Tõnis Paberit “Vanemuine” / 19.10.–12.11.2017 / Väike saal

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 17.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Tõnis Paberiti installatsioon „Vanemuine”.

Kompositsiooni aluseks on Lindgren-Matteuse Vanemuise ehituskividest müürijupid, mille kohal ripuvad kuue Tartu autori maalitud dekoratsioonid abstraktsetest ja arhitektuursetest motiividest ära tuntavate portreedeni. Kõik dekoratsioonid, mis viitavad varasematele lavakujunduse traditsioonidele, väljendavad nende loojate suhet nn. Vana Vanemuisega või sõjaeelse ja ajaloolise Tartuga üldiselt.

Tõnis Paberit seletab teose tagamaid järgnevalt: „Eestis on omakeelse klassikalise kultuuri kiht äärmiselt õhuke ja minu arust tuleks seda iga hinnaga säilitada, sest mingid väärtused on püsivad. Mina ja mitmed mu kaasmõtlejad pole olnud rahul kõigi Tartu kui meie kultuurihälli taastamisel tehtud otsustega. Mõned märgilised koha oleks pidanud jääma endisteks, sest nad omavad sümbolväärtust. Neid kaotades saavad meist meie enda kultuuri katkestajad.”

Näitusel osalevad teostega Peeter Krosmann, Rein Maantoa, Margus Meinart, Meiu Münt, Kadri Paberit ja Imat Suumann.
Tänud: Kalev Essenson.

Näitus jääb avatuks 12. novembrini.

Tõnis Paberit (snd 1952) lõpetas peale psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis ja osalemist Kunstikabineti töös 1978. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi. Suur osa loomingust valminud pronksis, kuid viimasel ajal pöördunud ka teiste materjalide poole. Mitmete monumentide autor (viimati linnapea Karl Luik Vanemuise pargis, koos arhitekt Uku Põllumaaga). 2015. aastal oli Paberitil koos Andrus Peegliga Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis isikunäitus „Maria & varia”.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Näituseteoste hulgas leidub fotosid, maale ja müürijuppe. Tartu Postimees, 19. oktoober 2017.


On Thursday, 19 October at 17.30 Tõnis Paberit’s installation “Vanemuine” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

The composition is based on small wall sections that are constructed out of the stones of the “Vanemuine” theatre that was designed by Armas Lindgren and Arnold Matteus. Above these hang decorations painted by six artists from Tartu showing abstract and architectural motifs or recognisable portraits. All of these decorations, that reference the earlier stage design traditions, express their creators’ attitude towards the so called “Old Vanemuine” or the historic pre-war Tartu in general.

Tõnis Paberit explains his work: “The layer of Estonian language classical culture is very thin and I think that it should be preserved in every possible manner because some values are eternal. Me and many others haven’t been completely happy with all the decisions that were made during the post-war reconstruction of Tartu – the birth place of Estonian culture. Some significant places should have remained the same since they had symbolic value. By obliterating them, we become the discontinuation of our own culture.”

Participating artists: Peeter Krosmann, Rein Maantoa, Margus Meinart, Meiu Münt, Kadri Paberit and Imat Suumann.
Thanks: Kalev Essenson.

The exhibition will remain open until 12 November.

Tõnis Paberit (b 1952) studied psychology in the University of Tartu and participated in the activities of the legendary Art Studio. In 1978, he graduated from the Estonian State Art Institute. Most of his works are cast in bronze but lately he also uses other materials. He is the author of many monuments (latest for Karl Luik, the mayor Tartu, in collaboration with architect Uku Põllumaa). In 2015, Paberit had his last personal exhibition in the monumental gallery of the Tartu Art House with Andrus Peegel entitled “Maria & Varia”.


Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.