Tõnis Vindi plakat / 18.01.–11.02.2018 / Väike saal

Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 16.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Tõnis Vindi plakatikujunduste valikut tutvustav näitus.

Tõnis Vint kujundas oma esimesed plakatid juba 1960. aastate lõpus vahetult peale ERKI lõpetamist (piimatööstusele ja muusikaüritustele). Kuigi ka neis on hilisemast ajast tuttavaid vindilikke jooni ning element, võime nende puhul siiski rääkida pigem kümnendile omasest kujunduskeelest.

Tõeliseks Vindi tour de force’iks saab lugeda komplekti 1980. aastate esimeses pooles valminud plakateid, mis on peamiselt mõeldud nii teiste kunstnike ühisnäituste kui grupiväljapanekute jaoks. Eesti graafika korüfee Jüri Hain on öelnud, et 1980ndatel kerkis plakat staatusse, milles pole seisnud ei kunagi varem ega hiljem ning Vint on kindlasti nn autoriplakati tõeline suurmeister. Kunstniku autorlus on selgelt tähtsamal kohal kui reklaamitav ning nii võib Vindi plakateid käsitleda iseseisva ja olulise komplektina tema loomingulise pagasis.

Näituse kuraator on Meelis Tammemägi.

Tõnis Vint (snd 1942) õppis aastatel 1962–1967 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafikat ning oli rühmituse ANK ’64 asutaja ja ideeline liider. Järgnevatel kümnenditel saab teda pidada üheks omanäoliseima käekirjaga graafikuks Eesti kunstis ning peamiseks minimalismi ja orientalismi kõneisikuks. 2012. aastal toimus Kumus kunstniku suurnäitus „Tõnis Vint ja tema esteetiline universum”, millega kaasnes ka mahukas monograafia. Viimati esines Vint Tartus Kiwaga kahasse tehtud ühisnäitusel „Labürint ja igavese tagasituleku teed” (2007, Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space, kuraator Elnara Taidre).


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Tõnis Vint üllatab rõivastatud naistega, Tartu Postimees, 31. jaanuar 2018.


On Thursday, 18 January at 16.30 an exhibition of Tõnis Vint’s poster designs from the 1980s will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Tõnis Vint designed his first posters already in the end of the 1960s immediately after his graduation from the Estonian State Art Institute (for dairy industry and musical events). Even though they already contain his characteristic approach and stylistic elements, they tell us more about the graphic language of the decade than about their author.

A collection of posters from the first half of the 1980s, made mainly for joint or group art exhibitions, can be considered Tõnis Vint’s tour de force. The grand master of Estonian printmaking, Jüri Hain has said that in the 1980s poster art attained a status that it hasn’t seen before or since. Vint is definitely the pinnacle of this movement that usually bears the lable of „auteur posters”. His authorship is clearly in the forefront compared to the message being advertised. Therefore Vint’s posters form a separate and important ensemble in his oeuvre.

The exhibition is curated by Meelis Tammemägi.

Tõnis Vint (b 1942) studied printmaking in 1962–1967 in the Estonian State Art Institute where he was the founder and intellectual leader of the artists’ group ANK ’64. Over the next decades, he was one of the most individual graphic artists in Estonia and the main spokesperson for minimalism and orientalism. In 2012, Kumu Art Museum hosted a grand overview of his art entitled „Tõnis Vint and His Aesthetic Universe” that was accompanied by a substantial monograph. In Tartu, his last exhibition was „Labyrinth and Paths of Eternal Return” (2007, with Kiwa, Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space, curated by Elnara Taidre).


Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.