Konrad Mägi ateljee / 06.04.–30.04.2017 / Suur ja väike saal

Margus Meinart. Lemps. Lembit Saartsi portree. 2016. Õli, lõuend. 30×40

Murrangulisel 1988. aastal asutatud Konrad Mägi ateljee on loodud kuulsate Pariisi vaba-ateljeede eeskujul, kust on haridust saanud nii mõnigi eesti kunsti klassikasse kuuluv suurkuju. Vormiliselt üldisest haridussüsteemist eraldiseisvasse ateljeesse oli Indrek Hirvel võimalik juhendajateks kutsuda kaks Pallase traditsioone kandnud kunstnikku, kelle loomingu peamine osa oli olnud avalikkuse eest varjatud: esmalt Kaja Kärner (1920–1998) ja aasta hiljem Heldur Viires (snd 1927). Peaaegu iga aasta on toimunud ateljee õppetööd kajastav näitus ning praeguseks on lõpetajaid enam kui sada, kelledest paljud on ka edasise elu sidunud kunstiga.

Ateljee peamisteks tõekspidamisteks võib lugeda „värvikooli, värvikultuuri, koloiriiti kui isikupära vahetut väljendajat” ning deviisiks: „Selle asemel, et olla orjalikult moodne, eelistame olla väljakutsuvalt vanamoodsad!” Viires lisab: „Ateljeesse ei tulda mitte kunsti tegema, vaid tegemist õppima. Treenitakse nägemis-aparatuuri, saadakse nägijaks. Õieti tahaksime oma ateljeed nimetada nii: Õpetatud Maalimise Selts.”

Kuigi nii Kärner kui ka Viires olid suhteliselt karmikäelised õpetajad, nägid nad endas oma õpilaste kolleege, mistõttu on ka kõigi mälestused neist ülivõrdelised. Praegunegi näitus on endiste õpilaste hommage 90. juubelit tähistavale Viiresele ning on samas esimene ateljee näitus, mille on tema asemel koostanud ja kujundanud varasemad lõpetajad. Kokku osaleb ligi poolsada kunstniku, muuhulgas Alo Aarsalu, Evi Gailit, Peeter Krosmann, Artur Kuus, Margus Meinart, Katrin Moora, Martti Ruus, Andres Rõhu, Andres Sütevaka, Külli Trummal, Maris Tuuling, jpt.


Avalik ülesvõte

Tartu Kunstimaja vestluste sarja “Avalik ülesvõte” teine osa. Luuletaja Indrek Hirv vestleb maalikunstnik Heldur Viiresega, kellele oli pühendatud samal ajal suures ja väikeses saalis üleval olnud Konrad Mägi ateljee näitus. Lisaks Viires enda kunstnikutee algusele räägitakse ka maalistuudio kujunemisest. Ülesvõte toimus 26. aprillil 2017. aastal.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Ateljee elavdab Tartu kunsti. ERR.ee, 21.04.2017.

Kalle Mälberg. Värvipeen hommage Heldur Viiresele. Uued uudised, 14.05.2017.


Konrad Mägi Studio

Konrad Mägi Studio, established in the dramatic year of 1988, follows in the foosteps of the famous free-studio schools of Paris where many of the classical figures of Estonian art received their education. Since the Studio formally existed outside the general educational system, the first manager Indrek Hirv managed to invite two artists who shared the traditions of Pallas art school and who had mainly worked outside the establishment during the Soviet era to lead the school: first Kaja Kärner (1920–1998) and a year later Heldur Viires (b 1927). Almost every year an exhibition showcasing the students’ works has taken place and over a hundred people have graduated of whom many have associated their lives with art.

The main beliefs of the Studio are “school of colour, culture of colour and colouring as the most immediate exponent of personality”. Their moto states: “Instead of being slavishly modern, we prefer to be defiantly old-fashioned!” Heldur Viires adds: “People do not come to the Studio to make art, but to learn how to make art. We train the apparature of seeing, we make people seers. Truthfully, we would like to call our Studio the Society of Learned Painting.”

Although both Kärner and Viires were relatively strict teachers, they always saw themselves as colleagues of their students. Therefore it is understandable why all the memories are full of superlatives. The present exhibition is an hommage of the former students to Viires who is celebrating his 90th anniversary. It is also the first exhibition of the Studio that has been compiled and designed by the graduates instead of the master himself. Among the more than fifty participants are Alo Aarsalu, Evi Gailit, Peeter Krosmann, Artur Kuus, Margus Meinart, Katrin Moora, Martti Ruus, Andres Rõhu, Andres Sütevaka, Külli Trummal and Maris Tuuling.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.