Bruno Sõmeri “Ilmamuutus. Arheoloogiline / The World Change. Archaeological”/ 10.04.-04.05. 2014 / Monumentaalgalerii

 

Graphic1Bruno Sõmeri “Ilmamuutus. Arheoloogiline”
Vesivärvimaal, kollaaž, tempera 1999-2011
10.04.-04.05. 2014
Näituse koostaja Enn Lillemets, Kunstiühing Pallas

 Bruno Sõmeri
“The World Change. Archaeological”
Watercolor painting, collage, tempera 1999-2011

10.04.-04.05. 2014
Curator Enn Lillemets, art society “Pallas”

 

Kunstiühing „Pallas” esitleb oma Pärnus elava auliikme BRUNO SÕMERI (1923) hilisloomingu näitust „Ilmamuutus. Arheoloogiline”, mis koondab kunstniku vesivärvimaale, temperaid ja kollaaže aastaist 1999—2011.
Bruno Sõmeri on viimaseid Kõrgemas Kunstikoolis „Pallas” õpinguid alustanud kunstnikke meie seas. Tema esimesi olulisi juhendajaid kunstiasjus sattus olema Karin Luts, kes suunas ta 1942. aastal Tartusse sõjaaegsesse „Pallase” kooli, kui see kandis parajasti Kõrgemate Kujutavkunstide Kursuste nime. Sõmeri peamised õppejõud Teise maailmasõja aegses „Pallases” ja hiljem Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis olid Juhan Nõmmik, Aleksander Vardi, Ado Vabbe, Elmar Kits ja Johannes Võerahansu. Õpingud Stalini-aegses instituudis oli Sõmeri aga sunnitud 1946. aastal katkestama ja Saksa sõjaväes teeninuna Vene võimude tähelepanu alt kõrvale tõmbuma. Pärnus teenis ta esialgu leiba kunstiõpetajana ja hiljem aastakümneid tööstuskunstnikuna.
Kunstniku varasem loomejärk sisaldab peamiselt õlimaale ja akvarelle. 1970. aastaist esines ta oma akvarelliloominguga mitmel Tartu ülevaatenäitusel, kus tema tundlikud loodusmotiivid äratasid tähelepanu. Hiljem, käsikäes Eesti iseseisvuse taastumisega pühendub Sõmeri järjest enam suureformaadilisile vesivärvimaalidele ning töötab välja isikupärase tehnika, milles kasutab nii ujutamist kui ka kuumutamist. Juhuse ja sihiteadlikkuse kokkumäng sünnitab ootamatuid lahendusi. Monokroomia areneb ruumilise varjundikülluseni. Lahendused ulatuvad puhtast abstraktsusest nägemuslike kujundkondadeni, kust ei puudu sürrealistlikud allhoovused. Kõige hilisemas loomejärgus üllatab Sõmeri ka tingliku, värvirõõmsa, dekoratiivse ja hedonistliku kollaažisarjaga.
Tähelepanuväärne taaskohtumine Tartuga leidis Bruno Sõmeri kunstnikuelus aset aastail 1999—2000, kui toimus kolm järjestikust isiknäitust galeriis „Illegaard” ja Tartu Kunstimajas ning osavõtt suurest Kunstiühingu „Pallas” ülevaatenäitusest „„Pallase” ees ja järel” Tartu Kunstimajas. See tõstis silmnähtavalt tema loomingulist toonust.
Bruno Sõmeri on Pärnu linna vapimärgi kavaler ja Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna laureaat (mõlemad 2004) ning ta on saanud maakondliku kultuuripreemia Pärnumaa Kultuuripärl 2006. Pärnus on ta aastakümneid pidevalt ja viimase ajani näitusi teinud ja ülevaatenäitusist osa võtnud. Aga väljaspool Pärnut on Sõmeri märksa vähem tuntud ja teatud kui tema looming seda väärib.
Praegune väljapanek Tartu Kunstimajas esindab peamiselt selle aastatuhande loomingut. Lisaks kõrgetasemelisele esteetilisele naudingule pakuvad Bruno Sõmeri seisundi- ja meeleolujäädvustused sisulisi äratundmisi ja kummastavaid elamusi. Reljeefseist mustreist kujunevad seosevõrgustikud ning avanevad arheoloogilised kihistused inimese hinges ja mälus.

Näitust toetavad Üliõpilaste ja Teiste Abivajajate Kultuurilise Harimise Fond ning Kunstisalong „Allee”.
Kunstiühingu „Pallas” tegevust toetab Kaubamaja AS.

Pressiteate koostas
Enn Lillemets,
näituse koostaja
Enn.Lillemets@gmail.com
55558280

 

———————————–

Bruno Sõmeri
“The World Change. Archaeological”
Watercolor painting, collage, tempera 1999–2011

Art Union “Pallas” presents an exhibition of late works by their Pärnu-based honorary member BRUNO SÕMERI (1923) – “The World Change. Archaeological”, which comprises watercolor paintings, temperas and collages from 1999–2011.

Bruno Sõmeri is one of the last artists alive who started his art education at Pallas Higher Art School. One of his first important instructors in matters of arts was Karin Luts, who in 1942 forwarded him to the war-time Pallas school in Tartu, at that time named Courses of Higher Figurative Arts. Sõmeri’s main teachers at the Pallas school during WW II and later at Tartu State Art Institute were Juhan Nõmmik, Aleksander Vardi, Ado Vabbe, Elmar Kits and Johannes Võerahansu. Sõmeri was forced to disrupt his studies at the institute in 1946 during Stalin’s era and evade the attention of the Russian authorities for having served in the German army. Living in Pärnu he initially worked as an art teacher and later became involved with applied art for decades.
Sõmeri’s earlier works comprise mainly oil paintings and watercolors. From the 1970s he started presenting his watercolors at several joint exhibitions in Tartu and gained recognition for his sensitive nature motifs. Afterwards, concurrently with the restoration of Estonia’s independence Sõmeri became more dedicated to large-scale watercolor paintings and developed an idiosyncratic technique employing both suffusing and heating. The combination of chance and purposefulness creates unexpected solutions. Monochromatism evolves into spatial gradation. The solutions range from pure abstractionism to visionary imageries with surrealistic undercurrents. Among his most recent works Sõmeri surprises the viewer with a contingent, colourful, decorative and hedonistic collage series.
A meaningful reunion with Tartu took place in Bruno’s artistic life in 1999–2000, when three consecutive personal exhibitions were held at Illegaard Gallery and Tartu Art House, and he was featured at a comprehensive Art Union “Pallas” overview exhibition “Before and After “Pallas”” at Tartu Art House. This gave a significant boost to his creative energy.
Bruno Sõmeri is the Bearer of the Order of the Pärnu Coat of Arms and laureate of Johann Voldemar Jannsen Award (both in 2004) as well as the winner of the countywide cultural award The Culture Pearl of Pärnu County 2006. Sõmeri has been organising and taking part in exhibitions in Pärnu for decades. Outside Pärnu, Sõmeri’s name is far less familiar to most than his work deserves.
The current exhibition at Tartu Art House mainly presents Sõmeri’s work from this millennium. In addition to offering high-level aesthetic enjoyment Bruno Sõmeri’s records of mood and condition arouse recognition and serve as a quaint experience. The relief surface patterns form associative networks and open up archaeological layers in the viewers’ soul and memory.
Bruno Sõmeri’s exhibition at Tartu Art House (Vanemuise Str 36, open hours Wed-Mon from 12–6 pm) remains open until May 4.
Enn Lillemets
Curator
Enn.Lillemets@gmail.com
55558280

 

 
 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.