Ville-Karel Viirelaid “ABRAKADABRA MISTER UNIVERSUM” 15.02.-10.03.13 / Monumentaalgalerii

PLAKAT_A3

Näitus “ABRAKADABRA MISTER UNIVERSUM” käsitleb üksikisiku ja universumi vahelisi suhteid.
De-digitaliseerin hävitatud dokumentatsioonidest loodud kollaaže, nii reaalseid kui mõttelisi. Meditatiivsed ekspressioonid paljastavad meediumite sidustamise protsessis ilmnevaid eksistentsiaalselt tähelepanuväärseid kombinatsioone. Eesmärgiks võiks olla uute esteetiliste ja kontseptuaalsete kujundite ja mõtteprotsessideni jõudmine. Abstraktsed liikumised reaalsena tunduvas maailmas. Nii jõuame alateadliku äratundmisemänguni -vajaduseni teada, aktsepteerida, ümberformuleerida ja unustada.
“ABRAKADABRA MISTER UNIVERSUM” pakub kummalist vaadet elu ja surma maastikule läbi metafüüsilise naljaloogika. Lagunemise ja au lõpmatut kordust läbi aja lõpu.

Ville-Karel Viirelaid on õppinud kunsti Academia Non Gratas ja Eesti

Kunstiakadeemias. Olnud kaastegev kunstirühmitustes F.L.Ü, CnOPT ja
Non Grata. “Abrakadabra Mister Universum” on kunstniku esimene
isiknäitus Tartus.

Tere tulemast, kallis kunstisõber!

Lugupidamisega Ville-Karel Viirelaid.

 

The exhibition “ABRACADABRA MISTER UNIVERSE” deals with the
relationship between the individual and the universe.

Collage created from the de-digitization of destroyed records, the real and the imaginary. Meditative expressions reveal existentially
remarkable combinations through the processes of submerging mediums.
The goal could be reaching to the new aesthetic, conceptual shapes
and thought processes. Abstract movements in apparently realistic
world. So we come to the subconscious game of recognition – to the
need to know, accept, restate and forget.
“ABRACADABRA MISTER UNIVERSE” offers a bizarre view of life and death
through the landscape of metaphysical logic of fun. Decomposition, and
the glory of infinite repetitions through the end of time.

Ville-Karel Viirelaid has studied art in Academia Non Grata and Estonian
Academy of Arts. Has been co-operating with artist groups FLÜ, CnOPT
and Non Grata. “Abracadabra Mister Universe” is the artist’s first
solo exhibition in Tartu.

Welcome, dear art friend!

Regards
Ville Karel Viirelaid

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.