Andres Tali “Tantsib / Dances” 11.02.– 06.03. 2016 / suur saal

tali plakatTunnustatud kunstniku ja graafilise disaineri Andres Tali isiknäitus “Tantsib” Tartu Kunstimaja suures saalis
11.02.– 06.03.2016

Pärast pea kahekümne aastast pausi on Tartus taas võimalik näha Eesti kaasaegse kunsti raudvarasse kuuluva ning just äsja 60seks saanud EKA professori Andres Tali isiknäitust.

Andres Tali foto- ja videoinstallatsioon “Tantsib” (taas)kasutab postmodernismile omaselt kõiki kunstniku senisest loomingust tuntud võtteid ning märke – eksistentsiaalsus, monokroomsus, romantilisus, graafilisus, traagilisus. Tegemist on sarjaga, mille keskmes on kunstnik ise esitamas mõistetamatut rituaalset tantsu. Autor seob teosed ühtseks tervikuks kõrvalsaalidest kostvate videote helidega. Fotokaadritesse seisatatud mehhaanilise korduse motiiv Tali loomingus näib üheltpoolt kandvat eluringi väljapääsmatut lootusetust, kuid samas viib indiviidi kasvav sõgedus lõpuks pea alati kvasi-müstilise vabanemiseni ja (tragöödiast tuntud) katarsiseni, lõppedes haihtumise ja maailma banaalse olemuse aktsepteerimisega. Nii ei ole valgusse suundunud kunstnikust ka seekord midagi muud alles kui mantel ja mask.

Kuigi näitusel esitletav sari on (nagu Tali puhul peaaegu alati) varjamatult autoportreeline, on Tali viimaste teoste juures sageli kasutatud kunstilise võttena subjekti näo varjamist või ka vastupidi – tähistamist. Tali kasutab märke ja sümboleid, kuid ei anna neile reeglina ammendavaid selgitusi või põhjendusi, jäädes lootma vaataja tunnetuslikule võimele aktsepteerida ning tajuda asju, mis ei ole üheselt seletatavad. Ühelt poolt on tegemist indiviidi näo varjamise ja selle kaudu isiku anonüümsuse kaitsmisega kellegi või millegi eest, teisalt aga ka ahistamisega (mees raudmaskis!), või hoopis rituaalse atribuudi kasutamisega ning selle kaudu jumalaks kehastumisega. Tali jätab võimalused avatuks.

Kogu Tali ekspositsioon moodustab – sõltuvalt vaataja positsioonist ning eelnevast valmidusest asju mõista – kas jumaliku või siis diaboolilise vaatemängu (elik tragöödia).

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Tänud:
Pien van Gerven (Holland)
ja
http://freesound.org/people/klankbeeld/
Andres Tali (s. 1956) on Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaan ning professor. Lõpetas ERKI 1980 graafika erialal. Esinenud aktiivselt isikunäitusetga, neist värskeimad “[ma:l]” Hobusepea galeriis (2015), “Valitud teoseid” Haapsalu Linnagaleriis ja “Van Eyck’i talleke” Draakoni galeriis (2014). Viimastest grupinäitusest, kus Tali töid näidatud on, võiks välja tuua “Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991—2015” Tartu Kunstimuuseumis ning “Surm ja ilu. Gootika kaasaegses kunsti ja visuaalkultuuris” Kumu Kunstimuuseumis. Tali viimane isiknäitus Tartus oli 1998. aastal Tartu Kunstimuuseumis.

——————-

Tartu Art House presents “Dances”, a solo exhibition by the renowned artist and graphic designer Andres Tali
11.02. – 06.03.2016

Opening 11 February at 18.00

After almost 20 years, Andres Tali, a professor at the Estonian Academy of Art and a living classic of Estonian art, who also just turned 60, returns to Tartu with a solo show.

In his photo and video installation “Dances”, Andres Tali (re)utilises in a very Postmodern manner all the approaches and signs he has used so far adopting an existentialist, monochromatic, romantic, graphic and tragic approach. It is a series that focuses on the artist himself as he performs an incomprehensible ritualistic dance. The author also links the work to the sounds in the videos displayed in the neighbouring spaces. On the one hand, the motif of mechanical repetition captured in the photographic frames in Tali’s work refers to the hopelessness of being enclosed in the circle of life, while at the same time, the increasing insanity of the individual almost always leads to a quasi-mystical liberation and catharsis (as known from tragedies), and ends with a wilting away and accepting the banality of the world. So, as the artist has found his way to the light, nothing but a coat and a mask is left of him.

Although the series displayed at the show is undoubtedly a self-portrait (as it often is with Tali), in his latest works the artist frequently employs the technique of covering the subject’s face in order to conceal or rather to highlight it. Tali uses signs and symbols, but rarely explains or justifies their use, instead he counts on the viewer’s intuitive ability to accept and grasp things that cannot be unequivocally defined. On the one hand, by covering the individual’s face, the desire to protect the anonymity of the person from someone or something is present; on the other hand, it can be read as a sign of persecution (the man in the iron mask!) or as the use of a ritualistic attribute to embody a god. Tali leaves the reading open.

Tali’s exhibition presents – depending on the position of the viewer and their willingness to understand – either a divine or a diabolical spectacle (or tragedy).

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Thanks to:
Pien van Gerven (Holland)
and
http://freesound.org/people/klankbeeld/
Andres Tali (b. 1956) is a professor and Dean of the Faculty of Fine Arts. He graduated from the Graphic Arts Department of the State Art Institute of the Estonian SSR in 1980. He has had numerous solo shows, the latest include “[ma:l]” at the Hobusepea Gallery (2015), “Selected Works” at the Haapsalu City Gallery and “Van Eyck’s Lamb” at the Draakoni Gallery (2014). His works have also recently been featured in group shows such as “From Explosion to Expanse. Estonian Contemporary Photography 1991—2015” at the Tartu Art Museum and “Death and Beauty. The Contemporary Gothic in Art and Visual Culture” at Kumu Art Museum. Tali’s previous solo show in Tartu took place in 1998 at the Tartu Art Museum.

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.