Saksa pressifoto näitus “Ajahüpe/Zeitsprung” / 04.05.–28.05.2017 / Suur saal

Barbara Klemm „Müüri langemine. 10.11.1989. Berliin” / “Fall of the Wall. 10.11.1989. Berlin”

Saksa Välissidemete Instituudi (ifa) koostatud saksa fotoajakirjandusele pühendatud näitus toob Tartusse fotoajaloo tippautorid Erich Salomoni ja Barbara Klemmi. Pildiajakirjanduslik fotograafia peegeldab paremini kui ükski teine meedium ajaloolise situatsiooni eripära.

Ehkki Salomoni ja Klemmi elutöid lahutab viiskümmend aastat, järgivad nad siiski samu eesmärke. Mõlemad dokumenteerivad omal moel seda, mis köitis nende tähelepanu. Nad näitavad maailma olemust ja jäävad avatuks ümbritsevale reaalsusele. Kumbki neist ei võta ise sündmustest osa ja ei tegele ka millegi paljastamisega, vaid peavad alasti meeles kujutatava väärikust.

Saksa Välissidemete Instituudi näitused põhinevad arusaamal, et igasuguse kultuuride vahelise dialoogi aluseks on vastastikune läbikäimine. Näituste eesmärgiks on riikidevahelise kunstivahetuse edendamine ning seekaudu Saksamaast võimalikult realistliku ja mitmekülgse pildi loomine. Pildiajakirjanduslik fotograafia peegeldab paremini kui ükski teine meedium ajalooliste situatsioonide eripärasid.

Näituse „Ajahüpe / Zeitsprung” avamisel neljapäeval, 4. mail kell 18 osalevad ifa peasekretär Ronald Grätz, Michael Biedowicz ajakirjast ZEITmagazin ja Saksa suursaadiku asetäitja Reinhard Wiemer.

Erich Salomon (1886–1944) oli saksa fotograaf, kes alustas pildistamisega alles 41 aasta vanusena. Ta töötas peamiselt ajalehele Berliner Illustrirte Zeitung ning oli tuntud oma varjatult tehtud poliitikute ja seltskonnategelaste fotode läbi. Muuhulgas pildistas ta salaja ka Kellogg-Briandi pakti allkirjastamist, ent tema fotode hulgas on ka üksikuid ühiskondlike reportaaže. Teise maailmasõja ajal keeldus Salomon ajakirja Life kutsest kolida Ameerikasse ning suri 7. juulil 1944 Auschwitzi koonduslaagris.

Barbara Klemm (snd 1939) töötas 45 aastat ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tema tehtud fotod Saksa poliitikutest on nüüdseks saanud osaks sakslaste ühisest visuaalsest mälust. Ajakirjanikuna ei olnud ta kunagi pealetükkiv ning seetõttu on ta pääsenud ligi paljudele isikutele ja sündmustele nende tavalist igapäevaelu segamata. Valides pildistamiseks hetke enne või pärast sündmuse kulminatsiooni suudab Klemm vältida poliitika lavastuslikust.

Korraldajad: Tartu Saksa Kultuuri Instituut, Saksa Välissidemete Instituut (ifa)Exhibition is organized by the German Institute for Foreign Cultural Relations (ifa) and is dedicated to photo journalism and German photographers Erich Salomon and Barbara Klemm. Photography that is used in illustrated magazines reflects the specifics of a historic situation better than any other medium.

Even though the works by Salomon and Klemm are separated by fifty years, they both follow the same aims. In their own characteristic ways they both document everything that catches their attention. They show the nature of the world and always remain open to their surrounding reality. Neither takes part in the events themselves and their aim is not to expose: they always remember how to mediate the dignity of their subject matter.

Exhibitions by the German Institute for Foreign Cultural Relations are based on the understanding that the dialogue between different cultures is founded on the principle of mutual comprehension. All their exhibitions want to promote cultural exchange between countries and offer a diverse image of Germany that is as real as possible.

Secreatary General of ifa Ronald Grätz, Michael Biedowicz from ZEITmagazin and deputy ambassador Reinhard Wiemer will participate at the opening of “Leap in Time/Zeitsprung” on Thursday, May 4 at 18.00.

Erich Salomon (1886–1944) was a German photographer who started taking pictures only when he was 41. He mainly worked for the newspaper Berliner Illustrirte Zeitung and was most famous for his covert photos of politicians and public figures. For example, he managed to secretly take photos of the signing of the Kellogg-Briand Pact. His oeuvre also contains some examples of social reporting. During the Second World War Solomon refused Life magazine’s invitation to move to the USA and perished in Auschwitz on July 7 1944.

Barbara Klemm (b 1939) worked for 45 years at the Frankfurter Allgemeine Zeitung. Her photos of German politicians have by now become part of the shared German visual memory. As a journalist she was never intrusive and therefore got access to different persons and events without disturbing their normal routines. By selecting the moments before or after the culmination of an event, Klemm manages to circumvent political stagemanagement.

Organizers: German Culture Institute, German Institute for Foreign Cultural Relations (ifa)     

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.