Aarne Mesikäpp / “Kuradi karm kunstinäitus” / 06.04.–30.04.2017 / Monumentaalgalerii

Tunnustatud kujundusgraafik Aarne Mesikäpp on kujundanud autorile eneselegi teadmata hulga raamatuid ja plakateid ning on võrdväärselt legendaarne ka Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI, nüüd kunstiakadeemia) graafikaõppejõuna. Kuigi Mesikäpp tegutseb Eesti kunstiväljal juba 1960ndate teisest poolest, on „Kuradi karm kunstinäitus“ tehniliselt võttes kunstniku esimene galeriiväljapanekuks loodud sari.

Näitusel on väljas paari viimase aasta teosed, mida autor ise nimetab karikatuurideks. Küll huumorivõtmes, käsitleb ta korduvatest kujunditest moodustatud graafilistes lehtedes tõsiseid ja üliaktuaalseid teemasid, pelgamata sealjuures klišeedena mõjuvaid vastandusi ja kõrvutusi. Kunstnik on enda tarvis avastanud kunstiakadeemia graafikaosakonna rikkalikus arhiivis peitunud 1920. aastate Riigi Kunsttööstuskooli ja Günther Reindorffi ajast pärinevad trükitüübid ja tüpograafilised äärised, mistõtu on kõik “Kuradi karmi kunstinäituse” tööd tüpograafika tehnikas.

Aarne Mesikäpp (snd 1939) kasvas üles Raplamaal Adila külas. Õppis aastatel 1955–1960 Tartu Kunstikoolis teatridekoraatoriks ning 1960–1966 ERKI graafikakateedris. Töötas alates 1967. aastast viimases õppejõuna ning on 2005. aastast EKA graafikaosakonna kõrgtrükimeister. Kujundanud ja illustreerinud suurel hulgal raamatuid, plakateid ja tarbegraafikat ning osalenud arvukatel näitustel.


Celebrated graphic artist Aarne Mesikäpp has designed so many books and posters that even he himself doesn’t know their number. He is equally legendary as the graphics teacher of the Estonian State Art Institute (present day Estonian Academy of Arts, EAA). Although he has participated in Estonian art life from the second half of the 1960s, “Damn Tough Art Exhibition” is technically the first series that Mesikäpp has made for display in the gallery space.

The exhibition contains works from the last years that the author himself calls caricatures. They are made with humorous intentions, but repetitive graphical elements are used to talk about serious and topical themes and the artist does not shy away from contrasts and juxtapositions that might seem cliché-like. Mesikäpp has discovered the typefaces and typographical frames from the 1920s State Industrial Art School and from the time of Günther Reindorff that have been stored in the rich archives of EAA. Therefore all the works at the “Damn Tough Art Exhibition” are made with typographical techniques.

Aarne Mesikäpp (b 1939) was raised in the village of Adila in Raplamaa County. In 1955–1960, he studied theatre decoration at Tartu Art School and in 1960–1966 at the graphic arts department of the Estonian State Art Institute. From 1967, he worked at the same department as a teacher and from 2005 as a master printer of EAA. He has designed and illustrated countless books, posters and graphical materials and has participated in numerous exhibitions.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.