ART IST KUKUNU UT “Keeldumised” 16.09.-16.10.2011 / Suur saal, väike saal, monumentaalgalerii

Osalevad kunstnikud: Barthol Lo Mejor, Andreas Bunte, Libia Castro ja

Olafur Olafsson, Ruben Grilo, Jos de Gruyter & Harald Thys, Flo Kasearu,
Bernd Krauß, Eva Labotkin, Alon Levin, Olivia Plender, Laura Toots,
Martijn in’t Veld, Peter Wächtler
Kuraatorid: Ellen Blumenstein ja Kathrin Meyer (The Office, Berliin/Hannover)

Tartu Kunstimaja, Tartu
16.09.-16.10.2011

Kaasaegse kunsti festivalil ART IST KUKU NU UT on suur heameel teatada
rahvusvahelise kuraatoriprojekti “Keeldumised” avamisest Tartu Kunstimajas. Kui Marina Abramovici kui nö “elava klassiku” näitus Tartu Kunstimuusemis peaks pakkuma avastusi eelkõige Tartu ja Eesti laiapõhjalisele muuseumipublikule, siis kutsutud kuraatori projekti korraldamise taga on festivali soov integreerida kohalikku kunstiskeenet rahvusvahelistesse kaasaegse kunsti võrgustikesse ja ning arendada professionaalide omavahelist suhtlust.

Kuraatorid Ellen Blumenstein ja Kathrin Meyer juhatavad näituse
“Keeldumised” sisse järgnevalt:
“Näituseprojekt „Keeldumised“ lähtub Itaalia filosoofi Paolo Virno
mõttest, et põgenemisakt on tegelik võimalus muuta talumatut olukorda.
Kas on veel keeldumisvorme, mis ühe või teise alternatiivi valimise
asemel õõnestavad, mõnitavad, venitavad reaalsusi absurdsuseks ja toovad
seetõttu — võib-olla — muutust? Soovime selles ülimalt funktsionaalses
ning jaatavas ühiskonnas otsida kunstis taolisi „pehmeid“ keeldumisakte,
mida esindavad teatud kunstiteosed, astumaks kõrvale või vältimaks
osalust mängus, mida nad ei pea enda omaks selles hiliskapitalistlikus,
postsotsialistlikus hetkes.
Riikliku sotsialismi lõpp 1980-ndate lõpu ja 1990-ndate alguse Euroopas
tähistas fundamentaalset nihet rahvusriikide ja nende sotsiaalse
ülesehituse suunitluses, seda eriti postsovjetlikus blokis ja
sotsialistlikes/kommunistlikes riikides, mille vallutas äkitselt
(laiaulatuslikult ja soojalt tervitatud) kapitalism. See nihe oli eriti
traumaatiline neile, kes kaotasid kogu viitesüsteemi, mille järgi nad
olid varem elanud. Terve rahva poolt uue kollektiivse alateadvuse
vermimine jätab jälgi isegi noortesse, kes pole neid sündmusi aktiivselt
kogenud. Kuidas kohaneda uute väärtuste ja uue korraga või kuidas
alternatiivina hoopis vältida kohanemist? Inimene, kes keeldub mängimast
reeglite järgi, peab otsima antud tavade ja kommete sees lõhesid ja auke.
Selleks tuleb mõista, et reaalsus pole mitte antud, vaid tegude poolt
loodud. Virno kirjutab: „Lühidalt tähendab väljapääs piiramatut
leiutamist, mis muudab mängureegleid ja tõukab vastase tasakaalust
täielikult välja. /…/ Väljapääs ehk põgenemine on polaarne vastand
meeleheitlikule hüüdele „Kaotada pole muud kui meie enda ahelaid“:
vastupidi, väljapääs ripub teatavast latentsest jõukusest, võimaluste
külluslikkusest“. Keeldumine on produktiivne tegu, mis aktiveerib
potentsiaali reaalsust taaselustada. Oma näituseprojektis kavatseme
uurida keeldumise vorme, innovaatiliste vastupanuvormidega riskantset
eksperimenteerimist võimusuhete vastu, pealtnäha kõigutamatute
silmapiiride loksutamist. Keeldumisaktideks võivad olla alternatiivsete
maailmade leiutamine, utoopilise mudeli ehitamine, reeglite vaikne
õõnestamine, vastuvõetavuse ja konventsionaalsuse küsimuse alla seadmine,
ridade vahelt lugemine. Need teod paljastavad reaalsuse seadistamist ja
seda, kuidas nähtamatud jooned loovad ja tagavad korda, võimustruktuure
ning käitumismustreid. Taolise keeldumisaktide näideteks on streikimine,
alternatiivmajanduste loomine, kättesaamatute raamatute smugeldamine ja
tekstide tõlkimine, sõjaväeteenistusest keeldumine, tühja maja
ülevõtmine, alati küsimuste küsimine.
Projekt „Keeldumised“ esitleb olemasolevaid ja osaliselt ka tellitud uusi
töid kunstnikelt, kelle teosed proovivad lõigata risti läbi kehtivate
tingimuste ning pakkuda otsese võitluse asemel võimalust eemale põigata
ja kõrvale astuda. Absurdse sekkumise, hoolsa uurimustöö või
alternatiivsete maailmade loomiseni viiva enesevaatlusena esinevad
keeldumise vormid võivad olla mittepassiivsed, mittedialektilised,
mitteindividualistlikud põgenemisviisid, mis avavad poliitilistel
atlastel kaardistamata kõrvalteid ja muudavad sedasama grammatikat, mis
üldse määrab kõigi võimaluste valiku.”

Näitusega kaasneb kataloog eesti ja inglise keeles, mille on koostanud
Kathrin Meyer, toimetanud Gregor Taul ja kujundanud Mikk Heinsoo. Tekstide
autorid: Rael Artel, Ellen Blumenstein, Kaisa Eiche, Kathrin Meyer, Maria
Muhle ja Gregor Taul.

Näituse korraldamist on lahkelt toetanud Barton & Guestier, Bauhof Group
AS, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Ahti Heinla,
Kultuuriministeerium, Müürileht, Prike AS, restoran Vassilissa, Tartu
Kultuurkapital, Tartu Kunstnike Maja, Tartu Linnavalitsus, Tartu Saksa
kultuuri instituut.

Kuraatorid Ellen Blumenstein ja Kathrin Meyer ning enamik näitusel
osalevaid kunstnikke viibivad sel nädalavahetusel Tartus ning on lahkelt
nõus kohtuma kriitikute, ajakirjanike ning kohalike
kunstiprofessionaalidega. Intervjuusoovid saab kokku leppida Rael Arteli
kaudu telefonil +372 56 229 213.
Lisatud foto allkiri:
Libia Castro ja Olafur Olafsson
“Ärge uskuge tõde”
2011, PVC bänner, 3.38 x 5.41 cm

Pressiteate koostas Rael Artel
rael@publicpreparation.org
+372 56 229 213

ART IST KUKU NU UTi teiste näituste ja vestlusringide kohta leiab rohkem
infot festivali kodulehelt www.artistkukunuut.org

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.