Lapimaa kunstnike näitus „How to Read in the Dark?“ („Kuidas lugeda pimedas?“) / Suur saal, väike saal / 08.05.-31.05.2015

KUTSE 7.maiLapimaa kunstnike näitus „How to Read in the Dark?“ („Kuidas lugeda pimedas?“) / Suur saal, väike saal / 08.05.-31.05.2015

Kunstnikud: Merja Briñón, John Court, Tom Engblom, Anssi Hanhela, Irina Havaste-Ukkola, Markku Heikkilä, Helena Junttila, Ninni & Tuomas Korkalo, Eero Kumpula, Kalle Lampela, Esa Meltaus, Sauli Miettunen, Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Outi Pieski, Mark Roberts & Minna Rainio, Elina Sipilä, Kari Tuisku ja Juhani Tuominen.

Kuraator: Tanel Rander

Lapimaa Kunstnike Ühing tähistab tänavu 25. sünnipäeva ülevaatenäitusega „How to Read in the Dark?“ („Kuidas lugeda pimedas?“). Juubelinäituse kuraatoriks valiti Eesti kunstnik Tanel Rander. Näitus avati esimest korda käesoleva aasta jaanuaris Joensuu Kunstimuuseumis. Tartu Kunstimajast siirdub näitus Berliini, Grimmuseumi.
Näituse pealkiri viitab pimedusele ja sellega kohanemisele – pimedust tuleb sealjuures mõista nii reaalses-füüsilises kui ka sotsiaalses-metafoorses tähenduses. Pimedus seostub Lapimaa asukohaga, samas ka käesoleva geopoliitilise olustikuga Euroopas, mida võib vaadelda kui uue pimeda ajastu saabumist. Näitus arutleb valguse ja pimeduse suhete üle, mis avalduvad tihti erinevuste ja vastasseisude ilmnemisel.
Näitusel esindatud kunstnikud on väga erineva taustaga: Ars Fennica auhinna nominendi Outi Pieski juured paikevad saami kultuuris, John Court ja Mark Roberts seevastu on pärit Inglismaalt. Näitus toob kokku kunstnike põlvkonnad ning erinevad kunstnikupositsioonid, asetades kõrvuti kriitilise videokunsti ning traditsionalistliku maastikumaali. Erinevuste kooseksisteerimine keset pimedust – see võikski olla käesoleva näituse sisu kokkuvõte.

Näitusega kaasnev lisaprogramm leiab aset 08. mail:
10.00 – 16.00 Naiste jututuba. Workshop, mis äratab mälestusi ja lugusid ning läbi lugude tõusevad esile meie elu pöördepunktid – hetked, mil oleme hakkamasaamiseks vajanud viimseidki jõuvarusid. Kes on meie jaoks tähtsad? Kuhu me kuulume ja mida see meie jaoks tähendab? Mis meid koormab? Lisaks püütakse vastust leida ka küsimusele, kuhu me liigume. Juhendaja on üks näituse kunstnikest Merja Briñón. Osalejatelt ei oodata varasemat kunstiga tegelemise kogemust. Osaleda võivad igas vanuses naised. Tule, räägi oma lugu! Üritus on inglise keeles ja tasuta! Osalemiseks tuleb eelregistreeruda hiljemalt 06. mail, aadressil: haridus@kunstimaja.ee

18.00 – 20.00 Art Tasting ehk kunsti degusteerimine näituseruumis. Räägitakse kunstiteostest ja nende valmimisest, samas pakutakse Lapimaa päritolu suupisteid. Üritus on inglise keeles ja tasuta! Osalemiseks tuleb eelregistreeruda hiljemalt 06. mail, aadressil: haridus@kunstimaja.ee

Korraldajad: Lapimaa Kunstnike Ühing, Tartu Kunstimaja, Soome Instituut
Toetajad: Frame Finland, Soome Kunstiarendamiskeskus, Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium

Pildid näituselt:
Markku Heikkilä: Sheepy Puff (sarjast), 2011, värvifoto, pigmenttrükk
Outi Pieski: Risteävät polut, 2014, installatsioon puidust ja lõngast

………………………………………………………………………………………………………………………………….
How to Read in the Dark?
The exhibition of Lapland artists
08.05. – 31.05.2015 in Tartu Art House

Artists: Merja Briñón, John Court, Tom Engblom, Anssi Hanhela, Irina Havaste-Ukkola, Markku Heikkilä, Helena Junttila, Ninni & Tuomas Korkalo, Eero Kumpula, Kalle Lampela, Esa Meltaus, Sauli Miettunen, Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Outi Pieski, Mark Roberts & Minna Rainio, Elina Sipilä, Kari Tuisku ja Juhani Tuominen.

Curator: Tanel Rander

This year the Artists’ Association of Lapland is celebrating its 25th anniversary with the exhibition „How to Read in the Dark?“. Estonian artist Tanel Rander was selected as guest curator for the jubilee exhibition. The exhibition was opened at first in Joensuu Art Museum in this year’s January. After Tartu Art House the exhibition will proceed to Berlin, Grimmuseum.
The title of the exhibition refers to darkness and adaption to it – darkness in its physical, social and metaphoric sense. It relates with the location of Lapland, but also with the ongoing geopolitical reality in Europe, which could be seen as the arrival of a new dark era. The exhibition discusses over the relations between the light and the darkness, that often unfold, when differences and confrontations emerge.
The artists of this exhibition have very different backgrounds: Outi Pieski, who is nominated to Ars Fennica prize, originates from the indigenous Sami culture; John Court and Mark Roberts are originally from the United Kingdom. The exhibition brings together artist generations, as well as different positions, setting critical video art side by side with traditionalist landscape painting. The coexistence of difference amidst the darkness – the content of current exhibition could be concluded this way.

The exhibition is followed by side-program, that takes place on 8th of May:
10.00 – 16.00 Women’s Story House. Workshop that awakens the memories and tales, and by stories the turning points of our lives will emerge – the moments, when we have need the final reservs of strength. Who are important for us? Where do we belong and what does it mean for us? What is our burden? We will also try to find out, where we go. The workshop is instructed by artist Merja Briñón. The participants don’t have to be related with arts. Women in any age can participate. Come and tell your story! The event is in English and for free! Please register by 6th of May at latest: haridus@kunstimaja.ee

18.00 – 20.00 Art Tasting. Discussion on pieces of art and creating them, while tasting different foods from Lapland. The event is in English and for free! Please register by 6th of May at latest: haridus@kunstimaja.ee

Organizers: Artists’ Association of Lapland, Tartu Art House, Finnish Institute
Supporters: Frame Finland, Soome Kunstiarendamiskeskus, Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.