Maria Sidljarevich “M. Robinson ja teised lood” / 09.02.–05.03.2017 / Väike saal

(Scroll down for English)

[—]
Suurel ruudul pole nurki
Suurim anum valmib hilja
Suurel helil pole kõla
Suurel kujul pole kuju
[—]
Hoia ülimat kujutist oma kätes
ja kogu maailm jõuab Sinuni.
Laozi / Franҫois Jullien

Avatava näituse juhatab Maria Sidljarevitš sisse mõttekäiguga: „Püüe edasi anda oma ideid ja mõtteid teistele mõistetavas ja kättesaadavas vormis on üks olulisemaid aspekte inimese elus. Ideele või mõttele lingvistilise vormi andmine muudab selle ülekandmise keeruliseks, sest sõna on kontseptsioon, mis tekitab igal inimesel erinevaid assotsiatsioone. Mind huvitab, kuidas kunsti kaudu edasi anda oma ideid ja mõtteid viisil, et säiliks nende esialgne sisu ja tähendus.
Kuidas saavutada sellist objektiga suhestumist, kus vaataja tajub seda vaid abstraktse vormina, sõltumata isiklikest assotsiatsioonidest ja mitte andes sellele positiivset või negatiivset hinnangut? Kujutan oma maalidel erinevaid objekte ja kujundeid osana kompositsioonist nii, nagu need on ka päris elus vaid selle üksikud avaldused, suure süsteemi väikesed jupid. Universumi jaoks ei eksisteeri mõisteid nagu hea või halb ja iga elunähtus on vaid osa sellest. Minu eesmärk on saavutada ka maalis sellist asjadest arusaamist, milles on võimalik täielik vabanemine hinnangute andmise tendentsidest.“

Maria Sidljarevitš on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe 2014. aastal. Samal aastal Tallinna Linnagaleriis toimunud isiknäitusel „You broke my life”, mis oli osa kunstniku magistritööst, tegeles Sidljarevitš isikliku mälu teemadega, taaselustades talle omases naivistlik-ekspressionistlikus maalilaadis mälupilte minevikust. Maria Sidljarevitš osaleb näitustel alates 2008. aastast, ta on Eesti Kunstnike Liidu liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esinaine.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


[—]
The great square has no corners
…the great tone makes only a tiny sound,
the great image has no form.

[—]
Hold the great image in your hand
and the whole world comes to you.

Laozi / Francois Jullien

Maria Sidljarevitš comments on her present exhibition: „The attempt to express one’s ideas and thoughts in an understandable and accessible form is one of the most important aspects in our life. Attaching linguistic form to an idea or a thought makes the transfer complicated since every word is a concept that everybody has different associations with. I am intrigued as an artist by forwarding my ideas and thoughts with their initial content and meaning. How to relate to an object the way the viewer would perceive it as an abstract form, irrespective of his or her personal associations and not giving it either positive or negative evaluation? In my paintings I depict various objects and images as part a composition the way they also express in real life, serving as small parts of a big system. There are no such concepts as „good“ or „bad“ for the universe – every phenomenon of life is just a part of it. My purpose is to achieve the state of understanding in painting that makes it possible to become completely free from judgement.“

Maria Sidljarevitš has obtained MA degree in painting at the Estonian Academy of Arts in 2014. The artist studied the subject of personal memory while reviving images from the past in her naivistic-expressionistic way as seen at her personal exhibition „You broke my life“ held in Tallinn City Gallery in 2014. She has participated in exhibitions since 2008, is a member of the Estonian Artists’ Association and the chairwoman of the board of Estonian Painters’ Association.

Supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.