Kristi Paap, Ketli Tiitsar ja Siiri Nõva „Asjad on lähemal kui nad paistavad“ / Väike saal / 13.10.–12.11.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 13. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Kristi Paabi, Ketli Tiitsari ja Siiri Nõva ühisnäitus „Asjad on lähemal kui nad paistavad“.

Näitus toob vaataja vahetusse lähedusse argised tuttavlikud nähtused, uurides materjalide kaudu kätega ehitatud elukeskkonda, sealsete esemete ladestust, aiamaa taimekooslust, selle kestmist, tänast kasutamist ja teadvustamist.

Viimaste aastate erakorralisus mõtestas ümber isiklikku aega ja ruumi, kujunesid ootamatud viisid ja võimalused piirangute ja piiratusega hakkama saada ning inspiratsiooni leida. Arutelud argielu, tänapäeva tarbekunsti, käsitöö, kunsti ja arhitektuuri ühisosadest – materjalidest, töövõtetest ja nende ümbermõtestamisest – andsid näitusel osalevatele kunstnikele mõtte luua ühine tajuruum.

„Meid ühendab kiindumus teadlikult aeganõudva tööprotsessi vastu ja kahekõned materjaliga. See aga ei tähenda, et me oleksime tavades kinni, pigem otsime tavapärase ja ajakohase ühenduspunkte,“ selgitavad kunstnikud.

Kristi Paap (s 1973) on lõpetanud EKA metallikunsti osakonna 1996. aastal. Kuulunud rühmitusse F.F.F.F. (Fun For Five Female, 1996–2005). Tema töid on eksponeeritud alates 1994. aastast Eestile lisaks Euroopas, USAs, Hiinas, Lõuna-Koreas. Paabu tööd kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning mitmetesse avalikku ja erakogudesse nii Eestis kui mujal. Alates 2002 Eesti Kunstnike Liidu liige.

Ketli Tiitsar (s 1972) on EKA metallikunsti õpingutele lisaks täiendanud end Norra rahvuslikus kunsti- ja disainikolledžis ning Hollandis Gerrit Rietveldi akadeemias. Kuulunud rühmitusse F.F.F.F. (Fun For Five Female, 1996–2005). Näitustel osalenud alates 1994. aastast. Tema töid on eksponeeritud näitustel paljudes Euroopa riikides ning Mehhikos, USAs ja Hiinas. Need on jõudnud lisaks Eesti Kunstimuuseumi, Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ka avalikesse ja erakogudesse välismaal. Alates 2002 on Ketli Eesti Kunstnike Liidu liige.

Siiri Nõva (s 1967) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 1999. aastal. Ta on töötanud arhitektina, suunates tähelepanu ka traditsioonilistele materjalidele ning nende kasutamisele nüüdisaegses arhitektuuris, loonud sisearhitektuuri, kujundanud näituseid Eesti Arhitektuurimuuseumis, Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, Eesti Vabaõhumuuseumis.

Näituse arhitektuur: Siiri Nõva
Graafiline kujundus: Tuuli Aule
Heli: Janek Murd
Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Täname: Hille Saluäär, SRIKi vanamaterjaliladu, Aune Mark, Janek Lepp, Kaupo Kangur


Meediakajastus

Karin Paulus. ARVUSTUS | Hilissuvise sumeduse puudutus. 10. novembril 2023.


On Friday, 13 October at 5:00 p.m. the joint exhibition “Things are closer than they appear” by Kristi Paap, Ketli Tiitsar and Siiri Nõva will open in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition brings the viewer into immediate proximity to everyday familiar phenomena through materials, exploring the handmade rural living environment, the piled objects there, the plant community of the garden, its duration, current use and awareness.

The emergencies of the last few years have led to a rethinking of personal time and space; unexpected ways and opportunities have emerged to deal with restrictions and limitations and to find inspiration. Discussions about the common elements of everyday life, contemporary applied art, crafts, art and architecture – materials, work methods and their rethinking – provided the artists with the idea of creating a common perceptual space.

“We are bound by a fondness for a consciously time-consuming work process and continuous dialogues with materials. However, this does not mean that we are stuck in conventions; rather, we are looking for points of connection between the conventional and the contemporary,” the artists explain.

Kristi Paap (b. 1973) graduated from the metal art department of the Estonian Academy of Arts in 1996 and belonged to the group F.F.F.F. (Fun For Five Females, 1996–2005). She has been exhibiting since 1994 in Estonia, Europe, USA, China and South-Korea. Her works belong to the collection of Estonian Art Museum, Estonian Museum of Applied Art and Design, several public and private collections in Estonia and abroad as well. Since 2002 Kristi is a member of Estonian Artists’ Association.

Ketli Tiitsar (b. 1972) is an Estonian artist who, in addition to studying jewellery at the Estonian Academy of Arts, has furthered her education at the Norwegian National College of Art and Design and the Gerrit Rietveld Academy in the Netherlands. She belonged to the group F.F.F.F. (Fun For Five Females, 1996–2005). She has been exhibiting since 1994 in many European countries, Mexico, USA, and China. Her works belong to the collection of Estonian Art Museum, Estonian Museum of Applied Art and Design, several public and private collections in Estonia and abroad as well. Since 2002 Ketli is a member of Estonian Artists’ Association.

Siiri Nõva (b. 1967) graduated from the Department of Architecture and Urban Planning of the Estonian Academy of Arts in 1999. She has worked as an architect, focusing on traditional materials and their use in modern architecture, has created interior architecture, and has designed exhibitions in the Estonian Museum of Architecture, the Estonian Museum of Applied Art and Design and the Estonian Open Air Museum.

Exhibition architecture: Siiri Nõva
Graphic design: Tuuli Aule
Sound: Janek Murd
Supporter: Cultural Endowment of Estonia
Thanks: Hille Saluäär, the SRIK scrap material warehouse, Aune Mark, Janek Lepp and Kaupo Kangur

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.