Meiu Münt & Smaddy “Nägemused / Visions” / Väike saal 12.04.-04.05. 2014

 

Meieu Münt plakatMeiu Münt “Visions”

Paintings
Exhibition sound track by Smaddy
12.04.-04.05. 2014

 

Nägemus – visioon, hallutsinatsioon, kummitus, viirastus;

ka seisukoht, arusaam, vaade, suhtumine;
kujutlus

Inspiratsiooni maalimiseks leian jätkuvalt elust enesest, inimestest enda ümber ja kõrval.
Maalide juurde „igaks juhuks“ seletada võib paljutki, kuid lõpuks näeb ja kuuleb iga inimene ikka seda, mida ta tahab näha või kuulda või arvab end nägevat või kuulvat – seda siis vastavalt oma elukogemustele, oma vaadetele, arusaamadele, isikuomadustele. Meil kõigil on omad nägemused.
Seekordsel näitusel on muusikaline taust, mis lisab veel ühe meelega tajutava komponendi. Ülar Allas aka Smaddy on näituse heliliseks täienduseks koostanud spetsiaalse muusikaprogrammi. Hoolikalt valitud audiotaust täidab ruumi erilise atmosfääriga ning avardab näituse külastaja meeli omal moel. Valitud muusika sobitub mitme kuulamisviisiga, seega on helitaust vastavalt külastaja ootustele ja taotlustele nii maalide mõistmisele kaasaaitav kui ka täielikult eiratav.

Meiu Münt

—————

Meiu Münt “Visions”
Paintings
Exhibition soundtrack by Smaddy

Vision – hallucination, ghost, apparition;
also a stance, opinion, perspective, attitude;
imagination

To this day I find inspiration for drawing from life itself, from the people around me and next to me. A lot could be said in explanation of the paintings, “just in case”, but in the end every person sees and hears what they want to see or hear or what they think they are seeing or hearing – and this according to their life experience, views, opinions, personal traits. We all have our visions.
The current exhibition has a musical background, which adds another component perceived by the senses. Ülar Allas aka Smaddy has put together a special music programme for the exhibition. The carefully selected audio backdrop fills the room with a special atmosphere and broadens the viewers’ minds in its own way. The music can be listened to in many ways, so that according to the viewer’s expectations and aims the music can either enhance the understanding of the paintings or it can be altogether ignored.

Meiu Münt

 

Krista Piirimäe “Kunstnik mõtiskleb kolme värviga” Tartu Postimees 25.04. 2014


Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.