“Karlova kriksadull / Karlova scribbles” 27.08. – 20.09. 2015 / väike saal

Lüüdia Vallimäe-Mark

20. septembril kell 16:00 näitusetund koostaja Enn Lillemetsaga!

TARTU KUNSTIMAJAS SELGINEB KARLOVA KRIKSADULL

Kunstiühing „Pallas” avas 25. augustil rahvarohkes palavuses Tartu Kunstimajas näituse „Karlova kriksadull. Ülo ja tüdrukud”, mis hõlmab Valve Janovi, Silvia Jõgeveri, Kaja Kärneri, Helju Sarnet Zaurami, Ülo Soosteri ja Lüüdia Vallimäe-Margi abstraktset ja sürreaalset loomingut aastaist 1957—1966.

Repro: Lüüdia Vallimäe Mark “Silm rohelises”. 1958? Õli. Erakogu.
Lüüdia Vallimäe Mark “Eye in Green”. 1958? Oil. Private collection.

Tegemist on vaba kunstiga, mida loodi vabaduseta ajal, puhtalt iseenda ja lähemate kaaslaste rõõmuks. Ilma väljavaateta seda kuskil eksponeerida. Näitus esitab köitvat fragmenti meie põrandaalusest avangardist, mille olemasolus on mõnikord kaheldud. Ühtlasi täiendab Kunstiühingu „Pallas” ning Tartu ja Tallinna erakogudest tehtud valik selle aasta 29. märtsini Kumus eksponeeritud suurt näitust „Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster”. Ükski nüüd välja pandud teos sääl väljas ei olnud, mõnd aga pole kunagi varem näidatud.
Valve Janov (1921—2003), Silvia Jõgever (1924—2005), Kaja Kärner (1920—1998) ja Lüüdia Vallimäe-Mark (1925—2004) kuulusid meie esimese II maailmasõja järgse kunstirühmitise, 1960. aasta rühmitise tuumikusse. Karlova linnaosa Tartus, ennekõike Valve Janovi kodu, oli nende peamisi kohtumispaiku. Sinna jõudis aeg-ajalt ka vangilaagrist vabanenud ja 1957. aastal Moskvasse elama asunud Ülo Sooster (1924—1970), et õpingukaaslasi ja sõpru üles äratada ja nende vaimu liigutada. Pildilised kujutised, millele ei saanud või ei tahetud selget nime anda, ristiti kriksadullideks. „Lääne mandunud kunsti haarmed” aga ulatusid Tartust ka Haapsallu, mitte üksnes Moskvasse või Tallinna. Seda kinnitavad tolle ajajärgu käigud Haapsallu ja kirjavahetus ning näitab Helju Sarnet Zaurami (1922) looming. Kõik kuus asjaosalist alustasid või jätkasid oma kunstiõpinguid sõjaeelses või -aegses Kõrgemas Kunstikoolis „Pallas” ja Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis.
Kuuskümmend kaks peamiselt väikseformaadilist maali, kollaaži, monotüüpiat ja joonistust sisaldavad nii põnevat tehnilist katsetamist kui puhast rõõmu kujundi- ja värvimängust, aga ka tõsisemat ja intiimsemat enesessesüüvimist.
Näitus Tartu Kunstimaja väikses galeriis on vaadata 20. septembrini.

Pressiteate koostas
Enn Lillemets
55558280
Enn.Lillemets@gmail.com

Näitust toetavad Üliõpilaste ja Teiste Abivajajate Kultuurilise Harimise Fond ning Mari Karm.
Kunstiühingu „Pallas” tegevust toetab Kaubamaja AS.
Tartu Kunstimaja näitusi toetavad Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

———————————–

“KARLOVA SCRIBBLES” OPENS AT TARTU ART HOUSE

The Pallas Art Society exhibition “Karlova Scribbles. Ülo and the girls” opens at the Tartu Art House on the 25 August at 5pm. It is an exhibition of abstract and surrealist work from 1957–1966 by Valve Janov, Silvia Jõgever, Kaja Kärner, Helju Sarnet Zauram, Ülo Sooster and Lüüdia Vällimäe-Mark.

This is an exhibition of fine art created at a time which was not “fine” for Estonia – work created for the artist’s own pleasure and that of their closest colleagues, without any expectation of being able to exhibit it. The exhibition presents a compelling fragment of our underground avant garde, the existence of which has at times been doubted. The selection of work from the collections of the Pallas Art Society and private collections in both Tartu and Tallinn augment the exhibition that was on display at Kumu until 29 March this year, “The Tartu Circle and Ülo Sooster”. None of the works now exhibited in Tartu were included in that exhibition and some have never been exhibited before.

Valve Janov (1921–2003), Silvia Jõgever (1924–2005), Kaja Kärner (1920–1998) and Lüüdia Vallimäe-Mark (1925–2004) were integral members of our first post-World War II artist group, the artist group “1960”. Their main meeting place was in the Karlova suburb of Tartu, mainly at the home of Valve Janov. Ülo Sooster (1924–1970), who had moved to Moscow in 1957, also turned up there every now and then to rouse and invigorate his former fellow students and friends. The pectoral images, which couldn’t or wouldn’t be named, were christened “Scribbles”. But “the degenerate tentacles of Western art” also extended from Tartu to Haapsalu, not just to Moscow or Tallinn. Excursions to Haapsalu at the time, written correspondence and the work of Helju Sarnet Zauram (1922) attest to this. This world, of mainly small paintings, contains exciting technical experimentation as well as joyous playfulness and more serious soul searching.

The exhibition will be open until 20 September in the Small Gallery at the Tartu Art House.

Press-release by
Enn Lillemets
55558280
Enn.Lillemets@gmail.com

The exhibition is supported by The Cultural Endowment for Students and Others in Need of Cultural Education and Mari Karm.
The Pallas Art Society is supported by Kaubamaja AS.
Exhibitions at the Tartu Art House are supported by the Estonian Ministry of Culture, Tartu City Government and the Estonian Cultural Endowment.

Meedia:
Raimu Hanson “Kriksadullid tulid põranda alt näitusele” Tartu Postimees 26.08. 2015 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.