985), and the Estonian Academy of Arts in painting and monumental painting (1993). She is a lecturer in the painting department of the Pallas University of Applied Sciences, and a member of the Estonian Watercolour Society and the Tartu Artists’ Union.

Anne Rudanovski (b. 1964) is a sculptor and art lecturer, and received her education at the Estonian Academy of Arts (1984–1990). She has been a professor in the sculpture department of the Pallas University of Applied Sciences since 2014. She is the founder of the Paper Museum (2010) and of the Estonian Origami Centre SATORI (2020).

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 19 February.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.