Elmar Kits. 1966 / 17.11.–11.12.2016 / Suur saal

kitse_plakat(For English, please scroll down)

Elmar Kits. 1966
17.11.–11.12.2016

Tartu Kunstimaja suures saalis avatakse Elmar Kitse legendaarse 1966. aasta isikunäituse taastatud versioon. Poole sajandi järel saab iga vaataja ise veenduda, kas Eesti kunstiloos näitust ümbritsev ülivõrdeline aura ka reaalselt tõele vastab. Näitus jääb avatuks 11. detsembrini.

Elmar Kitse (1913–1972) loetakse üheks Eesti kunstiajaloo väljapaistvamaks ja viljakamaks loojaks. Tema 1966. aasta isikunäitus, mille 105 teosest enamik valmis sama aasta jooksul, on esimeseks tõeliseks abstraktse kunsti võidukäiguks Eestis ning üheks tähtsaimaks 1960ndate lõpu kunstiuuenduse verstapostiks. 1994. aasta Kitse kataloog kirjutab näituse kohta: „Seda väljapanekut võib nimetada moodsa kunsti manifestatsiooniks ning tippsündmuseks 1960ndatel aastatel.”

Vaadates Kitse toonaseid teoseid, on enam kui selge, et nendeni on viinud aastakümneid kestnud arengutee, mille juured peituvad pallaslikus maalikoolis. Nagu autor isegi on öelnud, peab looja esmalt jõudma teatud kogemuste ja oskusteni, et oma ideid soovitud moel väljendada. Aastaks 1966 oli Kits kahtlemata saavutanud sellise taseme.

Praeguse näituse on teinud võimalikuks kunstiloolase Peeter Talvistu mitme aasta pikkune uurimistöö, mille tulemusena on koostöös Eesti kunstiavalikkusega leitud nii mõnigi aastaid kadunuks peetud teos. Aastal 1966 pildistati tolle aja kohta erakordselt ohtralt saalivaateid ning koostati korralik väljapaneku nimekiri, mis muudab praeguse „taaslavastuse” üleüldse võimalikuks.

Avamaks näituse ja Kitse loomingu tausta, on võimalik vaadata spetsiaalselt valminud pooletunnist intervjuu-filmi, kus erinevad kunstnikud ja kunstiajaloolased vaatlevad nii toonast ajastut, Kitse loomingut kui ka näitust ennast. Üle neljakümne aasta saab taaskord kuulda Elmar Kitse häält.

Näituse kuraatorid: Voldemar Erm, Peeter Talvistu
Näituse kujundajad: Elmar Kits, Peeter Krosmann
Restauraatorid: Nele Ambos, Ago Teedemaa (Tartu Kunstimuuseum); Maris Klaas, Allan Talu (Eesti Kunstimuuseum)
Meeskond: Indrek Aavik, Indrek Grigor, Arvi Kuld
Laenutajad: Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Enn Kunila kollektsioon, erakogud
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital

Täpsem info:
Peeter Talvistu
näituse kuraator
5650 7782
talvistu@gmail.com

Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K-E kl 12-18.
Näitused on tasuta. Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus, EestiKultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium

—————————————————-

Legendary exhibition of Elmar Kits re-created in Tartu Art House

Next Thursday, 17 November at 18.00, a restored version of Elmar Kits’s legendary 1966 personal exhibition will be opened in Tartu Art House. After half a century, every visitor can see for themselves whether the exceedingly laudatory aura that surrounds this exhibition in Estonian art history is befitting or not. The exhibition will remain open until 11 December.

Elmar Kitse (1913–1972) is considered one of the most prominent and prolific artists of Estonia. His 1966 personal exhibition, where most of the 105 works were completed during the previous year, is the first triumph of abstract art in Estonia and one of the most important landmarks of the art innovation of the end of the 1960ies. The 1994 catalogue of Elmar Kits states: “This exhibition can be named the manifestation of modern art and one of the pinnacles of the art of the 1960ies.”

Looking at Kits’s works from 1966, it is abundantly clear that they are the outcome of years of development that started already in the convictions he learned during his studies at Pallas art school. He has said himself that an artist must first achieve the necessary experience and abilities to carry out his ideas to the best possible extent. Without a doubt, by 1966 Kits had attained all the required qualifications.

The present exhibition is based on art historian Peeter Talvistu’s research from the past two years. Appeals for assistance have resulted in the discovery of various works that have been considered lost for a long time. Compared to other exhibitions of that era, abundant photographic views and a proper list of displayed works, are the features that make the present re-creation possible.

To unveil the background of the exhibition and the oeuvre of Elmar Kits, a special interview-film is shown where various artists and art historians share their views on that bygone era, Kits as an artist and the original exhibition itself. After forty years, Elmar Kits’s own voice can also be heard.

Curators: Voldemar Erm, Peeter Talvistu
Designers: Elmar Kits, Peeter Krosmann
Restorers: Nele Ambos, Ago Teedemaa (Tartu Art Museum); Maris Klaas, Allan Talu (Art Museum of Estonia)
Team: Indrek Aavik, Indrek Grigor, Arvi Kuld
Lenders: Art Museum of Estonia, Tartu Art Museum, Estonian National Archives, Estonian National Museum, Enn Kunila collection, private collections
Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Cultural Endowment of Tartu

Additional information:
Peeter Talvistu
Exhibition curator
00 372 5650 7782
talvistu@gmail.com

Meedia:
Mai Levin “Kuidas mõista suurt pauku?” Sirp 09.12.2016
Kaire Nurk “Elmar Kits 50 aastat hiljem” Sirp 09.12.2016
Klassikaraadio saade Kunstiministeerium (Indrek Grigor interviueerib Mai Levinit, Peeter Talvistut ja Jüri Kaske) 01.12. 2016
ETV kultuurisaade OP 06.12. 2016
Krista Piirimäe “Elmar Kitse 1966. aasta näituse teine olemine” Postimees 04.12. 2016
Raimu Hanson “Elmar Kits võtab pool sajandit hiljemgi põlved nõrgaks” Tartu Postimees 18.11. 2016
Margus Mikomägi “Elmar Kits pool sajandit hiljem” Maaleht 08.12. 2016

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.